Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

e-apsveikums

Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā, 1. semestri noslēdzot!

piparkukas_l2Darbīgā ritmā ir noslēdzies 2018./2019. mācību gada 1. semestris. Semestra garumā ir gūtas jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās, mācību ekskursijās un interešu izglītības nodarbībās. Paldies ikvienam, kurš ir cītīgi mācījies atbilstoši savām spējām un pēc labākās sirdsapziņas, mācību procesā ieguldot regulāru un apzinīgu darbu. Paldies arī visiem skolotājiem un skolēnu vecākiem par sniegto atbalstu skolas mērķu īstenošanā. Lasīt vairāk…

Ziemassvētku pasākumi

Ar pozitīvām emocijām un dzirkstošu prieku rotāti, ir aizvadīti skolas Ziemassvētku pasākumi. Lasīt vairāk…

Darba plāns 2018. gada 24. decembris – 2019. gada 4. janvāris

24.12.2018. – 4.01.2019. Skolēnu ziemas brīvdienas
24.12.2018. – 4.01.2019. Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktora p.i. saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 24. decembris
Ziemassvētku vakars

Otrdiena, 25. decembris
Pirmie Ziemassvētki

Trešdiena, 26. decembris
Otrie Ziemassvētki

Ceturtdiena, 27. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Starpnovadu izglītības iestāžu arodkomiteju priekšsēdētāju padomes sēde Aizkrauklē (I. Baginska)

Piektdiena, 28. decembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Pirmdiena, 31. janvāris
Vecgada diena

Otrdiena, 1. janvāris
Jaungada diena

Trešdiena, 2. janvāris

Ceturtdiena, 3. janvāris
10.00 Metodiska nodarbība – pieredzes apmaiņa starpdisciplināras mācību stundas vadīšanā svinību zālē
Profesionālā pilnveide ,,Bērna talanta identificēšana” Rīgā (I. Bicāla)
Fakultatīvo nodarbību grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena 101.kab.
Individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena 101.kab.
Ieskaišu grafika II semestrim aizpildīšanas pēdējā diena 101.kab.

Piektdiena, 4. janvāris
Profesionālā pilnveide ,,Bērna talanta identificēšana” Rīgā (I. Bicāla)
Metodisko komisiju 1.semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203. kab.)
Mācību priekšmetu tematisko plānu korekciju iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)

Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš

18.decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika tradicionālais skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku tirdziņš. Tā ir iespēja skolēniem parādīt savas ieceres, iesākto darbu, gūt jaunas idejas un iedvesmu. Lasīt vairāk…

Kinolektorijs “Iepazīsties – leļļu kino!”

lellu-kino-1-4-klaseĪsi pirms Ziemassvētkiem, 19.decembrī, 1.-4. klašu skolēni tikās ar filmu studijas “Animācijas Brigāde” pārstāvjiem. Šis bija kultūrizglītojošs pasākums Latvijas skolēniem, kura laikā bērniem bija iespēja uzzināt, kā top leļļu animācijas filmas, satikt to veidotājus, redzēt tēlus, kas atdzīvojas uz ekrāna un arī noskatīties interesantu jaunāko latviešu leļļu animācijas filmu programmu. Šo pasākumu laikā bērniem tika radīta lieliska iespēja klātienē redzēt un saprast, ko dara leļļu filmas režisors, operators, animators, dekorators, mākslinieks, kāda nozīme ir kamerai, gaismu uzstādījumam un dekorāciju uzbūvei. Skolēni varēja uzzināt, kā top dažādas skaņas, kā tiek ierunāti filmās dzirdamie dialogi, kāda nozīme ir montāžai un muzikālajam noformējumam.

Izmaiņas 20. decembrī

1.-4.klasei
1. 3.a Klases stunda 113.kab.
5. 3.b Klases stunda 117.kab.

5.-12.klase
1., 2. 11.b (sk.A.Bērziņas grupai) Klases stunda 313.kab.
3. 11.a Klases stunda 311.kab.
3., 4. 9.b (sk.A.Bērziņas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
5. 9.a Klases stunda 27.kab.
6. 6.a. Nenotiek
7. 9.b Nenotiek

Izmaiņas 19. decembrī

1.-4. klase
1. 1.a Klases stunda 112.kab.
1. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
2. 2.b Mājturība un tehnol. 112.kab.
2. 4.a Klases stunda 112.kab.
4. 2.a Klases stunda 103.kab.

5.-12. klase
3. 12. Latviešu valoda 214.kab.
5. 8.b Angļu valoda 309.kab.
6. 8.a Latvijas vēsture 215.kab.
6. 12. Matemātika 213.kab.
7. 12. Nenotiek
7. 10. Nenotiek

Svētki sākas no sajūtas sirdī!

Spēja visapkārt saskatīt pozitīvo, ir jauks ieradums. To zina daudzi, bet tikai teorētiski. Taču kā šo ieradumu iedzīvināt? Lasīt vairāk…

Izmaiņas 18. decembrī

5.-12. klase
6. 6.a (sk.A.Bērziņas grupai) Matemātika 212.kab.
4. 11.b (sk.A.Bērziņas grupai) Klases stunda 313.kab.
7. 7.a (sk.A.Bērziņas grupai) Nenotiek