Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Tērvetes dabas parks

29.maijā 1.b un 2.b klases skolēni devās ļoti jaukā, interesantā eksursijā uz Tērvetes dabas parku. Tā kā ceļš bija tāls, tad skolēni vērojot Latvijas dabu,  skaitīja zirgus. Ticējums vēsta, ja saskaitīsi 100 zirgus, laiks būs silts un skaidrs. Kaut arī zirgus nesaskaitījām, laiks mūs lutināja.

Nonākot Tērvetes dabas parkā, uzzinājām, ka tas aizņem 1366 ha  lielu platību.  Vispirms mēs devāmies uz Rūķu mežu, kur varējām apskatīt Rūķu mājiņas. Skolēni jutās kā mazi rūķīši, tekalēdami no vienas mājas uz otru, pabūdami arī mājiņās iekšā.

Interesanti bija  pabūt Rūķu pilsētā, jo tajā bija aplūkojamas mājiņas kā , piemēram, pasts, pajumte, ūdenstornis. Pilsētiņā  bija uzcelta estrāde.  Visi kopā nodziedājām latviešu tautasdziesmu „Kur tu teci, gailīti mans”.

Vēlējāmies redzēt Tērvetes dabas parku no putna lidojuma, tāpēc kāpām  39 m augstajā skatu tornī.

Lai nokļūtu Raganas silā, izejot cauri Pasaku mežam, skolēniem bija jāveic vairākas šķēršļu joslas. Protams, satikāmies ar raganu, kura ar mums aprunājās, pacienāja ar iecienītāko raganas cienastu, pārbaudīja mūsu zināšanas.

Parkā ir uzbūvēts ļoti liels koka konstrukciju atrakciju laukums.  Bērniem patika līst cauri caurulēm, iziet šķērļus, atpūsties.

Ekskursijas noslēgumā braucām ar Pasaku bānīti. Bānīša šoferis atgādināja bērniem par drošību vasarā, novēlēja jaukas brīvdienas.

Lai būtu mīļas atmiņas par ekskursiju, skolēni nopirka piemiņas suvenīrus.

Priecājāmies, ka vecāki arī piedalījās mūsu pavasara ekskursijā.

Turpināsim arī nākošajā gadā iepazīt kādu no Latvijas novadiem.

1.b klases audzinātāja Kristiāna Balode

Koka meistarstiķis- āra dekors skolai

Katru gadu “Latvijas valsts meži” aicina skolas atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā – Mammadaba meistarklasē. Mēs, 1.b klase, piedaloties projektā,  izveidojām  koka meistarstiķi- āra dekoru.

Lai  šo darbu paveiktu, mums palīdzēja Megijas tētis, kurš  izgrieza nepieciešamās detaļas. Sadarbojoties ar vizuālās mākslas skolotāju Daci Vēveri, nokrāsojām ziedu ziedlapas. Pateicoties mājturības skolotājam Guntim Mozgam, koka meistarstiķis tika pabeigts līdz galam.

Bērniem darbošanās sagādāja lielu prieku. Katrs izvērtēja padarīto. Vieniem patika puzles gabaliņus sanaglot kopā, citiem tuvāka bija krāsošana. Arī es esmu gandarīta par izdarīto.

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

1.b klases skolotāja Kristiāna Balode

Baltā galdauta svētki Pļaviņu novada ģimnāzijā

galdautsAtsaucoties Latvijas simtgades biroja aicinājumam, arī Pļaviņu novada ģimnāzijā 3.maija rīts visai skolas saimei iesākās ar  Baltā galdauta svētkiem. Šajos svētkos skolēni, skolotāji un skolas tehniskais personāls bijām kopā pie pīrāgiem klāta galda, lai atzīmētu dienu, kad pirms 27 gadiem pāri Latvijai izskanēja vārds “PAR” par brīvu un neatkarīgu valsti.

Skolēnu pašpārvalde šajā pavasarī organizēja skolēnu balsojumu par dažādām nominācijām skolēnu un skolotāju vidū. Lūk rezultāti: Gada sportiskākais skolēns – Enia Kaņepēja (9.b), Gada dežurants (skolotājs) – Ineta Bicāla un Gada dežurants (skolēns) – Elīza Luksa (7.b), Gada atsaucīgākais skolotājs – Velta Rulle un Gada atsaucīgākais skolēns – Vilmārs Apolons (6.b), Gada aktīvākais skolotājs – Sanita Fjodorova un Gada aktīvākais skolēns – Anete Bite (10.), Gada stilīgākais skolotājs – Aiga Bērziņa un Gada stilīgākais skolēns – Līva Čepule (8.a), Gada zinātkārākais skolēns – Diāna Bariņa (12.), Gada patriotiskākais skolotājs – Iveta Krastiņa un Gada patriotiskākais skolēns – Gints Kapteinis (11.), Gada pasākums sākumskolas grupā  – Mārtiņdienas tirgus.

Paldies sākumskolas vokālajam ansamblim un K. Balodei, vidusskolas jauktajam korim un O. Krasutinai un S. Vilkaplāterei, 9.a klasei un V. Rullei, Skatuves runas pamatu pulciņa meitenēm un S. Stučkai par Latvijas simtgades ieskandināšanu!

            Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā I.Luksa

Atvērto durvju diena

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija28.aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Atvērto durvju diena – diena, kad skolā tika gaidīti topošie pirmklasnieki ar saviem vecākiem un nākamie desmitklasnieki.

Tradicionāli gan visjaunākie ciemiņi, gan topošie vidusskolēni tika sveikti ar uzrunām un muzikāliem sveicieniem un iepazīstināti ar skolu.

Visjaunākie pasākuma dalībnieki, kuram skolas gaitas sāksies 1.septembrī, vidusskolēnu vadībā guva pirmos iespaidus par skolu un piedalījās radošās darbnīcās, bet uz vecāku jautājumiem atbildēja  nākamo pirmklasnieku klases audzinātāji, atbalsta personāls, skolotāji un skolas administrācija.

Priecājamies par Sausnējas pamatskolas 9.klases skolēnu un klases audzinātājas apciemojumu, viņiem bija iespēja piedalīties vēstures stundā un uzklausīt  skolēnu pašpārvaldes stāstījumu par Pļaviņu novada ģimnāziju.

Uz tikšanos mūsu skolā 1.septembrī!

Direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā I.Luksa

Darba plāns 5. – 21. jūnijs

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 5. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.00 Pedagogu profesionālā pilnveide “Audzināšana – personas pamatvērtību izkopšanas process” (piedalās I.Reitere, K.Balode, I.Lazda, S.Meldere, I.Baginska, S.Fišmeistare, V.Platgalve, G.Balodis, A.Bērziņa, I.Bicāla, A.Lasmane, R.Jakovļeva, I.Volane, S.Fjodorova, O.Krasutina, I.Briede, V.Rulle, V.Miķelsone, I.Krastiņa, S.Stučka, E.Valdberga, L.Avotiņa, G.Mozga, D.Vēvere) 201.kab.
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 13.05 CE fizikā 12.klasēm 207.kab., darba vadītājs I.Ņikiforova
 
Otrdiena, 6. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 (ierašanās 9.45) – 12.35 /13.20 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens vēsturē 9.klasei 201., 107., 214.kab., darba vadītāji I.Ņikiforova, I.Lazda, G.Mozga
12.00 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
LFSA seminārs Rīgā (V.Silovs)
MK vadītāju atskaišu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)
 
Trešdiena, 7. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: ilze.luksa@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
Atbalsta personāla atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: ilze.luksa@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
 
Ceturtdiena, 8. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
 
Piektdiena, 9. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Logopēdiskās korekcijas iespējas, sekmējot bērnu valodas attīstību” Rīgā (I.Balode)
Skolu psihologu MA izbraukuma seminārs (Dz.Vanaga)
Pedagogu pašvērtējuma iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kanclejā)
 
Sestdiena, 10. jūnijs
17.00 9.a, 9.b un 12.klases izlaidums sporta zālē
 
Pirmdiena, 12. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” Rīgā (S.Stučka)
Jaunsargu mācību ekskursija uz NBS Kājnieku skolu
 
Otrdiena, 13. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 PP par mācību gada noslēgumu 201.kab.
CE fizikā 12.klasei vērtēšana Rīgā (V.Silovs)
 
Trešdiena, 14. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” Koknesē (V.Silovs)
 
Ceturtdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Piektdiena, 16. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Pirmdiena, 19. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Otrdiena, 20. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 (ierašanās 9.45) –13.10 Eksāmens matemātikā 9.klasei papildtermiņā 20.kab., darba vadītājs L.Ivanova
Kursi “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” Rīgā (S.Stučka)
Trešdiena, 21. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti

Aizraujoša diena Madonā, mācību gadu noslēdzot!

Sanita Placēna,
6.a klases preses nodaļas vadītāja

gailisŠā gada 29.maijā mēs, 6.a un 6.b klases, devāmies  mācību ekskursijā uz Madonu.

Pirmā pieturvieta bija “Madonas karameles”, kurā mēs  vērojām, kā gatavo karameles, kā arī izmēģinājām paši tās gatavot Lauras un Ingūnas vadībā. Tas bija interesanti un grūti! Tālāk devāmies gides Sanitas vadībā stundu garā ekskursijā pa Madonu, lai dzirdētu interesantus stāstus. Gides vadībā mēs devāmies pie pirmā objekta – ozola. Vietas, no kuras tika izsūtīti cilvēki. Iepazinuši šo madoniešiem svarīgo objektu, mēs devāmies tālāk pie pilsētas simbola –  gaiļa.

Gailis tiek uzskatīts par gaismas nesēju, jo tā dziesma nozīmē saullēktu un nakts beigas, tādēļ tik svarīgs madoniešiem ir gailis. Ļoti interesanti bija tas, ka, ejot pa Madonas ielām,  mēs redzējām daudz un dažādus gaiļus, piemēram, pie mūzikas skolas bija gailis, kam rokā  trompete ,savukārt,  pie mākslas skolas – gailis, kas tura otu un krāsu paleti.

Pie katra objekta mums gide  uzdeva jautājumus  par apskates vietām pilsētā, pareizi atbildot,  mēs saņēmām simbolisku uzlīmi. Piemēram, viens no uzdevumiem bija atpazīt un atrast no  3 mājām to ēku ,kura kādreiz bijis cietums. Visas mājas bija ļoti līdzīgas, taču mēs tomēr atradām  pareizo māju, par to  bijām gandarīti. Ejot pa Madonu,  mēs apskatījām arī daudzu ievērojamu personību pieminekļus, arī  slavenā operdziedātāja Jāņa Zābera un rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa. Tālāk mēs devāmies meklēt 3 strūklakas.

Pirms strūklakām mēs apstājāmies pie Skolas ielas, kur, izrādās,  atrodas  visas Madonas skolas.  Skolas iela tika izveidota vēl pirms bija radusies Madona kā pilsēta .Viena no skolam bija viena no pirmajām trīsstāvīgajām mājām pilsētā, kas bija ļoti liels un svarīgs notikums. Pirms strūklaku meklēšanas uzzinājām, ka Ilzes Indrānes romāna „Lazdu laipa ” ir arī dabā izveidota. Pa to arī gājām. Visbeidzot mēs atradām strūklakas, kas bija ļoti skaistas. Viena no skaistākajām strūklakām  bija pie Mīlestības gravas.

Godam atraduši strūklakas, varējām nedaudz atpūsties. Pēc mazas atpūtas pienāca brīdis vissportiskākajam etapam ekskursijā – peintbolam, ko visi tik ļoti gaidīja ar nepacietību. Atbraukuši uz peintbolu,  nedaudz uztraucāmies. Vieta, kur tas viss notika, bija ļoti mājīga un skaista. Sākumā spēlēja puiši. Kā jau īstiem sportistiem, viņiem gāja ļoti jautri un vienlaicīgi nopietni. Meitenes arī neatpalika. Kopā bija 5 spēles gan meitenēm, gan puišiem. Gan puiši, gan meitenes dalījās divās komandās: melnajā un sarkanajā. Mēs guvām neaizmirstamas emocijas, bijām laimīgi un priecīgi. Labprāt atkārtotu šo spēli, jo tā tiešām bija interesanta un aizraujoša. Arī laiks mūs lutināja un nelija, par to bijām priecīgi.

Paldies “Madonas karameļu” darbiniekiem, gidei, peintbola instruktoram un šoferim. Protams, paldies mūsu skolotājām Armandai Lasmanei un Ritai Jakovļevai un mūsu mīļajiem vecākiem, kas mūs rosināja piedalīties šajā mācību ekskursijā, un klasesbiedriem par jaukām emocijām piepildītu dienu!

Draudzīga skola iesaka!

vasaraVārti vasarai ir vaļā! Lai arī daba niķojas,  spītīgi liedzot tvert sauli un tauriņu pieskārienus, tomēr sirdī esam sagaidījuši atpūtas un piedzīvojumu laiku.  Lai tad izdodas to baudīt, lai nepārtraucam vēlēties smaidīt, skrieties ar mākoņiem un gremdēties miglas vālos. Nekādā gadījumā!  Jo laime ir mūsos pašos. Lai izdodas  ieskatīties sevī! Lai sanāk izbaudīt pateicības mirkļus. Par labo, par redzēto un dzirdēto, par piedzīvoto-  dzīve pati par sevi ir nenovērtējama dāvana. Lai paveicas un varam izmainīt savu uztveri-  mūsu dzīve mainīsies. Lai svinam savas uzvaras. Izbaudām katru vismazāko savu veiksmi, jo pasaule ir brīnumaina. Lai ticam! Lai protam piedot.  Lai mūsu  dvēsele dzied! Esam īsti.  Esam patiesi un atvērti.Vasara ir ar mums!

Draudzīga skola