Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Comenius projekta dalībvalstu skolu pārstāvju pirmā tikšanās Budapeštā jau aizvadīta

IK_VIAA Ilze Seipule, projekta koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā

Saskaņā ar starp VIAA un Pļaviņu novada ģimnāziju noslēgto līgumu “Eiropas Savienības Mūžizglītības programma. Comenius skolu daudzpusējās partnerības līgums. Līgumu numurs 2012-J-HU1-COM06-06842 4.” no 29.09. – 04.10.2012. notika pirmā projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros plānotā tikšanās Ungārijā, uz kuru no mūsu skolas devās projekta koordinatore Ilze Seipule un projekta darba grupas locekle Jeļena Ozola.

Gan mūs, gan mūsu sadarbības partnerus no skolām Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Konjā Turcijā un Hakarinteen koulu Tamisārē Somijā ļoti laipni un sirsnīgi uzņēma kolēģi no Dear Deák Diák Általános Iskola Budapeštā.

Viesmīlīgie ungāru partneri bija parūpējušies par patiešām daudzveidīgu un saturīgu semināra programmu, blakus nopietnam darbam pie projekta aktivitāšu plānošanas piedāvājot arī interesantu kultūras programmu un savas neatkārtojami skaistās galvaspilsētas apskati, kā arī iepazīstināšanu ar savu skolu, tās tradīcijām un pedagogu kolektīvu.

Dear Deák Diák Általános Iskola skolas direktores Zsuzsa Várnai un projekta koordinatora Tamás Bencze vadībā tika prezentēts jau paveiktais un diskutēts par šajā mācību gadā plānotajiem uzdevumiem, par veidu, kā efektīvāk sasniegt izvirzītos projekta mērķus. Tika pārrunāti arī dažādi ar nākamajām projekta vizītēm saistīti organizatoriski jautājumi. Patīkami, ka visas sarunas noritēja savstarpējas cieņas un sapratnes gaisotnē.

Esam vienojušies par šādiem tuvākajā laikā darāmajiem darbiem, kuru veikšanā aktīvi ir jāiesaistās arī jums, skolēni (šī projekta mērķauditorija ir 13 – 15 gadīgie, taču tas nenozīmē, ka vairākās mūsu skolā plānotajās aktivitātēs nevarētu iesaistīties arī cita vecumposma skolēni):
• Piedalīšanās projekta logo konkursā, kurš notiks divās kārtās: nacionālā līmenī (līdz 23.10.2012.), pēc kura katras dalībvalsts viens labākais darbs tiks sūtīts uz Budapeštu uz konkursa finālu. Rezultātus izvērtēs žūrijas komisija, tie tiks paziņoti līdz 9.11.2012. Veidojot projekta logo, lūdzu ņemt vērā šādus nosacījumus:

 formāts: DIN A5 (pēc izvēles: horizontāli vai vertikāli);
 gleznot vai zīmēt;
 nav obligāti jāiekļauj visu četru valstu (Ungārijas, Latvijas, Somijas, Turcijas) karogi (protams, tie var arī būt), taču karogu krāsām ir jābūt noteikti, pie tam – ir jāattēlo arī Turcijas karogā esošie simboli: pusmēness un zvaigzne, kā arī precīzi jāievēro sarkanās krāsas toņu atšķirības Latvijas, Ungārijas un Turcijas karogos;
 logo noteikti jāietver arī projekta saīsinātais nosaukums: OMU (Our Media Union) vai arī pilns tā nosaukums: Media as Challenge and as Possibility.

• Iepazīšanās ar izstrādāto aptauju par skolēnu mediju izmantošanas paradumiem, tās pilnveidošana, aprobācija (līdz 27.10.2012.).
• PR prezentācijas par mūsu valsti, pilsētu un skolu pilnveidošana un ievietošana projekta mājas lapā (http://www.omucomenius.blogspot.hu) (līdz 16.10.2012.)
• Informatīvā stenda par projektu izveidošana skolā (līdz 15.11.2012.).
• Gatavošanās projekta otrajam braucienam uz Turciju (skolēnu atlase, sagatavošana, tematiskas prezentācijas veidošana u.tml.), kurš notiks pavisam drīz – no 16.11. – 22.11.2012.
• Viesu uzņemšanai Pļaviņās (04.05. – 09.05.2013.) nepieciešamās informācijas sagatavošana (viesnīcu, vietējā transporta un ēdināšanas izmaksas) un nosūtīšana projekta partneriem.
• Skolēnu un vecāku informēšana par partnerskolu skolēnu iespējamo uzņemšanu savās ģimenēs viņu vizītes laikā Pļaviņās (04.05. – 09.05.2013.). (Lūgums nopietni padomāt par šo jautājumu, jo, ja citās valstīs mūsu skolēni tiks uzņemti ģimenēs, būtu vēlams, ka arī mēs spētu parādīt savu viesmīlību).
• Skolas kopienas, sabiedrības informēšana par projekta norisēm.

Domāju, ka pirmā projekta plānošanas vizīte Budapeštā bija ļoti labi sagatavota un noorganizēta. Arī no mūsu puses bijām izdarījuši visu nepieciešamo, lai varētu pārstāvēt savu valsti, novadu, pilsētu un skolu. Tāpēc vēlos pateikties visai projekta darba grupai, kā arī 12.klases skolēniem Žanetei Felsai un Henrijam Jaudzemam. Paldies par atbalstu arī skolas direktoram Vladimiram Samohinam, Pļaviņu novada domes priekšsēdētājai Guntai Žildei, galvenajai grāmatvedei Gaļinai Grišuļonokai. Paldies arī visiem kolēģiem par sapratni un atsaucību.

Darbs pie mūsu projekta realizācijas ir veiksmīgi uzsākts. Ticu, ka mūsu skolas saime būs darbīga un aktīva visā tā īstenošanas laikā un nepiemirsīs arī latviešu dzejnieces Ārijas Elksnes reiz teiktos vārdus:

“Kad iesi pie citas tautas,
Lai nomodā sirds un prāts:
Tu nenāc tikai no sevis –
No savas tautas tu nāc.”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu