Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

“Erudīts 2014″ 5.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija21. maijā norisinājās konkurss “Erudīts”, kurā piedalījās sešas atraktīvas un azartiskas komandas no 5.a. un 5.b. klases. 1. kārtā skolēni individuāli veica testu, no iespējamajiem 40 punktiem komandas ieguva no 13 līdz 23 punktiem. Spraiga un aizraujoša cīņa starp komandām izvērtās 2. kārtā, atbildot uz jautājumiem sešās dažādās tēmās (dabaszinības, latviešu valoda, matemātika, kultūra, sports, Pļaviņas). Konkursa gaitā noskaidrojām, ka piektklasnieki visvairāk ir iecienījuši tieši matemātiku. Kopvērtējumā 3. vietu (37 punkti) ieguva 5.b. klases komanda “Asprātīgais četrinieks”, 2 vietu (40 punkti) izcīnīja 5.a. klases komanda “Nezinītis un kompānija”, bet 1. vietu ieguva 5.b. klases komanda “Gundegas”. Pateicību par piedalīšanos saņēma – “Slyboots” (5.a.), “Zaļie āboli” (5.b.) un “Dabasbērni” (5.a.) Lielu paldies sakām katrai komandai, jo visi bija parūpējušies par interesantu, savu komandu raksturojošu, vizuālo noformējumu, kā arī par skanīgiem un iedvesmojošiem moto! Tuvojoties vasarai, skolēnu pašpārvaldes Izglītības ministrija ikkatram novēl kārtīgi atpūsties, atgūt spēkus, piedalīties piedzīvojumos, gūt jaunus iespaidus un pieredzi, lai nākamajā mācību gadā atkal varētu krāt zināšanas un sevi veiksmīgi pierādīt!

Izglītības ministres vietniece Līga Āboliņa

Interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g.

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaIr noslēdzies kārtējais mācību gads un esam izvērtējusi veiksmes un neveiksmes, sasniegumus interešu izglītībā! Ļoti ceru, ka ieguldītais darbs ir devis gandarījumu gan jums, gan jūsu audzēkņiem, gan viņu vecākiem.
Maija mēnesī ir veikta skolēnu aptauja par vēlmēm interešu izglītības piedāvājumā 2014./2015.m.g.:
jaunsardze, vidusskolas koris, franču valodas pulciņš, spāņu valodas pulciņš, kulinārijas pulciņš, modernās dejas, karsējmeiteņu komanda, tautas bumba, volejbola pulciņš meitenēm 6.-9.kl., vizuālās mākslas pulciņš,  šaha pulciņš, novusa pulciņš, futbola pulciņš, meiteņu futbola pulciņš, mūzikas pulciņš, handbola pulciņš, glītrakstīšanas pulciņš, pērļošanas pulciņš, glābšanas pulciņš, kokapstrādes pulciņš, florbola pulciņš 5.-7.kl.meitenēm, basketbola pulciņš 5.-7.kl.meitenēm, sākumskolas ansamblis, sporta dejas, tautiskās dejas, angļu valodas pulciņš, koriģējošā vingrošana, foto pulciņš, velopulciņš, astronomijas pulciņš, rokdarbu pulciņš, vieglatlētikas pulciņš, koris.
Lai iesniegtu kvalitatīvi sagatavotas interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g., ikviens interesents tiek aicināts uz semināru „Audzināšanas darba aktualitātes 2014./2015.m.g. un interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi 2014./2015.m.g.” 6.jūnijā plkst. 10.00 svinību zālē. Semināru vadīs VISC Interešu izglītības un audzināšanas departamenta vadītāja A.Aukšmuksta.
Interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g. jāiesniedz līdz 1.jūlijam skolas kancelejā.(Programmas veidošanas paraugu skatīt šeit)
Lai patīkama atpūta vasarā, krājot spēkus jaunam darba cēlienam!

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā L.Ivanova

Pļaviņu novada ģimnāzijā norisinājies konkurss „Dziedošā klase”

Vidusdaugavas televīzijas sižets:

Pavasara svētki

Skolas_zvans1

Mazā sirmā kumeliņā

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Ātri, ātri steidzas viņa,

Rokā zelta pātadziņa.

/Aspazija /

  28.maijā skolas svinību zālē notika kārtējie Pavasara svētki, kuros  sapulcējās sākumskolas skolēni, lai sveiktu 4.klašu audzēkņus- 38 skolēnus un viņu audzinātājas  Ingu Baginsku un Sandru Fišmeistari. Šogad Pavasara svētkos skolēniem bija iespēja pabūt kopā ar literāro pasaku varoņiem. Tie bija: Diegabiksis, Tipsis un Topsis, Pepija ar draugiem, Velniņi, zaķēni Pauks un Šmauks, Kaķītis un ķēniņš. Pasaku varoņu tēlos iejutās 2.klašu skolēni. Protams, pēc katra skeča,  pasākuma vadītājas deva noderīgus padomus  gaviļniekiem. Pasākumā  izskanēja arī muzikālie priekšnesumi. 2.a klase priecēja visus ar dziesmām „ Rudens nāk” un „ Murra, murra mur”, 2.b klase – „ Kur, pelīte, tu tecēsi” un „ Mazā domiņa”. Sākumskolas ansamblis veltīja gaviļniekiem dziesmu „ Pasaciņa”. Nākamos piektklasniekus sākumskola sveica ar ziediem un apsveikumu. 1.klašu skolēni sarūpēja  ziedus, bet 3.klašu skolēni  gatavoja apsveikumus. Arī klases audzinātājas  saņēma ceļa maizi ar novēlējumu, lai nākamajā gadā neaptrūkst Kukulīša atjautība, viltība, spēks un izturība. Ceturtie pateicās visiem skolotājiem par iegūtajām zināšanām. Pasākuma noslēgumā 4.klašu skolēnus un klašu skolotājas sveica Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece Ilze Seipule. Katra 4.klase saņēma svētku kliņģeri. Paldies visiem sākumskolas skolotājiem par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā. Paldies Gintam Balodim par pasākuma apskaņošanu.

2.klašu  audzinātājas Kristiāna Balode un Ineta Reitere