Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Dokumenti

Pļaviņu novada ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Pļaviņu novada ģimnāzijā
Pļaviņu novada ģimnāzijas kārtība darbā ar skolēnu kavējumiem
Pļaviņu novada ģimnāzijas kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
Kārtība, kādā Pļaviņu novada ģimnāzijā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas
Pļaviņu novada ģimnāzijas garderobes izmantošanas kārtība
Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos
Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība
Personas datu aizsardzība Pļaviņu novada ģimnāzijā
Pļaviņu novada ģimnāzijas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.–2018. gadam
Kārtība par brīvpusdienu piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 5. – 9. klašu skolēniem (no 01.06.2019)
Pļaviņu novada ģimnāzijas Skolas padomes reglaments
Pļaviņu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2018
Pļaviņu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2017
Pļaviņu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2016
Pļaviņu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums 2015
Autoapmācības teorijas apmaksas kārtība 2015

Vēl nav ierakstu