Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumi Ziemassvētku tirdziņā!

Pļaviņu novada ģimnāzijā jau par tradīciju ir kļuvis skolēnu mācību uzņēmumu  Ziemassvētku tirdziņš. Tā ir iespēja skolēniem  parādīt savas ieceres, iesākto darbu, gūt jaunas idejas un iedvesmu .  Arī šajā mācību gadā 19.decembrī skolēni un skolas darbinieki varēja izbaudīt  Ziemassvētku tirdziņa gaisotni un svētku noskaņu. Lasīt vairāk

5.-12.klašu skolēnu radošais konkurss „Mana oriģinālā Ziemassvētku egle”

Tuvojoties gada nogales svētkiem, ekoskola sadarbībā ar vides ministriju aicināja iesaistīties 5.-12.klašu skolēnus radošā konkursā „Mana oriģinālā Ziemassvētku egle”, pašu spēkiem izgatavojot Ziemassvētku eglīti no otrreizējām izejvielām un nevajadzīgām lietām. Lasīt vairāk

Darba plāns 2017.gada 25. decembris – 2018.gada 5. janvāris

25.12.2017. – 5.01.2018. Skolēnu ziemas brīvdienas

25.12.2017. – 5.01.2018. Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktora p.i. saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 25.decembris

Ziemassvētki

Otrdiena, 26.decembris

Ziemassvētki

Trešdiena, 27.decembris

11.00 Skolas darbinieku Ziemassvētku pasākums

14.30 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.

Ceturtdiena, 28.decembris

8.30 Karjeras vadības prasmju seminārs skolotājiem 201.kab.

Piektdiena, 29.decembris

2.semestra pagarinātās dienas grupas grafika precizēšanas pēdējā diena

Pirmdiena, 1.janvāris

Jaungada diena

Otrdiena, 2.janvāris

2.semestra interešu izglītības grafika precizēšanas pēdējā diena

Trešdiena, 3.janvāris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.

2.semestra fakultatīvo nodarbību grafika aizpildīšanas pēdējā diena

2.semestra individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 4.janvāris

Pedagogu darba atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)

Klašu audzinātāju darba atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā 102.kab.)

Piektdiena, 5.janvāris

Metodisko komisiju 1.semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)
Ieskaišu grafika 2.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena
Skolotāju tālākizglītotāju kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā Rīgā (A.Lasmane, I.Bicāla, I.Krastiņa)
Seminārs par tiešsaistes olimpiāžu vietni un ZPD reģionālās konferences organizēšanu Jelgavā (L.Ivanova)
30.12.Vecgada balvas izcīņa slēpošanā “Jaujas”

Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā, 1.semestri noslēdzot!

Lana Ivanova, direktores vietniece izglītības jomā

ZiemassvētkiZiemassvētku laiks un Jaunā gada gaidas ir brīdis, kad atskatāmies uz paveikto un sasniegto, izvirzot jaunus mērķus un izaicinājumus. Esmu gandarīta, ka aizvadītais darba cēliens, 2017./2018. mācību gada 1. semestris, mums nav aizritējis velti un ir atstājis gan krietnus darbus, gan patīkamas atmiņas. Ir apgūtas jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās,  mācību ekskursijās un interešu izglītības nodarbībās, ir uzsākta veiksmīga piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, ir notikuši dažādi interesanti ārpusstundu pasākumi, aktīvi esam iesaistījušies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ieviešot inovatīvu interešu izglītības programmu – Robotika, kā arī organizējot aktivitātes talantīgajiem skolēniem un protams, gatavojamies pavasarī gaidāmajai skolas simtgadei.

Lasīt vairāk.

ZSV

Ziemassvētku pasākums 1.- 4.klasēm

22.decembrī sākumskolas skolēni ar klašu audzinātājiem un vecākiem pulcējās Ziemassvētku pasākumā „Ziemassvētku dāvana”. Šogad īpašu dāvanu svētkos bija sarūpējuši skatuves runas un teātra pulciņa bērni, kuri rādīja savu veikumu 1. semestrī – I. Krustkalnes lugu „Ziemassvētku dāvana”. Palīdzot klašu rūķiem, šušuļiem, ziemeļbriežiem un folkloras kopas meitenēm, tika uzburta pasaka par kāda zēna piedzīvojumiem Ziemassvētkos, meklējot ilgi gaidīto lielo svētku dāvanu. Pēc izrādes pie savām dāvanām tika arī čaklākie skolēni un visi klašu audzinātāji. Lai katram svētkos izdodas saņemt to, ko visvairāk kāro, bet visiem kopā spēt radīt mazus svētkus arī ikdienā!

9.-12. klašu Ziemassvētku pasākums „Viens pats lidostā”

Atzīmes jau izliktas, un skolā valda īpaša, burvīga gaisotne. Arī 9.-12.klašas kopā ar audzinātājām ir gatavas Ziemassvētku svinībām, bet ir tikai viens šķērslis – nav skolas pašpārvaldes prezidenta, jo viņš vēl ir ASV. Un tā ir likteņa ironija, ka tieši todien tiek atcelti tiešie reisi uz Latviju. Ar Skype videočata palīdzību noskaidrojām, ka Gintam, lai ātrāk tiktu uz Latviju, būs jāiegriežas Brazīlijas, Ķīnas, Grieķijas un Krievijas lidostās. Kā jau parasti pirms Ziemassvētkiem, visās lidostās notiek dažādi pasākumi, lai sagaidītu svētkus. Kamēr Gints ceļoja uz mājām, pārējie varēja virtuāli paviesoties katrā no šīm valstīm. Ceļojums, kas līdzinājās pasakai, beidzās laimīgi, un Gints, lai gan ar nokavēšanos, tomēr paspēja uz skolas Ziemassvētku pasākumu. Visus klātesošos priecēja skolas “Blice”, un jaukā atmosfērā ar dejām un atrakcijām svētki turpinājās līdz pat pusnaktij.

Fotogrāfijas no Ziemassvētku pasākuma 5.- 8.klasēm

Kad naktis ir visgarākās un zvaigznes visspožākās… Kad egles mežā sāk izstarot brīnišķu zaļu gaismu….. Jā, jā,  tieši tad ir klāt tie īstākie svētki.

Ieklausies, kā tas skan – svētki…. Neviens zvaniņš neskan tik jauki….. Svētki, un ja vēl Ziemassvētki! Lasīt vairāk.

Izsludina pieteikšanos bezmaksas vasaras programmai ASV

unnamedJaunieši, kas šobrīd mācās 11. klasē, aicināti pieteikties bezmaksas vasaras programmai BAFF Līderības Akadēmija, kas sniedz iespēju pavadīt vasaru ASV, iegūstot neaizmirstamu pieredzi, uzlabot angļu valodas zināšanas un iepazīst Amerikas kultūru. Līdz 4. martam programmai aicināti pieteikties aktīvi un mērķtiecīgi jaunieši, kuriem ir interese par uzņēmējdarbību un vēlme atklāt savus talantus.
Lasi vairāk

Intas Kolas seminārs

Šī gada 13.decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās Latvijas lielākā izglītības un karjeras portāla Prakse.lv pārstāve Inta Kola.
Lasi vairāk