Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pļaviņu novada ģimnāzijas piedāvātās interešu izglītības programmas 2020./2021.m.g.

Ar skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām var iepazīties šeit.

Interešu izglītības kolektīvu koncerts

Lec, saulīte, spīdi spoži,
Rotā druvu, rotā sētu!

/Rasa Bugavičūte-Pēce/

Maijam pieder visskaistākais gada laiks. Kur paveries – pavasaris ir savu paveicis! Ar ievziedu smaržu, balti apsnigušiem ķiršu kokiem… Arī mēs esam šī ziedošā brīža liecinieki. Atliek tikai baudīt, smaržot un sajust!
Ik gadu, kad pavasara reibinošā elpa dveš ievziedu un ābeļu burvīgo pieskārienu, interešu izglītības pašdarbības kolektīvi rāda mācību gada laikā padarīto.
Koncertā piedalījās: 4. – 11. klašu koris un tā vadītāja Olga Krasutina, koncertmeistare Sigita Vilkaplātere , 1. – 2. klašu deju kolektīvs (vadītāja Irēna Balode), sākumskolas ansamblis ar vadītāju Kristiānu Balodi, 6. – 7. klašu un 9. – 12. klašu deju kolektīvi un to vadītāja Ineta Reitere, folkloras pulciņu dalībnieki ar vadītāju Agitu Lindenbergu, interešu izglītības programmas “Skatuves runas pamati” dalībnieki, ko sagatavo skolotāja Silga Stučka, konkursa “Dziedošā klase 2019” laureāti – 4.a klases skolēni un skolotāja Ilona Lazda, 6.a klase ar skolotāju Lauru Avotiņu un 11.b klase ar skolotāju Jolantu Nīcgali.

Sākumskolas ansamblis konkursā „Balsis”.

7.martā Preiļos sākumskolas ansamblis piedalījās Zemgales reģiona vokālo ansambļu konkursā „Balsis” B grupā, iegūstot 1.pakāpes diplomu. Lasīt vairāk. 

Pļaviņu novada ģimnāzijas folkloras pulciņš

2.martā Lēdmanes pamatskolā notika Piedaugavas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate, kuras mērķis ir apzināt tradicionālo vērtību apgūšanas un pārmantošanas veicināšanu un popularizēšanu Latvijas bērnu un jauniešu vidū.
Sarīkojumā piedalījās septiņas bērnu un jauniešu folkloras kopas no Katlakalna, Allažiem, Zaķumuižas, Pļaviņām, Jaunjelgavas, Lēdmanes un Kokneses. Katra kopa rādīja savu 7 minūšu programmu, kā arī izdziedāja kopdziesmu, bet pēc gardām pusdienām visi kopā izdancojām 9 rotaļas. Diena beidzās ar jautrām darbnīcām, kurās bērni daudz ko iemācījās un arī izgatavoja paši sev dāvanas, kuras aizvest uz mājām. Pļaviņu novada ģimnāziju pārstāvēja 6 folkloras pulciņa meitenes un ar mūzikas instrumentu spēli priekšnesumu kuplināja Simona un Kristīne. Ieguvām 2.pakāpes diplomu un iespēju piedalīties programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” nacionālajā sarīkojumā Līvānos. Paldies ceturtajām un trešajām klasēm, kas palīdzēja mums apgūt deju programmu rotaļu pēcpusdienās, un visiem par atbalstu, sadarbību, uzmundrinošu vārdu!

Agita Lindenberga, folkloras pulciņa vadītāja. 

Vidusskolu jaukto koru III salidojums Valmierā „Kalniem pāri!”

Kora diriģente Olga Krasutina

PNĢCeļš līdz Valmieras estrādei nebija viegls –bija regulāri jāapmeklē kora mēģinājumi visa mācību gada laikā, iemācījāmies ļoti skaistas un sarežģītas dziesmas, tad 2.semestī sarunāju kopmēģinājumu ar virsdiriģentu Eduardu Grāvīti, bija iespēja muzicēt kopā ar  jaukto kori „De cantare” no Aizkraukles. Paldies gribu teikt skolotājām Sigitai Vilkaplāterei un Silgai Stučkai par atbalstu un humora izjūtu koru konkursa laikā, kā arī par aizraujošo „dziesmu karu” autobusā, braucot mājās, par jautrām un skanīgām dziesmās, ko izdziedājāt kopā ar jauktā kora puišiem! 28. aprīlī bija jāpiedalās koru konkursā Jelgavā, kurveiksmīgi bijām nostartējuši (2.pakāpes diploms, 38.86 p.) un pēc priecīgās ziņas, ka esam izvirzīti piedalīties III Latvijas jaukto koru salidojumā Valmierā 20.maijā 2017. g., sākām vēl čaklāk gatavoties salidojumam – bija papildus jāiemācās 2 dziesmas („Heartbeat” Aminatas Savadogo mūzika un vārdi, un „Latvijai” J.Sirma un Dominika Jarmakoviča mūzika, J.D.Petkus vārdi), ko koncertā nodziedājām kopā ar Justu Sirmo un  lielo ģitāristu ansambli. No katra kora kolektīva pieteicās spēlēt akustisko ģitāru 2-4 ģitāristi, arī no mūsu kora bija divas ģitāristes – Krista Priede un Marta Buševica, par meiteņu sagatavotu ģitārspēli vēlos pateikt paldies Gintam Balodim.

Lielu prieku sagādāja kopādziedāšana ar Jāni Aišpuru un grupu Carnival Youth.

Vēl viena aktivitāte pēc kopmēģinājuma, salidojuma laikā, bija zibakcija, jeb flešmobs. Lozēšanas rezultātā mūsu zibakcijas vieta bija t/c „Valleta”, uzdevums bija popularizēt salidojumu, veidot muzikāli-pozitīvo vidi pašiem valmieriešiem un pilsētas ciemiņiem. Akcijas laikā bija nodziedātas vairākas latviešu tautas dziesmas, latviešu tautas mūzikas instrumentu pavadījumā, arī mūsu novada iemīļotākās dziesmas. Īpaši mūsu sniegums „uzrunāja” baikerus, kuri atradās pie tirdziecības centra un ar skaļām ovācijam mums aplaudēja.

Koncerta laikā nodziedājam 17 dziesmas, kopā pasākumā piedalījās 64 Latvijas jauktie kori (2600 kora dziedātāji, kuri sekmīgi apguva salidojuma dziesmas) koncertprogammā bija iekļautas izklaides meistarklases – braucēju demonstrētie triki dažādās velo disciplīnās  un sleklainera jeb slacklining paraugdemonstrējumi, kā koncerta kulminācijas moments.

Diemžēl atkal jāatvadās no daļas kora sastāva, jo katru gadu 9.,12.klases dziedošākie skolēni  izvēlas sev tīkamu profesiju vai darbu. Īpaši skumji šķirties no „kora veterāniem” kuri ir dziedājuši zēnu kora vai 5.-9.klašu koru sastāvā vairākus gadus.  Mācību gada laikā bija brīži, kad varbūt negribējas nākt pēc stundām uz kora meģinājumiem, bet svētki var notikt tikai pēc sagatavošanās un pēc jauktā koru konkursa Jelgavā, ejot uz autobusu sadzirdēju atziņu no pašiem jauniešiem-tagad gan palika interesanti, pat gribas iet uz kori un dziedāt, dziedāt…Jā…zem katriem svētkiem stāv vairāku cilvēku sadarbība  un smags, bet interesants darbs!

Gribu pateikt milzīgu paldies visiem koristiem par izturību un pozitīvo attieksmi. Paldies skolotājām  Elitai Freimanei un Veltai Rullei par atbalstu un padomu, arī šoferim Oļegam Drabovičam.  Paldies skolas direktorei Ilzei Luksai un koristu vecākiem. Visiem dziedātājiem vēlu veiksmi un neaizmirst, ka dziesmu vara stipru dara!

foto no http://www.valmieraszinas.lv/foto-valmiera-aizvadits-iii-latvijas-skolu-jaukto-koru-salidojums/#49

SADANCIS „LIELĀ DEJU TALKA” 21.04.2016

21.aprīlī mēs, Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.-9. un 10.-12. klašu deju kolektīvi, devāmies uz deju sadanci „Lielā deju talka”, ko rīkoja draudzīgais Aizkraukles novada vidusskolas deju kolektīvs.

Mums bija iespēja ne tikai parādīt savas deju prasmes koncerta laikā, bet arī radošumu, kas bija nepieciešams sadancim sekojošajai deju kolektīvu ballītei, kuru iesildījām ar interesantiem priekšnesumiem, kas bija gatavoti ar talkas tematiku.

Vēlamies izteikt milzīgu paldies  skolotājai Aigai Bērziņai, kas brauca līdzi un palīdzēja visiem dejotājiem! Paldies arī Aizkraukles novada vidusskolai un pašam kolektīvam „ANĢim” par uzaicinājumu un laipno uzņemšanu, kā arī labi pavadīto laiku!

Pļaviņu novada ģimnāzijas 10.-12.klašu deju kolektīvs

Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvu koncerts

koncertsTradicionāli mācību gada izskaņā Klintaines pagasta estrādē notiek Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvu koncerts un Zinību svētki interešu izglītībā, tāpēc arī šogad 26.maijā skolas dziedātāji, dejotāji, dziedošākās klases un skatuves runas pulciņu dalībnieki ieskandināja vasaru ar saviem priekšnesumiem.

Pasākumā tika sveikti un cildināti kolektīvi un individuāli skolēni, kuri šajā mācību gadā konkursos ieguvuši godalgotas vietas!  Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un atsaucību un 2016./2017. mācību gadā! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursiem!

Sirsnīgs paldies koncerta dalībniekiem, kolektīvu un pulciņu vadītājiem, klašu audzinātājiem, Pļaviņu novada Kultūras centra darbiniekiem  un visiem, kas bija iesaistīti koncerta organizēšanā un norisē!

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Ilze Luksa

Draudzības spēle – jauna tradīcija mūsu skolas šahistiem

Šahs, Pļaviņu novada ģimnāzija3. martā notika draudzības spēle šahā starp mūsu skolas un Aizkraukles bērnu un jauniešu centra jaunajiem šahistiem. Šoreiz sacensības norisinājās pēc Ševeningenas sistēmas, ko pielieto, kad vienas komandas dalībnieki tiekas ar visiem otras komandas dalībniekiem, drīkst spēlēt arī rezervisti.

Aizkraukles komandu pārstāvēja 5 zēni, kuri visas spēles pavadīja pie viena galdiņa. Mūsu komandā spēlēt gribētāju bija vairāk, tāpēc katrā spēlē tie mainījās izlozes secībā. Dažiem skolēniem šīs bija pirmās nopietnās sacensības.

Kopvērtējumā uzvarēja Aizkraukles komanda. No mūsu dalībniekiem visvairāk punktu ieguva Elija Muceniece (2.b), Markuss Jablonskis (5.a) un Kristers Mucenieks (1.b).

Noslēgumā tika saņemti apbalvojumi un dāvanas. Izsaku pateicību visiem skolēniem, kuri piedalījās sacensībās.

Paldies skolas vadībai par atbalstu pasākuma norisē.

 Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja

Vokālo ansambļu konkurss „Balsis 2017”

1.martā Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas vokālais ansamblis startēja Latgales reģionālajā novadā mūzikas konkursā „Balsis 2017” 2. kārtā , iegūstot 2. pakāpes diplomu.

Kopā konkursā piedalījās 28 kolektīvi, jaunākajā grupā- 8. Visām grupām bija jāizpilda divas dziesmas: obligātā dziesma, kuras mūzikas autors ir Andris Sējāns un latviešu tautasdziesma.

Konkursanti dāvanā saņēma biezpiena sieriņu „Kārums”, kolektīvu vadītāji- jaunu dziesmu krājumu, kā arī suvenīru par konkursu „Balsis 2017”.

Konkursu vērtēja žūrija: Irēna Nelsone- mūzikas pedagoģe, Jānis Grigalis- diriģents, Zane Stafecka- vokālās grupas „Latvian Voices” dziedātāja un Antra Strikaite- interešu izglītības vadītāja.

Paldies meitenēm par jauko dziedājumu konkursā!

Ansambļa vadītāja Kristiāna Balode

 

P I E R E D Z E

checkers game21. janvārī Liepupes vidusskolā notika Latvijas Jaunatnes čempionāta pusfināls 64 lauciņu dambretē. No Pļaviņu novada ģimnāzijas piedalījās trīs komandas. Meitenes un zēni spēlēja atsevišķi.

U-10 vecuma grupā bija jāspēlē 10 partijas. Starp mūsu meitenēm lieliski nospēlēja Beāte Bancāne (2.b) izcīnot astoņus punktus, bet Anita Vītola (1.b) ieguva sešus punktus. Zēniem ļoti labi nospēlēja Edgars Smilgājs (1.b) izcīnot septiņus punktus, Rolans  Adaškevičs (3.a) pieci punkti, bet  Aleksis Bagatskis (1.b) trīs punktus.

U-13 vecuma grupā bija jāspēlē 9 partijas. Šajā grupā ļoti labi nospēlēja Diāna Freija (4.b), Linards Lukss (5.b) un Raivils Kārklis (4.a), katram kontā ieskaitīti  septiņi punkti. Sešus punktus ieguva Rainers Pakers (4.a), bet pieci punkti Viktorijai Suhovai (4.b).

U-16 vecuma grupā bija jāspēlē 8 partijas. Starp mūsu skolas meitenēm ļoti veiksmīgs starts Anastasijai Trifanovai (6a) izcīnīti septiņi punkti. Piecus punktus ieguva Viviāna Nikaļuka (8a), Marta Langenfelde (7b) un Anželika Žukova (7b). Četri punkti Karīnai Davidovai (9.a). Edijs Zeipe (7.b) izcīnīja trīs punktus   un viens punkts Danielam Dekterovam (7.b).

Ar spēlētāju sniegumu esmu apmierināts. Pārbaudījums izturēts. Ieguvām lielu pieredzi nākotnei. Pateicība vecākiem un visiem, kas atbalstīja šo pasākumu. Pateicība dalībniekiem par izturību, drosmi un cīņas sparu.

Dambretes pulciņa vadītājs – Herberts Millers