Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: Draudzīgā skola

Sveču laiks klāt!

ziemaKlāt brīdis, kad sākam gaidīt  katrs savus Ziemassvētkus, kad iededzam svecīti sirdī, vainagā vai domās. Katra diena, iespējams,  būs brīnums, ko varēsim uzdāvināt  viens otram. Un varēsim  ko vēlēties – tāda iespēja   tiek dota  tikai šajā pirmssvētku laikā! Cilvēku lielākā kļūda ir vēlēties pārāk maz -  viss, ko ļoti vēlas, agri vai vēlu piepildās.  Lai mūsu vēlmes ir kā spārni, kas ceļ augšup. Lai šis laiks ir savējo tuvuma piepildīts, sveču liesmu sildīts . Lai sirdis kļūst atvērtas, topam dzīves gudrāki un labestīgāki!

Aiga Bērziņa, Draudzīgas skolas koordinatore

Draudzīga skola atgādina!

cilveksNovembris  tāds dīvains – mazāk smaidu, citam nevedas sarunas, jo visapkārt pelēcība. Daba snauž, gaida sniegu! Ko darām mēs? Protams, darbojamies un dalāmies ar padarīto! Tāpēc Draudzīga skola atgādina skolotājiem par iespēju startēt konkursā par labāko klases audzinātāja stundu, bet skolēniem par klases vai skolēnu grupas (skolas pašpārvaldes) paveiktā pieteikšanu Labo darbu krātuvē. Ja varam palepoties ar kādu aktivitāti, pasākuma aprakstu vai pieredzi, ekskursiju rīkojot, esam apkopojuši klases vakara fotoreportāžu – neturam sveci zem pūra, pastāstām to citiem! Iespējams sapratīsim, ka mums jāmācās došana, jo ņemšana ir ikdiena. Draudzīga skola atgādina, ka laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejiet cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību, stāstiet par paveikto.  Mums ir dotas  visas iespējas, lai darītu!

Ir interese?! Ieskaties Valsts bērnu tiesību aizsardzības mājas lapā –  http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/

Draudzīgas skolas koordinatore Aiga Bērziņa

Labo darbu nedēļa

labie_darbi

No 17. līdz 23. oktobrim skolā uzmanība tika pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums- palīdzība kādam mājas darbos vai vienkārša aprunāšanās, piemājas teritorijas sakopšana, rūpes par dabu, dzīvniekiem utt. Tie ir neskaitāmi darbiņi, kuriem ikdienā nepietiek laika vai motivācijas. Katram no mums bija  iespēja iesaistīties un līdzdarboties kādā no Labo darbu nedēļā pieteiktajām aktivitātēm, kas šajā mācību gadā bija redzamas skolas noformējumā. Kopā  ir pavadītas aktīvas,  dzīvespriecīgas stundas , strādājot, pēc darba dzerot tēju ar medusmaizi, sildoties pie ugunskura, kā arī izvārtoties  lapu kaudzē! Nedēļas dziļākā jēga un būtība ir mudināt cilvēkus darīt labu ne tikai Ziemassvētkos, bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot  ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši, sagādā dubultu prieku – gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts!

Šogad esam apciemojuši divas dzīvnieku patversmes (7.b un 9.b), palīdzot to iemītniekiem. Esam sakārtojuši kabinetu (6.b),  uzšuvuši atstarotājus bērnudārzu bērniem (6.a). Ir salasītas ozolzīles  un nodotas mednieku kolektīvam “Selga –M”(11.). Prieku sagādājām arī pilsētas pansionāta iemītniekiem (sākumskolas ansamblis),iepriecinot  vecos ļaudis  ar rudenīgām dziesmām,  esam nomazgājuši skolas trepju margas, notīrījuši krāsu traipus no autobusa pieturas stikla, pagatavojuši rādāmo kociņu (8.b). Esam arī sakopuši futbola laukumu Gostiņos (5.b) un Kriškalnu kalnu (10.).Veiksmīgi ir sakrauta  malka ziemai Kristīnes saimniecībā (5.b). Un vēl daudzi darbiņi, kurus paveicām, saņemot pateicībā vien vārdu “Paldies!”- lielāko samaksu par padarīto! Milzīgs prieks par klasēm (īpaši 3.b, 5.b un 1.b),  kuras vienojās akcijā “Esmu jau izaudzis”, kuras rezultātā pilsētas bērnudārzi ir saņēmuši puzles, grāmatas , prāta spēles, rotaļļietas, lego, domino. Lai ziedojums iepriecina mazos! Vairot cilvēcību un sirsnīgas emocijas – galvenās lietas “Labo darbu nedēļā”. Mums kopā izdevās ! Atliek tikai cerēt , ka akcija ir beigusies, bet mūsu labie darbi dzīvos un turpināsies!

Aiga Bērziņa, Draudzīga skola koordinatore

“Skolēns, kam es gribu pateikt paldies. Pedagogs, kam es gribu pateikt paldies.”

Kustība "Draudzīgā skola" Šī gada 25. oktobrī Ikšķiles vidusskolā norisinājās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētās kustības “Draudzīga skola” konkursa noslēguma pasākums, kurā pulcējās 250 skolēni un pedagogi no visas Latvijas. Uz noslēguma pasākumu bija uzaicināta arī Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotājas Ira Ņikiforova un Silga Stučka, skolniece Rēzija Līna Upeniece (10. klase).
„Vārdu „paldies” mēs ne vienmēr pasakām, un tāpēc daudzi brīnišķīgi cilvēki bieži vien neuzzina, cik viņi bijuši nozīmīgi mūsu dzīvē. Arī mēs neuzzinām, ka kādam esam bijuši ļoti svarīgi un paveikuši ko labu. Reizēm gadās, ka pateikt „paldies” ir jau par vēlu… Šis ir pasākums, kurā varam labot šo situāciju un pateikt cits citam paldies,” teica pasākuma vadītājs un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas referents Taivo Trams. Tā kā šis ir kustības „Draudzīga skola” pasākums, tad skolēni un skolotāji no dažādām Latvijas vietām tika sadalīti grupās un kļuva par „Laimīgajiem”, „Jautrajiem”, „Interesantajiem”, „Sirsnīgajiem”, „Omulīgajiem” grupas biedriem, kas ļāva skolēniem no visas Latvijas savā starpā sadraudzēties. Lai dalībniekus saliedētu vēl vairāk, psiholoģe Sanita Aišpure – Dronka organizēja dažādas aktivitātes, noslēgumā aicinot izveidot Latvijas kontūru un veltīt labos vārdus un domas savam novadam.
Pasākuma gaitā varēja noklausīties fragmentus no skolēnu un skolotāju rakstītajām pateicības vēstulēm un noskatīties video sižetus, kā arī klausīties Ikšķiles vidusskolas muzikālo kolektīvu – popgrupu, vokālā ansambļa un kora sagatavotajos priekšnesumos. Noslēgumā Ikšķiles vidusskolas koris kopā ar pasākuma viesi – dziedātāju Valteru Frīdenbergu izpildīja The Sound Poets dziesmu „Kalniem pāri”.

 Skolas Preses ministrija

labie_darbiNo 17. – 23.oktobrim skolā Labo darbu nedēļa, kad īpaši aktīvi darām labus darbus paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2016” tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju, lai kopīgi gatavotos Latvijas svētkiem. Ar labiem darbiem iesim pretī Latvijas valsts simtgadei!

Darbi katram savi darāmi! Katram no mums ir iespēja darīt to no visas sirds, darīt, nevis tāpēc, ka tā vajag, bet tāpēc, ka pēc tam redzi, ka ar tādu mazumiņu var izdarīt tik daudz! Un redzi, cik cilvēkiem tas daudz nozīmē, cik viņi ir pateicīgi. Ko mēs varam darīt? Palīdzēt pensionāram kaimiņos atnest pirkumus, palīdzēt dārza darbos vai sagatavot malku ziemai; dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam ikdienā ir vientuļi; doties uz dzīvnieku patversmi; uzkopt skolas, parka, sociālās aprūpes iestādes vai citu tuvāko apkārtni; sarīkot iepriecinošu dienu, kādam, kam ikdienā nav iespēja piedalīties aktivitātēs. Sasveicināties ar smaidu un uzmundrināt draugu, jo ir taču jauka diena! Varam veikt jebkuru darbiņu, par kuru saņemsim pretī sirsnīgu “Paldies!”,  un tā būs liela pateicība un prieks par padarīto darbu !

Šogad īpaši palīdzēsim pilsētas  mazākajiem bērniem, tiem, kuri apmeklē bērnudārzus! Vienosimies akcijā „Esmu jau izaudzis”.

Darot kopā, var paveikt daudz! Ko darīsi tu?

Draudzīgas skolas koordinatore Aiga Bērziņa

„Draudzīga skola” piedāvā konkursu skolotājiem!

draudziga_skolaTurpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto iniciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kustības „Draudzīga skola”  ietvaros izsludina konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē. Konkursa mērķis ir draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanas skolā, pieredzes apmaiņas veicināšana starp mācību iestādēm, kā arī pedagogu aktīvāka iesaiste kustībā „Draudzīga skola”. Pedagogu darbi tiek gaidīti līdz 21. novembrim. Konkursam iesūtītie darbi tiks vērtēti trijās kategorijās: 1. – 4. klašu grupā, 5. – 9. klašu grupā un vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu grupā. Labāko darbu autoriem balva katrā vērtēšanas kategorijā būs iespēja apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus.

Ar konkursa nolikumu  var iepazīties šeit

Kustība “Draudzīga skola” atgādina!

Sīkumu mūsu dzīvē nav, ir mazie dārgakmeņi, kas kopā veido mūsu dzīvi, mūs , vidi ap mums. Ar tiem sākas mūsu diena. Skolas vidi veido profesionāli skolotāji, apmierināti un ieinteresēti skolēni, aktivitātes un elastīgs mācību process, sapratne, efektīva problēmu risināšana un cieņa. Tāpēc ‘’Draudzīga skola ‘’ atgādina un iesaka :

Mācies – tas ir  ieguldījums nākotnei!

Sadarbojies – tu neesi viens!

Organizē – tas ir interesanti!

Atbalsti un palīdzi – tu kādam esi vajadzīgs!

Saudzē – tu esi prātīgs!

Jautā – tu uzzināsi!

Mainies – tu sasniegsi, rezultāts būs!

Lai tā būtu vienmēr!

Klāt reibinošais ziedu laiks – kautrīgi plaukst maijpuķes, reibina dullie ceriņi un kastaņu savādais baltums, cēlas nosnigušas ābeļu ziedlapiņas, smiedamās dzelto gaiļbikses. Un maigās magones. Šīs trauslās, vējos stiprās, ugunīgās magones! Tās, kuras savu dvēseles siltumu spēj izsēt visapkārt kā mazas sēkliņas- daudz, neskaitot un bezgala viegli. Šis ziedu uznāciens, šis ziedu trakums esam mēs visi. Mēs esam ziedi! Cits vēl pumpurā, daži tikko uzplaukuši, bet kāds trakulīgi sārts jau bauda vēju un vasaru. Un visi esam skaisti pa savam. Tā ir! Lai tā būtu vienmēr! Esam ziedi! Esam kā magones – sārts un gaisīgs pļavas vēstījums,  esam kā kastaņu sveces – balti un cēli ziedu ķekari, esam miera pilnās ābeles – sirdsmieram un sapņiem. Lai esam  smalkie un neprātīgie ceriņi, jo tikai tā varam gaidīt vasaru, jo tikai tā varam svinēt dzīvi! Lai tā būtu vienmēr!

Aiga Bērziņa, Draudzīga skola

DRAUDZĪGA SKOLA ATGĀDINA

puzle

Kustības „Draudzīga skola” misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.  Izvērtējot situāciju skolā, bērnu vajadzības, par bērniem draudzīgu var uzskatīt skolu, kurā izveidota droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu, sadarbību un atbalstu, tiek nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte un bērnam dota iespēja darboties radoši, realizējot savas idejas un talantus. Jāatceras, ka katrs bērns ir indivīds ar savu neatkārtojamu iekšējo pasauli un ārējās pasaules īpašu uztveri. Mūsdienās mācību procesu raksturo liels apgūstamās informācijas daudzums un spēju attīstīšana to ātri atrast un apstrādāt. Tomēr nemainīgi svarīgs ir arī pedagogu, skolas, vecāku un sabiedrības kopumā uzdevums veicināt skolēna attīstību par pilnvērtīgu un harmonisku personību. Tādēļ būtiski atbalstīt bērnu tieksmi pašiem atklāt pasauli un meklēt tajā savu patiesību. Kritiska problēmu izvērtēšana un risināšana, iztēles attīstība, godīguma un atbildības audzināšana – tie ir šīs sistēmas uzdevumi. Kā mums sokas ar to realizēšanu? Cik esam atbalstījuši kustības aktivitātes un ieceres? Vai kas ir mainījies? Vai izrunājam  aktuālas tēmas par dzīvi un sadzīvošanu skolā , plašākā sabiedrībā, iespējām iesaistīties skolas vides uzlabošanā? Iespējams, ka nekas jauns jau nav jāizgudro, tikai jādod skanējumu savai skolai – vai tie ir jaunieši, kuri darbojas, vai tie ir skolotaji,  kuri māca ne tikai savu mācību priekšmetu, bet arī dzīves un sirds gudrības-  galvenais ir būt un darboties kopā!

Mums kopā izdevās!

puzleMūzika, deja un teātris ir visu pasauli vienojoša valoda! Valoda, kuru saprot ikviens.  Jo mēs  esam tas, ko  iemācāmies, izdomājam un pasakām, tas, ko mēs  izspēlējam, izdziedam un izdejojam! Tā vārētu teikt par kustības „Draudzīga skola” organizētā pasākuma 2016. gada 8.aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā „Dari kopā ar skolotāju” visiem dalībniekiem. Teatrālus, dejojamus un izdziedamus, spēlējamus un modīgus priekšnesumus varējām baudīt duetu,kvartetu, grupu, deju kolektīvu un teātra zinātāju izpildījumā! Skatītājiem bija iespēja pārliecināties, ka tur, kur beidzas vārdi, sākas emocijas,  mūzija un deja. Paldies drosmīgajiem – sk.Gintam un Kristapam par lielisko laika prognozi, sk.Olgai un Evelīnai, Gunai, Viviānai, Melānijai par sārtajām pīlādžogām, sk. Evitai un Ievai, Leldei par tenku pīli, sk.Kristiānai un Madarai par iespēju sapņot, sk.Irai un Elīzai par maigo ēdelveisu, sk.Vijai, Anitai, Irai un Martai par zīlītes vēstījumu. Paldies sk.Ievai un 14 modes lietpratējām par jaunām idejām vasaras tērpiem, paldies sk.Inetai, Ivetai, Ilzei L., Aigai, soc.pedagogam Sanitai un skolas direktorei Ritai par pozitīvo  sadanci ar Mareku, Igoru, Oļegu, Gintu, Raivi un Reineru, paldies sk.Tatjanai un Laurai par mūsdienīgu dejas izpratni, sk.Ivetai un mazbērniem (arī Murim) par humora devu. Paulai, Tīnai un Violetai paldies par svinību zāles dekoriem- vai mums izdevās būt īstiem un nenoslēpties aiz maskas?

Īpašs paldies sk. Silgai un Rūdim par prasmi pieteikt un ieteikt.  Paldies  Ivetai Priedei par atsaucību,  SIA „Liepkalni” par sadarbību, bet Rūtai, Zanei un Ilonai par  palīdzību pasākuma  norisē.  Uz tikšanos, iespējams, pasākumā „Dari ar skolotāju 2” . Lai mums vēlme darīt, darīt kopā un darīt smaidot! Mēs nevaram visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds nāks pie mums. Dažreiz pašiem ir jāiet pie kāda, jāuzrunā un  jāvienojas labam darbam! Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un iedrīkstēties! Ja mēs  protam – parādām! Ja mēs  varam- darām!

Aiga Bērziņa, kustības „Draudzīga skola’’ koordinatore