Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Neturam sveci zem pūra

26.oktobrī Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās 34 Rēzeknes pilsētas sākumskolas pedagogi, lai gūtu priekšstatu par IKT izmantošanas iespējām sākumskolā.
Ar skolu neklātienē viņus iepazīstināja direktora vietniece izglītības jomā Ilze Seipule un sākumskolas MK vadītāja Ilona Lazda.

Pēc iepazīšanās Rēzeknes pedagogi tika sadalīti grupās. Darbs tika organizēts četrās darbnīcās. Mūsu ģimnāzijas sākumskolas skolotāji parādīja iespējas, kā strādāt, ja klasē ir tikai projektors un ekrāns, kā organizēt darbu stundā, izmantojot dokumentu kameru, un kā veidot stundas un mācību materiālus interaktīvajām tāfelēm, kā arī deva iespēju darboties ar balsošanas iekārtām.

Semināra noslēgumā Rēzeknes pedagogi dalījās pieredzē par tūrisma un atpūtas iespējām skolēnu kolektīviem Latgalē.

Paldies par kvalitatīvi sagatavotu seminārnodarbību mūsu sākumskolas pedagogiem: Vinetai Platgalvei, Ivetai Kupčai, Sandrai Fišmeistarei, Sarmītei Melderei, Kristiānai Balodei, Gintam Balodim, Ingai Baginskai, Inetai Reiterei.
Par jauku iespēju semināra nobeigumā iebaudīt siltu tēju vai kafiju, pateicos direktora vietniecei saimnieciskajā darbā Mirdzai Sīmanei un viņas darba rūķiem.

Sākumskolas MK vadītāja Ilona Lazda

Nedēļas darba plāns, 31.oktobris – 4. novembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 31.oktobris

Otrdiena, 1. novembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 MP sanāksme 104.kab.

Trešdiena, 2.novembris
Konference „ES struktūrfondu ieguldījums izglītības attīstībā Zemgalē” (V.Samohins)

Ceturtdiena, 3. novembris
13.00 D.Rijnieka koncerts „Apaļš gads” 1.-4.klasēm svinību zālē

Piektdiena, 4. novembris
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab. (piedalās 9.a un 12.b klašu audzinātāji, virsdežuranti)

1.-4.11. Informācijas tehnoloģiju konkurss “Bebr@s”
1.-17.11. Tematiskā izstāde ”Latvija” ģimnāzijas bibliotēkā
1.-12.11. Skolas basketbola turnīrs vidusskolai

Pasniegta Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija

Aldis Lazda, Andrejs Vasiļjevs Sabiedrība Tilde paziņo ka par šā gada Tāļa Bērča balvas laureātu un stipendijas saņēmēju kļuvis Pļaviņu novada ģimnāzijas informātikas skolotājs Aldis Lazda. Balvu un stipendiju 1000 latu apmērā ik gadu piešķir vienam informātikas skolotājam Latvijā.

Aldis Lazda ir Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietnieks IT jomā, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs, un viņa kandidatūru balvai izvirzīja Pļaviņu novada ģimnāzijas vadība.

Tāļa Bērča piemiņas balvu sabiedrība Tilde piešķir jau ceturto gadu pēc kārtas. Balvas mērķis ir godināt un atbalstīt to informātikas skolotāju turpmāku aktīvu darbību un izglītošanos, kuri devuši lielu ieguldījumu gan savu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā, gan informātikas attīstībā Latvijā.

Tildes valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs: „Esam priecīgi turpināt tradīciju un pasniegt balvu konferencē LatSTE, kur pulcējas skolotāji un skolu tehnoloģiju entuziasti no visas Latvijas. Viņi palīdz skolēniem kļūt par radošiem zināšanu sabiedrības dalībniekiem, jo tieši zināšanas ir Latvijas attīstības pamats.“ Informātikas skolotājus balvai varēja pieteikt pašvaldību izglītības pārvaldes, skolas vadība, kolēģi un skolēni. Kandidāti tika vērtēti pēc ieguldījuma savas skolas IKT apmācības līmeņa celšanā un skolas vispārējā datorizācijā, informācijas sabiedrības veidošanā sava novada vai Latvijas mērogā un pēc radošas pieejas IKT apmācībā.

Avots: tilde.lv

Virtuāla izstāde par izglītību

Līdz 30. oktobrim interneta portālā var apmeklēt tiešsaistes izstādi par mācībām Latvijā un ārzemēs.

Interneta portālā www.expoe.org var apmeklēt tiešsaistes izstādi Mācības Latvijā un ārzemēs. Tajā var uzzināt par dažādām izglītības iespējām gan Latvijas augstskolās, gan ārzemju izglītības iestādēs, kas piedāvā gan studiju programmas, gan valodu apguves kursus.

Izstādes ietvaros iespējams arī sazināties ar mācību iestāžu pārstāvjiem – tiešsaistē, pa skype, epastu vai tālruni.

Panākumi stratēģijas simulācijas spēles finālā

No 21. līdz 23.oktobrim Rīgā notika Valsts policijas projekta “Jaunieši pret narkotikām” ietvaros organizētā reģionālo stratēģijas simulācijas spēļu noslēdzošā kārta jeb finālspēle, kurā piedalījās piecu reģionu 2010./2011.mācību gada posma uzvarētājkomandas – Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Valmieras 5. vidusskolas, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas, Saldus Profesionālās vidusskolas, Varakļānu vidusskolas, Rekavas vidusskolas, Misas vidusskolas, Rīgas Ostvalda vidusskolas, jauktā Rīgas reģiona komanda un arī Pļaviņu novada ģimnāzijas komanda.

Mūsu skolas dalībnieki – Linda Gregersone, Ieva Krastiņa, Alise Jermakova, Jānis Škapars, Mārtiņš Zemturis – skolotājas Olitas Onckules vadībā spraigā sacensībā izcīnīja godpilno trešo vietu.

Sveicam mūsu komandu un priecājamies par lieliskajiem panākumiem!

Šeit var noskatīties sižetu (kr.val.) par finālspēli.

Nedēļas darba plāns, 24.-28. oktobris

Skolēnu brīvlaiks

Pirmdiena, 24. oktobris
10.00 – 17.00 Sociālo Interešu institūta pedagogu tālākizglītības A moduļa 12 stundu programma “21.gadsimta skolotāja tēls” 201.kab.

Otrdiena, 25. oktobris
SIF projekta “Senioru ceļš” ietvaros seminārs 13.kab.
Krievu valodas skolotāju MA seminārs Rīgā (A.Bērziņa)
Sporta skolotāju MA seminārs Valmierā (J.Eiduks)

Trešdiena, 26. oktobris
Sākumskolas metodiskās komisijas pieredzes apmaiņas pasākums ar Rēzeknes pilsētas sākumskolu pedagogiem Pļaviņu novada ģimnāzijā

Ceturtdiena, 27. oktobris
LatSTE Ventspils digitālajā centrā
Reģionālā konference “No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve” Rīgā (I.Lazda)

Piektdiena, 28. oktobris
LatSTE Ventspils digitālajā centrā
Sākumskolas MA vadītāju sanāksme Rīgā (I.Lazda)

24.–28.10. Interešu izglītības pulciņa „Distaņču slēpošana” dalībnieku treniņnometne Alūksnē

“Iespēju universitāte”

LU SZF PNG LU Sociālo zinātņu fakultāte aicina 11. un 12. klašu skolēnus apmeklēt jaunu lekciju kursu “Iespēju universitātē”. Pasākums ietver inovatīvas un aizraujošas lekcijas, kuras mūsu pasniedzēji izveidojuši speciāli skolēniem, katrs var izvēlēties vienu, vairākas lekcijas vai visu kursu atbilstoši savām interesēm.

Pirmā lekciju diena nākamajā piektdienā – 28. oktobrī.
Vairāk informācijas http://www.szf.lu.lv/lat/nac-studet/iespeju-universitate/

Aerobika. Vieglatlētika. Koriģējošā vingrošana

Aerobika Pļaviņu novada ģimnāzijā Aerobika – pozitīvām emocijām piepildīta nodarbība!

Runā, ka labākās zāles pret nogurumu un enerģijas trūkumu nav vis miegs, bet gan aktīvs dzīvesveids. Ja arī Tu esi nolēmusi, ka ir laiks dienas ritmu padarīt straujāku, tad noteikti apmeklē aerobikas nodarbības.

Aerobika ir intensīva, ritmiska vingrošana, kas ļauj palielināt skābekļa patēriņu organismā, tā attīsta koordināciju, lokanību, izturību, spēku, tā izkopj stāju, mazina stresu un palielina pašapziņu.

Nodarbības notiks: otrdienās no plkst. 16.20 – 17.20; ceturtdienās no plkst. 16.20 – 17.20 (skolas sporta zālē)

Nodarbosimies ar vieglatlētiku!

Visi jaunieši, kas vēlas sevi fiziski pilnveidot un kļūt sportiskāki, ir laipni aicināti pieteikties nodarbībām. Nodarbībās tiek aicināti pieteikties gan meitenes, gan zēni no 12 gadu vecuma. Kopumā nodarbības notiek gandrīz visās vieglatlētikas disciplīnās un tikai laika gaitā jaunieši saprot, kas viņus vairāk interesē un kas labāk padodas – vai nu tā ir skriešanas, mešanas vai lēkšanas disciplīna.

Vieglatlētika ir vispusīgs sporta veids, kas ietver sevī cilvēka dabīgās kustības: soļošanu, skriešanu uz īsām, vidējām un garām distancēm, horizontālas un vertikālas lēkšanas un mešanas disciplīnas. Izmantojot vieglatlētikas veidus tiek attīstītas cilvēka fiziskās pamatiespējas: izturība, ātrums, spēks. Vieglatlētika ir pamats jebkura cita sporta veida fiziskajā sagatavošanā. Mācot vieglatlētiku tiek pilnveidota ķermeņa kustību dažādība un spēja izmantot tās ikdienas situācijās. Trenējot izturību, attīstās sirds un elpošanas sistēmas. Trenējot ātrumu un spēku, attīstās ķermeņa muskulatūra.

Nodarbības notiks: otrdienās no plkst. 15.20 – 16.20; ceturtdienās no plkst. 15.20 – 16.20 (skolas sporta zālē)

Koriģējošā vingrošana bērniem!

Ir svarīgi sekot, lai veidojas pareiza stāja, gaita un kustības. Ja tomēr tā nav, tad var palīdzēt koriģējošā vingrošana, kas iedarbojas ne tikai lokāli, bet labvēlīgi ietekmē visu organismu.

Koriģējošās vingrošanas galvenais pamatuzdevums – nepareizas stājas korekcija un deformācijas tālākas veidošanās aizkavēšana. Šis vingrošanas veids ir vērsts tieši bērnu stāju labošanai, kad deformācijas padodas korekcijai, vēlākā laika periodā tā tikai aizkavē tālāku deformāciju progresu.
Nodarbības notiks: otrdienās no plkst. 14.20 – 15.20; ceturtdienās no plkst. 14.20 – 15.20 (skolas sporta zālē)

Šīs nodarbības vadīs sporta skolotāja Ilva Vārna

Nedēļas darba plāns, 17.-21. oktobris

Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 17. oktobris
16.00 Mazā Pedagoģiskā sēde 9.b klasei 204.kab.
Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA sanāksme Rīgā

Otrdiena, 18. oktobris
7.45 Interešu izglītības pulciņa „Jaunais ķīmiķis” atklātā nodarbība „Amfotēro šķīdumu iegūšana, to īpašību pierādīšana” 107.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15. MK sanāksmes

Trešdiena, 19. oktobris
Kulturoloģijas skolotāju MA vadītāju seminārs

Ceturtdiena, 20. oktobris
8.30 Mazā Pedagoģiskā sēde 6.a klasei 110.kab.
1.mācību stundas laikā 6.ab klases meitenēm mārketinga kompānijas PDP izglītojoša nodarbība, 211.kab.
17.00 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem. Kabinetu sadalījumu skatīt skolas mājaslapā www.png.edu.lv
Microsoft “Virtuālās klases” 2.nodarbība 1.kursam

Piektdiena, 21. oktobris
Laikraksta „Diena” organizētais konkurss 9. klašu skolēniem „Kas notiek?”
14.20 Skolēnu dežūru nodošana – pieņemšana (9.a un 9.b klases audzinātāji, virsdežuranti) 217.kabinetā
Rotaļu pēcpusdiena sākumskolai skolas filiālē Odzienā

17.–21.10. „Neparastā nedēļa sākumskolā”
3.–22.10. Skolas basketbola turnīrs vidusskolas klasēs
3.–22.10. Interešu izglītības pulciņa „Skolas muzejs” rīkotā muzejpedagoģiskā stunda „Vai pazīsti sava novada pilskalnus”
10.–21.10. Skolas filiāles Odzienā vides novērtējums
12.–31.10. Tematiskā izstāde „Rudens akcenti”, zīmējumu izstāde skolas bibliotēkā

JIC “Ideja” aicina

ideja_bmx JIC “Ideja” aicina 24. oktobrī plkst. 13.00 – 18.00 doties uz Madonu skatīties un darboties -BMX, skateboard, inline.

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim JIC „Ideja” – ēkā, kas atrodas pie upes 1. stāvā līdz 18.00
Vietu skaits ierobežots. Dalības maksa 1,50 Ls.