Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raimonds uzaicināts piedalīties valsts olimpiādē

Raimonds Gekišs (12.b) ir uzaicināts uz politikas un tiesību 17.valsts olimpiādi, kura notiks 16.un 17.aprīlī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Skolotāja Iveta Krastiņa.

Erudīts 2010

Piektdien, 26. martā, notika Erudīts 2010 10.-12. klašu skolēniem.
Ierasti tika piedāvātas 9 kārtas ar jautājumiem iz sērijas “Vai esi gudrāks par sākumskolnieku?”, par matemātiku, latviešu valodu, dabaszinībām, sociālās zinībām un sportu, svešvalodām, mākslu, mūziku un dažādiem jautājumiem noslēdzošajā testa kārtā.

Starp kārtu trīs labākajiem Linda Gregersone bija 1 reizi,
Santa Upeniece – 1 reizi,
Mārtiņš Zemturis – 1 reizi,
Aleksandrs Krasutins – 1 reizi,
Jānis Ozoliņš – 2 reizes,
Lana Ūbelīte – 2 reizes,
Raimonds Gekišs – 2 reizes,
Anna Avotiņa – 3 reizes,
Jānis Norvaišs – 3 reizes,
Rita Lazda – 3 reizes,
Viesturs Mauliņš – 4 reizes.
Sabīne Auziņa – 7 reizes,

Kopvērtējumā par skolas Erudītu 2010, iegūstot 129 punktus, kļuva Sabīne Auziņa. 2. vietā – Rita Lazda (121 punkts), 3. vietā – Viesturs Mauliņš (118 punkti). Sveicam!
No labāko trijotnes daudz neatpalika Aleksandrs Krasutins (115 punkti), Lana Ūbelīte (107 punkti) un Jānis Ozoliņš (104 punkti).

Liels paldies visiem 23 ģimnāzistiem, kas piedalījās konkursā! Konkursā piedalījās Sabīne Auziņa, Anna Avotiņa, Zane Belostocka, Viktorija Garina, Raimonds Gekišs, Zintis Glods, Linda Gregersone, Kristaps Kaļva, Aleksandrs Krasutins, Matīss Kupčs, Inga Lakstīgala, Rita Lazda, Viesturs Mauliņš, Jānis Norvaišs, Jānis Ozoliņš, Dāvis Savičs, Santa Upeniece, Jānis Upmalis, Ralfs Utāns, Lana Ūbelīte, Mārtiņš Zemturis, Valters Ziners, Matīss Zvejsalnieks.
Paldies arī skolotājiem, kuri sagatavoja jautājumus un laboja darbus. Tāpat paldies arī cilvēkiem, kas nodrošināja pasākuma norises tehnisko pusi!

Līdz nākamajam gadam!

Nedēļas plāns, 29. marts – 2. aprīlis

Skolēnu pavasara brīvlaiks

Pirmdiena, 29.marts
10.00 Sociālo zinību skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
10.00 Seminārs sporta skolotājiem Koknesē (J.Eiduks, V.Brikmane)
10.00 Starpnovadu matemātikas un latviešu valodas olimpiāde 4. klasēm Aizkrauklē
Sadarbības novadu vizuālās un lietišķās mākslas darbu „Ritmu sBJpēles” izstādes atklāšana Aizkrauklē

Otrdiena, 30. marts
Seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas jomā (L.Ivanova)

Trešdiena, 31. marts
Zemgales reģionālā skolēnu ZPD konference Jelgavā

Ceturtdiena, 1. aprīlis
Zaļā ceturtdiena

Piektdiena, 2. aprīlis
Lielā piektdiena

Pasākums “Melnbaltā fotogrāfija” bildēs

Elvim – 3. vieta valsts olimpiādē!

Valsts mājturības/ mājsaimniecības un tehnoloģiju 17.olimpiādē Elvim Rubīnam (9.b) – 3. vieta!

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Valsts mājturības/ mājsaimniecības un tehnoloģiju 17.olimpiādei žūrijas komisija izsaka pateicību un apbalvo ar Atzinības rakstu skolotāju Ēriku Striku.

Trešdien – aktualitātes par plūdiem

Trešdien, 24. martā, 20 minūšu starpbrīdī (10.50-11.10) Svinību zālē tikšanās ar 8.-12.kl. skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem par aktualitātēm plūdu sakarā ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju Guntu Žildi.

2007. gada plūdi fotogrāfijās

bw_Pluudi_Plavinaas_1 bw_Pluudi_Plavinaas_2

Koru skates 1. kārtā (+bildes)

Piektdien, 19. martā, Aizkraukles pagasta kultūras namā notika koru skates 1.kārta. Tajā veiksmīgi startēja mūsu skolas kori.

1. pakāpes diplomus ieguva 5.-9. klašu meiteņu koris (sk.O.Krasutina) un vidusskolas koris (sk.A.Siliņa).
2.pakāpes diplomu ieguva zēnu koris (sk.O.Krasutina).

Apsveicam ar iegūtajiem vērtējumiem un novēlam panākumus koru skates 2. kārtā.

Nedēļas plāns, 22.-26. marts

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 22.marts
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 13.kabinetā (piedalās 7.b un 10.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
7.st.- Filcēšanas tehnika- apjomīgs telpisks darbs 25.kab.

Otrdiena, 23. marts
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme
12.00 Administrācijas sanāksme
15.15 Izrāde „Nezāle” 10.-12.klašu skolēniem svinību zālē
16.00 Arodbiedrības biedru kopsapulce 18.kab.
Interešu izglītības pulciņa „Mazais prātnieks” dalībnieku tikšanās ar skolas ķīmijas skolotāju M. Siliņu, eksperimentu vērošana

Trešdiena, 24. marts
12.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme
Skolu tautas deju kolektīvu atlases skates izloze Aizkrauklē
Sadarbības novadu vizuālās un lietišķās mākslas darbu „Ritmu spēles” izstādes darbu iesniegšanas pēdējā diena
Pieteikšanās konkursam „Erudīts 2010” 10.-12.klasēm pēdējā diena (24.kab.)

Ceturtdiena, 25. marts
12.00 9.b klases skolēnu fotografēšanās izlaiduma albūmiem 40.kab.
12.30 9.a klases skolēnu fotografēšanās izlaiduma albūmiem 40.kab.
13.30 – 14.30 1.-5.klašu skolēnu iepazīšanās ar Pļaviņu novada sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centru un diskotēka svinību zālē
Seminārs „Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas metodika” Rīgā (I.Seipule)

Piektdiena, 26. marts
Izbraukuma seminārs skolu direktoriem
17.00 Konkurss „Erudīts – 2010” vidusskolēniem, diskotēka
Ārpusklases lasīšanai veltīts pasākums „Grāmatu pasaule” 1.-6.klasei skolas Odzienas filiālē
13.00-15.00 Tautas deju kolektīvu mēģinājums Aizkrauklē

Sestdiena, 27. marts
12.00 X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautisko deju kolektīvu skate Aizkrauklē

Dziesmu un Deju svētku mājas lapa

Piektdien, 19. martā, interneta vidē sāka dzīvot X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mājaslapa www.dziedundejo.lv. Jubilejas gadā svētku lapa ir ne tikai krāšņa dienasgrāmata, bet arī svētku koordinatoru darbarīks un saziņas centrs vispopulārāko sociālo tīklu vidē. Ciešā sadarbībā ar portālu Draugiem.lv ir izveidots Svētku forums.

Svētku gaidīšanas laikā dziedundejo.lv sniegs visu oficiālo informāciju par svētkiem sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra mājaslapas visc.gov.lv veidotājiem. Savukārt galvenais Svētku sociālo tīklu partneris, portāls Draugiem.lv, ir radījis plašu sadaļu svētku dalībniekiem. Tajā varēs izveidot savu Vilciņu – deju kolektīva, kora, orķestra, folkloras kopas, kā arī individuālo svētku dalībnieku profilu. Vilciņi varēs savstarpēji sazināties, aicināt uz pasākumiem un arī ievietot praktisku informāciju sludinājumu sadaļā.

Portāla Draugiem.lv radošais direktors Guntars Meluškāns uzsver, ka Svētku sadaļa www.draugiem.lv/dziedundejo/ ir radīta tā, lai būtu viegli uztverama un interesanta gan mazajiem, gan lielajiem Draugiem.lv lietotājiem.

Elīna uzaicināta uz valsts olimpiādi… Dacei atzinība!

12.a klases skolniece Elīna Kazanauska (skolotāja Rita Jakovļeva) ir uzaicināta uz krievu valodas un literatūras (svešvalodas) 18.olimpiādes valsts posmu, kas notiks  27.martā Rīgas 93.vidusskolā. Vēlam panākumus!

Ir apkopoti un publicēti (www.visc.gov.lv) valsts vācu valodas 40.olimpiādes 2.kārtas rezultāti.
11.b klases skolniece Dace Langenfelde šajā olimpiādē ir ieguvusi atzinību! Sveicam!