Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 24. – 28. septembris

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 24.septembris

Brīva diena

Otrdiena, 25. septembris

MOT nodarbības 8.ab klasēm
12.15 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201.kab.
17.30 4.a klases vecāku sapulce 114.kab.
18.00 12. klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 26.septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
17.30 6.a klases vecāku sapulce 316.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 116.kab.
Seminārs pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv ):
• skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu;
• skolēniem ar speciālām vajadzībām (ar medicīniskās komisijas atzinumu), kuri ir integrēti vispārējās izglītības klasē.

Ceturtdiena, 27. septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
Konference “Lietpratība pamatizglītībā” Rīgā (A.Lasmane, I.Ņikiforova, E.Valdberga, M.Skrabutena, L.Ivanova)
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā (O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)

Piektdiena, 28. septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
18.00 11.b klases vecāku sapulce 214.kab.
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)

24.09 -28.09  Tematiskā izstāde „ Bibliotēkas jaunieguvumi” skolas bibliotēkā

Spēlfilma “Bille”

Bille_5_7_kl

Zinātnieku nakts “Zinātne Latvijai”

Šogad Zinātnieku nakts notiks 28. septembrī. Dažādas pasākuma aktivitātes būs iespējams apmeklēt Rīgā, Jelgavā, Salaspilī, Daugavpilī, Valmierā, Ventspilī, Rēzeknē. Zinātnieku nakts pasākuma mērķis ir atraktīvā veidā skaidrot un popularizēt zinātnes sasniegumus Latvijā, ļaut plašākai sabiedrībai ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Lasīt vairāk…

Atbalsta personāls 2018./ 2019. m.g.

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS: DZINTRA VANAGA (409. kab.), mob.t.:26350461; e-pasts: dzintra.vanaga@png.edu.lv
Otrdien 9.00 – 16.00
Ceturtdien 9.00 – 16.00
Piektdien 9.00 – 16.00

SOCIĀLAIS PEDAGOGS: SANITA FJODOROVA (209. kab.), mob.t.26131064; e-pasts: sanita.fjodorova@png.edu.lv
Pirmdien 8.00 – 16.00
Otrdien 8.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 15.00
Ceturtdien 8.00 – 16.00
Piektdien 8.00 – 16.00

LOGOPĒDS: IRĒNA BALODE (314. kab.), mob.t.29168890; e-pasts: irena.balode@png.edu.lv
Pirmdien 7.30 – 8.30; 12.00 – 14.30
Trešdien 7.30 – 9.30; 11.30 – 13.00
Piektdien 7.30 – 9.30; 12.00 – 15.00

BIBLIOTĒKA: AIGA BĒRZIŅA, SILGA STUČKA (307. kab.), tel.:65133846; e-pasts: aiga.berzina@png.edu.lv, silga.stucka@png.edu.lv
Katru darba dienu 8.00 – 16.00

PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS: INGRĪDA BĒRZIŅA (102. kab.), mob.t.26458034; e-pasts: ingrida.berzina@png.edu.lv
Pirmdien 8.30 – 13.30
Otrdien 8.30 – 13.30
Trešdien 8.30 – 13.30
Ceturtdien 8.30 – 13.30
Piektdien 8.30 – 13.30

MEDMĀSA: ILUTA KAŅEPĒJA, INTA LIEPIŅA (5. kab.), mob.t.: 26482530; e-pasts: png.medmasa@png.edu.lv
Katru darba dienu 8.00 – 16.00

Izmaiņas 20. septembrī

5.-12.klase

2. 8.b Latvijas vēsture (patst. darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
2. 7.a Matemātika 213.kab.
4. 7.a Literatūra 316.kab.
5. 11.b Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. I.Briede) 107.kab.
6. 7.a Bioloģija 201.kab.
6. 5.b Latviešu valoda 312.kab.
7. 11.a Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. R.Jakovļeva) 311.kab.
7. 7.a Pasaules vēsture (patstāvīgais darbs mājās)

Aicinājums Pļaviņu novada iedzīvotājiem

Pļaviņu novada ģimnāzija, pateicoties novada domes atbalstam, regulāri iegulda līdzekļus skolas teritorijas labiekārtošanā, lai padarītu apkārtni sakoptāku un ērtāk izmantojamu āra nodarbībām. Aicinām Pļaviņu novada iedzīvotājus saudzīgi izturēties pret skolas teritorijā esošo inventāru, apstādījumiem un zālāju. Ja par pastaigu vietu ar savu mājdzīvnieku esat izvēlējušies skolas teritoriju, neaizmirstiet savākt ekskrementus aiz sava mīluļa, jo teritorijā labprāt uzturas arī bērni.

Skolas stadionā uzturēties ar mājdzīvniekiem ir aizliegts, un tā apmeklētājiem saistoši ir stadiona lietošanas noteikumi.

Cerot uz sapratni – Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīva vārdā direktora p.i. Lana Ivanova

Izmaiņas 19. septembrī

5.- 12.klase

1. 7.a Klases stunda 313.kab.
2. 7.b Literatūra 311.kab.
3. 8.b Latviešu val. (patst. darbu vada sk. M. Skrabutena) 216.kab.
4. 11.a Bioloģija
6. 5.b Matemātika 213.kab.
6. 7.b Nenotiek
7. 11.a Nenotiek

Ziņas jauniešiem RSU

RSURīgas Stradiņa universitāte mācību gada laikā piedāvā dažādas aktivitātes, kurās skolēniem un skolotājiem ir iespēja tikties ar RSU pārstāvjiem un uzzināt vairāk par studiju programmām un vidi. Informācija par aktivitātēm atrodama RSU mājaslapas sadaļā Satiec mūs.

Tiek piedāvāti arī sagatavošanas kursi centralizētajiem eksāmeniem:
• uzlabo centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumu, papildinot zināšanas sagatavošanas kursos, ko pasniedz RSU mācībspēki;
• veiksmīgāk sagatavojies iestājpārbaudījumiem izvēlētajā RSU studiju programmā;
• apmeklē pilna vai nepilna laika kursus – izvēlies sev piemērotāko mācību modeli.
Lasīt vairāk…

Ekoskola

ekoskolas_latvAr pozitīvām emocijām un jaunām idejām turpmākajam darbam, esam atgriezušās no ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršanas pasākuma.
18.09.2018. plkst. 11:05 gaidām Ekopadomes pārstāvjus 102. kabinetā uz pirmo tikšanos šajā mācību gadā.

Izmaiņas 18. septembrī

1.- 4.klase

2. 3.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fišmeistare) 118.kab.
3. 3.a Latviešu val. (patst.darbu vada sk. K.Balode) 117.kab.
4. 3.a Latviešu val. (patst.darbu vada sk. K.Balode) 117.kab.

5.- 12.klase

2. 7.b Matemātika 213.kab.