Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļas pasākumos no 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Latvijas skolās notika dažādi ar karjeras izvēli un nākotnes profesijām saistīti pasākumi – diskusijas ar dažādu nozaru profesionāļu dalību, interaktīvas stundas, domnīcas, atvērto durvju dienas, radošās darbnīcas. Lasīt vairāk…

Šahs Skrīveros

bty20. oktobrī notika Skrīveru novada ceļojošā kausa izcīņas turnīrs.
Sveicam mūsu skolas 2.a klases skolnieku Arvīdu Osipausku, kurš ieguva 1. vietu.
Paldies vecākiem par atbalstu!

Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja

Skolēni piedalās izlaušanās spēlē un muzejpedagoģiskajā nodarbībā izstādē “Bēgļu gaitās”

beglu-gaitasJau vairāku gadu garumā norisinās projekts „Latvijas skolas soma”. Arī mūsu skola aktīvi tajā iesaistās un izmanto piedāvātās iespējas.
9. oktobrī 8.a un 8.b, kā arī vidusskolas klašu komandas devās uz Rīgu, lai piedalītos muzejpedagoģiskajā nodarbībā izstādē un izlaušanās spēlē „Bēgļu gaitās”, kā arī mācību spēlē „Kara laika Rīga”, ko organizē muzejs „Latvieši Pasaulē”. Lasīt vairāk…

Darba plāns 21. – 25. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 21. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (V. Mičule, A. Bērziņa, M. Skrabutena, V. Rulle)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)

Otrdiena, 22. oktobris
Kursi “Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai” Rīgā (S. Meldere, I. Reitere, S. Fišmeistare, K. Balode)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Seminārnodarbība “Barboletes attīstošā metode darbā ar izglītojamajiem” Koknesē (I. Stikāne)

Trešdiena, 23. oktobris
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Praksē balstīta Atbalsta pasākumu nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēs” 201. kab.
Sākumskolas mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Stikāne)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Daudzveidīgas mācību stratēģijas digitāla un jēgpilna mācību procesa organizēšanā” Koknesē (A. Lindenberga)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē” Jēkabpilī (I. Briede, S. Meldere, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā” Rīgā (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 24. oktobris
Zinātniski praktiskā konference “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā” Ulbrokā (V. Rulle)
Dabaszinātņu un matemātikas mācību jomu koordinatoru seminārs Rīgā (E. Valdberga, I. Ņikiforova)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi pilsoniskās audzināšanas jomā Rīgā (J. Nīcgale)
Mācības “Komandas darba vadīšanas ABC izglītības jomā” Rīgā (I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi “Bērna talanta identificēšana un veicināšana izglītības iestādē ” Jēkabpilī (I. Briede, S. Meldere, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides programma “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kompetences attīstīšana vidusskolā” Rīgā (I. Krastiņa)

Piektdiena, 25. oktobris
Konference “Kompetenču pieeja mācību saturā un pētnieciskais darbs skolās” Valmierā (I. Krastiņa, A. Igaune, I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi “Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam” Rīgā (I. Ņikiforova)
Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu seminārs Rīgā (V. Platgalve)

Izmaiņas 18. oktobrī

1. – 4. klase
1. 4.a Mājturība 113.kab.
2. 3.a Mājturība 103.kab.
3. 1.b Mājturība 116.kab.
5. 2.b Dabaszinības (patst. dabu vada sk. V. Platgalve) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 5.b Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
1. 9.a Ķīmija (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
1. 12.b Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
1. 7.b Matemātika 212.kab.
1. 12.a Klases stunda 311.kab.
1. 9.b Ģeogrāfija (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 211.kab.
1., 2. 10. Fizika 207.kab.
1., 2. 6.b Matemātika (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 213.kab.
2. 9.b Matemātika (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 211.kab.
2. 6.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
2., 3. 12.b Ķīmija (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 107.kab.
3. 5.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. L. Ivanova)19.kab.
3. 11. Ekonomika 216.kab.
3., 4. 9.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
3., 4. 8.a Matemātika (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 213.kab.
3., 4. 10. Matemātika 209.kab.
4. 12.b Klases stunda 214.kab.
4. 11. Informātika 20.kab.
4. 8.b Sports
5. 5.b Matemātika (patst. darbu vada sk. I. Volane) 211.kab.
5. 8.b Fizika 207.kab.
5. 9.a Klases stunda 315.kab.
6. 9.a Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 211.kab.
5. 11. Tehniskā grafika 25.kab.
5. 12.a Matemātika 212.kab.
5. 7.b Angļu valoda 310.kab.
5., 6. 10. Matemātika 209.kab.
6. 12.b Tehniskā grafika 25.kab.
6. 5.a Dabaszinības (patstāvīgais darbs mājās)
6. 6.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12.b Bioloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 12.a Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11. Ķīmija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Nenotiek
7. 9.a Matemātika (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 17. oktobrī

1. – 4. klase
1. 4.a Matemātika 113.kab.
2. 4.b Sociālās zinības 117.kab.
2. 1.b Sociālās zinības 116.kab.
3. 3.a Latviešu valoda 103.kab.
4. 4.a Angļu valoda 104.kab.
5. 2.a Matemātika 212.kab.
5. 4.a Angļu valoda 104.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Informātika 20.kab.
1. 8.a Latviešu valoda 309.kab.
2. 5.a Sports
2., 3. 6.b Latviešu valoda 312.kab.
3. 9.b Matemātika 211.kab.
3. 8.a Bioloģija 201.kab.
3. 10. Ekonomika 20.kab.
4. 11. Matemātika 213.kab.
4. 12.a Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 215.kab.
5. 5.a Literatūra 311.kab.
5. 9.b Latviešu valoda 306.kab.
5. 8.a Matemātika 213.kab.
5. 12.b Sports
5. 11. Klases stunda 107.kab.
5. 7.a Informātika 215.kab.
6. 8.b Pasaules vēsture 215.kab.
6. 6.b Pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.a Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.b Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11. Kulturoloģija (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Nenotiek
7. 8.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.b Ķīmija 107.kab.
8. 12.a Nenotiek

Skolēni apgūst drošības noteikumus, piedaloties konkursā “Drošākā klase”

Atsākoties mācībām, bērni aktīvi iepazīst pasauli gan skolā, gan ārpus tās. Tāpēc, gādājot par bērnu drošību, jo īpaši svarīgi ir atgādināt mazajiem vienkāršus noteikumus, kā uzvesties ceļā uz skolu un skolā. Lai palīdzētu izveidot sarunu par šo tēmu interaktīvāku, BALTA sadarbībā ar izdevniecību Zvaigzne ABC un Valsts Izglītības satura centru (VISC) septembra beigās rīkoja konkursu 1. – 4. klases skolēniem “Drošākā klase”, kurā aicināja piedalīties klašu komandas, kopā rodot atbildes, sacenšoties un gūstot iespēju laimēt vērtīgas balvas.
No mūsu skolas konkursā piedalījās 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, un 4.b klase. Lai arī neieguvām balvas, mūsu skolēni ir kļuvuši zinošāki. Paldies visiem zinātkārajiem skolēniem, kuri pārbaudīja savas zināšanas par drošības jautājumiem!

Izmaiņas 16. oktobrī

1. – 4. klase
2. 1.a Vizuālā māksla 114.kab.
3. 1.b Matemātika 116.kab.
4. 1.b Angļu valoda 309.kab.
4. 3.a Matemātika 103.kab.
5. 1.a Angļu valoda 309.kab.

5. – 12. klase
1. 7.b Angļu valoda 310.kab.
2. 7.b Informātika 19./20.kab.
3. 7.a Informātika 19./20.kab.
4. 6.b Informātika 19./20.kab.
5. 9.b Latvijas vēsture 215.kab.
7. 12.a Nenotiek

Programmēšanas konkurss skolēniem – vēl sešas dienas iespēja pieteikties!

programmesana

Izmanto iespēju piedalīties unikālā programmēšanas konkursā “Mēs esam ideāli!”
Konkursa laikā skolēni tiek aicināti programmēt animāciju “Double Faced Eels” dziesmai. Apkopojot labākās animācijas, tiks izveidots vienots videoklips visai dziesmai.
Šajā projektā var piedalīties ikviens Latvijas skolēns, vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Lasīt vairāk…

Mūsu Ruslans 1. vietā

Sestdienas rītā, kamēr daļa no mūsu skolas skolēniem vēl nebija piecēlušies, Jēkabpils sportisti devās uz Alūksni, kur notika svaru stieņa spiešanas sacensības.
Viens no komandas dalībniekiem ir Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēns Ruslans Puškels. Viņš svaru stieņa spiešanā no krūtīm, uzstādot savu personas rekordu 95 kg, ierindojās pirmajā vietā. Puisis ir optimistiski noskaņojies nākamajiem startiem un jau pēc nedēļas dosies uz pilsētu, kurā piedzimst vējš – Liepāju, pārbaudīt savus spēkus.
Apsveicam un gatavojamies nākamiem startiem!

Treneris Aleksandrs Andronovs