Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Dokumenti

Pļaviņu novada ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā Pļaviņu novada ģimnāzijā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Pļaviņu novada ģimnāzijas garderobes izmantošanas kārtība

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Personas datu aizsardzība Pļaviņu novada ģimnāzijā

Pļaviņu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2017

Pļaviņu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2016

Pļaviņu novada ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums 2015

Autoapmacības teorijas apmaksas kārtība 2015

Ar Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Pļaviņu novada ģimnāzijā var iepazīties
e-klasē sadaļā Skolas jaunumi.

Vēl nav ierakstu