Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Mobilā ekspozīcija

Capture

Pa Velniņu takām

??????????Šī gada 9.oktobrī mūsu klasei(7.a) bija brīnišķīga iespēja izstaigāt R.Blaumaņa un viņa literāro varoņu takas Brakos. Dzīvojam tepat netālu, taču pat iedomāties nevarējām, ka kaimiņos tik daudz mums nezināmā un neizbaudītā.
Septiņas Vidzemes lauku sētas ēkas, ciešā lokā sastājušās, glabā Velniņu, Kārlēna, Pindacīšas, Joskes, … noslēpumus. Esam uzmanīgi klausītāji, un, kad viņi sāk runāt, uzzinām, ka delverīgie, uz nedarbiem noskaņotie Velniņi ir vienīgās R.Blaumaņa literārās pasakas, kas bija domāta pieaugušajiem, varoņi. Viņi aizved mūs uz gravu, kurai pāri būvējuši sviesta tiltiņu.
Iztēlojamies, kā no Pindacīšas pīpes slēpšanas ,,uziet gaisā” krāsns un Joske no lielā pārbīļa iedomājas sevi esam taisaulē… Tad runā noveles ,,Nāves ēnā”varoņi, R.Blaumaņa grāmatu skapis, pļaviņieša A.Štrāla gleznotais rakstnieka portrets pie sienas un rūpīgi pakārtā hūte, kuru lika galvā, kad …(to jūs varat uzzināt tikai Brakos, bet citādi nekad mūžā neiedomātos).
Kristiānai tā gribas piesēsties pie R. Blaumaņa klavierēm! Gide ļauj. Un Kristiāna spēlē rakstniekam ‘’Elīzu’’. Mēs domājam, ka viņam ļoti patīk.
Tiekam arī nedaudz pastrādāt- ejam ar spriguli kult labību un ‘’taisīt’’ no linu kūlīša pakulas. Mums izdodas!
Atvadoties vēl apskatām izstādi par R. Blaumaņa un norvēģu rakstnieka H.Ibsena daiļradi.
Un tad gluži kā Velniņi dodamies delverēties uz ‘’Braku takām’’, taču mūs sagaida nopietni pārbaudījumi. Mazo trasi pievar visi, taču uzkāpt pa stāvo sienu izdodas tikai veiklākajiem. Velniņi mūs nerro, kustina troses, pagrūž uz slideniem baļķiem, un dažs kādu laiku karājas kājām gaisā. Taču Velniņu joki nav ļauni, un gandarījums par Lielās trases pievarēšanu vārdos neaprakstāms!
Ja kādu klasi ieinteresēja mūsu ceļojuma apraksts, dodieties uz Brakiem! Bet mēs sakām sirsnīgu paldies skolas direktorei un skolotājiem par atbalstu, Pļaviņu domei- par ērto autobusu un aizvizināšanu uz R.Blaumaņa dzimteni.

7.a klase un klases audzinātāja V.Rulle

??????????

??????????

Darba plāns 2014.gada 13.oktobris – 17. oktobris

LABO DARBU NEDĒĻA

UNESCO NEDĒĻA 2014

Skolā dežūrē 8.a klase

 

Pirmdiena, 13.oktobris, Labo vārdu un smaidu diena
Skolu bibliotekāru kursi Rīgā ( A.Bērziņa, S.Stučka)

Otrdiena, 14.oktobris, Spodrības diena klasēs
10.00  Administrācijas sanāksme
15.15  MP sanāksme 104.kab.

Trešdiena, 15.oktobris, Savstarpējās izpalīdzības diena
10.50  Ministru kabineta sanāksme 215.kab. ( I.Skrabutena)
13.30 4.a,4.b.klašu pasākums „Picotava runā angliski”

Ceturtdiena, 16.oktobris, Labie darbi mājās
9.20 1991.gada barikāžu muzeja, Sabiedrības integrācijas fonda un Okupācijas muzeja projekta „Vienotas 20.gs. vēstures izpratnes veicināšana”  nodarbība mobilajā ekspozīcijā – muzeobusā (I.Krastiņa)
13.00 – 17.30  Metodiska nodarbība skolotājiem par aktuālo IT izmantošanā mācību procesā, vada Microsoft Latvia Izglītības programmas vadītāja Anita  Zorgenfreija, 201.kab. Nodarbība tiek pārcelta uz 24.10.2014.
18.00  Vecāku kopsapulce ( svinību zālē)
Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (I.Ozoliņa)

Piektdiena, 17.oktobris, Labo pārsteigumu un vēlējumu diena
8.30  5., 6.klašu pasākums „Cits eksperiments”  – vada  Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore E.Kārkliņa ( svinību zālē)
10.50 Dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 10. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Seminārs klašu audzinātājiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem Jēkabpilī ( G.Balodis)

13.-17.10. Jaunsargu instruktoru kursi Cēsīs ( I.Kravalis)
13.- 24.10. tematiska izstāde „Jaunākais bibliotēkā”

Radošo darbu konkurss

Ikviens interesents tiek aicināts piedalīties radošo darbu konkursā “Mana Daugava”, ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Vecāku kopsapulce Pļaviņu novada ģimnāzijā

Capture

Arī rudenī notiek brīnumi…

rudens2014./2015.mācību gadā 1.a klasē savu pirmo darba mēnesi audzinātājas Ingas Baginskas gādībā ir nostrādājuši 8 zēni un 9 meitenes, bet 1.b klasē audzinātājas Sandras Fišmeistares aprūpēti darbojās 8 meitenes un 9 zēni.

Ir sperti tikai pirmie soļi Zinību kalnā, bet apgūts jau tik daudz! Protams, bērni to nevarētu izdarīt, ja nebūtu pieredzes bagātas audzinātājas, taču lieli palīgi un atbalstītāji ir bērnu vecāki. Katrs rīts viņiem sākas ar sava mazā skolnieka atvešanu uz skolu, sarunu ar klases audzinātāju, un, protams, kā tad bez laba vēlējumiem savai atvasei!

Septembra mēnesī mazie pirmklasnieki ne tikai pierādīja spējas alfabēta un skaitļu rindu apgūšanā, bet kopīgi ar saviem vecākiem dāvājuši mums patiesu rudens prieku. Skolas foajē varam aplūkot brīnišķīgu izstādi, kurā grūti izvēlēties skaistāko eksponātu, jo visi darbiņi ir radīti ar mīlestību. Ikvienā no tiem ir ielikts vecāku un bērnu sirds siltums, darba mīlestība un fantāzijas lidojums!

Paldies 1.a un 1.b klases vecākiem, skolēniem un audzinātājām par čaklu darbu vasarā sarūpējot dabas veltes, kā arī  radošu izdomu!

Direktores vietniece audzināšanas darbā I.Krastiņa

Ieskats Ekoskolu apbalvošanas pasākumā

ekoskola1.oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā uz Ekoskolu apbalvošanas pasākumu pulcējās ap 400 izglītības iestāžu pārstāvji, lai gūtu apliecinājumu savam darbam vides izglītības un ilgtspējas veicināšanā, kā arī vienotos kopīgā draudzības akcijā. Tajā skaitā bijām arī mēs, Pļaviņu novada ģimnāzijas pārstāves – Ekopadomes vadītāja Laura Krūmiņa, Ekopadomes vadītājas vietniece Rūta Vanaga un Ekoskolas koordinatore skolotāja Silga Stučka..
Pasākuma pirmā daļa sākās ar Ekoskolas programmas koordinatora Daniela Trukšāna, dažādu amatpersonu un Vides fonda pārstāvju uzrunu, pēc tam notika Ekoskolu programmas starptautiskā Zaļā karoga balvas saņemšana, ko šogad piešķīra 98 skolām, kas ilgstoši sevi pierādījušas ar izcilām aktivitātēm.
Zaļā karoga īpašniekiem tikai pasniegts sertifikāts, apliecinot, ka skola jau ir ieguvusi un turpina zaļā karoga uzturēšanu. Šādu sertifikātu ieguva arī mūsu skola un Odzienas filiāle.
Pasākuma otrā daļa tika veltīta Ekoskolu kampaņai „Atbildīgs dzīvesveids”, to iesākot ar Rīcības dienu izziņošanu, kas šogad notiks no 3.-7. novembrim un tiks sasaistītas ar vietējām rīcībām un atbildīgu dzīvesveidu.
Pēc pusdienām Ekoskolu pārstāvji pulcējās pie Latvijas Universitātes, lai dotos kopīgā akcijā. Tas bija gājiens pozitīvā noskaņojumā, ļaujot Ekoskolām parādīt savas rūpes par vidi un popularizēt vienkāršu ikdienas rīcību.
Skolu pārstāvji arī cienāja garāmgājējus ar sezonālajiem našķiem, augļiem un dārzeņiem, tādējādi simboliski atbalstot ilgtspējīgas – vietējas, sezonālas un bioloģiski audzētas, – pārtikas lietošanu uzturā.
Akcijas noslēgumā Doma laukumā, Ekoskolu pārstāvji piedalījās kopīgā foto veidošanā, izmantojot dažādus ar vidi saistītus simbolus.
Pasākuma alībnieki radošā veidā centās uzrunāt sabiedrību rīkoties videi draudzīgi..
Diena bija nogurdinoša, taču mēs to izturējām un mājās atvedām arī dažas ievesmojošas idejas.
Ekopadomes vadītaja Laura Krūmiņa
???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

Klašu vizītkartes 2014./2015.m.g.

1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b5.a5.b6.06_b7_a7.b8.a8_B9.A9.b101112.

Darba plāns 6. oktobris – 10. oktobris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 6. oktobris

10.00 – Administrācijas sanāksme

Otrdiena, 7. oktobris
10.50 – Ekopadomes sanāksme 316.kab.
15.15 – Klases audzinātāju MK 215.kab.
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20.kab.
Seminārs “Lietvedības un arhīva kārtošana ES fondu projektos” (R. Pole, S. Bērziņa)
 
Trešdiena, 8. oktobris
10.50 – 5.-12.klašu vecāko sanāksme 215.kab.
5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.
5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 214.kab.
5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
14.00 – Velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas eksāmens 4.a,b klašu skolēniem 215.kab.
15.15 – Velosipēda vadītāja apliecības iegūšanas eksāmens 5. – 9. kl. skolēniem
15.00-17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20. kab.
 
Ceturtdiena, 9. oktobris
10.50 – Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
15.00 – 17.00 praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un to filiāļu vadītājiem darbā ar “Microsoft Office” 19., 20. kab.
Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Tallinā (I.Seipule)
 
Piektdiena, 10. oktobris
10.50 – Dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 11. un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Tallinā (I.Seipule)
Ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (I.Ozoliņa)
 
06.-10.10. Skolas bibliotēkā lasīšanas veicināšanas pasākumi sākumskolai „Mana pirmā bibliotēka”

Sveiciens Skolotāju dienā!

sveiciens