Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

12.b klases skolēnu videosveiciens skolotājiem

Darba plāns 22. jūnijs – 6. jūlijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 22. jūnijs
Brīvdiena (atstrādāta 13. jūnijā)

Otrdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Trešdiena, 24. jūnijs
Jāņu diena

Ceturtdiena, 25. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.

Piektdiena, 26. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.

Pirmdiena, 29. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Otrdiena, 30. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Trešdiena, 1. jūlijs
10.00 – 12.50 eksāmens ekonomikā 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Ceturtdiena, 2. jūlijs
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Piektdiena, 3. jūlijs
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Pirmdiena, 6. jūlijs
10.00 – 13.00 eksāmens informātikā:
I grupa 19. kab. (darba vadītāja E. Valdberga)
II grupa 20. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Paldies skolai!

“Tu, skolas durvis aizvēris,
uz lielās dzīves sliekšņa apstājies,-
Par ko tu sapņo brīdī šajā
un ko šai mirklī atceries?”

(J. Stulpāns ,,Mana pļava” Plauksmes drosme)

Šai mirklī es atceros visus 9 kopā pavadītos gadus. Šajos gados, manuprāt, ir bijuši tikai kāpumi, katrs kritiens mums ir bijis kā iespēja pakāpties augstāk. Katrs gads ir neskaitāmu atmiņu piepildīts, tās atņemt nespēs neviens. Lasīt vairāk…

Informācija vecākiem

Skolēnu vecāki tiek aicināti līdz 20.08.2020. skolas kancelejā iesniegt iesniegumu braukšanas atvieglojumu piešķiršanai – braukšanas kartei. Atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu uz iesnieguma pamata tiek piešķirti Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pļaviņu pilsētā – Rīgas ielā, Bebrulejas ielā, Gostiņos un Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastos saskaņā ar noteikumiem par Braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem.
Iesniegums šeit.

9. klašu izlaidums

Pa to ceļu, ko bites uz ziedu zina, atnācis jūnijs. Spirgts rīta vējš atnes lauku puķu smaržas un gaisā viegluma sajūtu. Tai mākonī, kas zaļās bērzu galotnēs atviz, vasaras dvēsele par zemi un cilvēkiem lūdz. Klāt ceriņu un arī margrietiņu laiks. Gaisā jūtama meiju smarža. Ir patīkams satraukums, kas liecina par izlaidumu laiku skolā! Lasīt vairāk…

Apsveicam!

Zīmējumu konkursā “Sibīrijas bērni” vidējā grupā (11 – 14 gadi) 3. vietu ieguva Pļaviņu novada ģimnāzijas 6.a klases skolniece Katrīna Puškeļa. Apbalvošanas pasākums notika 14. jūnijā Rīgas pilī. Apsveicam Katrīnu ar panākumiem konkursā! Lasīt vairāk…

Darba plāns 15. – 19. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 15. jūnijs
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12. klasei 201. kab.
Interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena (drukātā veidā skolas kancelejā)

Otrdiena, 16. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12. klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12. klasei 107. kab.

Trešdiena, 17. jūnijs
9.30 Ķīmijas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE ķīmijā 12. klasei 107. kab. (darba vadītāja I. Bicāla)

Ceturtdiena, 18. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12. klasei 201. kab.

Piektdiena, 19. jūnijs
9.30 Bioloģijas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE bioloģijā 12. klasei 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Vakances

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4516902770)
AICINA DARBĀ
FIZIKAS SKOLOTĀJU
(NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

• izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• pieredze pedagoģiskajā darbā;
• prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. jūlijam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv. Tālrunis uzziņām 29396188.

 

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4516902770)
AICINA DARBĀ
INFORMĀTIKAS UN PROGRAMMĒŠANAS PAMATU SKOLOTĀJU VIDUSSKOLĀ
(NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

• izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• pieredze pedagoģiskajā darbā;
• teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. jūlijam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv. Tālrunis uzziņām 29396188.

9. a klases absolventus sveic klases audzinātāja un vecāki

9.a-foto

Tava veiksme – Tu pats!

Armanda Lasmane, 9.a klases audzinātāja

Veiksme, pakavējies manā tuvumā, pārējo es paveikšu pati – šie vārdi kā vadmotīvs, dzinējspēks un atbalsts mani ir pavadījuši visus šos 5 interesantos, gandarījuma pilnos un dažādu pārdomu piepildītos gadus.
Pirms pieciem gadiem uzņēmos 5.a klases audzināšanu, savu kolēģu Ilonas un Lanas mudināta un atbalstīta.
Visus šos 5 gadus kopā ar vecāku atbalstu esmu varējusi pilnveidot, attīstīt un stiprināt savu klases kolektīvu.
Kādi bijuši šie 5 gadi, cik daudz gandarījuma un rūgtuma gūts? Daudz… Bet nešaubīgi gandarījuma ir bijis nesalīdzināmi vairāk. Lasīt vairāk…

Darba plāns 8. – 13. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Metodisko komisiju vadītāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana” tiešsaistē

Otrdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Latviešu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE latviešu valodā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Ņikiforova)

Trešdiena, 10. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Ceturtdiena, 11. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Piektdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Matemātikas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE matemātikā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Krastiņa)

Sestdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
Interešu izglītības atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
13.00 Izlaidums 9.a klasei
16.00 Izlaidums 9.b klasei