Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 14.– 18. oktobris

Nedēļas plānsSkolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 14. oktobris
11.00 Klases vecāko sanāksme 110.kab.
11.00 Vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.
    Kultūras nodaļu vad.sanāksme 313.kab.
    Izglītības nodaļu vad.sanāksme 209.kab.
    Prese nodaļu vad.sanāksme 104.kab.
    Sporta nodaļu vad.sanāksme 4.kab.
12.05 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme, sarunas ar skolēniem, kuri pretendē piedalīties projekta sanāksmē Budapeštā (Ungārija), 104. kab.

Otrdiena, 15. oktobris
Bioloģijas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (E. Valdberga)
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 MP sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 16. oktobris
Dalīšanās pieredzē par LatSTE organizēšanu ar LatSTE 2013 organizatoriem Rīgā (V. Samohins)

Ceturtdiena, 17. oktobris
14.00 Kursi skolotājiem „Interneta atbildīga un droša lietošana” 201. kab.

Piektdiena, 18. oktobris
Krievu val. skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (R. Jakovļeva)

Skolas bibliotēkā
Tematiska izstāde „Rudens krāsas dzejā, mākslā, ikdienā..”

Konkurss 7.-12. klašu skolēniem projekta “Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” ievaros

Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā Projekta “Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” ietvaros īstenotā konkursa vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem nolikums.

Projekta „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” ietvaros Pļaviņu, Viesītes, Rundāles, Šauļu, Kurtuvēnu, Šauļu un Žagares pašvaldību teritorijās esošo vispārējās izglītības iestāžu 7. – 12. klašu audzēkņi 2013.gada rudenī tiek aicināti piedalīties konkursā „Mana novada dārgumi”.

Konkursa mērķis: nodrošināt iespēju vispārizglītojošo solu audzēkņiem iepazīt sava novada izcilas personības – uzņēmējus, kas rada ekoloģiskus un mājās ražotus produktus un preces, apzināt novada īpašos ēdienus, tradīcijas, apmeklējot vietējos mājražotāju tirdziņus – mājtirgus.

Konkursa dalībnieki: vispārējo izglītības iestāžu audzēkņi no 7. – 12.klasei Pļaviņu, Viesītes, Rundāles, Šauļu, Kurtuvēnu, Šauļu un Žagares pašvaldībās.

Konkursa norises laiks: no 2013.gada 3. – 17. oktobris.

Konkursa dalībnieka uzdevums: izveidot fotoportretu vai fotoreportāžu vietējā mājtirgū, kas ataino konkrētā mājtirgus specifiku, atklāj mājražotāja – tirgotāja personību un iepazīstina ar konkrētajam apvidum raksturīgiem produktiem, atklājot novada un mājtirgus unikalitāti.

Konkursa norises forma: fotokonkurss, kurā var piedalīties ikviens vispārizglītojošo skolu audzēknis no 7. – 12. klasei individuāli vai grupās. Fotografēšanai drīkst izmantot jebkura veida fotokameras. Fotogrāfijas līdz 17. oktobrim plkst. 24:00 jānosūta uz e–pastu tirgus@plavinas.lv.

Konkursa žūrija: vietējā mājtirgus pārstāvis, fotogrāfs, vietējo mediju pārstāvis.

Konkursa balvas: pirmo trīs vietu ieguvēji saņem balvas no vietējā mājtirgus. Žūrijas komisija var piešķirt arī īpašas simpātiju balvas.

Citi nosacījumi:
1. Konkursa ietvaros iesūtīto fotogrāfiju autoriem jānorāda pilns savs vārds un uzvārds. Projekta īstenotāji patur tiesības izmantot iesūtītās fotogrāfijas turpmāk mājtirgus popularizēšanas un vietējo iniciatīvu atbalstam, norādot katras fotogrāfijas autoru katrā publicēšanas reizē.
2. Fotogrāfiju izmēriem un izšķirtspējai jābūt ne mazākai kā 1 MB.
3. Fotogrāfijās jābūt skaidri saprotamam attēlam, kurā redzamas vai nu vietējā mājtirgus personības, produkti vai atainoti mājtirgu pasākumi, apmeklētāji utml. Fotogrāfijas, kurās nebūs saprotams attēls, tiks uzskatītas par nederīgām.

Futbola paraugdemonstrējumi ģimnāzijas stadionā

I. Siliņš, futbola treneris

Tuvojoties Veselības nedēļai, Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta laukumā futbola pulciņš rīkoja futbola spēles tehnisko elementu paraugdemonstrējumus. Tika aicināti visi interesanti, kuri gribēja izmēģināt savu varēšanu futbolā, kā arī tika sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem par futbolu. Kā mums tas izdevās skatāmies foto galerijā.

Pašpārvaldes diena 2013

Ekoskola saņem zaļo karogu

Ekoskola saņem zaļo karogu Diāna Bariņa, Preses ministre

Trešdien, 2.oktobrī, Latviešu biedrības namā Rīgā notika Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Tieši šogad tika atzīmēta jau 10 gadus pastāvošā Ekoskolu programma, kuras ietvaros tiek veicināta izpratne par apkārtējās vides saudzēšanu un veselīgu dzīvesveidu.

Plkst. 10.43 ieradāmies Biedrības namā, kur bija sapulcējušies pārstāvji no Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes, Rīgas un kaimiņu novadiem. Zālē bija iespēja apskatīt arī Ekoskolās gatavotās dārzeņu un augļu kompozīcijas, kā arī iepazīties ar katras skolas moto par „zaļu” dzīvošanu.

Pasākums sākās plkst. 11.15 ar Ekoskolu programmas koordinatora Daniela Trukšāna uzrunu. Pēc tam ar sevi iepazīstināja un savus komentārus izteica Ekoskolu žūrija – Inese Liepiņa, Dace Pole, Evija Rudzīte u.c.

Pēc žūrijas uzrunas savus paveiktos darbus vides saudzēšanā prezentēja arī citas skolas – Vidzemes Augstskola, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, Dzimtmisas pamatskola, Dzērves pamatskola. Misas vidusskola sevišķi izcēlās ar pašgatavoto ierīci – dehidratoru, kas žāvē augļus un dārzeņus un izgatavots no jau izlietotām skārda bundžām un pudelēm.

Noslēgumā ar galveno balvu – Zaļo karogu tika apbalvotas skolas, kas ir sekmīgi līdzdarbojušās Ekoskolu programmas aktivitātēs. Mūsu skola arī ir viena no tām, tāpēc saņēmām pirmo Zaļo karogu. Bijām ļoti iepriecināti un gandarīti par paveikto darbu.Saņemt karogu devās Rūta Vanaga, Melisa Ostrovska, Liene Lakstīgala un skolotāja Armanda Lasmane.

Paldies skolotājai Armandai Lasmanei par to, ka viņa ir paveikusi nozīmīgu darbu mūsu skolas labā, piesaistot jauniešus aktivitātēm vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē.

RTU projekts “Seko studentam”

RTU. Seko studentam Rīgas Tehniskā universitāte aicina vidusskolēnus iepazīt studentu dzīvi un pieteikties dalībai projektā «Seko studentam».

Projekts «Seko studentam» norisināsies no 28. oktobra līdz 1. novembrim visās RTU fakultātēs un Lietišķās valodniecības institūtā.

Projekta laikā vidusskolēni var izvēlēties sev interesējošu RTU fakultāti un studiju programmu un, sekojot kādam studentam, uzzināt vairāk par studiju norisi. Vienu dienu skolēniem ir iespēja izbaudīt īstu studentu dzīvi – kopā ar studentiem apmeklēt lekcijas, laboratorijas darbus, seminārus, doties uz bibliotēku, varbūt pat uz sporta zāli, kora vai deju kolektīva mēģinājumu.

Dalībai projektā «Seko studentam» var pieteikties līdz 16. oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu: http://goo.gl/1dxbdG

Papildu informācija: www.sekostudentam.lv

Projekts “Esi līderis”

Projekts "Esi līderis" Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija aicina apgūt maksas profesionālās pilnveides izglītības programmu vidusskolēniem “Uzņēmējdarbības pamati”.

Vēstule skolām un skolotājiem

Projekta mājas lapa: www.esilideris.lv

Nedēļas darba plāns, 7.– 11. oktobris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 7. oktobris
12.30 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta un skolotāju konsultantu sanāksme 312.kab.

Otrdiena, 8. oktobris
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 9. oktobris
Tikšanās ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra direktoru D. Kleinu Rīgā (V. Samohins)

Ceturtdiena, 10. oktobris
15.15 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.

Piektdiena, 11. oktobris
Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V. Mičule)

Skolas bibliotēkā
6.oktobris – Skolotāju diena. Tematiskā izstāde – „Skolotājs vakar, šodien…”

Pašpārvaldes diena

pasparvaldes_diena_plans

Skolotājs – Aizvietotājs

Vladimirs Samohins – Miks Vilkaplāters

Ilze Seipule – Mārcis Beķers
Armanda Lasmane – Ieva Belostocka
Aldis Lazda – Artūrs Rode

Inga Baginska – Artūrs Kalvišs
Kristiāna Balode – Laura Kalniņa
Gints Balodis – Nauris Balodis
Aiga Bērziņa – Mārtinš Mironovs
Ineta Bicāla – Lelde Grūbe
Iveta Briede – Lelde Maškova
Vita Brikmane – Kaspars Lotuhovs
Jānis Eiduks – Jānis Andersons
Sandra Fišmeistare – Viktorija Pavļiva
Rita Jakovļeva – Norberts Mickevičs
Elīna Kazanauska – Kaspars Lotuhovs
Iveta Krastiņa – Elvijs Gravāns
Olga Krasutina – Rinalds Činka
Iveta Kupča – Marija Mičule
Ilona Lazda – Anda Mizāne
Ilze Luksa – Inguss Baltābols
Sarmīte Meldere – Liene Meldere
Valda Mičule – Viesturs Lavrenovs
Vija Miķelsone – Dagnija Kiseļeva
Guntis Mozga – Dins Arbeiters
Ira Ņikiforova – Ingus Piģulis
Jeļena Ozola – Imants Melderis
Inga Ozoliņa – Ieva Belostocka
Indra Ozoliņa – Gvido Sirmais
Vineta Platgalve – Annija Āboliņa
Ineta Reitere – Deins Kaņepējs
Velta Rulle – Liāna Nikaļuka
Anita Seikovska – Estere Fedosejeva
Aiva Siliņa – Raviks Priede
Valdis Silovs – Guna Pujāte
Mārīte Skrabutena – Ieva Skrabutena
Ilze Titova – Artūrs Saulītis
Ingrīda Upeniece – Sintija Silagaile
Evita Valdberga – Līga Āboliņa
Ilva Vārna – Gints Zīle
Ieva Volāne – Loreta Ločmele
Inga Zālīte – Arina Maslobojeva, Jogita Kiseļeva

Virtuālā prakse – izglītojoša datorspēle 180 uzņēmumos

reklama_vp_socialie_uznemumiKarjeras un izglītības portāls Prakse.lv sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju un Statoil Fuel & Retail Latvija piedāvā iespēju iepazīt Latvijas uzņēmumus un iegūt pieredzi vairāk kā 120 profesijās Virtuālajā praksē.

Virtuālā prakse ir veids, kā iepazīt darba vidi Latvijas uzņēmumos, iegūt reālas, darba tirgū pieprasītas prasmes, saprast, kas ir tava sapņu profesija. Virtuālajā praksē uzņēmumi piedāvā jauniešiem pārbaudīt savas spējas un iegūt reālu priekšstatu par profesijas ikdienu, lai kliedētu stereotipus.

Šobrīd ar sevi iepazīstina jau vairāk kā 180 uzņēmumi un ļauj praktizēties vairāk kā 120 profesijās. Vispopulārākie uzņēmumi „Virtuālajā praksē” šobrīd ir „Statoil Fuel & Retail Latvia”, „Latvijas Televīzija”, „Inbox.lv”, „CV Market”, „Izdevniecība „Žurnāls Santa””, „Kaņepes kultūras centrs”, „PricewaterhouseCoopers”, „Tele2”, „Apollo.lv” un Valsts policija.

Projektā iesaistītie uzņēmumi šādā veidā vēlas piesaistīt sev un nozarei jauniešus un atrast talantus, tāpēc labākos jauniešus aicinās uz reālām darba vai prakses intervijām.

Savukārt visbiežāk spēlētās profesijas ir programmētājs, žurnālists un projektu vadītājs, liela interese ir arī par skolotāja, veikala vadītāja un bārmeņa amatiem.

Virtuālā prakse atrodama šeit: www.virtualaprakse.lv

Aktīvākā klase, kas iegūs Virtuālajā praksē visvairāk punktus, varēs doties apmaksātā ceļojumā uz Statoil biroju Stokholmā ar TALLINK (30 cilvēku sastāvā). Lai rezultātus reģistrētu, katram dalībniekam savā profilā Prakse.lv jānorāda, kādu skolu pārstāv.

Papildus aktīvākie praktikanti saņems arī kādu no 140 balvām šoruden – Streetburger, Adrenalin Tan, Ķeizarmeža, Credo, The Body Shop, braucienu 10 personām ar Captain Morgan party busu un citas balvas.