Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: skolotājiem

Tuvojas 1.augusts – interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena!

Cien.pedagogi!
logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaInterešu izglītības programmas 2016./2017.m.gadam iesniedzamas līdz 01.08.2016. novada izglītības speciālistei I.Saulītei.
Ar kārtību par interešu izglītības finansēšanu Pļaviņu novadā var iepazīties:  šeit

Interešu programmu iesniegšana 2015./2016.m.g.

Cien.pedagogi!
Interešu izglītības programmas 2015./2016.m.gadam skolas kancelejā iesniegt līdz 7.07.2015.
Ar kārtību par interešu izglītības finansēšanu var iepazīties šeit

Interešu izglītība 2015./2016.mācību gadā

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija Savai izskaņai strauji tuvojas 2014./2015.mācību gads, kurā esam uzkrājuši jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas visos mācību priekšmetos, taču brīvajā laikā gan pirms gan pēc mācībām, esam čakli piedalījušies interešu izglītības pulciņu nodarbībās. Paldies visiem pedagogiem par padarīto, skolēniem par aktivitāti un sasniegumiem, bet vecākiem- par atbalstu!
Aprīļa mēnesī tika veikta skolēnu aptauja par vēlmēm interešu izglītības piedāvājumā 2015./2016.mācību gadā:
tautiskās dejas, sporta dejas, koris, jaunsardze, metināšanas pulciņš, kulinārijas pulciņš, tautas bumba, volejbols, teniss, florbols, basketbols, aerobika, handbols, peintbols, peldēšana, koriģējošā vingrošana, vieglatlētika, teātra pulciņš, šahs, skatuves runas pulciņš, dambretes pulciņš, futbola pulciņš, mūzikas pulciņš, ekonomikas, matemātikas, IT pulciņi, ādas apstrādes pulciņš, kokapstrādes pulciņš, sākumskolas ansamblis, novadpētniecības pulciņš, ”Mazais pētnieks” , “Čaklie pirkstiņi”, robotikas pulciņš.
Aicinu pedagogus iepazīties ar “Kārtību, kādā izvērtē un finansē Interešu izglītības programmas Pļaviņu novadā” un izstrādāt interešu izglītības programmas 2015./2016.mācību gadam! Izstrādātās programmas līdz 1.jūlijam iesniegt skolas kancelejā.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Skolā viesojas Astra Aukšmuksta

Piektdien, 6.jūnijā, Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta. Vizītes laikā pedagogiem tika novadīt informatīvs seminārs par audzināšanas darba aktualitātēm 2014./2015.m.g. un interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipiem 2014./2015.m.g. Ar prezentāciju var iepazīties šeit

Interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g.

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaIr noslēdzies kārtējais mācību gads un esam izvērtējusi veiksmes un neveiksmes, sasniegumus interešu izglītībā! Ļoti ceru, ka ieguldītais darbs ir devis gandarījumu gan jums, gan jūsu audzēkņiem, gan viņu vecākiem.
Maija mēnesī ir veikta skolēnu aptauja par vēlmēm interešu izglītības piedāvājumā 2014./2015.m.g.:
jaunsardze, vidusskolas koris, franču valodas pulciņš, spāņu valodas pulciņš, kulinārijas pulciņš, modernās dejas, karsējmeiteņu komanda, tautas bumba, volejbola pulciņš meitenēm 6.-9.kl., vizuālās mākslas pulciņš,  šaha pulciņš, novusa pulciņš, futbola pulciņš, meiteņu futbola pulciņš, mūzikas pulciņš, handbola pulciņš, glītrakstīšanas pulciņš, pērļošanas pulciņš, glābšanas pulciņš, kokapstrādes pulciņš, florbola pulciņš 5.-7.kl.meitenēm, basketbola pulciņš 5.-7.kl.meitenēm, sākumskolas ansamblis, sporta dejas, tautiskās dejas, angļu valodas pulciņš, koriģējošā vingrošana, foto pulciņš, velopulciņš, astronomijas pulciņš, rokdarbu pulciņš, vieglatlētikas pulciņš, koris.
Lai iesniegtu kvalitatīvi sagatavotas interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g., ikviens interesents tiek aicināts uz semināru „Audzināšanas darba aktualitātes 2014./2015.m.g. un interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi 2014./2015.m.g.” 6.jūnijā plkst. 10.00 svinību zālē. Semināru vadīs VISC Interešu izglītības un audzināšanas departamenta vadītāja A.Aukšmuksta.
Interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g. jāiesniedz līdz 1.jūlijam skolas kancelejā.(Programmas veidošanas paraugu skatīt šeit)
Lai patīkama atpūta vasarā, krājot spēkus jaunam darba cēlienam!

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā L.Ivanova

Interešu izglītību nodarbību grafiks 2013./2014.m.g. 1.semestrī

Pulciņa nosaukums

Skolotājs

Diena

Laiks

Telpa

Vokālais ansamblis 1. – 4.kl.

K. Balode

Pirmdien

7.45- 8.25

Svinību zāle

117.kab.

Trešdien

       14.25- 15.05

1.– 4. kl. koris

O. Krasutina

Otrdien

14.30-15.10

Svinību zāle

Trešdien

 7.45-8.25

5. -9. kl. koris

O. Krasutina

Otrdien

7.45-8.25

Svinību zāle

Ceturtdien

7.45-8.25

Vokāli instrumentālais ansamblis 9. – 12. kl.

G. Balodis

Pirmdiena

16. 20 – 17.50

Svinību zāle

Jauktais koris 10. – 12. kl.

A.Siliņa

Trešdiena

15.35 – 17.35

Svinību zāle

Tautisko deju pulciņš 1. – 2. kl.

L. Miezīte

Pirmdiena

12.40 – 14.00

Svinību zāle

Ceturtdiena

12.40 – 14.00

Tautisko deju pulciņš 3. – 4.kl.

L. Miezīte

Pirmdiena

14.00 – 15.20

Svinību zāle

Ceturtdiena

14.00 – 15.20

Tautisko deju pulciņš 5 – 6. kl.

L. Miezīte

Trešdiena

14.10 – 15.30

Svinību zāle

Ceturtdiena

15.00 – 16.00

Tautisko deju pulciņš 7. – 9. kl.

L. Miezīte

Svinību zāle

Otrdiena

15.15 – 17.55

Tautisko deju pulciņš 10. – 12. kl.

L. Miezīte

Svinību zāle

Ceturtdiena

16.00 – 18.40

Koriģējošā vingrošana 1.- 4. kl.

I.Vārna

Sporta zāle

Trešdien

13.40-14.20

Vispārējā fiziskā sagatavotība 5. – 12. kl.

J. Eiduks

Otrdien

14.30-15.55

Sporta zāle

Vieglatlētika un fizisko īp. attīstība 5. – 9.kl.

I.Vārna

Sporta zāle

Trešdien

14.40- 15.20

Futbols 1. – 12. kl.

I.Siliņš

Sporta zāle

Sporta laukums

Pirmdien

Otrdien

16.30-17.10

Tautasbumba 2. – 5. kl.

V. Brikmane

Sporta zāle

Otrdien

13.45- 14.25

Trešdien

13.00- 13.40

Handbols 4. -5. kl.

V. Brikmane

Sporta zāle

Otrdien

14.30- 15.10

Trešdien

13.45- 14.25

Basketbols 5. – 12.kl.

V. Brikmane

Sporta zāle

Otrdien

15.10-15.55

Piektdien

7.45- 8.25

Distanču slēpošana 3. -12. kl.

J.Eiduks

Sporta zāle

Sporta laukums

Trešdien

16.00-18.00

Ceturtdien

16.00-16.40

Šaha pulciņš 5. – 9. kl.

A.Seikovska

214.kab.

Piektdien

12.00-13.20

Skatuves runas pamati 4. – 12. kl.

S. Stučka

Bibliotēka

Piektdien

7.45-8.25

Metālu metināšanas pamati 11. – 12. kl.

A.Česlis

Pirmdien

Otrdien

14.00-16.40

17.kab.

Kokapstrāde 5.- 9.kl.

G. Mozga

Trešdien

15.15-16.35

17. kab.

Skvošs

P. Kalniņš

Pirmdien, trešdien

15.15.-15.55

Skvoša zālē(Rīgas ielā)

Hokejs 1.- 12.kl.

G. Džeriņš

Trešdien

17.00-19.00

Sporta zāle

Pilsētas atmiņa

Briede

Piektdien

15.15-16.35

217.kab.

 

Odzienas filiāle

Pulciņa nosaukums

Skolotājs

Diena

Laiks

Telpa

Tautisko deju pulciņš

L.Avotiņa

Trešdien

13.40-15.05

Skolas zāle

(Odzienas filiālē)

Teci, teci valodiņa

L. Avotiņa

Piektdien

13.40-14.20

13.kab., skolas zāle

(Odzienas filiāle)

Folkloras pulciņš

  1. Lindenberga

Otrdien

12.50-14.20

Skolas zāle

(Odzienas filiāle)

Mākslas pulciņš 1. – 9.kl.

  1. Zdanovska

Otrdien

14.25-15.05

Vizuālās mākslas kab. (Odzienas filiālē)

Ceturtdien

14.25-15.05

Vispārējā fiziskā sagatavotība

  1. Eiduks

Otrdien

15.05-16.40

Skolas zāle, sporta laukums

(Odzienas filiālē)

Ansambļa pulciņš

  1. Freimane

Pirmdien

14.25-15.05

Mūzikas kab. , zāle

(Odzienas filiālē)

Piektdien

13.40-14.20

Par interešu izglītības programmām nākamajam mācību gadam

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija A.Lasmane, direktora vietniece

Vēl viens mācību gads ir noslēdzies!

Ceru, ka ieguldītais darbs ir gandarījis gan jūs, gan jūsu audzēkņus, gan viņu vecākus.

Ir veikta skolēnu aptauja par interešu izglītības vēlmēm 2013./2014.m.g. Tās ir šādas:

Lai iesniegtu kvalitatīvi sagatavotas interešu izglītības programmas 2013./2014.m.g., jūs tiekat aicināti uz semināru „Interešu izglītības programmu veidošana” 7.jūnijā plkst. 9.00 312.kabinetā. Semināru vadīs novada izglītības speciāliste Inese Saulīte.

Interešu izglītības programmas 2013./2014.m.g. jāiesniedz līdz 15.jūnijam skolas kancelejā.

Aizejot atvaļinājumā, lūgums sakārtot interešu izglītības žurnālu e – klasē!

Novēlu vasarā labi atpūsties, bet augustā sākt gatavoties nākamajam darba cēlienam – uz 2.septembri sagatavot skolas mājas lapai reklāmu par savu pulciņu (izveidot īsu aprakstu par savu pulciņu, prasībām no programmas vadītāja puses, lai ar tām varētu iepazīties skolēnu vecāki mācību gada sākumā).

Skolēnu vēlmes interešu izglītībā 2012./2013.m.g. 2.semestrī

Pļaviņu novada ģimnāzija Skolēni ir izteikuši vēlmes turpināt iesaistīties pulciņos, kuri jau darbojās 2012./2013.m.g. 1.semestrī, un labprāt vēl vēlētos aerobikas, franču valodas, florbola (5. – 6.kl.), volejbola (5. – 6.kl.) pulciņus.

Interešu izglītības programmas 2012./2013.m.g. 2.semestrim lūgums iesniegt skolas kancelejā līdz 2012.gada 28.decembrim.

Skolotājas saņem apbalvojumus

No kreisās: VISC vecākā referente mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā Agnese Mīļā, Valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis, Ilze Seipule, Gētes institūta Izglītības kooperācijas nodaļas lietvede Sandra Saida – Šaina, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Kārkliņa, Gētes institūta Valodas nodaļas vadītājs Rainers Būcs, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājs Jens Grabowski

No kreisās: VISC vecākā referente mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā Agnese Mīļā, Valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis, Ilze Seipule, Gētes institūta Izglītības kooperācijas nodaļas lietvede Sandra Saida – Šaina, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Kārkliņa, Gētes institūta Valodas nodaļas vadītājs Rainers Būcs, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājs Jens Grabowski

Šī gada 15.novembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs apbalvoja starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus, viņu skolotājus un komandu vadītājus.

Latvijas skolēni šogad piedalījās 8 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: informātikā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides projektos, ģeogrāfijā un vācu valodā.

Par veiksmīgu Latvijas skolēnu komandas vadīšanu starptautiskajā vācu valodas olimpiādē, kura no 1.08. – 14.08. notika Frankfurtē pie Mainas, Izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa Pateicības rakstu saņēma Ilze Seipule.

Foto: No kreisās – „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” ierosinātājs Māris Niklass, „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” saņēmēji – Iveta Krastiņa, Andris Caune, Dagnija Kupče, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte

Foto: No kreisās – „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” ierosinātājs Māris Niklass, „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” saņēmēji – Iveta Krastiņa, Andris Caune, Dagnija Kupče, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte

18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienā, Amatas novada Drabešu pagasta “Ausmās” notika svinīgā pieņemšana, kuras laikā tika pasniegtas pirmās „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas”.

Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas konkursu rīko Amatas novada pašvaldība un nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”, prēmijas tiek pasniegtas katru otro gadu. Prēmiju veido vienreizēja stipendija 200 latu apmērā par katru nomināciju, ko finansē Amatas novada pašvaldība.

„Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmiju” vēstures skolotājiem saņēma mūsu skolas skolotāja Iveta Krastiņa par izciliem sasniegumiem skolēnu mācību darbā, novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un popularizēšanā.

Apsveicam skolotājas ar saņemtajiem apbalvojumiem!

Ziemassvētkus gaidot…

Ziemassvētkus gaidot, Pļaviņu novada ģimnāzija Vairs nav aiz kalniem Ziemassvētki. Laiks, kad sirdi pārņem miers un mīlestības sajūta.

Kalsnavas arborētumā no 22.novembra līdz 7.decembrim notiek čaklo roku darbnīca, kurā arborētuma darbinieces, kas ir prasmīgas Ziemassvētku dekoru un vainagu darinātājas, palīdz veidot katram savu Adventes vainagu. Materiālam tiek izmantoti neparasti čiekuri, lapas, sēklas no arborētuma kolekcijas kokiem un krūmiem.

23.novembrī sākumskolas skolotāji, līdzi ņemot gaišas domas un ziemīgas noskaņas, devās uz Kalsnavas arborētumu mācīties veidot Adventes vainagus. Mums tie izdevās interesanti, turklāt, dažādās noskaņās, jo, cik dažādas esam mēs pašas, tik savdabīgi ir arī darinātie vainagi – ar sirsnību, radošu iedvesmu un labām domām veidoti.

Ja vēlaties Adventes laikā redzēt savu māju skaistu un neparastu, vai radīt īpašu noskaņu sev, draugiem un radiem, tad dodieties arī jūs uz Kalsnavas arborētumu. Tur paši ar savām rokām un radošu iedvesmu izgatavosiet Ziemassvētku vainagu.

Ir sācies ceļš uz Ziemassvētkiem…

Sākumskolas skolotāja I.Kupča