Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns, 30. novembris – 6. decembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 30.novembris
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 13.kabinetā
Tikšanās ar Aizkraukles nepilngadīgo lietu inspektori I.Dambrāni svinību zālē
• 2.mācību stundas laikā 1.-2.klašu skolēniem (piedalās arī 2.mācību stundas skolotāji)
• 3.mācību stundas laikā 3.-4.klašu skolēniem (piedalās arī 3.mācību stundas skolotāji)
• 4.mācību stundas laikā 5.-6.klašu skolēniem (piedalās arī 4.mācību stundas skolotāji)
10.50 Skolas pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 40.kabinetā
12.00 Tikšanās ar ESF projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” koordinatori I.Saulīti 27.kabinetā
16.30 pasākums 9.-12.klašu skolēniem „Melnās kafijas vakars” 18.kabinetā

Otrdiena, 1. decembris
2.mācību stundas laikā informatīva prezentācija veltīta Starptautiskajai AIDS dienai 9.-12.klašu skolēniem svinību zālē (piedalās arī 2.mācību stundas skolotāji)
10.50 Atbalsta personāla un skolotāju, kuri māca korekcijas klasēs, sanāksme 11.kabinetā
10.50 Klašu nodaļu sanāksmes:
• 5.-12.klašu vecāko sanāksme 12.kabinetā
• 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 40.kabinetā
• klašu kārtības nodaļu vadītāju sanāksme 18.kabinetā
• 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 48.kabinetā
• 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 23.kabinetā
15.15 Skolotāju sanāksme

Trešdiena, 2. decembris
Tikšanās ar Aizkraukles nepilngadīgo lietu inspektori I.Dambrāni svinību zālē:
• 2.mācību stundas laikā 7.-8.klašu skolēniem (piedalās arī 2.mācību stundas skolotāji)
• 3.mācību stundas laikā 9.-10.klašu skolēniem (piedalās arī 3.mācību stundas skolotāji)
• 4.mācību stundas laikā 11.-12.klašu skolēniem (piedalās arī 4.mācību stundas skolotāji)
15.15 Pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu un sākumskolas skolotāju tikšanās

Ceturtdiena, 3. decembris
3.mācību stundas laikā skolas olimpiāde Biznesa ekonomikas pamatos
Bioloģijas starpnovadu olimpiāde 8.,9.,12. klasēm Pļaviņu novada ģimnāzijā
Maskas karkasa gatavošana no kartona, skoča, avīzēm „Jauno mākslinieku” pulciņā
17.30 5.-9.klašu meiteņu kora dalībnieku vecāku sapulce

Piektdiena, 4. decembris
Starpnovadu olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasēm

30.11.- 4.12. Skolas basketbola turnīrs 6.- 7.klasēm
6.12. Šaha turnīrs

Tēvzemes nedēļā

Teksts: Jogita Kiseļeva (6.kl.)
Foto: Alla Zaharovska

Tēvzemes (vēsturnieku) nedēļa kā katru gadu tika veltīta LR dzimšanas dienai. Šogad tā notika no 2. līdz 20.novembrim. Šajās dienās mūsu vēstures skolotāja skolēnus iesaistīja dažādās aktivitātēs un pasākumos.

Nedēļa sākās ar olimpiādi Latvijas vēsturē. Tajā tika noskaidroti Odzienas labākie vēsturnieki 6.-9. klasēs.

Iesaistoties valsts eseju konkursā, skolēni vēsturē uzrakstīja eseju „Mans Latvijas karoga stāsts”. Labāko skolēnu darbu fragmentus var lasīt LR ĀM mājas lapā, tai skaitā mūsu skolas 3 skolēnu domas. 12 eseju autori lasīja fragmentus no saviem darbiem arī skolas valsts svētku koncertā.

Trešo gadu notika gidu konkurss. Pirms tā skolas gidi tikās ar Pļaviņu novada tūrisma informācijas centra vadītāju Vitu Jeseri. Viņa arī piedalījās konkursa dalībnieku stāstījumu vērtēšanā.

5. klases skolēni tradicionāli sagatavoja stāstījumu par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem mūsu novadā pēc vēstures kabineta materiāliem. Viņu stāstījumu klausījāmies 11. novembrī – Lāčplēša dienas svinīgajā līnijā. Pēc tās ik klasē tika iedegta svecīte. Skolēni to aizdedza arī uz kritušo kapu kopiņām pagasta kapos un nolika tur ziedus. Visi kopā šajā dienā noskatījāmies aktierfilmu ‘’Pēdējā fotogrāfija’’, bet 9. klase patriotiskajā stundā tikās ar novadpētnieku Jāni Miļūnu.

Jura Kalniņa klase tika papildināta ar jauniem eksponātiem. Jau otro gadu notika konkurss skolēniem. Šoreiz tas bija par tematu ‘’Vēstures liecības’’. Skolēni papildināja Jura Kalniņa klasi ar mūsu novada sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem.

Un kā parasti Mārtiņdienā ekopulciņš visus iesaistīja Zaļajā tirdziņā. Pirkām un pārdevām pašu audzēto un gatavoto.

Labākie vēsturnieki tika apbalvoti. Skaistākā balva bija bezmaksas ekskursija uz Rīgu. Dabas muzejā klausījāmies lekciju par šī gada ekoskolas tēmu ‘’Enerģija’’. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā divas meitenes no 12.klases mūs iepazīstināja ar savas skolas muzeju un tās telpām. Vēl mēs bijām pirmizrādē kinofilmai pēc Č.Dikensa ‘’Ziemassvētku dziesma’’ (3D).
Dienu un šo brīnišķīgo un garo nedēļu pabeidzām ar teātra izrādi. Dailes teātrī mēs noskatījāmies pirmizrādi “Tils Pūcesspieģelis’’.

Vēsturniekus kā parasti sponsorēja apvienība TB/LNNK.

Vecāki tiekas ar skolas direktoru

Teksts: A.Čepule
Foto: A.Zaharovska

Odzienas filiālē 12.novembrī, patīkami iekārtotajā skolotājas Valentīnas Zdanovskas kabinetā pie siltās tējas tases, pulcējās skolēnu vecāki uz sapulci.

Vispirms, par aktuālo mūsu skolai, runāja skolas direktors V.Samohins. Vecākiem bija iespēja saņemt atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem. Par skolas ārpusstundu darba aktivitātēm runāja direktora vietniece izglītības jomā E. Freimane. 5./6. klases audzinātāja A. Čepule īsi pastāstīja par sadarbības iespējām ar skolas sociālo padagogu. 9.klases audzinātāja B.I.Osīte stāstīja vecākiem par gripas profilakses pasākumiem. Vecāki saņēma LR VM “Latvijas infektoloģijas centra ieteikumus.”

Diezgan nopietno gaisotni interesantāku padarīja 7./8. klases audzinātājas V.Zdanovskas sagatavotais materiāls par vērtībām gan skolēnu, gan pieaugušo dzīvē. Visi vecāki iesaistījās spēlē par vērtībām.

Pēc kopīgās sarunas skolēnu vecāki kopā ar klases audzinātājām davās uz klasēm, lai pārrunātu svarīgākos jautājumus konkrētajā klasē.

Paldies vecākiem, kuri apmeklēja sapulci un aktīvi iesaistījās sarunās. Uz tikšanos decembrī pie klašu eglītēm kopā ar vecākiem!

Odzienieši valsts eseju konkursā „Mans Latvijas karoga stāsts”

Reinis Balodis, 9. kl.

Noslēdzies Ārlietu ministrijas, Latvijas Avīzes, Vidzemes Vēstures un tūrisma centra un Latvijas institūta kopīgi rīkotais skolēnu eseju konkurss “Mans Latvijas karoga stāsts”. Konkursā tika iesniegtas 217 esejas no 85 Latvijas skolām. Konkursā piedalījās arī Luksemburgas skolas 5.klases skolēni.
No mūsu skolas 5.-9. klašu grupā tika iesniegti 3 darbi.

Lūk, fragmenti no skolēnu esejām:

Manuprāt, tas bija netaisni, ka padomju vara aizliedza mums savu karogu, savu simbolu un pilnīgu brīvību. Mūsdienās, kad Latvija ir brīva jau tik daudzus gadus, diemžēl karogam nav par ko lepoties, jo vairumam cilvēku cerības nav piepildījušās.

Reinis Kvēps, 7. klase

Kad dzirdu vārdus – Latvijas karogs-, man uzreiz prātā nāk mīļās mājas, kurās jūtos vislabāk.

Zane Priede, 9. klase

Neskatoties uz to, ka latvieši diezgan bieži ir pamanījušies uzsvērt sevi kā cietēju tautu, mūsu senčos tomēr ir bijis gana daudz spēka, spīts un gribas, lai atbrīvotos gan no 700 vācu jūga gadiem, gan stātos pretī divām lielvarām, kas centās arī Latviju saberzt kā starp diviem dzirnakmeņiem.

Krista Dūmiņa, 5. klase

12 labāko autoru eseju fragmenti tika izmantoti Latvija Republikas 91. gadadienas svētku koncertā skolā.

Nedēļas plāns, 23.-27. novembris

Skolā dežūrē 12.a/b klases

Pirmdiena, 23.novembris
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 13.kabinetā
Konsultācijas skolotājiem par E – klases un IT lietošanu skolas Odzienas filiālē
14.00 2.-9.klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās administrācija, klašu audzinātāji) skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 24. novembris
1.,2.mācību stundas laikā skolas olimpiāde bioloģijā 8.-12.klasēm
10.20 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme
11.50 5.-6.klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 13.kabinetā
13.00 2.-4.klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 13.kabinetā
No plkst. 15.15 7.-8.klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu, vērtējumiem apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 13.kabinetā
Seminārs direktoriem un direktoru vietniekiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas metodiku un komisijas darba organizēšanu ANĢ (piedalās I.Seipule)
ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammu Comenius un Grundvig valorizācijas konference “Radošums un inovācijas Comenius skolu un Grundvig mācību partnerībās” Rīgā Kongresu namā (piedalās J.Ozola)

Trešdiena, 25.novembris
11.50 9.a,c klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 13.kabinetā
No plkst. 15.15 10.ab, 12.ab klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu, vērtējumiem apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 13.kabinetā
Rotaļu pēcpusdiena skolas filiālē Odzienā
X skolēnu dziesmu un deju svētku koordinatoru seminārs Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 26. novembris
11.50 9.b, 11.ab klašu skolēnu, ar vājiem mācību sasniegumu vērtējumiem, apspriede pie administrācijas (piedalās skolas atbalsta personāls, administrācija, klašu audzinātāji) 13.kabinetā
5.mācību stundas laikā skolas olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasei
18.00 Skolas padomes sanāksme

Piektdiena, 27. novembris
5.un 6.mācību stundas laikā – skolas olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 7.-12.klasei, 38. un 39.kab.
15.00 5. klašu konkurss ”Vai esi gudrāks par sākumskolnieku” svinību zālē

23.- 27.11. Skolas florbola turnīrs 5.- 6. klasēm

Tikšanās ar NBS pārstāvi

Ceturtdien, 19. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas aktu zālē notika tikšanās ar NBS pārstāvi, vidusskolēniem bija iespēja iepazīties ar karavīru ikdienu starptautiskajā misijā Afganistānā. Tika demonstrēta filma par karavīru sagatavošanos miera misijai, viņu veicamajiem pienākumiem un grūtībām dienesta laikā. Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Ieva Žukova

Skolotājiem – papildus pieteikšanās projektam

No 16. līdz 29. novembrim tiek izsludināta papildus pieteikšanās Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektam (Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001).

Dokumentus iesniegt projekta koordinatorei Inesei Saulītei līdz 29.novembrim Aiviekstes pagasta bibliotēkā (1. Maija ielā 1-1):
• pirmdienās 14.00-18.00
• otrdienās 9.00-17.00
• ceturtdienās 9.00-13.00 un 14.00-18.00
Lasīt vairāk

Nedēļas plāns, 16.-20. novembris

Skolā dežūrē 9.c klase

Pirmdiena, 16.novembris
9.10 Dežūru pieņemšana– nodošana 13.kabinetā
4.mācību stundas laikā 12.klašu skolēnu tikšanās ar karjeras konsultantiem 16.kabinetā
12.00 Projekta „Comenius” darba grupas sanāksme 40.kabinetā

Otrdiena, 17. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme
10.20 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 40.kabinetā
Svinīgās līnijas veltītas LR jubilejai skolas svinību zālē
• 11.20 5.–8. klasēm;
• 12.40 1.–4. klasēm;
• 14.00 9.–12. klasēm
14.00 Koncerts veltīts LR proklamēšanas gadadienai Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā
Ceļojošā izstāde “Eiropas Parlaments ierullē Jusu novadā!”

Trešdiena, 18.novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Ceturtdiena, 19. novembris
11.00 – 11.50 Svinību zālē lekcija „Latvijas karavīru dalība starptautiskajā operācijā Afganistānā” 10.-12. klasēm

Piektdiena, 20. novembris
Ekoskolas Tēvzemes nedēļas noslēguma ekskursija Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā skolēniem un skolotājiem

2.-20.11. Tēvzemes nedēļa skolas Odzienas filiālē
16.-20.11. Skolas tautas bumbas turnīrs 2.-5. klasēm
16.-20.11. konkurss „Vai tu pazīsti Pļaviņu novadu?” pamatskolai
Laika periodā no 19.11. – 1.12. metodisko komisiju sanāksmes (pēc MK vadītāju ieskatiem)

Gripas profilakses pasākumi izglītības iestādēs

Ieteikumi

Jaunās pandēmiskās gripas A/H1N1 vīruss, līdzīgi kā parastās sezonālās gripas vīrusi, galvenokārt tiek izplatīts ar gaisa pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī ar elpceļu izdalījumiem piesārņotajiem rokām un priekšmetiem. Parasti gripa norit vieglā vai vidēji smagā formā, bet iespējama arī smaga saslimšana, t.sk. nāves gadījumi.

Gripas pazīmes:

• pēkšņa slimības simptomu parādīšanās,
• ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 38°C,
• sauss klepus un sāpes kaklā,
• sāpes muskuļos („kaulu laušanas” sajūta),
• galvassāpes, drebuļi, bezspēks.

Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos iesakām izglītības iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem ievērot šādas rekomendācijas.

Individuālie pasākumi

• klepojot un šķaudot aizklājiet degunu un muti ar vienreizlietojamo salveti, pēc lietošanas izmantoto salveti izmetiet, un nekavējoties nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni;
• ja jums nav pieejamas salvetes, šķaudot vai klepojot, cik iespējams, aizklājiet muti un degunu nevis ar plaukstu, bet ar saliektās rokas elkoņa locītavas iekšējo virsmu;
• izvairieties pieskarties mutei, acīm, degunam ar nemazgātām rokām;
• regulāri un rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni, lai izvairītos no vīrusa pārnešanas ar rokām uz savu seju vai citiem cilvēkiem;
• gadījumiem, kad ūdens nav pieejams, roku tīrīšanai izmantojiet speciālus alkoholu saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai speciālās mitrās salvetes;
• centieties izvairīties no tuva kontakta ar personām, kam ir gripai līdzīgi simptomi vai uzturēties vismaz 1 m attālumā;
• ja parādās gripai līdzīgi simptomi izglītības iestādē, saslimušais nekavējoties jāizolē no veselām personām;
• slimniekam nav jāapmeklē izglītības iestāde, bet jāpaliek mājās un jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

Latvijas Infektoloģijas centra
Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības un imunizācijas nodaļa
Tālr.: 67081521

17. novembrī “Eiropas Parlaments ierullē Pļaviņu novadā!”

Otrdien, 17. novembrī, Pļaviņās viesosies īpaša ceļojošā izstāde “Eiropas Parlaments ierullē Jūsu novadā!”, kurā ikviens pilsētas iedzīvotājs varēs virtuāli iepazīt Eiropas Parlamenta darbu un to, ar kādiem konkrētiem jautājumiem strādā šogad ievēlētie Latvijas deputāti.

Ceļojošā izstāde “Eiropas Parlaments ierullē” izvietota speciāli aprīkotā vairāk nekā 10 metrus garā treilerī, kas šogad apmeklēs divdesmit trīs pilsētas. Izstāde viesosies vidusskolās, un vairākas stundas būs atvērta ikkatram interesentam. Projektu “Eiropas Parlaments ierullē Jūsu novadā!” koordinē Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā (EPIB), un tā mērķis ir sniegt gan vizuālu materiālu, gan audio ierakstu veidā informāciju par EP darbu un šogad ievēlētajiem Latvijas deputātiem, gaidāmo Lisabonas līgumu un tā sniegtajām iespējām iedzīvotājiem. Izstādē būs iespēja arī nofotografēties ar Eiropas slavenību – Parlamenta priekšsēdētāja Ježija Buzeka speciāli veidotu tēlu pilnā augumā.

EPIB vadītājs Latvijā Māris Graudiņš uzsver: „Eiropas Parlamenta loma ar katru gadu palielinās. Jau šobrīd varam prognozēt, ka pēc Lisabonas līguma pieņemšanas vairāk nekā pusei Latvijas likumu būs jāpiemēro Eiropas Savienības tiesību normas, tādēļ ir svarīgi, lai iedzīvotāju intereses Eiropas Parlamentā būtu pārstāvētas atbildīgi. To varam ietekmēt tikai mēs paši, skaidri zinot, kas strādā Eiropas Parlamentā un kādus mērķus plānots sasniegt.”

Otrdien izstāde viesosies arī Pļaviņu novada ģimnāzijā, informējot jauniešus par Parlamenta darbu, projektu un prakses iespējām un studiju programmām Erasmus.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Ķelpe, EPIB Preses nodaļas vadītāja
Tālr.: 67085460, 29489481,
E-pasts: iveta.kelpe@europarl.europa.eu
Projekta tehniskā koordinatore:
Elīna Dobulāne, Tālr. 25959447

Uzziņai:
Eiropas Parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības iestāde, kuru ievēl tiešās vēlēšanās. EP kopā ar Eiropas Padomi apstiprina likumus, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi dalībvalstīs, un apstiprina ES ikgadējo budžetu. Latviju Eiropas Parlamentā pārstāv astoņi deputāti: Ivars Godmanis (LPP/LC), Sandra Kalniete (PS), Krišjānis Kariņš (JL), Aleksandrs Mirskis (SC), Alfrēds Rubiks (SC), Inese Vaidere (PS), Tatjana Ždanoka (PCTVL), Roberts Zīle (TB/LNNK). Paredzams, ka pēc Lisabonas līguma pieņemšanas 2010. gadā devītais Eiropas Parlamenta deputāts no Latvijas būs Kārlis Šadurskis (PS). Vairāk par Eiropas Parlamentu var lasīt šeit: http://www.europarl.lv