Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 1. – 5. aprīlis

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 1. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 2. aprīlis
Lieldienu pavadīšana filiālē Odzienā
12.00 Administrācijas sanāksme (piedalās līdzpārvaldes ministri, vietnieki; 11. klases audz.) 201. kab.
14.45. Pedagogu labās prakses pieredzes apmaiņas pasākums “Es daru tā…”, 2. kārta, 201. kab.

Trešdiena, 3. aprīlis
3.–4.04. Ķīmijas valsts olimpiāde Rīgā (I. Briede, J. E. Brūniņš, E. Rubīns)

Ceturtdiena, 4. aprīlis
3.–4.04. Ķīmijas valsts olimpiāde Rīgā (I. Briede, J. E. Brūniņš, E. Rubīns)
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.
Ievadnodarbība projekta “Vecvecāki un mazbērni” ietvaros filiālē Odzienā

Piektdiena, 5. aprīlis
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 8.a un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
17.00 Konkurss “Erudīts 2013″ 10. – 12. klašu skolēniem
Pēc konkursa – diskotēka, dežūrē 12.a klase

2. – 5.04. Tematiska izstāde „Pļaviņu novads” skolas bibliotēkā

Matemātikas 63.valsts olimpiādē

olimpiāde 20.-21.martā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā norisinājās Matemātikas 63.valsts olimpiādes trešais posms. Jurim Ernestam Brūniņam – III pakāpes diploms 9. klašu grupā! Sveicam Juri Ernestu un viņa skolotāju Ilzi Luksu!

Rezultāti – šeit.

Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 2686 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 284 Latvijas skolēni.

Atceres diena Odzienā

Ceturtdien, 21.martā,mūsu skolā bija neparasta Latvijas vēstures stunda 6. – 9.klašu skolēniem, kuru vadīja skolotāja B.I.Osīte. Tās laikā, atceroties visplašāko latviešu izsūtīšanu uz Sibīriju 1949.gada 25.martā, mēs ar interesi klausījāmies odzienietes Ausmas Melbārdes atmiņu stāstu. Viņa ir mūsu pagasta represēto konsultante, pati 7 gadu vecumā ar ģimeni tika izsūtīta uz Sibīriju. Interesanti bija skatīties fotogrāfijas un Sibīrijā tapušos rokdarbus. A.Melbārde ir arī piemiņas akmens represētajiem Vietalvā idejas autore, ikgadējo republikānisko represēto konferenču dalībniece.

Šajā stundā 7.e klases skolnieks Reinis Eiduks prezentēja savu Latvijas vēstures pētījumu konkursa „Lietas – likteņa liecinieces” darbu „Vecās kumodes stāsti”, bet 8.e klases skolniece Inga Kvēpa – darbu „Pelēkā lakata stāsts”.

Noslēgumā noskatījāmies režisores Dzintras Gekas dokumentālo filmu „Sibīrijas bērni”, ko skolai dāvinājusi Ausma Melbārde.

Ilvija Bormane, 8.e klases skolniece

Nedēļas darba plāns, 25. – 29. marts

Nedēļas plāns Pavasara brīvlaiks 1. – 11. klasei
Pavasara brīvlaiks 12. klasei: 25. martā

Pirmdiena, 25 marts
Carnikavas skolotāju pieredzes vizīte Pļaviņu novada ģimnāzijā
Aizkraukles novada vēstures skolotāju pieredzes vizīte Pļaviņu novada ģimnāzijā
10.00 Svešvalodu MK sanāksme, “Es daru tā…” 1.kārta 310.kab.
10.00 Sākumskolas MK sanāksme, “Es daru tā..”, 1. kārta

Otrdiena, 26. marts
Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei
Mācību stundas 12.a klasei (skolēniem, kuri nekārto CE angļu valodā)
Sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā (S.Fišmeistare)
10.00 Matemātikas un informātikas MK sanāksme, “Es daru tā…” 1.kārta 213.kab.
10.00 Mākslu un mājturības MK sanāksme, “Es daru tā….” 1.kārta 20.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
14.30 Latviešu valodas skolotāju MK sanāksme, “Es daru tā…” 1.kārta 311.kab.
18.00 Skolas padomes sēde 107.kab.

Trešdiena, 27. marts
Mācību stundas 12.ab klasei
Konference Valmierā “Iespēju tilts izglītībai sākumskolā” (G.Balodis, K.Balode, V.Platgalve, I.Kupča)
9.00 Sociālo zinību un sporta MK sanāksme, “Es daru tā…” 1.kārta 216.kab.
10.45 Dabaszinību MK sanāksme, “Es daru tā….” 1.kārta 207.kab.

Ceturtdiena, 28. marts
Mācību stundas 12.ab klasei

Piektdiena, 29. marts
Lielā piektdiena

23. – 28.03. Dalībvalstu pārstāvju sanāksme Tamisārē (Somijā) ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros (I.Seipule, I.Ozoliņa, I.Skrabutena, A.Deņisova, A.Arnītis, L.Grūbe)
25. – 28.03. Metodisko komisiju sanāksmes, “Es daru tā…” 1.kārta

Mācību stundu laiki 12.klasei, 26.03.–28.03.2013.

Stunda Laiks
1. 8.30 – 9.10
2. 9.15 – 9.55
3. 10.00 – 10.40
4. 10.45 – 11.25
5. 11.30 – 12.10
6. 12.35 – 13.15
7. 13.20 – 14.00
8. 14.05 – 14.45

Pavasaris klāt!

Pavasaris klāt! 21. martā skolas filiālē Odzienā 1., 2.klasei notika klases pēcpusdiena “Pavasaris klāt!” Uz šo pasākumu tika ielūgti arī skolēnu vecāki. Mums visiem par prieku, ieradās gandrīz visu skolēnu vecāki.

Pirmajā aktivitātē vecāki ar interesi iepazinās ar interaktīvo tāfeli. Uz tās drīz vien ar vecāku roku jau tika uzzīmēta pavasara saulīte, uzrakstīts jauks novēlējums. Pirmās iemaņas darbā ar moderno tāfeli vecāki apguva ātri.

Pēc tam visi kopīgi devāmies uz skolas mazo zāli. Tur vecākiem patīkami bija dzirdēt Alvja, Jāņa, Megijas, Antras, Adriana, Kristīnes, Edītes, Mikusa norunātos dzejoļus, īpaši Aksela, jo viņš reģionālajā skatuves runas konkursā Jēkabpilī ieguva II pakāpes diplomu.

Jautrība sākās, kad visi kopīgi dziedājām dziesmu „Jautrais dancis”, sākās rotaļas un citas aktivitātes. Patīkami, ka vecāki arī atraktīvi darbojās kopā ar bērniem.
Beidzoties aktivitātēm veidojām kopīgu zīmējumu „Pavasaris”, to gan vajadzēja zīmēt aizsietām acīm.

Klasē cienājāmies ar vecāku sagādātajiem gardumiem. Katra ģimene kā dāvanu pavasarīgai noskaņai saņēma mājturības stundās izšūtu dekoru.

Dodoties projām gan skolēni, gan vecāki bija smaidīgi un apmierināti, aicināja tādas kopīgas pēcpusdienas rīkot arī turpmāk.

Vēlreiz pavasarīgs paldies vecākiem par aktīvu darbošanos un atsaucību!

1.e un 2.e klases audzinātāja Aiga Čepule

Comenius projekta ”Media as Challenge and as Possibility” aktualitātes

Comenius, VIAA Indra Ozoliņa, Comenius projekta grupas dalībniece

Šobrīd skolā rit spraigs darbs ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projektā ”Media as Challenge and as Possibility”.

Atgriežoties no Turcijas pilsētas Konjas (Konya), kurā notika mūsu skolas dalībnieku un sadarbības valstu partneru otrā tikšanās, tika saņemti uzdevumi, kuru realizēšanā iesaistījās 6. – 9.klašu skolēni.

Viens no uzdevumiem bija noskaidrot skolēnu domas par IKT un citiem mūsdienu informāciju iegūšanas un saziņas līdzekļiem, to veidiem un skolēnu attieksmi pret tiem. Skolēni piedalījās aptaujā par IKT izmantošanu skolā, mājās un sabiedrībā. Aptauju rezultāti noskaidros skolēnu viedokļus visās sadarbības valstīs.

Nākamais uzdevums – iedziļināšanās jautājumos par veselīga dzīvesveida nepieciešamību un pārdomāt veselīga uztura lietošanas nosacījumus, kā arī aktualizēt savas valsts tradicionālos ēdienus.

Skolēni veidoja plakātus, kuros apkopoja informāciju par veselīgiem ēdieniem un demonstrēja savas iemīļotās ēdienu receptes. Skolā tika veidota izstāde, kura piedāvāja iespēju arī pārējiem skolas skolēniem iepazīties ar darba rezultātiem.

IMG_1860
IMG_1861
Tika veidotas savas valsts tradicionālo ēdienu ēdienkartes, prezentētas klasēs, izvēlēta ēdienkarte, kuru varētu piedāvāt sadarbības valstu skolēnu novērtēšanai. Interesanti bija iepazīties arī ar partnervalstu ēdienkartēm un piedalīties balsojumā par tīkamāko un interesantāko recepti.

Notika skolēnu atlases konkurss par iespēju piedalīties nākošajā vizītes braucienā uz Somijas pilsētu Tamisāri (Tammisaari). Skolēniem bija jāsagatavo vizuāla un mutiska prezentācija par savu valsti, novadu, skolu, jāpastāsta par Somiju, jāatbild uz komisijas jautājumiem, jāpiedalās interaktīvā spēlē. No dalībniekiem, kuri bija gatavojušies šim konkursam, komisijai šoreiz bija ļoti grūti izvēlēties pretendentus, jo skolēnu spēki bija līdzvērtīgi. Braucienam tika izvirzīti 9.a klases skolniece Ieva Skrabutena, 9.b klases skolēni Lelde Grūbe un Arnolds Arnītis, 7.a klases skolniece Arina Deņisova.

Šobrīd skolēni gatavo kopīgu prezentāciju par savu valsti, novadu un skolu, kura būs jādemonstrē Somijā. Viņu uzdevums būs arī gatavot un prezentēt mūsu nacionālo ēdienu ēdienkarti, mācīties citu valstu ēdienu gatavošanas principus. Visa pamatā būs darbs, aktivitātes, izziņas un sadarbība, kā arī iespēja pielietot savas angļu valodas zināšanas. Lai veicas mūsu skolēniem!

Regulāru darbu veic arī skolotāji – projekta darba grupa, kuri konsultē, iesaista, organizē skolēnus. Vizītē uz Somiju no 23.marta līdz 28. martam skolēnus pavadīs un līdzdarbosies skolotājas Ilze Seipule un Indra Ozoliņa.

Tiek izstrādāts plāns sadarbības valstu uzņemšanai Pļaviņu novada ģimnāzijā. Mūsu uzdevums būs iepazīstināt viesus ar mūsu dabu, tās saudzēšanas iespējām un pienākumiem tās saglabāšanā, kā arī iepazīstināt viesus ar savu skolu, pilsētu un novadu.

Skolas olimpiādēs latviešu valodā un matemātikā 4.klasēm

Pļaviņu novada ģimnāzijas olimpiāde 6. un 8. martā notika skolas olimpiādes latviešu valodā un matemātikā 4.klasēm.

Latviešu valodas rezultāti:
1. vieta – Līva Čepule 4.e,
2. vieta – Elīna Lelde Pitjukeviča 4.b,
3. vieta – Guna Elīte 4.a,
atzinība – Viviāna Nikaļuka 4.a, Amanda Ķirse 4.b.

Matemātikas rezultāti:
1. vieta – Elīna Lelde Pitjukeviča 4.b,
2. vieta – Kristaps Kristiānas Kuciņš 4.e,
Dalītā 3. vieta – Raivo Jankuns 4.b, Sonora Balode 4.b, Krista Priede 4.b, Viviāna Nikaļuka 4.a.

Skolēnus sagatavoja skolotāji Vineta Platgalve, Maija Bieriņa, Gints Balodis.

Nedēļas darba plāns, 18. – 22. marts

Nedēļas plāns Skolā dežurē 8.b klase
Pavasara brīvlaiks 12. klasei: 19. – 25. marts

Pirmdiena, 18. marts
Politikas zinātņu olimpiāde Vidzemes augstskolā Valmierā (I.Krastiņa, K.Esiņš, S.Nikaļuks)
10.50 Izglītības ministrijas nodaļu vadītāju sanāksme 118. kab.

Otrdiena, 19. marts
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab. (saruna par individuālo mācību plānu realizācijas gaitu 9.a klasē piedalās skolotāji J.Ozola, R.Jakovļeva, I.Luksa, V.Rulle, M.Skrabutena, L.Rozenberga, A.Česlis, uz sanāksmi jāierodas arī 9.a klases skolēniem K.Grinpukalam, A.Jefimovam, Ģ.Neimanim, M.Liepiņai, M.Ezeriņai, G.Gredzenam, vēlama arī minēto skolēnu vecāku piedalīšanās)
15.15 Metodiskās padomes sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 20. marts
10.00 5. – 9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” svinību zālē
13.00 Filiālē Odzienā ar koncertprogrammu “Krāsu sapnīši” viesosies Spilvenu feja
15.15 Sporta filmas „Sapņu komanda 1935” demonstrēšana
E–prasmju nedēļas aktivitātes senioriem

Ceturtdiena, 21. marts
Zemgales reģiona 4.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference – konkurss Jelgavā (M.Skrabutena, D.Kiseļeva, L.Āboliņa, I.Melderis)
Piemiņas pasākums, veltīts 25. marta deportācijām, filiālē Odzienā 6. – 9. klašu skolēniem
12.50 – 15.00 „Uzņēmējdarbības iespējas lauku teritorijā” 207.kab.
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 8.b un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

Piektdiena, 22. marts
Pavasara brīvlaika 1. – 11. klasei pirmā diena

18. – 21.03.
E–prasmju nedēļas aktivitātes
Skolas florbola turnīrs
Tematiska izstāde bibliotēkā „Par ko kļūt?”
Akcija „Bibliotēkā neviens nav lieks, Lasīšana – tas ir prieks!”
20. – 21.03. Matemātikas 63.valsts olimpiāde 9. – 12.klasēm trešais posms (I.Luksa, J.E.Brūniņš)
23. – 28.03. Dalībvalstu pārstāvju sanāksme Tamisārē (Somijā) ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros (I.Seipule, I.Ozoliņa, A.Deņisova, I.Skrabutena, L.Grūbe, A.Arnītis)

Uzaicinājums uz valsts olimpiādi

olimpiāde VISC ir publicējis uzaicināto dalībnieku sarakstu ķīmijas 54.valsts olimpiādes trešajam posmam, kurš notiks 3. un 4.aprīlī Rīgā – Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Priecājamies, ka uz šo olimpiādi ir uzaicināti arī divi mūsu skolas skolēni – Elvis Rubīns (12.b) un Juris Ernests Brūniņš (9.a).

Sveicam un vēlam panākumus valsts posmā!

Skolas vizuālās mākslas olimpiādē

Pļaviņu novada ģimnāzijas olimpiāde Noskaidroti labāko darbu autori 06.03.2013. notikušajā skolas vizuālās mākslas olimpiādē, kuras tēma bija – „Kur Saulīte rotājās”.

Vizuālās mākslas skolas olimpiādes rezultāti 1. – 3. klašu grupa
1. vieta – Marta Langenfelde
2. vieta – Evelīna Tērauda
3. vieta – Beāte Skrabutena
Atzinība – Evelīna Ķerķe

4. – 6. klašu grupā
1. vieta – Rēzija Līna Upeniece
2. vieta – Annija Bērziņa
3. vieta – Violeta Adamoviča

7. – 9. klašu grupā
1. vieta – Marks Fedosejevs
2. vieta – Arina Deņisova
3. vieta – Elīna Mahliņeca

10. – 12. klašu grupā
1. vieta – Renāts Tirziņš
2. vieta – Sintija Silagaile
3. vieta – Guna Pujāte