Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pirmais no simts – Tikšanās ar 100 absolventiem

Pļaviņu novada ģimnāzijas simtgades ietvaros skolā 2018. gada 26. janvārī viesojās 2014. gada absolvents Deins Kaņepējs – Latvijas riteņbraucējs, kurš šobrīd pārstāv Lielbritānijas UCI kontinentālo komandu „Vitus Pro Cycling Team”. Lasīt vairāk.

Februāris – Sveču mēnesis!

svecu-menesisKlāt gada visīsākais mēnesis. Dabas un vēstures ritmos gada otrdzimtais mantojis piebildi – Sveču mēnesis. 2. februāris – Sveču diena. Februārī mūsu senči lēja sveces, un visbiežāk to darīja sievietes. No dzīvnieku taukiem, sveķiem, bišu vaska, šodien – no parafīna, stearīna.

Svece ir sieviete. Skaista, stalta, lepna. Gaisma un siltums tiek Februārim – vīrietim.

Mēneša vidū – jauno laiku ,,ieviesums” – Valentīna diena! Ja patīk, sviniet, pērciet mīļas dāvaniņas, ieprieciniet! Bet vislabāk – gatavojiet paši apsveikuma kartītes, rotiņas! Ja ir iedvesma, saceriet paši savu pantiņu tai vienīgajai vai vienīgajam! Tādas dāvanas nevienam citam nebūs, un tieši tā ir dāvanas vērtība.

Draudzīgā skola februāra sanāksmē gaidīs klašu pārstāvju ziņas par 1) klases latviskās zīmes izvēli, 2) komandas sastāvu zīmes veidošanai, 3) ieteikumu par mācību gadu un klasi.

Lai mums notikumiem bagāts, gaišs Sveču mēnesis!

Draudzīgās skolas koordinatore Velta Rulle

Februāris – latviešu valodas mēnesis skolā

lvvalodaLatviešu valodas mēnesis februāris mūsu skolā jau uzskatāms par labu tradīciju, kura saistīta ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas atzīmēšanu katru gadu 21. februārī. UNESCO pirmo reizi to pasludināja 1999. gadā, lai veicinātu valodu un kultūru daudzveidību pasaulē, jo daudzu pasaules valodu dzīvotspēja ir apdraudēta. Šogad Latviešu valodas mēnesis notiks skolas simtgades zīmē, un tā ietvaros plānotas dažādas aktivitātes. Lasīt vairāk.

Izmaiņas 1. februārī

5.-12. klase
1. 5.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.V.Platgalve) 19.kab.
1. 9.b Ķīmija (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 107.kab.
1., 2. 6.a Mājturība un tehnoloģijas (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
2. 10.a Bioloģija (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 201.kab.
2. 9.b Matemātika 213.kab.
2. 5.b Klases stunda 204.kab.
3. 12. Ķīmija (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 107.kab.
3. 10.a Fizika (patst.darbu vada sk. A.Seikovska) 207.kab.
4. 12. Bioloģija (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 201.kab.
4. 6.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. A.Bērziņa) 107.kab.
4. 11. Fizika (patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 207.kab.
4. 8.b Angļu valoda 309.kab.
3.,4. 9.a Mājturība un tehnoloģijas (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
5. 8.a Bioloģija (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 201.kab.
5. 10.a Latviešu valoda 311.kab.
5. 9.a Latviešu valoda 312.kab.
6. 10.b Bioloģija (patst.darbu vada sk. J.Nīcgale) 201.kab.
6., 7. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Klases stunda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Nenotiek
7. 9.a Nenotiek
8. 10.a Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)

1.-4. klase
1. 1.b Latviešu valoda 115.kab.

Projekta ietvaros notika 5.b klases mācību ekskursija

2018. gada 25. janvārī 5.b klases skolēni Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, devās mācību ekskursijā uz lidostu ”Rīga” un „Ādažu čipsi” ražotni. Lasīt vairāk.

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē.

Šī gada 20. janvārī piecpadsmit Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionātā 64 lauciņu dambretē, kurš notika Salacgrīvas novadā Liepupes vidusskolā. Lasīt vairāk.

.

Izmaiņas 31. janvārī

5.-12. klase
2. 7.b Informātika 19.kab.
3. 7.a Informātika 19.kab.
3. 5.a Dabaszinības 107.kab.
4. 10.b Ķīmija 107.kab.
5. 11. Matemātika 213.kab.
6. 6.a Nenotiek
7. 9.b Nenotiek

3., 4.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 316.kab., darba vadītājs – L.Avotiņa, vērtētājs – S.Stučka

1.-4. klase
1. 2.b Matemātika 117.kab.
2. 1.a Matemātika 103.kab. (patst.darbu vada sk.S.Meldere)

Izmaiņas 30. janvārī

1.-4.klase
1. 1.a Matemātika (patst.darbu vada sk.G.Balodis) 103.kab.
2. 2.b Matemātika 117.kab.
3. 1.b Matemātika 115.kab.

5.-12.klase
4. 10.a Angļu valoda 315.kab.
5. 7.b Angļu valoda 309.kab.
6. 8.a Angļu valoda 309.kab.
6. 7.b Matemātika 211.kab.
7. 7.a Nenotiek
7. 7.b Nenotiek
7. 8.a Nenotiek

Darba plāns 29. janvāris – 3. februāris

Skolā dežurē 8.b klase
Pirmdiena, 29.janvāris
9.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: Dz.Samul, S.Djubina, G.Kapteinis, L.Janoviča, P.Sondore, K.Činka, Dž.Nikaļuka, E.Klaucāne)
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
16.30 12.klases Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē

Otrdiena, 30.janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 PP sanāksme 201.kab.
Līdz plkst. 15.00 11.un 12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu iesniegšana 215.kab. un iesūtīšana elektroniski: iveta.krastina@png.edu.lv
Basketbola interešu izglītības dalībnieku pieredzes brauciens uz Jēkabpils sporta namu

Trešdiena, 31.janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde ekonomikā 10. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: S. Djubina, L. Janoviča, A. K. Kriņicka, V. Adamoviča, Dz. Samul)
11.05 Skolas jubilejas noformējuma darba grupas sanāksme 102.kab.
3., 4.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 316.kab., intervētājs – L. Avotiņa, vērtētājs – S. Stučka
Iesniegumu iesniegšanas, par kabinetu izmantošanas iespējām Žetona vakarā, pēdējā diena skolas kancelejā

Ceturtdiena, 1.februāris
10.00 – 15.30 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 8. – 9.klasēm 25./27.kab. (piedalās: B.Skrabutena, L.Kudrjavceva, L.Čepule, A.Ķirse, G.Elīte, K.Priede, A.Jokums, K.Ostrovskis, A.Rāviņš, A.Daugavietis, K.K.Kuciņš, A.Skābarnieks, R.Freijs)
5. – 9.klašu skolēnu mācību vizīte Dabas muzejā Rīgā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros

Piektdiena, 2.februāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm 104.kab. (piedalās: D.Loseva, S.Balode, L.E.Pitjukeviča, G.Elīte, K.Priede, A.Vaivods, K.Davidova, M.Ķirsis, L.Janoviča, S.Djubina, V.Adamoviča, R.Milsons, G.Kapteinis)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem” Rīgā (I.Bērziņa)
Līdz plkst.12.00 komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena Absolventu kausa sacensībām basketbolā saskaņā ar turnīra nolikumu
15.30 A.Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē

Sestdiena, 3.februāris
9.00 Absolventu kausa 42. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

29.01. – 2.02. A.Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos sporta zālē
29.01.- 02.02. Skolas sacensības slēpošanā
Līdz 3.02. “Draudzīgā aicinājuma akcija”

Izmaiņas 26. janvārī

5.-12. klase
1. 5.b Dabaszinības (patst.darbu vada sk. L.Avotiņa) 107.kab.
2. 10.b Ķīmija (patst.darbu vada sk. M.Skrabutena) 107.kab.
3. 11. Ķīmija (patst.darbu vada sk. A.Sinelis) 107.kab.
4. 6.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. V.Rulle) 107.kab.
5. 9.a Ķīmija (patst.darbu vada sk. I.Ņikiforova) 107.kab.
6. 8.b Ķīmija (patst.darbu vada sk. I.Krastiņa) 107.kab.