Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Es ticu, ka ir brīnumi…

„Es ticu, ka ir brīnumi,
Kas necerēti nāk,
Un daiļu sapņu pasauli
Ap sevi radīt sāk.”

Ziemassvētku gaidīšanas laikā parasti notiek neparasti notikumi. Arī mēs, 1.b klases skolēni,vēlēdamies redzēt ko brīnumainu, 20.decembrī devāmies uz Krustpils pili tikties ar Ziemassvētku vecīti un pils rūķiem.

Pilī mūs sagaidīja tikai lielās rūķenes, jo mazie bija nolēmuši padraiskoties. Tāpēc visi kopā centāmies uzmeklēt palaidnīgos rūķīšus,kuri aiz sevis bija atstājuši pa kādai cepurei un pazaudētai kurpītei.

Meklēdami tos lielajā zālē, izspēlējām teātri par Sniegbaltīti un septiņiem rūķīšiem. Darba kabinetā mūs sagaidīja strādīgākais rūķis, kurš pastāstīja par skolēnu labajiem darbiem, mācoties skolā un ārpus skolas. Skolēni to apstiprināja, teikdami:” Jā, tā ir patiesība! Tas ir par mani!” Tālāk devāmies uz nākamo istabu, kur bērni iejutās rūķu lomā, gatavodami no vaska svecīti. Kad tā bija gatava, skolēni aizdedzināja svecīti un iedomājās vēlēšanos. Protams, apskatījām arī pils pagrabu, kurš bija tumšs un auksts.

Pēc tā apskates devāmies uz Salaveča darbnīcu. Gaidot vecīti, mēs skatījāmies viņa mīļākās kartītes. Un tad jau arī vecītis bija klāt. Mēs viņu iepriecinājām ar skaistiem dzejoļiem un Ziemassvētku dziesmiņu, saņemot pretī konfekšu tūtas. Rūķi mūs pacienāja ar kliņģeri un zāļu tēju.

Pasākums bija izdevies. Bērni bija sajūsmā!

Vai rūķi tik tiešām eksistē? Tici brīnumiem!

1.b klases audzinātāja Kristiāna Balode

Apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

Direktora apsveikums

Ziemassvētku norises skolā

9. – 12. klases Ziemassvētki Pļaviņu novada ģimnāzijā

Šī gada 20. decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika 9. – 12. klašu Ziemassvētku pasākums. Kā jau katru gadu direktors teica runu un sveica visus svētkos, un apbalvoja skolēnus gan par labām sekmēm, gan par sabiedrisko darbu. Šogad direktors apbalvoja arī klases, kuras CSDD rīkotajās sacensībās ieguva visvairāk punktu. 1. vietu ieguva 12.b klase, kas saņēma īpašas CSDD sagatavotas dāvanas. 2. vietu – 12.a klase, 3. vietu – 11. klase.

Ziemassvētki ir piedošanas laiks, kad cilvēki sanāk kopā un atliek malā savas nesaskaņas, lai kopā svinētu šos svētkus. Šogad vidusskolas klasēm tika dota iespēja noskatīties pašmāju amatierteātra “Aina” emocionālo izrādi „Kļūdas labojums”, kurā šī tēma tika attēlota ar tagadējo un bijušo studentu, skolotāju un citu aktieru palīdzību.

Pēc izrādes zāle tika sagatavota ballei, kurā spēlēja „Skolas blice”. Domājam, ka „Skolas blices” vadītājs Gints Balodis var būt lepns par saviem audzēkņiem, kas lieliski nospēlēja savu repertuāru.

Preses ministrija

Foto ieskats Pļaviņu novada ģimnāzijas Ziemassvētku pasākumos:
* 1.-4. klašu Ziemassvētku pasākumā
* Bluķa vilkšanā
* 5.-8. klašu Ziemassvētku pasākumā
* Pļaviņu amatierteātra “Aina” emocionālajā izrādē “Kļūdas labojums” 9.-12. klašu un skolotāju Ziemassvētu pasākuma laikā

Nedēļu darba plāns, 24. decembris – 4. janvāris

Nedēļas plānsSkolēnu ziemas brīvdienas

Ceturtdiena, 3. janvāris
11.00 MP sanāksme 104.kab.

Piektdiena, 4. janvāris
Zemgales reģiona skolu pašpārvalžu seminārs Jelgavā
12.00 7.-12. klašu deju kolektīvu nodarbība

Bluķa vilkšana filiālē Odzienā

18. decembrī filiālē Odzienā notika bluķa vilkšana. Neliels foto ieskats.

A.Zaharovskas foto

Bioloģijas un vācu valodas starpnovadu olimpiādēs

olimpiāde 29.novembrī notika starpnovadu jeb 2.posma olimpiāde bioloģijā 9. un 11.-12.klasei. Sveicam 9.a klases skolēnu Juri Ernestu Brūniņu (skolotāja Evita Valdberga) ar iegūto 3.vietu.

5.decembrī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika 2.posma olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasei, kurā Kristaps Blitsons (12.b klase) ieguva atzinību. Sveicam!

Mācību priekšmetu olimpiāžu maratons ir uzsākts. Lai sasniegtu labus rezultātus, aicinām skolēnus nopietni un atbildīgi tām gatavoties, jo, kā teikts Ministru kabineta noteikumos Nr.384 “Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”, “olimpiādes uzdevumu saturs ir sarežģītāks par vispārējās izglītības saturu ar augstākām prasībām attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi”.

Labu veiksmi!

VISC organizēto olimpiāžu norises laiki.

Nāc un uzvari!

Nāc un uzvari! 17.decembrī noslēdzās šaha turnīrs skolā. Katrai partijai bija 10 minūšu apdomāšanas laiks uz katru dalībnieku. Turnīrs ilga vairāk nekā mēnesi. Tajā piedalījās 12 dalībnieki no dažādām klasēm. Vislabāk startēja 9.a klases skolēns Marks Fedosejevs, kurš izcīnīja 1.vietu. Viņam nebija neviena zaudējuma. 2.vieta – 7.b klases skolēnam Igoram Babakam, bet 3.vieta – 6.b klases skolēnam Emīlam Bogdanovičam. Atzinību ieguva 1.b klases skolēns Linards Lukss, kurš apmeklēja visas nodarbības, ļoti ātri apguva šaha spēles noteikumus un labi nostartēja turnīrā, uzvarot vecāko klašu skolēnus. Dalībnieki saņēma diplomus un nelielas piemiņas balvas.

Uz tikšanos nākamajā semestrī!

Šaha pulciņa vadītāja Anita Seikovska

Skolēnu vēlmes interešu izglītībā 2012./2013.m.g. 2.semestrī

Pļaviņu novada ģimnāzija Skolēni ir izteikuši vēlmes turpināt iesaistīties pulciņos, kuri jau darbojās 2012./2013.m.g. 1.semestrī, un labprāt vēl vēlētos aerobikas, franču valodas, florbola (5. – 6.kl.), volejbola (5. – 6.kl.) pulciņus.

Interešu izglītības programmas 2012./2013.m.g. 2.semestrim lūgums iesniegt skolas kancelejā līdz 2012.gada 28.decembrim.

Nedēļas darba plāns, 17. – 21. decembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 17. decembris
10.50 Klašu vecāko (312.kab), kultūras (313.kab.), izglītības (118.), preses (311.kab.), vides (213.kab.) sporta (3.kab.) ministriju sanāksmes
12.00 Šaha turnīra dalībnieku apbalvošana no 5. līdz 9. kl. 207. kab.
Mācību sasniegumu vērtējumu izlikšana 1.semestrī 1. – 8.klasei (līdz plkst. 16.00)
Ziņu iesniegšana par 1. – 8.klašu skolēniem, kuru mācību sasniegumi ir “8″ balles un vairāk, kā arī par aktīvāko skolēnu klases sabiedriskajā darbā (līdz plkst.16.30) 203.kab.

Otrdiena, 18. decembris
Klašu vecākie līdz 8.30 iesniedz ziņas H.Jaudzemam vai D.Šinkarjuram par piedalīšanos Bluķa dienas svinēšanas pasākumā
10.00 Ziemassvētku pasākums 1. – 4.kl
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.30 Bluķa dienas svinēšana
15.30 Ziemassvētku pasākums 5. – 8.kl.
Bluķa vilkšana filiālē Odzienā

Trešdiena, 19. decembris
14.30 510.jaunsardzes vienības šaušanas sacensības
Mācību sasniegumu vērtējumu izlikšana 1.semestrī 9. – 12.klasei (līdz plkst. 15.15)
Ziņu iesniegšana par 9. – 12.klašu skolēniem, kuru mācību sasniegumi ir “8″ balles un vairāk, kā arī par aktīvāko skolēnu klases sabiedriskajā darbā (līdz plkst.16.00) 203.kab.

Ceturtdiena, 20. decembris
13.30 510.jaunsardzes vienības šaušanas sacensības
Ziemassvētku pasākums 9. – 12.kl.un skolotājiem

Piektdiena, 21. decembris
Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Rīgā (V. Samohins)
Ziemassvētku pasākums filiālē Odzienā
10.00 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 9.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

17. – 20. decembris
Tematiska izstāde „Ziemassvētku brīnums” skolas bibliotēkā
Bateriju vākšanas konkurss

Rūķu koris

Ziemassvētkos notiek dažādi brīnumi. Šoreiz kripatiņa brīnuma uzbira arī vidusskolas jauktajam korim, kas dīvainajā dienā 12.12.12. pārvērtās par Jauko rūķu kori.

Rūķu korim tika uzticēts valstiski svarīgs uzdevums – iedegt pilsētas ziemassvētku egli!

Uzdevums nebija viegls – egle lika sevi lūgties trīs reizes. Rūķu koris dziedāja eglei un visiem, kas bija atnākuši, lai piedalītos šinī svarīgajā misijā, daudziem jau zināmas, bet joprojām tik mīļas ziemassvētku dziesmas.

Tad ieradās ķekatnieki, kas aicināja visus piedalīties rotaļas un priecāties par krāšņo egli, kas šogad ir īpaši skaista, jo kā dāvinājums atdota pilsētai.

Rūķi nedaudz padancoja un devās iedzert siltu tēju un uzkost kādu našķi, jo ilgi kavēties nebija iespējams. 12.12.12. ātri beigsies un rūķi atkal pārvērtīsies par vidusskolēniem, kam sekmīgi jānoslēdz mācību pusgads.

Lai visiem pietiek spēka izdarīt plānotos darbus un priecīgi sagaidīt svētkus!

Kora vadītāja Aiva

P.S. Un paldies par atbalstu – balsojums bija tikai pozitīvs!