Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 5. – 10.maijs

Skolā dežūrē 8.b klase 

Pirmdiena, 5. maijs
Brīvdiena

Otrdiena, 6. maijs
15.15 Konkursa „Gada klase” darba grupas sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 7. maijs
Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 6.klasēm
10.50 Skolēnu parlamenta deputātu sanāksme 201.kab. – atcelts
13.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts sākumskolas skolēniem svinību zālē
No plkst.11.00 klašu kolektīvu, skolas darbinieku un pedagogu fotografēšanās kolas filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 8.maijs

Piektdiena, 9. maijs
Latvijas jauno satiksmes dalībnieku forums Skrīveros

Sestdiena, 10. maijs
Tiek atstrādāta piektdiena, 2.maijs
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 10. un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
17.00 Zinību svētki un skolēnu pašdarbības kolektīvu koncerts

3. – 8.05. Partnerskolu noslēguma sanāksme Pļaviņās ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Karjeras diena

karjera

Diāna Bariņa, preses ministre

 Ceturtdien, 17.aprīlī, skolas svinību zālē notika  Karjeras diena, uz kuru bija uzaicināti Pļaviņu novada ģimnāzijas absolventi. Bija liels prieks atkal ieraudzīt skolā un iztaujāt jauniešus, kuri pašlaik  studē un cītīgi strādā savas nākotnes un Latvijas labā.
Karjeras diena mūsu skolā norisinās katru gadu, bet otro reizi Karjeras dienas ietvaros notiek Studentu diena. To  pastāstīja karjeras  konsultante Armanda Lasmane, kas ir šīs idejas aizsācēja skolā kopā ar saviem skolēniem, šobrīd studentiem- Diānu Valdemāri, Kristu Vītolu, Alisi Jermakovu, Tomu Fišmeistaru un Matīsu Zvejsalnieku. Pasākums iesākās ar skolotājas A.Lasmanes sveicienu skolas dārgakmeņiem-absolventiem- un visiem klātesošajiem, katrs absolvents saņēma sveicienā skaistu ziedu – sveci – kā pateicību par to, ka viņi atrada laiku ierasties skolā. Pēc tam savas uzrunas sacīja Karjeras dienas organizatore Liene Lakstīgala, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole un skolas pašpārvaldes prezidents Pauls Krastiņš.
Kā pirmā no absolventiem ar savu prezentāciju uzstājās un par savām studijām stāstīja absolvente Diāna Valdemāre. Diāna Pļaviņu novada ģimnāziju absolvēja 2012.gadā  un šobrīd studē Rīgas P.Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē. Arī Kristaps Blitsons, tāpat kā Diāna, studē Rīgas P.Stradiņa universitātē, bet -Rehabilitācijas fakultātē. Kristaps Pļaviņu novada ģimnāziju absolvēja 2013.gadā. Studentu veidotās prezentācijas ieinteresēja  publiku, tika rādīti arī videomateriāli par Rīgas P.Stradiņa universitāti.
Par savām studijām stāstīja arī 2013.gada absolvents Sergejs Nikaļuks, kurš  studē Vidzemes Augstskolā politoloģiju. Arī viņa sagatavotā prezentācija radīja lielu interesi vidusskolēnu vidū.   
2012.gadā skolu absolvēja  Ieva Krastiņa un Anastasija Krasutina. Ieva šobrīd studē Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas fakultātē. Viņa stāstīja par akadēmijas galvenajiem mērķiem un studiju programmām. Anastasija studē  Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē. Viņa savā prezentācijā stāstīja par studiju programmām un arī par to, ka Jelgavu bieži dēvē par studentu galvaspilsētu,jo tieši šeit ir relatīvi liels studentu skaits.
Anastasija vidusskolēnus iepazīstināja arī ar LLU astoņām fakultātēm un to darbībām. Katrs skolas absolvents no skolas  pateicībā saņēma  skolas mapi ar pildspalvu un ziedus, kurus bija sarūpējuši 10.-12.klašu kolektīvi.
Pēc absolventu stāstījumiem vidusskolēni aizpildīja pašvērtējuma lapas, kurās  izvērtēja Karjeras dienā gūto. Vidusskolēniem patika dažādība, ka  tika uzaicināti studenti no dažādām augstskolām, absolventu stāstījums par savu skolu, prezentācijas par augstskolām. Interesanti bija uzzināt par studentu dzīvi, ikdienu un pašiem studentiem. Ka jaunieši prot runāt auditorijas priekšā un palīdz vidusskolēniem  izvēlēties labāko augstskolu un  sev tīkamu profesiju. Neapšaubāmi viņu uzstāšanās bija pārliecinošas, bija interesanti klausīties. Studenti nelasīja no slaidiem, bet stāstīja  par pašu gūto pieredzi. Ļoti labs informējošais materiāls, lika pārdomāt gan augstskolas, gan profesijas izvēli.  Jaunieši uzzināja daudz, proti, par augstskolām, iespējamo  piedāvājumu,  kur mācās bijušie skolasbiedri, kurā izglītības iestādē varētu iestāties un apgūt izvēlēto profesiju, par dzīvi augstskolā. Viss reklamētais pārliecināja, ka studentu dzīve ir interesanta. Ierosinājumos tika ieteikts tikties ar Ventspils Augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. No tā var  secināt,ka vidusskolēniem ir interese par pareizāko savas nākotnes izvēli.
Pēc tam studenti un arī Karjeras dienas organizatores tika uzaicinātas uz sarunu direktores kabinetā.Direktore gan absolventus,gan Karjeras dienas organizatores iepazīstināja ar saviem plāniem skolas darbības pilnveidošanā.Studenti dalījās atmiņās par skolas laikā piedzīvoto,stāstīja interesantus atgadījumus par savām studiju gaitām.
Arī Karjeras dienas organizatores Montija Bičevska,Diāna Bariņa un Liene Lakstīgala bija  gandarītas par šo  pirmo pasākumu, kuru vadīja,neskatoties uz to, ka  sākumā bija neliels satraukums, prezentējot skolas absolventus  ,taču tas ātri izzuda.No  studentu stāstījumiem tika gūtas vērtīgas atziņas un pieredze pasākumu organizēšanā.
Paldies studentiem par interesantajām  prezentācijām un stāstījumu!  Karjeras dienu pasākumi noteikti palīdzēs 9. un 12.klašu skolēniem karjeras izvēlē.
Paldies  visiem, kas palīdzēja šīsdienas organizēšanā: direktorei Ritai Polei,  skolotājiem Armandai Lasmanei, Lanai Ivanovai, Gintam Balodim, skolēniemMārcim Beķeram, Kalvim Krūzem!

Darba plāns 2014. gada 28. aprīlis – 2.maijs

Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 28. aprīlis
13.00 D.Rijnieka koncerts 1.-4.klašu skolēniem svinību zālē
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Skaņu rīku gatavošana no dārzeņiem skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 29. aprīlis
10.50 9.un 12.klašu audzinātāju sanāksme 214.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Pēc sanāksmes Comenius projekta darba grupas sanāksme 201.kab.
Līdz plkst. 15.00 skolas kancelejā 1.-12.klašu audzinātājiem iesniegt klašu skolēnu dinamikas kartes

Trešdiena, 30. aprīlis
12.00 – 14.00 1.-12.klašu Ekoskrējiens – orientēšanās
14.30 Ekoskolas Zaļā karoga svinīgā pacelšana
Konkurss “Game day” 5.klasēm

Ceturtdiena, 1.maijs
LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki

Piektdiena, 2. maijs
Brīvdiena – darba diena tiek atstrādāta 10.maijā

14. – 30.04. Skolas minihandbola turnīrs 1. – 4. klasēm

Koru un deju kolektīvu sasniegumi skatēs

olimpiādeGatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā, aprīlī norisinājās koru un deju kolektīvu skates.
8.aprīlī vidusskolas koris Latgales novada vidusskolas koru reģionālajā skatē ar 39,30 punktiem ieguva 2.pakāpes diplomu,
16.aprīlī 5.-9.klašu skoris Zemgales novada 5.-9.klašu koru reģionālajā skatē ar 37,15 punktiem ieguva 2.pakāpes diplomu.
15.aprīlī Kokneses un Pļaviņu novadu vispārizglītojošo skolu un kultūras centru XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skatē Koknesē
1.-2.klašu deju kolektīvs ieguva 3.pakāpes diplomu un 7.-9.klašu deju kolektīvs ieguva 3.pakāpes diplumu.
Apsveicam kolektīvus ar sasniegtajiem rezultātiem un paldies skolēniem, skolēnu vecākiem un skolotājām Aivai Siliņai, Olgai Krasutinai, Sigitai Vilkaplāterei , Lindai Miezītei par ieguldīto darbu!

Konkursa “Dziedošā klase” fināls!

afisha (1)

Katram sava tautasdziesma

pantins

Dainas, Tautasdziesmas, Melodijas, Raksti – katram ir savs ceļš uz šo bagātību – no tekstiem un vārdiem vien ienesot savā dzīvē, savu pasaules skatu veidojot. Katram savas Tautasdziesmas, katram savs Tautasdziesmu ceļš. Katram sava mīļākā, tuvākā, nozīmīgākā Tautasdziesma. Katram savs Tautasdziesmu satikšanas stāsts.  Arī  TEV…

Glītrakstu konkurss „Katram sava tautasdziesma”, kas tika organizēts sākumskolas metodiskā mēneša ietvaros, lika uz mirkli iejusties mūsu Dainu tēva Krišjāna Barona lomā un uzrakstīt rokrakstā vienu tautasdziemu. Zinātnieki izveidojuši pat speciālu zinātni, pēc kuras nosaka rakstītāja psiholoģisko stāvokli un raksturu. Izklausās neticami, varbūt pat mazliet mistiski, jo kā nu tā var būt, ka pēc rokraksta, var pateikt tik daudz personiska par pašu rakstītāju. Tomēr nekā neparasta te nav, jo mūsu roku, rakstot kādu tekstu, vada prāts un zemapziņa vienlaicīgi, līdz ar to teksta slīpums, burtu lielums, loki, atstarpes utt., atkarīgs tieši no tā, kā jūtamies. Droši vien būsiet ievērojuši, ka rokraksts mēdz mainīties. Tas tādēļ, ka arī mūsu garastāvoklis mainās. Bieži no rīta burti ir lielāki, raksts iet uz augšu, bet darba dienas beigās, burti ir sīkāki un raksts nosliecas uz leju, tas liecina par nogurumu. Tomēr, lai cik mainīgs būtu rokraksts, daudzas raksta īpatnības paliek nemainīgas, tieši tāpat kā daudzas rakstura īpašības, lai kā mēs tās censtos maskēt.

Paldies visiem  1.-12.klašu skolēniem par iesaistīšanos šajā konkursā! Sākumskolas skolēni vairāk ievēro mācītās burtu formas un savienojumus, vēlāk veidojas katram savs īpašais rokraksts. Īpaši glītus darbus iesniedza 6.a un 10.klases skolēni. Malači!

Aicinām apmeklēt konkursa labāko darbu izstādi skolas 2.stāva gaišajā gaitenī!

Paldies sākumskolas kolēģiem, latviešu valodas un literatūras skolotājiem par atbalstu un ieguldīto darbu šī konkursa norisē!

 

Sākumskolas skolotājas Sarmīte Meldere un Sandra Fišmeistare.

Darba plāns 21. – 25.aprīlis

Skolā dežūrē 10. klase
Vienojošo pasākumu nedēļa

Pirmdiena, 21. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 22. aprīlis
10.50 Sanāksme pašdarbības kolektīvu vadītājiem 214.kab.
12.05 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 312.kab.
13.00 Lieldienu svinēšana pēc latviešu tradīcijām 1.-4.kl. skolas iekšpagalmā pie šūpolēm
15.15 MK sanāksmes
16.30 Comenius projekta darba grupas sanāksme 309.kab.
Lieldienu pavadīšanas skolas filiālē Odzienā

Trešdiena, 23. aprīlis
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.klašu skolēniem
10.50 5.-12.klašu skolēnu pašpārvaldes preses nodaļu vadītāju sanāksme 311.kab.
15.15 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 312.kab.

Ceturtdiena, 24.aprīlis
No plkst. 13.00 Lielā sakopšanas talka
Fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā (V.Silovs)
No 12.00 piedalīšanās VISC darba grupā par valsts pārbaudes darbiem Rīgā (I.Seipule)

Piektdiena, 25. aprīlis
Atvērto durvju diena
Seminārs VIAA Rīgā par Comenius projekta gala atskaites dokumentāciju (I.Seipule)
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 10. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.00 Konkurss “Vai esi gudrāks par sākumskolēnu” 5.-8.klasēm 114.kab.
15.15 Konkursa “Dziedošā klase” noslēgums svinību zālē

14. – 30.04. Skolas minihandbola turnīrs 1. – 4. klasēm

Priecīgas Lieldienas!

Priecīgas Lieldienas novēl Mākslas pulciņš skolas filiālē Odzienā!????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Darba plāns 2014. gada 14. – 18.aprīlis

Skolā dežūrē 11. klase

 
Pirmdiena, 14. aprīlis
8.30 – 16.00 Fotografēšanās sporta zālē
14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
 
Otrdiena, 15. aprīlis
8.30 – 13.00 Fotografēšanās sporta zālē
15.15 Skolotāju ārkārtas sanāksme 201.kab.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra pārbaudes skate Koknesē
Dalība Latvijas skolotāju konferencē “E-KLASE 2014″, Rīgā (L.Ivanova)
Lieldienu dekoru veidošana skolas filiālē Odzienā
 
Trešdiena, 16. aprīlis
10.50 5.-12.klašu skolēnu pašpārvaldes kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 313.kab.
10.50 5.-12.klašu vecāko sanāksme 20.kab.
10.50 5.-12.klašu skolēnu pašpārvaldes sporta nodaļu vadītāju sanāksme 3.kab.(foajē pie sporta zāles)
12.00 “Skolas blices” koncerts sākumskolēniem svinību zālē
12.05. ES Comenius projekta „Media as Challenge and as Possibility” sanāksmes Konjā  dalībnieku (Z.Čipāne, L.Krūmiņa, G.Kapteinis, M.Smilgājs) tikšanās ar 6. – 9.klašu skolēniem un citiem interesentiem (arī pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem) par sanāksmē Turcijā gūto pieredzi 104.kab.
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu  5.-9.klašu koru skates reģionālā kārta Jelgavā
 
Ceturtdiena, 17. aprīlis
Studentu diena
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 10. un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.05 MP sanāksme 104.kab.
Anekdošu šovs skolas filiālē Odzienā
 
Piektdiena, 18. aprīlis
 Lielā piektdiena
 
 
14. – 30.04. Skolas minihandbola turnīrs 1. – 4. klasēm
12.-19.04. novada sacensības skvošā
2.-17.04. Konkurss “Katram sava tautasdziesma” 1.-12.kl.

Karjeras diena skolā

karjeras diena