Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Stadiona atklāšana

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija

Sporta pasaulē Pļaviņu nosaukums allaž izskanējis dažādos sporta veidos gan mazākās, gan lielākās sacensībās. Pļaviņieši lepojas ar sportistiem, kuru dzīves gājums ir  saistīts ar mūsu novadu.

Šajā vasarā stadiona pārbūvei ar nepacietību sekoja daudzi interesenti, tāpēc 21.oktobrī bija jūtams sportisks gars un prieks par sen lolota sapņa piepildīšanos. Stadiona pārbūve bija iespējama, pateicoties Pļaviņu novada domes finansiālam atbalstam un pašvaldības darbinieku atsaucībai. Apsveikuma vārdus  un laba vēlējumus atklāšanas pasākumā teica domes priekšsēdētajas vietnieks Aigars Lukss.

Stadiona būvdarbus pirms termiņa, neskatoties uz  laikapstākļiem, pabeidza SIA “Jēkabpils PMK” būvnieki. Būvfirmas vārdā uz paveikto atskatījās un klātesošos sveica valdes priekšsēdētājs Māris Dimants.

Skolas kolektīva pateicības vārdus dzirdējām no direktores Ritas Poles un sporta skolotāja Jāņa Eiduka, kurš būvdarbus uzraudzīja īpaši atbildīgi.

Skanot Latvijas Olimpiskās Komitejas himnai, stadiona atklāšanas lentu pārgrieza Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole un SIA “Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs Māris Dimants.

Pēc starta šāviena pirmo goda apli varēja veikt jebkurš sportot gribētājs, bet stadiona daudzfunkcionālā pielietojuma iespējas demonstrēja projektā “Sporto visa klase” iesaistītās klases-3.b un 4.b, vidusskolas klašu stafetes un basketbola komandas. Mūsu stadiona īpašo iespēju- rollerslēpošanu demonstrēja skolas slēpotāji un biatlonisti.

Lai stadions vieno novada iedzīvotājus aktīvā un veselīgā dzīvesveidā! Uz tikšanos stadionā!

                                                Direktores vietniece audzināšanas darbā – Ilze Luksa

Skolēnu drošība un atbildība

drosiba

Septembrī un oktobrī  tēmas par  skolēnu drošību un atbildību tika aktualizētas ne tikai audzināšanas stundās, bet arī speciālistu vadītās nodarbībās.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore Sanita Zīmele skolā viesojās vairākkārt, lai skolēniem atgādinātu būtiskāko par drošības jautājumiem. Jaunāko klašu skolēni uzmanīgi klausījās stāstījumu un ar sajūsmu uzņēma inspektores palīgus- Runci Rūdi un Bebru Bruno, bet vecāko klašu skolēni guva atbildes uz jautājumiem par savu un vecāku atbildību dažādās situācijās.

12.oktobrī notika VAS “Latvijas dzelzceļš” rīkotā Drošības stunda 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8., 9.-12. klašu skolēniem. Nodarbībās interesantā un vecumam atbilstošā lekcijā skolēni tika iepazīstināti ar dzelzceļa darbību un noteikumiem, kas jāievēro dzelzceļa tuvumā.

Inspektore S. Zīmele skolas vecāku kopsapulcē vērsa arī vecāku uzmanību uz biežāk veiktajiem pārkāpumiem un tiem sekojošo atbildību.

Paldies S. Zīmelei un VAS “Latvijas dzelzceļa” pārstāvjiem par atsaucību!

Būsim atbildīgi par savu veselību un dzīvību!

                                    Direktores vietniece audzināšanas darbā – Ilze Luksa

Vislatvijas „Putras programmas 2016” aktivitātes Pļaviņu novada ģimnāzijā noslēgušās

S. Placēna, I. Kaugers
Pļaviņu novada ģimnāzijas 6.aun 6.b klašu preses nodaļas vadītāji

Jau otro gadu mūsu skolas 5. – 7. klašu skolēniem bija dota iespēja iesaistīties” Putras programmas” aktivitātēs. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar „Rīgas Dzirnavnieks”, Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC).
Programmas mērķis ir popularizēt putras kā mūsdienīgu ēdienu un radīt jaunas putras ēšanas tradīcijas. Graudaugi ir viena no nozīmīgākajām produktu grupām, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un vecāki mainītu savus ikdienas paradumus un daudz biežāk ēstu graudaugu ēdienus, it īpaši veselīgās putras. Pēc uztura speciālistu ieteikumiem graudaugiem būtu jābūt aptuveni pusei mūsu uzturā.
6. klašu skolēni aktīvi iesaistījās „Putringos” – piedalījās „Putras” lekcijās, un aktīvi paši gatavoja putras.Šogad papildus tēmai par graudaugu veselīgumu skolēni tiks izglītoti, kā veikalā izvēlēties drošus produktus, kā arī dota iespēja piedalīties Vislatvijas” Putras pavārgrāmatas” veidošanā, kas ir šī gada #PUTRINGS čempionāta tēma.
Audzināšanas stundās mēs uzzinājām, cik liela loma mūsu uzturā ir graudaugiem, kas ir drošs uzturs, kāda ir tā loma. Pārrunājām, cik svarīgi ir ēst putru, jo tā dod spēku un enerģiju. Vislabāk mums garšo auzu pārslas un mannas biezputras, bet īpaši auzu pārslas putra ar šokolādi.
Sadarbojoties ar skolas ēdnīcu, mēs apēdām garšīgu auzu pārslas biezputru ar ķiršu gabaliņiem. Klasē bija konkursi, kuros mūsu audzinātājas pārbaudīja mūsu zināšanas, izpildot dažādus uzdevumus. Tas bija interesanti, jo uzvarētāji saņēma balvas un diplomus. Jaunums bija tas, ka piedalījāmies Vislatvijas ”Putras pavārgrāmatas” veidošanā. Savas receptes ievietojām www.putrasprogramma.lv/pavargramata !
6.b klases skolēni sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju Daci Vēveri katrs uzzīmēja savu putras šķīvi.
Vēlamies pateikt paldies par atbalstu un palīdzību skolotājām Ritai Jakovļevai, Armandai Lasmanei, Dacei Vēverei, Lanai Ivanovai un Leona mammai, kā arī” Putras programmas” koordinatoriem, kas skolas ikdienu „putrotājiem ” padarīja daudzveidīgāku!

Karjeras izglītības pasākumi Pļaviņu novada ģimnāzijā

logo

Armanda Lasmane,
Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagoģe karjeras konsultante

Pļaviņu novada ģimnāzija, lai  aktualizētu savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā, rīkoja pasākumus 8. – 12. klašu skolēniem, kuros sniedza iespēju iepazīt un plānot nākotnes nodarbošanus un tikties ar meža nozares pārstāvjiem,  un neklātienē ar izcilu fiziķi Vjačeslavu Kaščejevu.
Laikā no 17. līdz 20. oktobrim 8. – 12. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu „Kvantu kods” par ievērojamu Latvijas fiziķi un zinātnes personību Vjačeslavu Kaščejevu.
Režisore Santa Skutele savā debijas dokumentālajā filmā kopā ar Vjačeslavu meklē 21. gadsimta dzīves kodu.
Lasīt vairāk šeit
 

Helovīni, Visu svēto diena un veļu laiks

ķirbis

31. oktobrī jeb dienu pirms Visu svētās dienas daudzās valstīs tiek svinēts Helovīns. Visu svēto diena ir diena, kad kristietībā tiek pieminēti visi svētie. Romas katoļu baznīcā tā tiek svinēta 1. novembrī, bet austrumu baznīcās – pirmajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem. Tā kā Helovīni ir aizgūti no ASV, latviešiem ir savas tradīcijas – Latvijā šie svētki tiek dēvēti par veļu laiku (garu laiku, dievainēm, Dieva dienām, zemlikām, tēvu dienām, paminkām). Pieņemts uzskatīt, ka veļu laiks ir starp Miķeļiem (29. septembris) un Mārtiņiem (10. novembris).

Helovīns jeb Visu svēto dienas priekšvakars ir ļoti sena tradīcija. Vēsturnieki norāda, ka Amerikā Helovīna svinēšanas tradīcija ieviesusies tieši no tur ieceļojušajiem īriem. Daudzās pasaules valstīs bērni un pieaugušie ar aizrautību gatavojas mošķu tērpu demonstrēšanai, saldumu ēšanai un ķirbju grebšanai. Helovīna tradīcijas mums – latviešiem nemaz nav tik svešas. Izrādās, kaut ko līdzīgu šiem svētkiem tradīciju veidā piekopa jau senie ķelti un balti vēl pirms mūsu ēras – viņi uzskatīja, ka šis ir laiks, kad reizi gadā atveras vārti uz viņsauli un dzīvos apciemot nāk mirušie. Taču, izmantojot izdevību, līdz ar tuvinieku gariem pie cilvēkiem no elles nākot arī dažādi mošķi, mistikas apņemtajā laikā īpaši aktivizējoties arī raganas un citas nelabas būtnes. Šā iemesla dēļ senie priesteri ģērbušies biedējošā apģērbā, zvērādās un maskās, lai ļaunos spēkus aizbaidītu.

Veļu laikā atdarījās veļu vārti un ciemos ieradās aizgājušo veļi, ko sauca arī par iļģiem, paurīšiem, vecīšiem, ķauķiem, leļiem, urgučiem, ēniem, māžekļiem, māniķiem, raudačiem, vecajiem u. c. Tas ir laiks, kad saimnieks ar saimi aicina mājās ciemoties mirušo piederīgo veļus un sarīko tiem svinīgu mielastu. Saskaroties ar kristīgās baznīcas tradīcijām, veļu mielastus sāka rīkot Visu svēto dienas vakarā (naktī no 1. uz 2. novembri). Pierastajā izpratnē veļi ir mirušo cilvēku dvēseles, kas pēc nāves turpina dzīvi viņsaulē. Rudens miglas vāli, kas klāj ielejas un atsevišķās dienās ietin visu apkārtni, zemliku laikā simbolizēja senču veļus, kas ierodas savās mājvietās. Tumsas laiks, kas saistījās ar viņsauli, iedvesa cilvēkos bijību. Veļu laikā cilvēki uzvedās klusāk kā parasti, ļaujot dvēselēm justies mierīgi.

Tiekamies Kultūras ministrijas rīkotajā „Helovīnu ballītē” piektdien -  4. novembrī.

Skolas Preses ministrija

Darba plāns 31.oktobris – 4.novembris

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 31.oktobris
Firmas “Procter & Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 204.kab.
11.05. Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme (I.Seipule, L.Ivanova, I.Krastiņa, A.Lasmane, I.Baginska, I.Ņikiforova, S.Stučka, M.Skrabutena, E.Valdberga) 104.kab.
 
Otrdiena, 1.novembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215.kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201.kab.
 
Trešdiena, 2.novembris
1.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde bioloģijā 9.-12.klasei 201.kab.
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Valmierā (3.b klase, S.Fišmeistare, I.Krastiņa)
 
Ceturtdiena, 3.novembris
3.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasei 104.kab.
 
Piektdiena, 4.novembris
11.00 Piedaugavas novada Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa” Pļaviņu Mūzikas skolā (L.L.Buševica, S.Turinceva, R.Ruciņš-Vējiņš)
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 “Helovīna ballīte” 1.- 4.klasēm svinību zālē
17.00 “Helovīna ballīte” 5.-12.klasēm svinību zālē
3.b klases mācību ekskursija
 
31.10. – 4.11. Tematiskā izstāde ,,Latvija- dzejā un cilvēkos’’
5.11. Aizkraukles novada sporta skolas atklātās sacensības biatlonā
5.11. Jaunsargu mācību pārgājiens Pļaviņas- Āpēni- Pļaviņas

Mūsu labais darbs

Ceturtdien, 20. oktobrī, “Labo darbu” nedēļas ietvaros devāmies uz Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrības dzīvnieku patversmi. Tur mūs jau gaidīja laipnie saimnieki. Pēc viņu norādēm devāmies uz darba vietām, kur mūsu darbiņš bija sagrābt nokritušās koku lapas. Pēc labi padarīta darba devāmies pie dzīvniekiem. Samīļojām gan mazo kaķēnu, gan lielo kaķeni un devāmies pastaigā ar suņiem – Loti, Riksi un Trolli. Vēlāk saimnieki mūs pacienāja ar siltu tēju, kura mūs sasildīja pēc pastaigas.
Šajā patversmē mēs viesojāmies jau trešo reizi un noteikti brauksim ciemos vēl. Par satikšanos bija priecīgi visi – četrkājainie draugi, patversmes saimnieki un mēs – 7.b klase ar vecākiem.

                                                                7.b klases vārdā – preses nodaļas vadītāja Beāte

Pāreja uz ziemas laiku

vasaras_ziemas laiks (Copy)

“Skolēns, kam es gribu pateikt paldies. Pedagogs, kam es gribu pateikt paldies.”

Kustība "Draudzīgā skola" Šī gada 25. oktobrī Ikšķiles vidusskolā norisinājās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētās kustības “Draudzīga skola” konkursa noslēguma pasākums, kurā pulcējās 250 skolēni un pedagogi no visas Latvijas. Uz noslēguma pasākumu bija uzaicināta arī Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotājas Ira Ņikiforova un Silga Stučka, skolniece Rēzija Līna Upeniece (10. klase).
„Vārdu „paldies” mēs ne vienmēr pasakām, un tāpēc daudzi brīnišķīgi cilvēki bieži vien neuzzina, cik viņi bijuši nozīmīgi mūsu dzīvē. Arī mēs neuzzinām, ka kādam esam bijuši ļoti svarīgi un paveikuši ko labu. Reizēm gadās, ka pateikt „paldies” ir jau par vēlu… Šis ir pasākums, kurā varam labot šo situāciju un pateikt cits citam paldies,” teica pasākuma vadītājs un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas referents Taivo Trams. Tā kā šis ir kustības „Draudzīga skola” pasākums, tad skolēni un skolotāji no dažādām Latvijas vietām tika sadalīti grupās un kļuva par „Laimīgajiem”, „Jautrajiem”, „Interesantajiem”, „Sirsnīgajiem”, „Omulīgajiem” grupas biedriem, kas ļāva skolēniem no visas Latvijas savā starpā sadraudzēties. Lai dalībniekus saliedētu vēl vairāk, psiholoģe Sanita Aišpure – Dronka organizēja dažādas aktivitātes, noslēgumā aicinot izveidot Latvijas kontūru un veltīt labos vārdus un domas savam novadam.
Pasākuma gaitā varēja noklausīties fragmentus no skolēnu un skolotāju rakstītajām pateicības vēstulēm un noskatīties video sižetus, kā arī klausīties Ikšķiles vidusskolas muzikālo kolektīvu – popgrupu, vokālā ansambļa un kora sagatavotajos priekšnesumos. Noslēgumā Ikšķiles vidusskolas koris kopā ar pasākuma viesi – dziedātāju Valteru Frīdenbergu izpildīja The Sound Poets dziesmu „Kalniem pāri”.

 Skolas Preses ministrija

Iespēja piedalīties konkursā

afisa