Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas 26. aprīlī

5.-12. klase
3. 8.a Bioloģija 201.kab.
3. 10.a Latviešu valoda 311.kab.
4. 11. Klases stunda 215.kab.
5. 8.a Latviešu valoda 311.kab.
8. 10.a Nenotiek
8. 11. Nenotiek

Izmaiņas 25. aprīlī

5.-12. klase
1. 8.a Latvijas vēsture 215.kab.
1., 2. 5.b Mājturība un tehnoloģijas (sk.G.Mozgas grupai patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 309.kab.
2. 10.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
3. 10.b Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
3., 4. 6.b Mājturība un tehnoloģijas (sk.G.Mozgas grupai patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
4. 12. Mūzika 306.kab.
5. 9.b Matemātika 213.kab.
5. 12. Angļu valoda 315.kab.
6., 7. 8.b Mājturība un tehnoloģijas (sk.G.Mozgas grupai patstāvīgais darbs mājās)
7. 12. Ķīmija 107.kab.
8. 12. Nenotiek

Izmaiņas 24. aprīlī

5.-12. klase
1. 5.a Mūzika (patst.darbu vada sk.I.Volane) 306.kab.
1. 9.b Latviešu valoda 313.kab.
1. 6.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 19.kab.
1. 12. Filozofija 215.kab.
1. 10.b Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 212.kab.
2. 9.b Bioloģija (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 309.kab.
2. 12. Literatūra 313.kab.
2. 6.a Literatūra 316.kab.
2. 6.b Sociālās zinības 216.kab.
2. 10.b Angļu valoda 315.kab.
2., 3. 5.b Matemātika (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 212.kab.
3. 8.b Sociālās zinības 216.kab.
3. 9.b Matemātika (patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
3. 10.b Ķīmija 107.kab.
3.,4. 11. Bioloģija (patst.darbu vada sk.J.Nīcgale) 201.kab.
4. 10.b Sports
4. 8.b Matemātika 211.kab.
4. 6.b Dabaszinības 107.kab.
5. 6.b Sports
5. 8.a Angļu valoda 309.kab.
5. 5.a Matemātika (patst.darbu vada sk.A.Seikovska) 211.kab.
5. 10.a Svešvaloda II (sk.R.Jakovļevas grupai patst.darbu vada T.Starčenko) 214.kab.
5. 10.b Svešvaloda II (sk.R.Jakovļevas grupai patst.darbu vada A.Bērziņa) 313.kab.
6. 6.a Latvijas vēsture 316.kab.
6. 11. Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 316.kab.
6. 9.b Svešvaloda II 313.kab.
6. 9.b Svešvaloda II (sk.R.Jakovļevas grupai patstāvīgais darbs mājās)
6. 5.a Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6. 6.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 10.b Nenotiek
6., 7. 12. Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Sports
7. 6.b Mūzika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Mūzika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Nenotiek

1.-4. klase
2. 2.a Mūzika (patst.darbu vada sk.I.Reitere) 113.kab.
3. 3.a Sports
3. 3.b Angļu valoda 310.kab.
4. 3.a Angļu valoda 310.kab.
4. 3.b Matemātika 116.kab.
5. 1.a Mūzika (patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 103.kab.

Izmaiņas 23. aprīlī

5.-12. klase
2. 10.a Ķīmija 107.kab.
2. 12. Latviešu valoda 315.kab.
3. 8.a Angļu valoda 309.kab.
3. 12. Literatūra 315.kab.
3. 8.b Klases stunda 209.kab.
4. 8.b Angļu valoda 309.kab.
4. 9.a Angļu valoda 310.kab.
5. 12. Angļu valoda 315.kab.
6. 12. Angļu valoda 315.kab.
7. 8.a Nenotiek
7., 8. 12. Nenotiek

Darba plāns 23. – 27. aprīlis

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 23.aprīlis
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Pasākums 8., 10., 11., 12. klašu skolēniem 209.kab. Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “No idejas līdz savam biznesam”

Otrdiena, 24.aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) Ieviešanas seminārs Rēzeknē, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā (E.Valdberga, I.Ņikiforova)
MOT nodarbība 7.ab klašu skolēniem
15.30 Skolotāju sanāksme, tikšanās ar MOT treneri 312.kab.
MK sanāksmes
Mācību ekskursija 9.a klasei
17.30 12. klases vecāku sapulce 316.kab.
17.30 10.a klases vecāku sapulce 311.kab.
17.30 9.b klases vecāku sapulce 107. kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 112. kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 116. kab.
17.30 3.a klases vecāku sapulce 114. kab.

Trešdiena, 25.aprīlis
11.15 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
17.30 5.b klases vecāku sapulce 216. kab.
17.30 5.a klases vecāku sapulce 315. kab.
17.30 1.b klases vecāku sapulce 115. kab.
Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes valsts olimpiādes godalgoto vietu ieguvēju apbalvošanas pasākums Rīgā (G.Mozga, A.Daugavietis)

Ceturtdiena, 26.aprīlis
3.mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs par drošību internetā un medijpratību 19./20.kab. 6.b klasei
6.mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs par drošību internetā un medijpratību 19./20.kab. 6.a klasei
15.30 Skolēnu (2005.gadā dzimušo un vecāku) tikšanās ar Pļaviņu sporta kluba “Skanste” pārstāvjiem 209.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117. kab.

Piektdiena, 27.aprīlis
Atvērto durvju diena topošajiem 1.un 10. klašu skolēniem
Pasākums 9. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Es varu, gribu”
11.00 Pasākuma “Iespējamā misija” atklāšana 201.kab.
12.15 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 11 klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi Rīgā (I.Bicāla, I.Ozoliņa)

16.04 – 27.04. Skolas tautasbumbas turnīrs
23.04.-27.04. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads grāmatās, kartēs, atklātnēs” skolas bibliotēkā
27. – 29.04. ANO modelēšanas spēle Igaunijā (G.Kapteinis)

„ Skaiti savus veiksmes stāstus!” ( J. Kalējs)

Trīspadsmitais aprīlis Pļaviņu novada ģimnāzijā bija tikšanās un labo padomu diena. Skolā ciemojās agrāko gadu skolas sabiedriskās dzīves aktīvisti un pašpārvaldes vadītāji. Lasīt vairāk. 

Izmaiņas 20. aprīlī

5.-12. klase
1. 5.b Latviešu valoda 312.kab.
1. 10.a Ekonomika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
1. 9.a Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.A.Sinelis) 207.kab.
2. 10.b Ķīmija (patst.darbu vada sk.J.Nīcgale) 214.kab.
2. 8.b Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.A.Sinelis) 207.kab.
2. 12. Literatūra 216.kab.
3. 11. Latviešu valoda 107.kab.
3. 12. Tehniskā grafika 25.kab.
3. 10.b Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.A.Sinelis) 207.kab.
4. 6.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk.I.Volane) 107.kab.
4. 7.b Sociālās zinības (patst.darbu vada sk.G.Mozga) 216.kab.
4. 8.a Pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 311.kab.
5. 9.a Mūzika 306.kab.
5. 10.a Latvijas un pasaules vēsture (patst.darbu vada sk.I.Ņikiforova) 213.kab.
6. 8.b Sports
6. 8.a Angļu valoda 309.kab.
6. 5.b Dabaszinības (patstāvīgais darbs mājās)
6. 12. Kulturoloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11. Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.a Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 10.b Kulturoloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12. Latvijas un pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)

1.-4. klase
1. 4.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Meldere) 112.kab.
2. 4.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 112.kab.
3. 4.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 112.kab.
4. 4.a Vizuālā māksla (patst.darbu vada sk.K.Balode) 112.kab.
5. 4.a Klases stunda (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 112.kab.

Izmaiņas 19. aprīlī

5.-12. klase
1. 5.a Informātika 201.kab.
2. 9.a Ķīmija 107.kab.
3. 11. Bioloģija 201.kab.
3., 4. 7.a Svešvaloda II (sk.J.Nīcgales grupai patst.darbu vada.sk.A.Bērziņa) 313.kab.
5. 10.b Fizika 207.kab.
6. 9.b Fizika 207.kab.
6. 5.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.a Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)

1.-4. klase
1. 1.a Latviešu valoda 103.kab.
1. 4.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Meldere) 112.kab.
1. 2.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.K.Balode) 117.kab.
2. 4.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 112.kab.
3. 3.a Sports (stundu vada sk.I.Aleksejeva)
3. 4.a Matemātika (patst.darbu vada sk.I.Lazda) 112.kab.
3. 2.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.I.Reitere) 113.kab.
5. 4.b Angļu valoda (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 118.kab.

Izsludināts eseju konkurss jauniešiem par valsts drošību

LATO-konkurss20180417Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO) un Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrija izsludina eseju konkursu par tematiem
“NATO nozīme manas valsts drošībā”,
“Kāpēc ir svarīgi sargāt Latviju?”,
kurā aicināts piedalīties ikvienam jaunietim vecumā līdz 21 gadam.
Konkurss norisinās no š.g. 13.aprīļa līdz 13. maijam, kura laikā jaunieši ir
aicināti iesūtīt savas pārdomas par tēmām, akcentējot savu viedokli.
Konkursa organizatori cer noskaidrot pastāvošo attieksmi jauniešu vidū un izpratni par valsts aizsardzību un drošību.
Organizatori ir sagatavojuši vairākas veicināšanas un pārsteiguma balvas konkursa dalībniekiem un labāko eseju autoriem. Lasīt vairāk.

Nolikums pieejams šeit.

Ekskursija uz Līvāniem

10. aprīlī 5. a klase Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz Līvāniem, lai noskaidrotu un redzētu, kā mazā pilsētā attīstās uzņēmējdarbība un kas nepieciešams veiksmīgai karjerai. Lasīt vairāk.