Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

4.klašu skolēnu sasniegumi 1. posma olimpiādēs

Grāmatas
Sākumskolas 4.klašu skolēniem martā norisinājās olimpiādes skolā latviešu valodā un matemātikā. Šīs bija pirmās olimpiādes, kurās skolēni iegūtās zināšanas sākumskolā pielietoja, veicot olimpiāžu uzdevumus.
Olimpiāžu uzdevumus veica liels skaits 4.klašu skolēnu.
4.klašu grupā labākie latviešu valodā:
1. vieta Beāte Skrabutena 4.b
2. vieta Elīza Luksa 4.b
3. vieta Anna Esiņa 4.a
4. vieta Linda Laine Kalviša 4.a
5. vieta Ruta Svikliņa 4.a
6. vieta Zita Margarita Jansone 4.b
Matemātikas olimpiādes rezultāti:
1. vieta Andis Daugavietis 4.b
2. vieta Artūrs Puķītis 4.b
3. vieta Aivis Jokums 4.a
4. vieta Anželika Žukova 4.b
5. vieta Kristaps Ostrovskis 4.a
6. vieta Ralfs Maikls Pitjukevičs 4.a
Paldies kolēģēm Sandrai Fišmeistarei un Ingai Baginskai par skolēnu sagatavošanu pirmajiem startiem.
Vēlam veiksmi šiem skolēniem starpnovadu olimpiādēs Koknesē 2.aprīlī – latviešu valodā, bet 9.aprīlī matemātikā.

MK vadītāja Ilona Lazda

Konkurss “Dziedošā klase” 2.kārta

12849773361517Konkursa 2.kārtas norise fotomirkļos

Darba plāns 2014. gada 31.marts – 4.aprīlis

Skolā dežūrē 7.a klase

 

Pirmdiena, 31. marts

14.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
 

Otrdiena, 1. aprīlis

15.15 Sanāksme 10., 11., 12.klašu audzinātājiem 20.kab.
 

Trešdiena, 2. aprīlis

Starpnovadu  latviešu valodas olimpiāde 4. klašu skolēniem Koknesē
Dalība LIVA konferencē Rīgā (R.Pole)
 

Ceturtdiena, 3. aprīlis

Skatuves runas konkursa reģionālā kārta Jēkabpilī (E.Kaņepēja)
Reģionālā vācu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem Koknesē
 

Piektdiena, 4. aprīlis

Latviešu valodas un literatūras Valsts olimpiāde 8.un 9.kl. skolēniem
10.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.b. un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
 
 
29.03. – 3.04. Partnerskolu sanāksme Konjā (Turcijā) ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros(I.Seipule, S.Stučka, I.Ozoliņa, V.Mičule, Z.Čipāne, L.Krūmiņa, M.Smilgājs, G,Kapteinis)

1.-11.04. Skolas florbola turnīrs 5.-12.klasēm

Mazais šahists – 2014

Šahs, Pļaviņu novada ģimnāzija26. martā notika šaha sacensības sākumskolas skolēniem. Tajās piedalījās 7 dalībnieki. Domāšanas laiks vienai partijai bija 10 minūtes.
Spraigā cīņā 1. vietu izcīnīja Linards Lukss (2.b) 2. vieta – Raivo Kaņepējam (2.b), bet 3. vietu ieguva Elīza Luksa( 4.b)
Paldies par piedalīšanos Raineram Pakeram (1.a), Markusam Marcinkevičam(1.a),Reinim Hāzem (1.a) un Vilmāram Apolonam(3.b)
Mīliet šahu, un jūs pilnveidosiet sevi, kā arī atradīsiet uzticamu draugu ilgiem gadiem.
Uz tikšanos nākamajās sacensībās!

Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja

Izgatavo sev pats…

kokapstrade5. martā Pļaviņu novada ģimnāzijas mācību darbnīcā notika interešu izglītības pulciņa “Kokapstrāde” ietvaros pasākums “Izgatavo pats sev”. Kurā piedalījās skolēni, kuri piedalās pulciņa nodarbībās un citi skolēni, kuri vēlējās. Katrs sev pēc paša vēlēšanas un iespējam izgatavoja nelielu darbiņu, kā piem., laimes pogu, piekariņus, kurus dāvināja savām mīļajām māmiņām, vecmāmiņām, draudzenēm, klasesbiedrenēm. Izgatavoja mājas nosaukumu. Arī izgatavoja olimpiādei nepieciešamo rotzāģīša pamatni.

Kokapstrādes vadītājs G. Mozga

Informācijas diena Kultūras akadēmijā

kulturas akademijaSestdien, 29. martā no 12:00 (ierašanas un reģistrācija no 11:00 līdz 12:00) līdz 15:00 Latvijas Kultūras akadēmija Ludzas ielā 24 organizē Informācijas dienu, lai iepazīstinātu kultūras studiju interesentus ar aktuālo piedāvājumu un īpaši prezentētu apakšprogrammas, kurās studentus uzņems pirmo reizi. Sīkāka informācija 2014_LKA informacijas diena_vsk

Ekoskolas aktualitātes

ekoskolaAr jaunāko informāciju Ekoskolu darbībā var iepazīties Ekoskolu programma Latvijā un Uzsāksies kampaņa par atbildīgu dzīvesveidu

Idejas, kas iedvesmo radīt rītdienas skolu šodien

Iespeju_tilts_logo19. martā Valmieras sākumskolā notika starptautiska izglītības konference „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”, kuru apmeklēja skolotāji – I.Lazda, S.Meldere, I.Reitere, S.Fišmeistare, K. Balode, G.Balodis, V.Platgalve un I.Kupča. Konferencē jau ceturto gadu pulcējas vairāk nekā 400 dalībnieki – skolotāji un izglītības politikas veidotāji – no visas Latvijas un ārvalstīm, lai dalītos pieredzē, diskutētu un rastu risinājumus praktiskām pārmaiņām izglītībā Latvijā. Konferenci vadīja žurnālists Haralds Burkovskis.
Pasākumam “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” visas dienas garumā bija iespēja sekot līdzi arī tiešraidē interneta vietnē www.iespejutilts.lv.
Konferencē Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, iepazīstināja ar Latvijas Izglītības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam.
Kopā ar starptautiski atzītu izglītības ekspertu Džimu Vinu (Jim Wynn) diskutējām par jaunās pedagoģijas būtību, kā arī iespējām tās īstenošanā starptautiskā un nacionālā mērogā.
UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika nāca klajā ar risinājumiem – kā mācīt un mācīties attīstībai.
Bērnu zinātnes centra “Z(in)oo” vadītājs Pauls Irbins un Izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi” vadītājs Jānis Lūsis runāja par skolēnu iespējām mācīties darot un kā skolotājiem organizēt stundu ārpus tradicionālās klases.
Uldis Pāvuls, Kompetences attīstības konsultāciju uzņēmuma “Energise” partneris, mācīja, kā apgūt prasmi izteikt domas, lai citi tās sadzirdētu.
Par tradīcijām un inovāciju mūsdienu skolā runāja Zenta Anspoka, Dr.paed., Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore.
Vēl viena no konferences darba pamatformām ir “Iespēju Tilta darbnīcas” – 20 tematiskas, praktiskas, pieredzē balstītas nodarbības, kuras vadīja augstskolu docētāji, skolotāji, metodiķi, mācību līdzekļu izstrādātāji. Darbnīcās guvām ierosmi, zināšanas un pieredzi – kā efektīvi izmantot mūsdienu mācību metodes, kā stundās un ārpusstundu nodarbībās iesaistīt ikvienu, kā veidot savas un skolēnu prezentēšanas prasmes, kā izglītības tehnoloģijām kļūt par skolotāja iespēju avotu.
Konferenci organizēja izglītības uzņēmums “Lielvārds”, sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valsts Izglītības satura centru un UNESCO Latvi jas Nacionālo komisiju.

Paldies Pļaviņu novada domei par iespēju apmeklēt šo konferenci!

Sākumskolas skolotāja I.Kupča

Darba plāns 2014. gada 24.marts – 28.marts

Skolā dežūrē 8.b klase
12. klašu skolēnu brīvlaiks

Pirmdiena, 24. marts
13.00 Sākumskolas ekpadomes sēde 101.kab.
15.15 5.-12.klašu ekopadomes sēde 312.kab.
Līdz dienas beigām 5.-12.klašu vecākajiem iesūtīt elektroniski (e-klasē) skolēnu pašpārvaldes prezidentam (P.Krastiņam) atskaiti par klases pašpārvaldes nodaļu paveikto 1.semstrī un janvāra un februāra mēnesī.
E-Twinning kursi Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā

Otrdiena, 25. marts
12.05. Comenius projekta darba grupas sanāksme 104.kab.
15.15 PP Darbs pie skolas attīstības plāna 2014./2015. – 2016./2017.mācību gadam izstrādes 201.kab.
VISC organizētā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā (L.Ivanova)

Trešdiena, 26. marts
10.55 5.-8.klašu skolēnu tikšanās ar skolas direktori R.Poli svinību zālē
4.mācību stundas laikā “Mazais šahists”1.-4.kl.skolēniem 209.kab.
14.30 Novada skolu koru skate Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālē
15.15 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Ķīmijas valsts olimpiāde 9. – 12.kl. Rīgā, piedalās J.E.Brūniņš

Ceturtdiena, 27. marts
10.55 9.-12.klašu skolēnu tikšanās ar skolas direktori R.Poli svinību zālē
Ķīmijas valsts olimpiāde 9. – 12.kl. Rīgā, piedalās J.E.Brūniņš
Zinātniski pētniecisko darbu reģionālā konference Jelgavā
Līdz plkst. 16.00 pedagogu portfolio iesniegšana pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētājai A.Lasmanei

Piektdiena, 28. marts
5.mācību stundas laikā “Dziedošā klase” pusfināls svinību zālē, piedalās 2.ab, 4.a, 5.a, 6.ab., 10. un 12.klases
Atskaites iesniegšana publiskajam pārskatam par 2013.gadu Pļaviņu novada domē
Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana par atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem

24.-28.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītas vēstures stundas
29.03. – 3.04. Partnerskolu sanāksme Konjā (Turcijā) ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros(I.Seipule, S.Stučka, I.Ozoliņa, V.Mičule, Z.Čipāne, L.Krūmiņa, M.Smilgājs, G,Kapteinis)

E-prasmju nedēļa

680x680-110127-e-prasmju-nedelaNo 24. līdz 30.martam, visā Latvijā jau piekto gadu norisināsies E-prasmju nedēļa, kas tiek rīkota visā Eiropā ar mērķi ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām un informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.
Sīkāka informācija e-prasmju nedela