Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolēnu pašpārvalde 2018./2019.m.g.

pasparvalde_2018-2019

“Sāc domāt par savu karjeru jau šodien”

Šī gada 17. oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. – 12. klašu izglītojamajiem “Sāc domāt par savu karjeru jau šodien”. Lasīt vairāk…

Iesaka „Draudzīga skola”

draudziga_skola_logo“Draudzīga skola” konkursā aicina īstenot iniciatīvas drošas un atbalstošas vides veidošanai skolā un izsludina konkursu, kas vērsts uz skolas mikroklimata uzlabošanu, komandas veidošanu, draudzīgas un atbalstošas vides attīstīšanu mācību iestādē.
Konkursā var piedalīties vispārizglītojošo iestāžu klašu kolektīvi, sākot no 5. klases. Darbus dalībai konkursā var iesniegt no 29. oktobra līdz 30. novembrim.
Un vēl konkurss pedagogiem – par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē. Pedagogu darbi tiek gaidīti līdz 3. decembrim. Lasīt vairāk…

Nolikums klašu kolektīvu konkursam šeit
Nolikums pedagogu konkursam šeit

„Elektronikas diena 2018”

„ELEKTRONIKAS DIENA 2018” notiks 2018.gada 15.novembrī, Rīgas Tehniskās Universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, Rīgā. Elektronikas dienas apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par izglītības un karjeras iespējām elektronikas jomā, kā arī piedalīties interaktīvās, ar dabaszinātnēm saistītās radošajās darbnīcās kopā ar pasākuma vadītāju Kristapu Skuteli, kā arī tiks organizēta iepazīšanās ekskursija ar RTU laboratorijām. Lasīt vairāk…

Darba plāns 22. – 26. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

 

Pirmdiena, 22. oktobris
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
Piedalīšanās LTV raidījumā “Vēstures skolotājs” (A.Mežmale, L.Liepiņa, A.Kapteine) – atb.I.Krastiņa
Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Jēkabpilī (S. Dārziņš)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Otrdiena, 23. oktobris
9.00 Arodbiedrības biedru sapulce 112.kab. – atb. I.Baginska
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
Piedalīšanās LTV raidījumā “Vēstures skolotājs” (A.Mežmale, L.Liepiņa, A.Kapteine) – atb.I.Krastiņa
Projekta “Sporto visa klase” seminārs Rīgā (S.Meldere)
Iepazīšanās ar interaktīvo tāfeļu jaunākajām iespējām Rīgā (I.Bicāla, E.Valdberga, V.Miķelsone)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Trešdiena, 24. oktobris
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Seminārs “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai” svinību zālē (piedalās visi pedagogi) – atb.L.Ivanova
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Ceturtdiena, 25.oktobris
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnologijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Sākumskolas mācību jomas koordinatoru sanāksme Rīgā (I.Lazda)
Profesionālās pilnveides kursi “Dzīve padomju laikā” Rīgā (I.Krastiņa)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Piektdiena, 26.oktobris
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference Jelgava (I.Krastiņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)
3.b, 4.b klašu ekskursija – atb. K.Balode, S.Meldere
Seminārs “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” Jēkabpilī (E.Valdberga, V.Platgalve, L.Ivanova)

Izmaiņas 19. oktobrī

1.-4.klase
1. 2.a Matemātika (vada sk. I. Reitere) 103. kab.
3. 2.a Latviešu valoda (vada sk. G. Balodis) 103. kab.
4. 2.a Latviešu valoda (vada sk. S. Fišmeistare) 103. kab.
5. 2.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa)

5.-12.klase
1. 7.a Informātika(patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 20.kab.
2. 7.b Informātika(patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 20.kab.
2. 11.b Klases stunda (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 214.kab.
3. 8.a Matemātika 211.kab.
4. 8.a Literatūra (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 312.kab.
5. 8.a Ģeogrāfija 20.kab.
6. 5.b Latviešu val. (patst.darbs mājās)
7. 8.a Klases st. (patst.darbs mājās)

3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 9. – 12.klasēm 201.kab.

Uzņēmējdarbības iedvesmas konference ,,Uzdrīksties uzvarēt”

15. oktobrī mēs, 11.a klase, devāmies uz uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci ,,Uzdrīksties uzvarēt” Ķīpsalā, kurā mums bija iespēja dzirdēt iedvesmojošus stāstus no dažādām ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē pazīstamām personām. Lasīt vairāk…

Izmaiņas 18. oktobrī

1.-4.klase
1. 1.b Ētika 118.kab.
2. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
2. 3.a Ētika 113.kab.
2. 3.b Ētika 117.kab.
4. 4.b Latviešu valoda 116.kab.

5.-12.klase
1. 7.b Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 213.kab.
1. 6.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
1. 8.b Latvijas vēsture 215.kab.
1. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
1. 10. Ekonomika 216.kab.
2. 6.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
2. 8.b Angļu valoda 309.kab.
2. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 215.kab.
3. 5.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
3. 10. Matemātika (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 311.kab.
3. 8.a Ģeogrāfija 201.kab.
3.,4. 6.b Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 27.kab.
4. 11.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 311.kab.
4. 7.a Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
4. 5.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
5. 9.b Bioloģija (patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
5. 6.a Mūzika (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 306.kab.
6. 5.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6. 8.b Klases stunda (vada sk.I.Bērziņa) 306.kab.
6., 7. 9.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.a Bioloģija (patst.darbs mājās)
7. 7.b Mūzika (patst.darbs mājās)
7. 12. Sports (patst.darbs mājās)
8. 12. Matemātika (patst.darbs mājās)
8. 11.b Sports (patst.darbs mājās)

3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.klasēm 315.kab.

Izmaiņas 17. oktobrī

1.-4.klase
1. 2.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 103.kab.
3. 2.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 103.kab.

5.-12.klase
6. 7.b Matemātika 213.kab.

2. b klases ekskursija uz Latgali

11.oktobrī 2.b klase devās ekskursijā uz Latgali. Pirmais apskates objekts bija Latgales mākslas un amatniecības centrs Līvānos. Centra telpās ir izveidots Līvānu stikla muzejs, kurš ir vienīgais šāda veida muzejs Baltijā. Lasīt vairāk…

.