Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Helovīni, Visu svēto diena un veļu laiks

ķirbis

31. oktobrī jeb dienu pirms Visu svētās dienas daudzās valstīs tiek svinēts Helovīns. Visu svēto diena ir diena, kad kristietībā tiek pieminēti visi svētie. Romas katoļu baznīcā tā tiek svinēta 1. novembrī, bet austrumu baznīcās – pirmajā svētdienā pēc Vasarsvētkiem. Tā kā Helovīni ir aizgūti no ASV, latviešiem ir savas tradīcijas – Latvijā šie svētki tiek dēvēti par veļu laiku (garu laiku, dievainēm, Dieva dienām, zemlikām, tēvu dienām, paminkām). Pieņemts uzskatīt, ka veļu laiks ir starp Miķeļiem (29. septembris) un Mārtiņiem (10. novembris).

Helovīns jeb Visu svēto dienas priekšvakars ir ļoti sena tradīcija. Vēsturnieki norāda, ka Amerikā Helovīna svinēšanas tradīcija ieviesusies tieši no tur ieceļojušajiem īriem. Daudzās pasaules valstīs bērni un pieaugušie ar aizrautību gatavojas mošķu tērpu demonstrēšanai, saldumu ēšanai un ķirbju grebšanai. Helovīna tradīcijas mums – latviešiem nemaz nav tik svešas. Izrādās, kaut ko līdzīgu šiem svētkiem tradīciju veidā piekopa jau senie ķelti un balti vēl pirms mūsu ēras – viņi uzskatīja, ka šis ir laiks, kad reizi gadā atveras vārti uz viņsauli un dzīvos apciemot nāk mirušie. Taču, izmantojot izdevību, līdz ar tuvinieku gariem pie cilvēkiem no elles nākot arī dažādi mošķi, mistikas apņemtajā laikā īpaši aktivizējoties arī raganas un citas nelabas būtnes. Šā iemesla dēļ senie priesteri ģērbušies biedējošā apģērbā, zvērādās un maskās, lai ļaunos spēkus aizbaidītu.

Veļu laikā atdarījās veļu vārti un ciemos ieradās aizgājušo veļi, ko sauca arī par iļģiem, paurīšiem, vecīšiem, ķauķiem, leļiem, urgučiem, ēniem, māžekļiem, māniķiem, raudačiem, vecajiem u. c. Tas ir laiks, kad saimnieks ar saimi aicina mājās ciemoties mirušo piederīgo veļus un sarīko tiem svinīgu mielastu. Saskaroties ar kristīgās baznīcas tradīcijām, veļu mielastus sāka rīkot Visu svēto dienas vakarā (naktī no 1. uz 2. novembri). Pierastajā izpratnē veļi ir mirušo cilvēku dvēseles, kas pēc nāves turpina dzīvi viņsaulē. Rudens miglas vāli, kas klāj ielejas un atsevišķās dienās ietin visu apkārtni, zemliku laikā simbolizēja senču veļus, kas ierodas savās mājvietās. Tumsas laiks, kas saistījās ar viņsauli, iedvesa cilvēkos bijību. Veļu laikā cilvēki uzvedās klusāk kā parasti, ļaujot dvēselēm justies mierīgi.

Tiekamies Kultūras ministrijas rīkotajā „Helovīnu ballītē” piektdien -  4. novembrī.

Skolas Preses ministrija

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu