Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Paskarbi skan Novembra vārds

CapturePaskarbi skan Novembra vārds, arī pats viņš tāds drūms.
Pagātnes sveču gaismā Salnas mēnesis atgādina Latvijas kontūru – jūras līča aizkosto zemes riecienu, ko katrs latvietis uz papīra uzzīmē aizvērtām acīm.
Lasi vairāk

Jauno filosofu universitāte

Atsākam Jauno filosofu universitātes nodarbības Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. 2017./2018. mācību gadā pievēršamies filosofiskām pārdomām par kultūru un mākslu.
Lasi vairāk

Darba plāns 30. oktobris – 3. novembris

Skolā dežūrē 8.b klase
Rīcības dienas

Pirmdiena, 30.oktobris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.
Firmas “Procter & Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 309.kab.
Starptautiskā izglītības akcija ”Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu iesniegšana UNESCO LNK

Otrdiena, 31.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
12.30 Skolotāju tikšanās ar RTU studentiem 201.kab.
15.25 Skolas darbinieku sanāksme 201.kab.
10.-12.klašu skolēnu tikšanās ar RTU studentiem
Politkluba piedalīšanās projekta “Eiropas pēdas Latvijā” pasākumā “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa” Jēkabpils 2.vidusskolā
16.00 – 18.30 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
18.30 9.b klases vecāku sapulce 107.kab.
18.45 11. klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 1.novembris
12.30 Stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” 1.kārta skolas svinību zālē
Karjeras atbalsta pasākums 9., 11.klašu skolēniem “Pats savas nākotnes kalējs”
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)

Ceturtdiena, 2.novembris
Erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” fināla ieraksts Latvijas televīzijā Rīgā (izbraukšana plkst. 12.45)

Piektdiena,3.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 214.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 214.kab.
17.00 “Helovīna ballīte” 5.-12.klasēm svinību zālē
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Valmierā

30.10. – 3.11. Izstāde “Kultūras mantojums lietojumā” 2.stāva tumšajā gaitenī, UNESCO ASP projekta ietvaros
4.11. Aizkraukles novada Sporta skolas atklātās sacensības biatlonā
1.11. – 10.11. 2.stāva gaišajā gaitenī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvija 1939. – 1991.”

Esi sveicināts vidusskolā

Mēs visi zinām, ka vidusskola ir viens no interesantākajiem un piedzīvojumiem bagātākajiem dzīves posmiem!
Šogad mums ir divas klases, kas tik tikko ir uzsākušas savas vidusskolēnu gaitas Pļaviņu novada ģimnāzijā. 10.a klase ar audzinātāju Veltu Rulli un 10.b klase ar audzinātāju Jolantu Nīcgali.
Lasi vairāk

Matemātikas pēcpusdiena

17.oktobrī skolā notika matemātikas pēcpusdiena 5. klasēm, kurā no katras klases piedalījās divas komandas. Pasākuma laikā komandām bija jātiek galā ar dažāda veida uzdevumiem – gan atjautības, gan zināšanu pārbaudes, gan praktiski mērīšanas uzdevumiem.
Lasi vairāk

Sākumskolas skolēni iepazīst profesijas

111Šī gada 20. oktobra pēcpusdienā Pļaviņu novada ģimnāzijā notika karjeras izglītības atbalsta pasākums 1. – 4. klašu skolēniem „PIELAIKO PROFESIJU CEPURI”. Bērni tikās ar astoņu profesiju pārstāvjiem – juristu, elektriķi, karavīru, biškopi, ugunsdzēsēju, policistu, medicīnas māsu un pavāru, un saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par karjeras iespējām šajās profesijās. Sirsnīgs, paldies, Inetai Utānei, Zanei Grīnbergai, Astrīdai Ārnesei, Lindonam Kārkliņam, Līgonim Bicālam, Imantam Kravalim, Ingusam Krasovskim un Jānim Ambainim par aizraujošajiem stāstījumiem un demonstrējumiem . Paldies, skolotājiem un skolēniem par aktīvu piedalīšanos un sagatavotajiem jautājumiem!

Ingrīda Bērziņa, Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants

Darba plāns 23. – 27. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

Pirmdiena, 23.oktobris
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Otrdiena, 24.oktobris
No plkst.8.00 ikgadējās tehnisko darbinieku novērtēšana 110.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Dzīve Latvijas PSR” Rīgā (I.Krastiņa)

Trešdiena, 25.oktobris
13.00 Sākumskolas skolotāju tikšanās ar PII “Jumītis” pedagoģisko personālu
Starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu elektroniskas iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (I.Bērziņa)
Profesionālās pilnveides kursi “21.gs prasmes klasē” Rīgā (I.Bicāla)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 26.oktobris
Uzņēmējdarbības konference ”Uzdrīksties uzvarēt” Rīgā
LatSTE Ogrē (I.Ņikiforova)

Piektdiena,27.oktobris
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)
Konference “Skola – atbalsts jauniešu karjeras un darba tirgus izvēlē” Valmierā (I.Bērziņa)

23.- 25.10. Slēpošanas treniņnometne Alūksnē

UNESCO nedēļa Latvijā

unescoUNESCO nedēļa Latvijā ik gadu norisinās kopš 2011. gada. Mūsu skola tajā piedalās jau trešo gadu. Šajā gadā laikā no 9. līdz 15. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja ikvienu pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicināšanai. Izvēloties sev saistošāko līdzdalības formu, UNESCO nedēļas laikā ikviens interesents tika aicināts iesaistīties, piemēram, iepazīstoties ar Latvijas ēdiena gatavošanas tradīcijām; pētot kopīgās un atšķirīgās iezīmes dažādos reģionos. Tāpat starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda”, kura vienlaicīgi notiek gandrīz 100 valstīs, ietvaros UNESCO nedēļas laikā bija iespējams analizēt, cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens šodien.

Mūsu skolā šīs nedēļas ietvaros 1.-4.klašu skolēni savāca un plakātu veidā apkopoja klašu skolēnu ģimeņu gardākās, tradicionālākās receptes, savukārt, 5.-12.klašu skolēni  savāca klašu skolēnu ģimeņu tradicionālākās receptes, kopīgi vienojās, kuras receptes klase, kopā darbojoties pagatavos, gatavoja un degustēja. Starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” piedalījās 51 Latvijas izglītības iestāde, to vidū arī mūsu skola.  Tās ietvaros skolotājas Evita Valdberga, Sanita Fjodorova izplānoja un novadīja mācību stundu, kurā akcentēja vienu no ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Tāpat skolēni tika rosināti piedalīties Bērnu un jauniešu konkursā DARINI KALENDĀRU 2018
„Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

 

Olimpiskā diena

olmpi
22. septembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā 1.-12. klašu kolektīvi un skolotāji aktīvi iesaistījās sportiskās aktivitātēs Olimpiskās dienas ietvaros, un šī gada devīze bija „Vingrosim svaigā gaisā”, lai pievērstu bērnus, jauniešus un pieaugušos aktīvam dzīvesveidam dabā. Lasīt vairāk.

Ražas svētki sākumskolā

Kad resnvēderi ķirbi kāpj no dobēm laukā un burkāni stājas jautrās rindās, kad dzērves aiznes pēdējo launagu un dāliju ziedi atvadās no vasaras, tad klāt ir Rudens. Arī mūsu skolā Rudens vīriņš Miķelītis ciemojās 28.septembrī, kad sākumskolas skolēni veidoja izstādi no izaugušās ražas. Lūk, cik dažādos tēlos un priekšmetos pārvērtās ierastie kartupeļi, kabači, āboli, ķirbji, burkāni, kastaņi un koku lapas!

Skolas preses ministrija