Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: valentīndiena

Valentīndiena fotogrāfijās

Valentīndienas kafejnīca

Sociālajās zinībās ik gadu notiek 2 praktiskās nodarbības (skolotāja B.I. Osīte). Tās ir – Zaļais tirdziņš Mārtiņdienā un Valentīndienas kafejnīca.

Par šo pasākumu organizāciju tradicionāli ir atbildīga 8.klase, kura apgūst sociālo zinību stundās uzņēmējdarbības pamatprincipus. Pēc katras praktiskās nodarbības skolēni sniedz atskaiti par izdevumiem, ienākumiem – peļņu.

Šoreiz par gardumiem un patīkamu atmosfēru gādāja Krista, Elīna, Inga, Sandis, Ineta, Reinis, Ginta, Laura un Irēna. Paldies viņiem par to!

Reinis Eiduks 7.e klase, foto – Alla Zaharovska

Kārtības un vides ministrija aicina

Valentīndiena, Pļaviņu novada ģimnāzija Tuvojas visu mīlētāju jeb Svētā Valentīndiena. Tā ir diena, kad cilvēki viens otram teic mīļus vārdus, dāvina ziedus, dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un cenšas būt bezgala mīļi.

Viena no leģendām vēsta, ka Valentīns bijis Senās Romas priesteris. Kad imperators Klaudijs II secināja, ka neprecēti vīrieši ir labāki karotāji nekā tie, kam ir sieva un ģimene, viņš aizliedza jauniem, neprecētiem vīriešiem precēties. Priesteris Valentīns, kas saprata šā lēmuma netaisnīgumu, nepakļāvās imperatora pavēlei un turpināja slepus laulāt iemīlējušos pārus. Kad Valentīna nepakļaušanos atklāja, Klaudijs ielika viņu cietumā., viņš pat pavēlēja mācītājam izpildīt nāvessodu. Valentīns rakstīja zīmītes cietuma uzrauga meitai, kuru viņš bija iemīlējis. Pirms nāvessoda izpildes jaunais mācītājs palūdza cietuma uzraugam papīru, rakstāmspalvu un tinti un uzrakstīja meitenei atvadu vēstuli, ko nobeidza ar īsu frāzi “Tavs Valentīns”. Saņēmusi šo zīmīti, cietuma uzrauga meitu, kas līdz šim neko nenojauta par jaunā mācītāja jūtām, pārņēma apskaidrība. No tā laika cilvēki šo dienu sagaida kā Visu mīlētāju svētkus.

Skolas kārtības un vides ministrija aicina 5. – 12. klašu skolēnus rotāt klases „stūrīti” atbilstoši Valentīndienas noskaņai!

Valentīndienas fotosesija

Valentīndiena 2008