Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolas jubilejas svētki 1. – 4. klašu skolēniem

Skolā iemaldījies Sprīdītis 16.maijā mūsu skolā iemaldījās Sprīdītis, kurš gribēja noskaidrot, kas tad īsti ir skola un ko bērni skolā dara. Sākumskolas skolēni apņēmās to Sprīdītim parādīt, izdejot un izdziedāt.

Sprīdītis, dodoties pasaulē, līdzi ņēma tēva lielo lāpstu, bet 1.a klases skolēni savā priekšnesumā parādīja, kas notiek, ja skolas somā iemaldās kāda rotaļlieta. 3.b klases skolēni Sprīdītim dziedāja par to, kā viņi no rīta, ejot uz skolu, sūta bučas sev tuvajiem cilvēkiem – mammai, tētim, omītei un opītim.

2.b klases skolēni mācīja Sprīdītim alfabētu, bet 1.b klases skolēni parādīja, ka pirmā uzrakstītā svītriņa mēdz būt ļoti niķīga.

Sprīdītis pastāstīja, ka viņam, ceļojot pa pasauli, vajadzīga liela apņēmība un spēks. 4.a klase aizrautīgā priekšnesumā demonstrēja, kā skolā bērni kļūst spēcīgi un izveicīgi. Savukārt 4. a klase parādīja, ka, gluži tāpat kā Sprīdītis, prot spēlēt dažādus mūzikas instrumentus.

Mazajam Sprīdītim likās, ka skolā mācīties ir ļoti viegli. 2.a klase savā priekšnesumā atklāja, ka arī skolēniem skolā nākas sastapties ar dažādām grūtībām, bet 3.a klases skolēni pārliecināja Sprīdīti, ka draugi palīdz pārvarēt jebkuras bēdas.

Sprīdītis saprata – lai atrastu laimi, pasaulē nav jāiet. Laime mīt katra sirdī, nevis pasaulē.

Pasākuma izskaņā skolēni skanīgi dziedāja skolas himnu un cienājās ar lielu svētku kliņģeri.

Vēlamies pateikties visiem sākumskolas skolotājiem un skolēniem par priekšnesumu sagatavošanu. Paldies skolas direktoram un Sprīdītim par iesaistīšanos pasākumā. Paldies Ilzei Filipsonei, Klāvam Jirgenam un 11.klases skolēniem par atbalstu pasākuma norisē.

Daudz laimes skolai dzimšanas dienā!

Sandra Fišmeistare, sākumskolas skolotāja

Nedēļas darba plāns, 20. – 24. maijs

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 20. maijs

Otrdiena, 21. maijs
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 Mūzikas skolas koncerts sākumskolai svinību zālē
15.15 Metodisko komisiju sanāksmes

Trešdiena, 22. maijs
Eksāmens latviešu valodā 9. klasei
Olimpiskās dienas 2013 seminārs Rīgā (V. Samohins)

Ceturtdiena, 23. maijs
Ieskaite dabaszinībās 6. klasei
Eksāmens latviešu valodā 9. klasei
12.00 Metodiskās padomes sanāksme 104. kab.
12.00 Pašpārvaldes sanāksme 312.kab.

Piektdiena, 24. maijs
Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 7.a un 6. ab klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

20. – 24.05. Ekopadomes grupas gatavo atskaites par paveikto
No 20. maija mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā
20. – 24.05. Tematiskā izstāde „Manai skolai – 95” un akcija „Grāmatiņa, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?” bibliotēkā

Mātes dienas pasākums filiālē Odzienā

Ielūgums uz Zinību svētkiem

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija “Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.”
/Ričards Bahs/

Cienījamie Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Laipni aicinu Jūs visus uz Pļaviņu novada ģimnāzijas Zinību svētkiem š.g. 15. maijā plkst. 17.00 skolas sporta zālē (Daugavas ielā 101, Pļaviņās).

Īpaši gaidīsim vecākus un viņu bērnus, kuri 2012./2013. mācību gada laikā ir ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību starpnovadu, reģionālajā un valsts līmenī:
• mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un mācību priekšmetu konkursos;
• sporta sacensībās, startējot gan individuāli, gan komandās;
• dažādos ar interešu izglītību saistītos konkursos un skatēs.

Uz tikšanos Zinību svētkiem veltītajā pasākumā!

Skolas direktors Vladimirs Samohins

Jauno satiksmes dalībnieku forums Pļaviņās

Filips Fedosejevs, Raivo Jankuns, Sonora Balode, Elīna Lelde Pitjukeviča, Ričards Freijs, Krista Priede, 4.b klases skolēni

30.aprīlī mūsu skolā notika Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) rīkotās velosipēdistu sacensības, kurās piedalījās sešas mūsu skolas komandas.

Viena no tām bija mūsu klases komanda ”Zibenīgais sešinieks”. Gatavojoties šīm sacensībām, ļoti cītīgi trenējāmies. Braucām ar velosipēdu ne tikai stundu laikā, bet arī ārpus stundām. Pirmās palīdzības zināšanas palīdzēja apgūt skolas medmāsa I.Kaņepēja.
Sacensību dienā daži no mums bija uztraukušies, turpretī daži tās uztvēra mierīgi. Mūs visus pārsteidza uzdevumi, kuri bija jāpilda.
Riteņbraukšanā pirmais starts bija grūtāks nekā otrais. Pēc riteņbraukšanas devāmies pārbaudīt zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, pēc tam – ceļu satiksmes noteikumos, velosipēdu uzbūvē.
Tiesneši mūs cienāja ar cepumiem un tēju.

Sākās apbalvošana. Visas komandas un to skolotāji kā dāvinājumu saņēma oranžus krekliņus un atzinības rakstus, kurus pasniedza CSDD Aizkraukles nodaļas priekšnieks, mūsu skolas absolvents E.Eizāns. Paldies par to!

Pirmās trīs vietas ieguva A.Upīša Skrīveru vidusskolas komandas, diemžēl mūsu komanda ieguva 4.vietu.

Mēs gribam pateikt paldies sacensību organizētājiem, ka mums un citām mūsu skolas komandām bija iespēja piedalīties šādās sacensībās, īpašu paldies sakām skolas direktoram V.Samohinam, sporta skolotājam J.Eidukam, klases audzinātājam G.Balodim, medmāsai I.Kaņepējai un mūsu vecākiem.

Nedēļas darba plāns, 13. – 18. maijs

Nedēļas plāns Projektu nedēļa
Skolas jubilejas nedēļa

Pirmdiena, 13. maijs
10.00 Velosipēdistu tiesību kārtošanas eksāmens
Deju kolektīvu mēģinājumi svinību zālē:

9.00 – 10.00 1. – 2. klašu deju kolektīva mēģinājums
10.00 – 11.00 3. – 4. klašu deju kolektīva mēģinājums
11.00 – 12.00 5. – 6. klašu deju kolektīva mēģinājums
12.00 — 13.00 7. – 12. klašu deju kolektīva mēģinājums

Otrdiena, 14. maijs
Comenius partnerību tematiskās uzraudzības seminārs „Pamatkompetenču attīstība vidējā izglītībā, īstenojot projektu darbu” Rīgā (I.Seipule)
Klašu fotogrāfēšanās
9.00 Informātikas eksāmena tests 11. klase 13. kab., 1. grupa
10.00 Informātikas eksāmena tests 11. klase 13. kab., 2. grupa
11.00 Jauktā kora mēģinājums
11.30 Parlamenta sēde (piedalās klašu izvirzītie deputāti) svinību zālē
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Deju kolektīvu mēģinājumi svinību zālē:

9.00 – 10.00 1. – 2.klašu deju kolektīva mēģinājums
10.00 – 11.00 3. – 4.klašu deju kolektīva mēģinājums
11.00 – 12.00 5. – 6.kl.deju kolektīva mēģinājums
12.00 — 13.00 7. – 12.klašu deju kolektīva mēģinājums

19.00 Kora „Loreleja” mēģinājums

Trešdiena, 15. maijs
Klašu fotogrāfēšanās
Fotografēšanās filiālē Odzienā
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.
12.00 Jauktā kora mēģinājums
Deju kolektīvu mēģinājumi svinību zālē:

9.00 – 10.00 1. – 2. klašu deju kolektīva mēģinājums
10.00 – 11.00 3. – 4. klašu deju kolektīva mēģinājums
11.00 – 12.00 5. – 6. klašu deju kolektīva mēģinājums
12.00 — 13.00 7. – 12. klašu deju kolektīva mēģinājums

17.00 Zinību svētki

Ceturtdiena, 16. maijs
Pēdējā atzīmju izlikšanas diena 9. un 12. klasei
8.00 Pedagoģiskās padomes sēde par izmantojamās mācību literatūras apstiprināšanu turpmākajiem trim mācību gadiem
10.00 Skolas jubilejas svētki 1. – 4. klašu skolēniem Sporta zālē
17.00 Skolas jubilejas svētki 5. – 12.klašu skolēniem balle/diskotēka sporta zālē

Piektdiena, 17. maijs
11.00 Zvana svētki 9., 12.klašu skolēniem

Sestdiena, 18. maijs
Skolas jubilejas svinības
16.00 – 17.00 Deju kolektīva „Pastalnieki” mēģinājums
17.00 – 17.30 Kora „Loreleja” mēģinājums

13. – 17.05. Tematiskā izstāde „Latvijas vērtības – stipra ģimene” bibliotēkā

3. – 4. klašu konkursā “Erudīts”

Erudīts, 3.-4. klasei, 2013 2.maija pēcpusdienā sākumskolas 3. – 4.klašu skolēniem norisinājās konkurss „Erudīts”. Konkursā piedalījās 8 komandas. Tas norisinājās vairākās kārtās: komandas vizītkarte un devīze, tests, konstruēšanas konkurss, matemātisko zināšanu pārbaude, skolas vēstures konkurss, jautrā stafete.

Skolēni ar lielu aizrautību piedalījās visās konkursa kārtās. Par to liecina arī konkursa rezultāti. Tikai ar pus punkta pārsvaru uzvarēja 4.b klases „Gudrās pūces” aiz sevis atstājot 3.b klases „Melnos ērgļus”. 3. vietā – 4.b klases „Gudrie vāverēni”, bet atzinība – 3.b „Gudrajiem kaķiem”. Uzvarētāji saņēma nelielas balvas un atzinības rakstus.
Visu komandu dalībnieki konkursa noslēgumā saņēma saldas mierinājuma balvas.

Paldies sākumskolas skolotājiem Ingai Baginskai, Inetai Reiterei, Gintam Balodim, Sarmītei Melderei, Kristiānai Balodei, Sandrai Fišmeistarei, Ivetai Kupčai un Vinetai Platgalvei par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā un vadīšanā.

Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Ilona Lazda

Tikšanās ar putnu pētnieku

Putni 24. aprīlī sākumskolas skolēni tikās ar putnu pētnieku un žurnālistu Valdi Aleksandrovu. Bērni aplūkoja dažādu putnu kājas, ūpja spārnu, meža pīles tēviņa, lielās gauras, kā arī vistu vanaga izbāzeņus, 3 atšķirīgu konstrukciju ligzdiņas, dažas olas. Ļoti efektīvs bija zīlītes olas un strausa olas salīdzinājums.

Bērni uzzināja, kāpēc ūpja kājas ir spalvainas. Izrādījās – tas ir tāpēc, lai ūpis varētu klusu lidot.

Skolēni varēja salīdzināt pūkaino strausa spalvu un cieto, blīvo Andu kondora spalvu, iepazinās ar dažādu būrīšu veidiem, uzzināja, kāpēc vieniem būrīšiem ir jāgatavo izjaucama būra aizmugurējā siena, bet citus būrīšus var gatavot neizjaucamus.

Pēc pasākuma sapratām, ka dabā ir vēl daudz noslēpumu, kurus mēs nezinām.

„Izdziedāsim populārākās dziesmas sākumskolā”

24. aprīlī skolā notika pasākums 1. – 4. klašu skolēniem „Izdziedāsim populārākās dziesmas sākumskolā”. Skolēni labprāt klausījās un dziedāja līdzi „Skolas blicei” dažādas mūzikas stundās apgūtas dziesmas. Pēc katras dziesmas izskanēšanas bija jānosauc tās nosaukums.

Koncertā tika iesaistīti arī ceturto klašu skolēni – Guna Elīte un Viviāna Nikaļuka nodziedāja dziesmu „Aprīļa pilieni”, bet Krista Priede un Sonora Balode spēlēja šīs dziesmas pavadījumu.

Paldies skolotājam Gintam Balodim un ansamblim „Skolas blice” par šiem jaukajiem kopā pavadītajiem mirkļiem!

Viviāna Nikaļuka, 4.a klases skolniece

Nedēļas darba plāns, 6. – 10. maijs

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 7.a klase

4. – 9.05. Partnerskolu tikšanās sanāksme Pļaviņās ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Pirmdiena, 6. maijs
Brīvdiena

Otrdiena, 7. maijs
Valsts ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3.kl. (latviešu valoda)
10.50.Ministru kabineta sēde (piedalās 4. – 12.klašu vecākie) 312. kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju mēģinājums svinību zālē
15.40 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 8. maijs
Pēdējā ieskaišu diena 9. un 12.kl.
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā (I. Volane)

Ceturtdiena, 9. maijs
Valsts ieskaite matemātikā 6.kl.

Piektdiena, 10. maijs
Valsts ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3.kl. (matemātika)
Ekonomikas, Komerczinību skolotāju, MA vadītāju seminārs Rīgā (M. Skrabutena)
Starpnovadu konkurss “Game Day” 5.klašu skolēniem I.Gaiša Kokneses vidusskolā
Mātes dienai veltīts pasākums filiālē Odzienā
12.00 Skolotāju mēģinājums 117.kab.
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 7.a un 6.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

6. – 10.05. Tematiskā izstāde „Latvijas vērtības – stipra ģimene” bibliotēkā