Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Informācija vecākiem par izziņām

Vecāki, kuriem no 01.07.2010 pārtraukta pabalstu un pensiju izmaksa sakarā ar to, ka viņu bērni ir beiguši mācības skolu 9. vai 12.klasēs, pabalstu izmaksa 9.klašu absolventiem tiks atjaunota šā gada oktobrī, vienlaicīgi izmaksājot pabalstu arī par vasaras mēnešiem, ja tiks saņemta informācija no Izglītības un zinātnes ministrijas, ka bērni turpina mācības vispārizglītojošās skolas 10.klasē.

Vecākiem nav pašiem jāiesniedz izziņas no vispārizglītojošajām skolām, jo informāciju VSAA saņems elektroniski no Izglītības un zinātnes ministrijas. Tikai tajos gadījumos, ja bērns mācās profesionālās vai augstākās izglītības mācību iestādē, ir nepieciešamas izziņas no šīm mācību iestādēm.

(Informācija no www.vsaa.lv)

Aktivitātes LSKJ velotūrē “Ieminies par iecietību 2010″

Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni Velotūres “Ieminies par iecietību 2010” ietvaros apkopos iedzīvotāju iesniegumus par dažādiem diskriminācijas gadījumiem. Iesniegumus pieņems elektroniski, kā arī speciāli izveidotā pastkastē septiņās pilsētās, kurās paredzētas galvenās velotūres pieturvietas laikā no 24.jūlija līdz 1.augustam, un Latvijas Sarkanā Krusta birojos Saldū, Jelgavā, Rīgā, Cēsīs, Ogrē, Aizkrauklē un Rēzeknē.

Lai veicinātu iecietību sabiedrībā un nepieļautu tiesiskās apziņas mazināšanos, kad tiek pieļauti diskriminācijas gadījumi, svarīga ir aktīva sabiedrības līdzdalība savu tiesību aizsargāšanā. Ar iesniegumu palīdzību aicināsim atklāt tās situācijas, kurās iedzīvotāji tikuši diskriminēti rases, nacionālās vai etniskās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas, sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, veselības stāvokļa, vecuma, reliģiskās piederības, politiskās vai citas pārliecības dēļ, bet par šiem gadījumiem nav vērsušies tiesā vai citās tiesību sargājošās iestādēs.

Velotūres laikā iesnieguma anketas Aizkrauklē varēs aizpildīt Sarkanā Krusta telpās Daugavas ielā 1a (tel. 65124605).

Vairāk informācijas par velotūri un iesniegumu Tiesībsargam.
Iesnieguma veidlapa Tiesībsarga birojam.

Mūsu kolektīvi Dziesmu un deju svētkos bildēs

10. klašu skolēniem – portatīvie datori?

Portable-Computer-iconIr ideja atrast līdzekļus, lai, sākot ar 2010./2011.m.g., katram 10. klases skolēnam dot portatīvo datoru, lai elektroniski varētu pildīt mājas darbus, veidot prezentācijas, demonstrējumus ut.t.

Portatīvos datorus būtu tiesības lietot (arī mājās) visu vidusskolas laiku (arī vasarā) tiem, kuriem nebūs vāji vērtējumi.

Ko Jūs par to domājat?
Savas domas  ierakstiet raksta komentāros, pirms tam ielogojoties ar savu draugiem.lv pasi.