Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas pirmdien, 18.12.2017.

1.-4. klase
3. 1.a Matemātika 103.kab.
5. 1.b Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 115.kab.

5.-12. klase
1. 11. Latviešu valoda 216.kab.
2. 7.b Latvijas vēsture 215.kab.
3. 5.b Informātika (sk.V.Platgalves grupai vada sk.E.Valdberga) 20.kab.
5. 10.b Fizika 209.kab.
6. 9.a Matemātika 213.kab.
7. 9.a Nenotiek

Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Mazu brīdi pirms …!” fotogrāfijās

Darba plāns 18. decembris – 22. decembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 18.decembris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.klasēm
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
1.a klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī

Otrdiena, 19.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.20 SMU Ziemassvētku tirdziņš 2.stāva foajē
1.b klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī
4.b klases ekskursija

Trešdiena, 20.decembris
1., 2.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9., 12.klasēm 215.kab.
5.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ekonomikā 11. klasei 216.kab.
I semestra vērtējumu izlikšanas līdz plkst.11.00
Līdz plkst.12.15 4.-12.klašu audzinātāji elektroniski iesūta skolēnu sarakstu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības saņēmējus (lana.ivanova@png.edu.lv un jolanta.nicgale@png.edu.lv)
12.30 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sanāksme 110.kab.
Līdz plkst.17.00 1.-3.kl.audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) skolēnu sarakstus ar skolēniem, kuriem ir augsti mācību sasniegumi
16.00 Ziemassvētku pasākums 5.-8.klasēm
17.00 8.b klases Ziemassvētku pasākums 209.kab.
IZM organizēts seminārs par plānotajām izmaiņām normatīvajos aktos un likumos Rīgā (L.Ivanova)
Profesionālās pilnveides kursi basketbolā Jēkabpilī (I. Aleksejeva)

Ceturtdiena, 21.decembris
Līdz plkst.15.00 9.-12.klašu audzinātājiem elektroniski iesniegt (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem
18.00 Ziemassvētku pasākums 9.-12.klasēm
7.a,b klases ekskursija
6.a Klases vakars 313.kab.

Piektdiena,22.decembris
9.00 Ziemassvētku pasākums 1.-4.klasēm
Liecību izsniegšana
5.b Klases vakars 216.kab.
7.b Klases vakars 104.kab.
10.30 Skolas basketbola turnīrs 9.-12.klašu grupā

18.-22.12. Klašu Ziemassvētku pasākumi
04.-23.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētku brīnums”
18.–29.12. Metodisko komisiju sanāksmes

Izmaiņas ceturtdien, 14.12.2017.

5.-12. klase
1. 7.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 19.kab.
1. 8.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 311.kab.
2. 8.a Literatūra (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 311.kab.
2. 6.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 19.kab.
3. 7.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 19.kab.
3. 10.a Klases stunda (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 311.kab.
4. 10.a Literatūra (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 311.kab.
4. 10.b Bioloģija (patst.darbu vada sk.J.Nīcgale) 201.kab.
5. 10.a Fizika 207.kab.
5. 6.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 311.kab.
6. 8.a Fizika 207.kab.
6. 8.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.A.Lasmane) 311.kab.
7. 12. Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Nenotiek
8. 10.a Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)

Sasniegumi bioloģijas olimpiādē

Grāmatas30. novembrī notika Bioloģijas 40.Valsts olimpiādes 2.posms (tiešsaistē) 9.-12.klasei, kurā mūsu skolas skolēni uzrādīja šādu sniegumu: 9.klašu grupā Guna Elīte izcīnīja 2.vietu. 10.klašu grupā Laine Liepiņa1.vietu, Karīna Davidova atzinību. 11.klašu grupā Letīcija Janoviča izcīnīja 1.vietu, Agate Krista Kriņicka2.vietu, bet Samanta Djubina3.vietu. 12.klašu grupā Rainers Milsons ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegumiem un paldies skolotājai Evitai Valdbergai par ieguldīto darbu!

Izmaiņas trešdien, 13.12.2017.

1.-4. klase
1. 3.a Matemātika 114.kab.
2. 3.b Matemātika 116.kab.
3. 1.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk. S.Meldere) 103.kab.
5. 2.a Klases stunda 113.kab.

5.-12. klase
1. 7.b Latviešu valoda 306.kab.
2. 12. Literatūra 306.kab.
5. 9.b Ķīmija 107.kab.
6. 7.a Bioloģija 201.kab.
8. 12. Nenotiek

Izmaiņas otrdien, 12.12.2017.

1.-4. klase
1. 1.a Sociālās zinības 103.kab.
3. 1.b Latviešu valoda 115.kab.
5. 3.b Latviešu valoda 116.kab.

5.-12. klase
1. 5.a Informātika (sk. V.Platgalves grupai patst. darbu vada sk. E.Valdberga) 20.kab.
2. 6.a Matemātika 213.kab.
3. 6.b Latvijas vēsture 215.kab.
6.,7. 9.a Nenotiek

Izmaiņas pirmdien, 11.12.2017.

1.-4. klase
3. 1.a Matemātika (patst.darbu vada sk.I.Lazda) 103.kab.
5. 1.b Matemātika 115.kab.

5.-12. klase
5. 5.b Klases stunda 216.kab.
6. 5.a Nenotiek
7. 12. Matemātika 213.kab.

Darba plāns 11. decembris – 15. decembris

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 11.decembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 12.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 13.decembris
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova)
11.00 Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 313.kab.
Seminārs Karjeras atbalstam izglītojamiem 10.-12.kl. svinību zālē
14.00 Projekta UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
I semestra ieskaišu pēdējā diena

Ceturtdiena, 14.decembris
2.mācību stundas laikā I (Skolas) posma olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasēm 107.kab.
Dalība Skola2030 atvērto durvju dienā Rīgā (V.Rulle, E.Valdberga)

Piektdiena,15.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Mazu brīdi pirms…!” svinību zālē
Kursi Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanā Jēkabpils (I.Ļūļāka)

11. – 15.12. Konkurss “Mana oriģinālā Ziemassvētku egle”
12. – 15.12. Darbnīca “Piparkūku cepšana” (laiku saskaņot ar sk.I.Volani)
04.-15.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku noskaņa” (Ideju virpulī)
04.-23.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētku brīnums”

Izmaiņas piektdien, 8.12.2017.

1.-4. klase
1. 2.a Sociālās zinības 113.kab.
5. 2.a Nenotiek

5.-12. klase
1. 5.b Angļu valoda 310.kab.
2. 8.a Fizika 207.kab.
2. 5.a Dabaszinības 107.kab.
3. 6.a Matemātika 213.kab.
3. 8.b Klases stunda 209.kab.
4. 5.a Sociālās zinības 216.kab.
5. 8.b Fizika 207.kab.
5. 6.a Klases stunda 313.kab.
6. 6.b Nenotiek
7. 10.a Nenotiek