Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2. – 6. decembris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 2. decembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102. kab.
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 3. decembris
4. mācību stundas laikā skolas olimpiāde fizikā 9. – 12. kl. 207. kab.
15.30 MP sanāksme 20. kab.
15.25 Tikšanās ar aktieru atlases režisori G. Grošu 103. kab. (piedalās 8. – 12. kl. skolēni, kuri ir iesnieguši kastinga anketu)
Ekoskolu pasākums “Salabo pasauli” (313., 315., 306., svinību zāle)
Seminārs “Elektroniskie paraksti un dokumenti, oficialā e-adrese – svarīgakais, kas par tiem jazina” Jēkabpilī (S. Bērziņa)
Konference “Latvija starptautiskajos OECD pētījumos PISA 2018 un TALIS 2018 – jaunākie rezultāti” Rīgā (I. Luksa)

Trešdiena, 4. decembris
Sporta un veselības jomas koordinatoru seminārs Rīgā (J. Eiduks, J. Nīcgale)

Ceturtdiena, 5. decembris
6. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ekonomikā 216.kab.
Firmas “Procter & Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm

Piektdiena, 6. decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Kursi “Režija un aktiera meistarība. Prakse. Teorija. Metodika” Rīgā (I. Baginska)

02. – 20.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas svētki” (ideju virpulis) skolas bibliotēkā

Pa strēlnieku pēdām…

7.a_klases_mācibu_ekskursija

8. novembra rīts bija apmācies un dzestrs. Vienīgā doma – lai nelīst! Ar šādu domu 7.a klases skolēni devās mācību ekskursijā, kurai šogad bija mērķis noskaidrot strēlnieku gaitas Pirmajā pasaules karā un Latvijas Neatkarības cīņās. Lasīt vairāk…

Karjeras diena dzelzceļa nozarē

28. novembrī Raivo Kaņepējs (8. b kl.), Kristers Kaļva (8. b kl.), Daniels Cukanovs (8. b kl.), Kārlis Liepiņš (9. a kl.), Mikuss Krēbss (9. a kl.) un Gvido Eizāns (9. a kl.) piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” organizētajā karjeras pasākumā ,,Karjeras diena dzelzceļa nozarē’’ PIKC RVT Profesionālo mācību centrā Rīgā. Lasīt vairāk…

10. klases mācību ekskursija

Hamlets

Mēs, 10. klase, 7. novembrī devāmies ekskursijā uz Valmieru. Sākumā apmeklējām Vidzemes Augstskolu, kurā studenti mūs iepazīstināja ar augstskolas dzīvi, piedāvātajām izglītības programmām, kā arī izmēģinājām studentu pašu veidoto virtuālās realitātes spēli.
Lai relaksētos un izbaudītu ko nepiedzīvotu, devāmies uz izstādi “Neonija”. Tur ar dažādu gaismu un faktūru palīdzību izveidoti dažādi mākslas darbi un uzstādījumi.
Ekskursijas noslēgumā devāmies uz Valmieras Drāmas teātra izrādi ”Hamlets”. Izrāde visiem ļoti patika un esam pateicīgi par iespēju apmeklēt ”Hamletu” projekta ”Latvijas skolas soma” ietvaros.
Paldies skolas administrācijai, klases audzinātājai un skolotājai Sanitai Fjodorovai par atbalstu!

Izmaiņas 29. novembrī

1.- 4. klase
1. 4.a Mūzika (patst. darbu vada sk. I. Reitere) 113.kab.
1. 2.a Matemātika (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
1. 1.b Latviešu valoda (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
2. 3.a Mūzika (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 103.kab.
2. 1.b Latviešu valoda (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
2. 2.a Sociālās zinības (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
3. 1.b Mūzika (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
3. 2.a Latviešu valoda (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
4. 2.a Mājturība un tehnoloģijas (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
4. 1.b Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
5. 2.a Klases stunda (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
5. 2.b Mūzika (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 9.a Fizika 207.kab.
2. 12.b Ķīmija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 214.kab.
2. 8.b Fizika 207.kab.
3. 12.b Tehniskā grafiks 25.kab.
3. 8.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I. Volane) 311.kab.
3. 11. Ekonomika 216.kab.
4. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I. Volane) 311.kab.
4. 8.b Mūzika (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 306.kab.
4. 11. Tehniskā grafika 25.kab.
5. 12.a Bioloģija 201.kab.
5. 5.a Angļu valoda 310.kab.
6. 5.a Dabaszinības (patstāvīgais darbs mājās)
6. 12.a Bioloģija 201.kab.
7. 9.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11. Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12.a Klases stunda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)

Aviācijas dienas svētki vecāko klašu skolēniem

aviacijasdienawebbanerilv Vairāk informācijas šeit

3.b klases mācību ekskursija

3.b-klase

26. novembrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 3. b klases skolēni ar klases audzinātāju Gintu Balodi devās mācību ekskursijā uz poligrāfijas uzņēmumu SIA “Poligrāfserviss” Rēzeknē.
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, skolēni apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju, kur piedalījās izglītojošajā nodarbībā “Māla pikuča piedzīvojumi” un Latgales vēstniecībā Gors baudīja TV seriāla “Sirdsmīļā Monika” režisora Armanda Ekšteta izrādi – komēdiju bērniem “Māja zem varavīksnes”. Lasīt vairāk…

Izmaiņas 28. novembrī

1. – 4. klase
1. 1.b Matemātika (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
1. 2.a Latviešu valoda 112.kab.
3. 3.b Matemātika 115.kab.
3. 1.b Latviešu valoda (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
4. 1.b Dabaszinības (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
5. 2.a Mūzika (patst. darbu vada sk. I. Baginska) 112.kab.
5. 1.b Sociālās zinības (vada sk. S. Fjodorova) 116.kab.
5. 3.b Angļu valoda 310.kab.

5. – 12. klase
1. 9.b Latviešu valoda 107.kab.
1. 5.a Angļu valoda 310.kab.
2. 8.a Latviešu valoda 107.kab.
2. 5.a Angļu valoda 310.kab.
2. 11. Bioloģija 204.kab.
3. 6.a Dabaszinības (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 107.kab.
3. 11. Fizika 207.kab.
3. 5.b Angļu valoda 310.kab.
3. 9.b Matemātika 211.kab.
4. 6.b Matemātika 213.kab.
4. 9.b Angļu valoda 309.kab.
4. 5.b Angļu valoda 310.kab.
4. 10. Bioloģija 204.kab.
5. 9.a Angļu valoda 310.kab.
5. 12.b Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
5. 5.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 107.kab.
6. 8.a Latvijas vēsture 215.kab.
6. 6.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6. 5.a Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11. Klases stunda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.a Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.a Mūzika (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem 100″

izstade

Novembris vienmēr iekrāso mūsu zemi sarkanbaltsarkanās krāsās, jo tad svinam mūsu Latvijai nozīmīgus svētkus – valsts dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu.
2019. gads ir Latvijas armijas 100. dzimšanas dienas gads, tāpēc šajā Varonības gadā mūsu skolā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros tika uzstādīta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem 100″. Izstādes ekspozīcijā bija aplūkojamas 23 planšetes, kurās varējām gūt priekšstatu par strēlnieku bataljonu veidošanos un viņu nozīmīgākajām kaujām Latvijā Pirmā pasaules kara laikā. Izstādes iepazīšana skolēniem ļāva labāk izprast filmas “Dvēseļu putenis” varoņu gaitas un pārdzīvoto, kā arī rosināja iepazīt arī mūsu novadnieka Kārļa Štrāla romānu “Karš”.

UNESCO Pasaules Filozofijas diena

21. novembris ir Pasaules filozofijas diena. Šajā dienā tiek izcelta filozofijas nozīme ikviena cilvēka dzīvē un dienas mērķis ir iedrošināt cilvēkus būt atvērtiem jaunām idejām un pārdomām. Lasīt vairāk…