Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Dalība atklātajā olimpiādē/konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu 2022”

Pļaviņu vidusskolas komanda “ZĒ paaudze” sešu skolēnu sastāvā: Armands Striķis (4.a kl.), Renārs Valdbergs (4.a kl.), Agrita Andersone (4.a kl.), Evita Pujāte (4.a kl.), Reinis Bērziņš (5.b kl.) un Sandis Rāviņš (5.b kl.) piedalījās Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijas komandu olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu”.

Atklātās olimpiādes pirmā kārta norisinājās tiešsaistē 24. martā, un uzdevumu izpildes laiks bija 40 minūtes. Konkursa pirmajā kārtā piedalījās 156 komandas no 81 skolas, šajā kārtā vairāk nekā 900 skolēni parādīja savas individuālās zināšanas un pildīja sagatavotos uzdevumus matemātikā, dabaszinībās, programmēšanā (vizuālās programmēšanas vidē Scratch). Komandas kopējais punktu skaits veidojās, summējot visu dalībnieku iegūtos punktus.

Mūsu komanda izcīnīja tiesības piedalīties konkursa 2. kārtā. Tā notika no 2022. gada 29. marta līdz 2022. gada 22. aprīlim. Skolēniem, darbojoties komandā, bija jārada aizraujošas idejas un jāizveido Rūba Golberga (Rube Golberg) ierīce ar tieši 10 posmiem, no kuriem vismaz trīs posmos izmantoti vienkāršie mehānismi: trīsis, svira un slīpā plakne. Darbs bija jāatspoguļo 2 – 3 minūšu garā video, kurā bija jādemonstrē izveidotā ierīce un jāskaidro, kā darbojas vienkāršie mehānismi ierīcē. Otrās kārtas rezultāti tika paziņoti 29. aprīlī. Kad uzzinājām, ka esam to 24 komandu sastāvā, kuras ieguva tiesības piedalīties konkursa 3. kārtā, emocijas sita augstu vilni.

Konkursa trešā kārta norisinājās 20. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros. Skolēni, sadaloties pa pāriem, demonstrēja prasmes un iemaņas matemātikā, dabaszinībās, programmēšanā. Agrita un Evita mūsu komandu pārstāvēja dabaszinību jomā, Armands ar Reini – matemātikā, bet Renārs un Sandis – programmēšanā. Noslēgumā visa komanda, demonstrējot sadarbības prasmes, veidoja inženiertehnisku būvi. Skolēni veiksmīgi tika galā ar visiem uzdevumiem. Katrā jomā tika piešķirta tikai viena pirmā vieta, tādēļ nebēdājāmies, ka to neieguvām. Visi dalībnieki saņēma dāvanas un jutās kā uzvarētāji, jo ieguva brīnišķīgu pieredzi, motivāciju iegūt jaunas zināšanas un neapstāties pie sasniegtā.

Konkursa noslēgumā skolēni devās ekskursijā uz LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti jeb tā saukto Latvijas Universitātes Dabas māju.

Priecājamies un sakām lielu paldies visiem komandas dalībniekiem!

Skolotājas: Ingrīda Bērziņa, Evita Valdberga