Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 29. oktobris – 2. novembris

Skolēnu brīvdienas

Pirmdiena, 29. oktobris
Filiāles Odzienā skolotāju MK sanāksme
Matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīga
No 10.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāju vadīto LatSTE 2012 darbnīcu plānu pārrunāšana 13.kab.

Otrdiena, 30. oktobris
10.55 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 31. oktobris
Ģeogrāfijas skolotāju darba grupas sanāksme: mācību satura pilnveide Latvijas ģeogrāfijas kursā
Vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāju seminārs (elektroniska pieteikšanās)
Vides novērtējuma nosūtīšana Vides fondam

Ceturtdiena, 1. novembris
LatSTE 2012 Pļaviņās
Pļaviņu Bērnu bibliotēkai – 60

Piektdiena, 2. novembris
LatSTE 2012 Pļaviņās

UNESCO nedēļa Odzienā

Unesco nedēļa Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā No 15. līdz 19. oktobrim Latvijā tika atzīmēta UNESCO nedēļa, kurai šogad ir tēma „Pasaules atmiņa”. UNESCO nedēļu Latvijā pirmo reizi atzīmēja 2011.gadā, kad apritēja 20 gadu, kopš Latvija pievienojās UNESCO. Šī programma aicina apzināt mūsu pašu nacionālās vērtības un izcelt tās plašākai sabiedrībai.

Mūsu skolā UNESCO nedēļas laikā vēstures stundā (skolotāja B.I.Osīte), 18.oktobrī, 5. – 9.klašu skolēni tikās ar vēsturnieku, SIA „Odzienas muiža” projektu vadītāju Juri Brežģi. Šī tikšanās bija ļoti interesanta un noderīga. Mēs varējām daudz ko jaunu uzzināt par Odzienas pils vēsturi un to, kas pili sagaida nākotnē. Aplūkojām daudzas senas fotogrāfijas, kurās varēja redzēt, kāda Odzienas pils izskatījās pirms apmēram 100 gadiem. Uzzinājām, ka agrāk nesen izremontētās ēkas vietā atradās krogs. Pagaidām tā ir vienīgā atjaunotā ēka, taču cerams, ka pēc kāda laika būs vēl kādas pozitīvas pārmaiņas. J.Brežģis sacīja, ka apmēram pēc 10 gadiem būs atjaunota arī pati pils. Domāju, ka šie gadi paies diezgan ātri, un būs apskatāma skaistā, atjaunotā pils, kurai apkārt pletīsies krāšņs un sakopts parks.

Ciemiņam dāvinājām ziedus, grāmatu „Odzienas skolai – 120” un iepazīstinājām viņu ar skolu.

Jogita Kiseļeva, 9.e

7.b klases ekskursija uz Siguldu

Nedēļas darba plāns, 22. – 26. oktobris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 22. oktobris
Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (V. Rulle)
Pēc 7. stundas – Sanāksme ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros – atlases sarunas ar skolēniem braucienam uz Turciju

Otrdiena, 23. oktobris
Seminārs direktora vietniekiem audz.darbā Rīgā (A.Lasmane)
Piedalīšanās profesionālās pilnveides pasākumos Rīgā (A.Lazda)
Latgales reģiona futbola sacensības 6. – 7. klašu zēniem
10.55 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 MP sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 24. oktobris
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)
Mācību ekskursija Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā skolēniem un skolotājiem

Ceturtdiena, 25. oktobris
Kulturoloģijas un filozofijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (M.Skrabutena)

Piektdiena, 26. oktobris
2. mācību stundas laikā laikraksta „Diena” organizētais konkurss 9. klašu skolēniem „Kas notiek?”
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 8.b un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

22.–26.10. Tematiskā izstāde „Skola Pļaviņās” skolas bibliotēkā
22.–26.10. Skolas vides novērtējums
28.10. Skolu māsu asociācijas seminārs Rīgā (B. Dzintare)

Dažādi grafiki

2012./2013. m.g. 1. semestra ieskaišu grafiks

2012./2013. m.g. fakultatīvo nodarbību grafiks

2012./2013. m.g. individuālā darba nodarbību (konsultāciju) grafiks

2012./2013. m.g. pagarinātās dienas grupu darba grafiks

Pašpārvaldes diena bildēs

Nedēļas darba plāns, 15. – 19. oktobris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 15. oktobris
Angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā (I. Ozoliņa)
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes ministru kabineta sanāksmes
312.kab. klašu vecāko sanāksme
118.kab. izglītības nodaļu vad. sanāksme
213.kab. vides nodaļu vad. sanāksme
313.kab. kultūras nodaļu vad. sanāksme
3.kab. sporta nodaļu vad. sanāksme
12.40 3 – 4.klašu deju kolektīva nodarbība
13.30. 5. – 6. klašu deju kolektīva nodarbība
15.10. 7 – 8. klašu deju kolektīva nodarbība
16.00. 9. – 12. klašu deju kolektīva nodarbība

Otrdiena, 16. oktobris
Bioloģijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
12.40 1. – 2.klašu deju kolektīva nodarbība
15.15 Klašu audzinātāju MK 312. kab.
15.15 Skolēnu līdzpārvaldes ministru un vietnieku sanāksme pie direktora 110.kab.

Trešdiena, 17. oktobris
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)

Ceturtdiena, 18. oktobris
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme
13.30 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā skolēnu vecāku kopsapulce par tēmu “Vecāku un skolas sadarbības loma skolēnu pozitīvas mācību motivācijas attīstīšanā” (skolas psiholoģe Dz.Vanaga) un individuālas tikšanās ar skolotājiem

Piektdiena, 19. oktobris
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 9.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

15.10. Bateriju vākšanas konkurss „Tīra Latvijai”
15.-19.10. Klašu kompozīciju veidošana, sauso materiālu gatavošana 16.11. pasākumam
15.–19.10. Tematiskā izstāde „Rudens akcenti”
15.–26.10. Skolas vides novērtējums

Comenius projekta dalībvalstu skolu pārstāvju pirmā tikšanās Budapeštā jau aizvadīta

IK_VIAA Ilze Seipule, projekta koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā

Saskaņā ar starp VIAA un Pļaviņu novada ģimnāziju noslēgto līgumu “Eiropas Savienības Mūžizglītības programma. Comenius skolu daudzpusējās partnerības līgums. Līgumu numurs 2012-J-HU1-COM06-06842 4.” no 29.09. – 04.10.2012. notika pirmā projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros plānotā tikšanās Ungārijā, uz kuru no mūsu skolas devās projekta koordinatore Ilze Seipule un projekta darba grupas locekle Jeļena Ozola.

Gan mūs, gan mūsu sadarbības partnerus no skolām Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Konjā Turcijā un Hakarinteen koulu Tamisārē Somijā ļoti laipni un sirsnīgi uzņēma kolēģi no Dear Deák Diák Általános Iskola Budapeštā.

Viesmīlīgie ungāru partneri bija parūpējušies par patiešām daudzveidīgu un saturīgu semināra programmu, blakus nopietnam darbam pie projekta aktivitāšu plānošanas piedāvājot arī interesantu kultūras programmu un savas neatkārtojami skaistās galvaspilsētas apskati, kā arī iepazīstināšanu ar savu skolu, tās tradīcijām un pedagogu kolektīvu.

Dear Deák Diák Általános Iskola skolas direktores Zsuzsa Várnai un projekta koordinatora Tamás Bencze vadībā tika prezentēts jau paveiktais un diskutēts par šajā mācību gadā plānotajiem uzdevumiem, par veidu, kā efektīvāk sasniegt izvirzītos projekta mērķus. Tika pārrunāti arī dažādi ar nākamajām projekta vizītēm saistīti organizatoriski jautājumi. Patīkami, ka visas sarunas noritēja savstarpējas cieņas un sapratnes gaisotnē.

Lasīt vairāk

Deju grupai “Pozitīvs” – gads!

Paldies par svētkiem!

„Apkārt mirdz neskaitāmi siltu sajūtu atspīdumi
un tieši tie dara ceļu tik liela sirdsmiera pilnu,
ka žogi noārdās,
laipiņām ieliekas dēlīši
un trauks, kuru nesu caur dienu
ar tīriem avotiem piepildās”
(M. Laukmane)

Pašpārvaldes diena Skolotāju dienā ir sena mūsu skolas tradīcija. Tas ir izaicinājums vecāko klašu skolēniem, tā ir skolotāju prasme uzticēties. Vai tā ir spēle? Jā, nopietna lomu spēle! Mūsu 11. un 12. klašu skolēni skolotāja lomas izspēlei pievērsās ar lielu atbildības sajūtu – gan gatavojās stundām, gan piedzīvoja „ugunskristības” un satraukumu, stājoties klases priekšā, gan veiksmīgi atrisināja dažādas neplānotas situācijas.

Mēs, skolotāji, šo dienu pavadījām svētku noskaņā ar apziņu, ka viss būs kārtībā. Paldies mūsu vidusskolēniem par šo sajūtu un sagādātajiem pārsteigumiem. Paldies 12.klašu audzinātājām Ivetai un Aigai par profesionālo klātbūtni un atbalstu jauniešiem Skolotāju dienas sagatavošanā un organizēšanā. Paldies skolotajām Aivai un Mārītei, skolas medmāsai Benitai un sargam Valentīnai par kārtības uzturēšanu skolā, kamēr mēs, pārējie skolotāji, devāmies izglītojošā braucienā un priecājāmies par Pļaviņu novada amatierteātra „Aina” dāvātajiem smaidiņiem novada kultūras centrā. Paldies skolas arodkomitejai par sarūpētajiem gardumiem un kolēģiem par jaukajiem kopābūšanas mirkļiem.

Svētku garša katram mums paliks atmiņā, bet spēku dos 12. klašu kolektīvu dāvātais rupjmaizes kukulītis. Mīļš un sirsnīgs – PALDIES!

Skolotāju vārdā – sk. Silga