Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

“Ilgtspējīga pārvietošanās”

22. maijā Pļaviņu novada ģimnāzijas iekšpagalmā notika Ekoskolas organizēts pasākums 4. – 8. klašu skolēniem “Ilgtspējīga pārvietošanās”. Pļaviņu novada domes izpilddirektors A. Bardovskis klātesošos iepazīstināja ar elektromobiļa priekšrocībām un trūkumiem, stāstīja par videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu Latvijā. Skolēni ar interesi un aizrautību aplūkoja pašvaldības elektromobili. Pļaviņu sporta kluba “Skanste” pārstāvji – Hugo Vīksne- Sarkanais, Linards Lukss un Rolands Paļuga stāstīja par riteņbraukšanu kā sporta veidu un riteņbraucēju karjeras iespējām, demonstrēja ekipējumu. Puiši aicināja skolēnus pievienoties Pļaviņu riteņbraucēju rindās, kā arī ikdienā izvēlēties videi draudzīgākos pārvietošanās veidus.

Šaha sezonas noslēgums

Šaha sezona šajā mācību gadā ir noslēgusies ar diviem pasākumiem.
9. maijā mūsu komanda 6 cilvēku sastāvā (E. Muceniece, K. Mucenieks, V. Ozola, A. Osipausks, V. Apolons un Ē. M. Saliņa) mērojās spēkiem ar Aizkraukles jauniešu centra jaunajiem šahistiem, kurā veiksmīgākie bija mūsu skolas bērni un ieguva draudzības kausu. Nākamgad draudzības spēle notiks mūsu skolā. Lasīt vairāk…

Maija izskaņā Ekoskola aicina iesaistīties vairākās vides aizsardzībai veltītajās dienās!

Eko_pasākumi

Sajūtu parka trases “Taka kokos” apmeklējums

15. maijā Ekopadome kopā ar pašpārvaldi izmantoja Ekoskolu Rīcības dienās iegūto dāvanu karti, apmeklējot Gaujas stāvo krastu Sajūtu parka trasi “Taka kokos”. Tas bija izaicinājums 1.5 km garumā, 5-11 m augstumā ar 4 trošu nobraucieniem pāri Gaujai! Jutāmies kā “adrenalīna mednieki”! Vēlreiz saku paldies Ekopadomes, pašpārvaldes un skolas aktīvākajiem, radošākajiem, zaļi domājošajiem jauniešiem par izrādīto iniciatīvu un piedalīšanos Ekoskolas ideju realizēšanā, un zaļā dzīvesveida popularizēšanu.

Ekoskolas koordinatore Ingrīda Bērziņa

Ārā no skolas sola!

Ziedona_muzejs_page14. maijā mēs, 11.a un 11.b klases skolēni kopā ar savām klases audzinātājām, devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu. Šīs ekskursijas laikā apmeklējām farmācijas uzņēmumu “Grindex” un Imanta Ziedoņa muzeju, I. Ziedoņa klasi. Lasīt vairāk…

Darba plāns 20. – 24. maijs

Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 20. maijs
11.05 Pašpārvaldes darba grupu vadītāju sanāksme 102. kab.

Otrdiena, 21. maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 CE latviešu valodā 12. klasēm 201. kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8., 10.-11. klasēm
CE latviešu valodā 12. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Lasmane, V. Rulle)
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā Aizkrauklē (piedalās U10, U12 grupas)

Trešdiena, 22. maijs
10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (rakstu daļa) 313., 104., 214.kab.
11.05 Ekoskolas organizēts pasākums “Ilgtspējīga pārvietošanās” 4. – 8. klasēm skolas iekšpagalmā
13.00 Pļaviņu Mūzikas skolas Jauno mākslinieku koncerts svinību zālē

Ceturtdiena, 23. maijs
No 9.00 Eksāmens latviešu valodā 9.a klasei (mutvārdu daļa) 311. kab.
No 11.00 Eksāmens latviešu valodā 9.b klasei (mutvārdu daļa) 311. kab.
11.00 Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros nodarbība Mūzikas instrumentu pasaulē 3.- 4. kl. 209. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.b, 11.a. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada Sociālajā dienestā (S. Fjodorova, I. Luksa)

Piektdiena, 24. maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.35 CE matemātikā 12. klasēm 201.kab.
CE matemātikā 12. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska, V.Miķelsone)
3.a klases mācību ekskursija
6.b klases mācību ekskursija
7.b klases piedalīšanās ” ZZ Čempionāta 2019” finālā

20.05.- 24.05. Tematiskā izstāde „Vasaras lasāmviela” – skolas bibliotēkā
25.05. Dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!” Krustpils saliņā (piedalās 4. – 11. klašu koris)

1. a klases ekskursija uz Skrīveriem

Kādā jaukā pavasara dienā 1.a klase devās ekskursijā uz Skrīveriem, kur iepazinās ar Skrīveru saldumu ražotnes darbu.
Mūs laipni uzņēma “Saldumu fabrikas” darbinieki. Pastāstīja par konfekšu ražošanas procesu un ražotnes vēsturi. Lasīt vairāk…

No veca jauns 2!

20190510_083008Kustības „Draudzīga skola” misija ir pilnveidot skolas vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas vadību tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. Dažādās sadarbības iespējas, sadarbības prasmju veicināšana šajā gadsimtā ir vienas no darba tirgū pieprasītākajām lietām. Kustība „Draudzīga skola” aicina arī šogad apskatīt, izmēģināt un novērtēt skolas mājturības skolotāju un prasmīgu meiteņu (īpašs paldies 9.b klases audzēknēm Beātei, Elīzai, Evelīnai un Agitai) kopdarbu – koka krēslus, kas atjaunoti dekupāžas tehnikā. Akcija NO VECA JAUNS ir par videi saudzīgu dzīvesveidu un izpratnes veidošanu, kā radoši izmantot lietas otrreiz. Lai laba sēdēšana ikvienam!

Aiga Bērziņa, kustības koordinatore

Darba plāns 13. – 17. maijs

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 13. maijs
11.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada Sociālajā dienestā (S. Fjodorova, I. Luksa)
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 5.a klasei svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 ZPD teorijas daļas iesniegšana elektroniski (iveta.krastina@png.edu.lv)
Profesionālās pilnveides teorētiski praktiskais seminārs “Traumu profilakse un trenera loma audzēkņu motivācijā” Valmierā (J. Eiduks)

Otrdiena, 14. maijs
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Ekoskolas koordinatoru sanāksme 102. kab.
15.30 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu 201. kab. – atb. I. Luksa
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 5.b klasei svinību zālē
11. a,b klases mācību ekskursija
7.55 un 15.30 ZPD teorētiskās daļas prezentēšana 215. kab.

Trešdiena, 15. maijs
Ekoskolas aktīva ekskursija uz Valmieru
Latvijas skolēnu šaha olimpiādes fināls Rīgā (piedalās E. Muceniece)

Ceturtdiena, 16. maijs
Līdz plkst. 16.00 vērtējumu izlikšanas 9., 12. klašu skolēniem pēdējā diena
Līdz plkst. 17.00 9., 12. klašu Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu elektroniska iesniegšana lana.ivanova@png.edu.lv
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā Aizkrauklē (piedalās 2004. – 2007. g. dzimušie)
Informatīvi izglītojoša konkursa “Esi drošs – neesi pārdrošs!” fināls Rīgā
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mācību vizīte Latvijas Dabas muzejā

Piektdiena, 17. maijs
8.15 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sanāksme 20. kab.
2. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā 6.b klasei 212. kab.
3. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā 6.a klasei 212. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
2.a klases mācību ekskursija
12.30 Zvana svētki svinību zālē
17.00 9.a klases vecāku sapulce 27. kab.
17.30 Zinību svētki

13.05.- 17.05. Tematiskā izstāde „ Latvijas vērtības” – skolas bibliotēkā

Projektu nedēļa “Iepazīsti nezināmo!”

No 15. līdz 18. aprīlim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Šogad tās tēma bija „Iepazīsti nezināmo!”. Mūsu projektu nedēļas mērķis bija veicināt skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un īstenošanā, apgūstot radošā un praktiskā darba pieredzi, veicināt izpratni un padziļināt zināšanas par izvēlēto projekta tēmu.
Projektu nedēļas izvērtējumos ir pozitīvas skolēnu atsauksmes, kurās galvenokārt ir uzsvērta darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgās aktivitāšu iespējas.
Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu!
Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies vēlos teikt arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.
Novēlu ikvienam piepildītu un darbīgu mācību gada noslēgumu!
Lasīt vairāk…