Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Vakance

Pļaviņu novada ģimnāzija izsludina atklātu konkursu vakantajam

 DIREKTORES VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ AUDZINĀŠANAS DARBĀ amatam  (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

Pretendentiem pieteikties līdz 2017. gada 1. augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli,  Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, 109. kabinets, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv

Tālrunis uzziņām  65133848, 29396188

Vakance

Pļaviņu novada ģimnāzija izsludina atklātu konkursu vakantajam

DIREKTORES VIETNIEKU INFORMĀTIKAS JAUTĀJUMOS

amatam  (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

Pretendentiem pieteikties līdz 2017. gada 1. augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli,  Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, 109. kabinets, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv

Tālrunis uzziņām  65133848, 29396188

Vakance

Pļaviņu novada ģimnāzija  aicina darbā

FIZIKAS SKOLOTĀJU  (UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

Pretendentiem pieteikties līdz 2017. gada 1. augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli,  Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, 109. kabinets, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv

Tālrunis uzziņām  65133848, 29396188

Vakance

Pļaviņu novada ģimnāzija aicina darbā

INFORMĀTIKAS UN PROGRAMMĒŠANAS PAMATU SKOLOTĀJU VIDUSSKOLĀ (UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

Pretendentiem pieteikties līdz 2017. gada 1. augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli,  Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, 109. kabinets, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv

Tālrunis uzziņām  65133848, 29396188

Kārtība, kādā piešķir vienreizējo stipendiju par 1. klašu un 10.klašu skolēnu mācību uzsākšanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 2017./2018. mācību gadā

Ar Kārtību, kādā piešķir vienreizējo stipendiju par 1. klašu un 10.klašu skolēnu mācību uzsākšanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 2017./2018. mācību gadā var iepazīties šeit.


Iesniegumus vienreizējās stipendijas pieprasīšanai skolas kancelejā var iesniegt no 25.08.2017. līdz 31.10.2017.

Informācija 12.klašu absolventiem

12. klašu atestātus, sekmju izrakstus un sertifikātus varēs izņemt skolas kancelejā no 30. jūnija laikā no plkst. 9:00 līdz 11:30 un no 12:00 līdz 16:00.* Ja 12. klases absolvents nevarēs ierasties personīgi, izglītības dokumentus varēs izņemt viņa pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru.

Portālā “Latvija.lv” sākas elektroniskā pieteikšanās studijām augstskolās

No šodienas – 26.06.2017.- vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.Latvija.lv sākas elektroniskā pieteikšanās studijām augstskolās.

Mūsu sasniegumi mācību darbā 2016./2017. mācību gadā

Lana Ivanova, direktores vietniece izglītības jomā

_png_logo1Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus. Atskatoties uz paveikto šajā mācību gadā, Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs var būt apmierināts ar padarīto. Pateicības rakstus par augstiem mācību sasniegumiem ikdienas mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) svinīgajā līnijā 31. maijā (9. un 12. klases skolēni – Zvana svētkos) varēja saņemt 59 skolēni:

1.a Luīze Teterovska, Sandis Spulis, Rinalds Striķis, Laura Mironova, Paula Skrimble
1.b Karolīna Lodīte, Līna Marija Līcīte, Elīza Kurcalte, Erika Made Saliņa, Madara Vaivode
2.a Adele Bērziņa, Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača, Ieva Miķelsone
2.b Marta Ozoliņa, Raivo Lauva, Evija Muceniece, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa
3.a Ance Bērziņa, Viktorija Kaugere, Armands Svencis, Kristers Ūbergs
3.b Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipauskis, Rihards Ozoliņš
4.a Tīna Rudbārža
4.b Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale
5.a Nikola Gasperoviča
5.b Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss, Una Bērziņa, Krista Stūre
6.a Una Ivanova
7.b Elīza Luksa, Beāte Skrabutena, Agita Cukanova, Evelīna Paula Ķerķe, Andis Daugavietis, Marta Langenfelde, Jānis Smilgājs, Anželika Žukova
8.a Guna Elīte
8.b Sonora Balode, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede
9.a Karīna Davidova, Evija Mahliņeca, Agate Mežmale
9.b Laine Liepiņa
11. Rainers Milsons

Par aktīvu sabiedrisko darbu 2016./2017. mācību gadā ar skolas peteicību tika apbalvoti šādi skolēni:

Armands Svencis (3.a), Lauris Ozols (3.a), Māris Stašulāns (3.a), Tīna Rudbārža (4.a), Evelīna Aļehno (4.a), Rainers Pakers (4.a), Marta Pīķe (4.a), Sintija Dubiņina (5.a), Madara Smirnova (5.a), Kristīne Cielava (5.a), Anete Berģe (5.a), Annija Vīksna (5.a), Ieva Ambaine (5.b), Raivo Kaņepējs (5.b), Mikus Briežkalns (6.a), Una Ivanova (6.a), Samanta Jansone (6.a), Sabīne Lasmane (6.a), Sanita Placēna (6.a), Santa Turinceva (6.a), Edīte Visocka (6.a), Igors Smerjotkins (6.a), Matīss Vasks (6.b), Anna Esiņa (7.a), Kristaps Ostrovskis (7.a), Linda Laine Kalviša (7.a), Laura Lelde Kalviša (7.a), Kristers Vanags (7.a), Elīza Luksa (7.b), Aivars Skābarnieks (8.a), Alīna Stafecka (8.a), Guna Elīte (8.a), Sonora Balode (8.b), Amanda Ķirse (8.b), Evita Meļihova (8.b), Dzintars Kalniņš (11.).

19.maijā notikušajos Zinību svētkos apbalvojām mūsu skolēnus, kuri uzrādījuši labu sniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) lasījumos. Ir patīkami, ka mūsu skolēni ir aktīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2.posma olimpiādēs. Īpašs prieks par tiem skolēniem, kuri, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:

Ar visiem skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD un mācību priekšmetu konkursos var iepazīties šeit. Vēlreiz vēlos sveikt mūsu skolēnus un pateikties visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, virzot mūsu audzēkņus. Novēlu ikvienam pedagogam radošumu, aizrautību, saglabāt mīlestību pret savu darbu un bērniem! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu skolai. Paldies arī Pļaviņu novada domei, pateicoties kuras sniegtajam atbalstam, Zinību svētkos mēs varējām saņemt ne tikai morālu atzinību vien, bet arī sarūpētās naudas balvas. Novēlu doties pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem, īstenojot savus sapņus! Lai visiem patīkamiem mirkļiem piepildīta vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Brauciens uz Briseli

29.maijā mēs, Anete un Gints Kapteiņi, devāmies 3 dienu ceļojumā uz Briseli. Iespēju apmeklēt Briseli  mēs ieguvām, piedaloties konkursā „Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi” ar savu izveidoto filmu „Ar dziesmu Daugavas krastā” par mūsu skolas mūzikas skolotāju, diriģenti Staņislavu Kalniņu. Konkursā darbu nācās prezentēt  otrajā kārtā, kas notika Jelgavā, un fināla sacensībās Rīgā. Kā balva konkursā bija Eiropas Parlamenta deputāta Arta Pabrika dāvāts brauciens uz Briseli.

Pirmajā dienā agri no rīta braucām uz Rīgas lidostu, lai ar lidmašīnu lidotu uz Beļģiju. Ielidojot Briselē, mūs sagaidīja jauki laikapstākļi. Lielāko dienas daļu mēs iepazināmies tuvāk ar citiem jauniešiem, kas arī kā konkursa uzvarētāji lidoja ar mums, un kopā ar viņiem brīvajā laikā staigājām pa skaisto pilsētu. Paspējām gan apmeklēt botānisko dārzu, gan apskatīt dažādus apskates objektus. Vakarā devāmies 2 stundu ekskursijā ar gidu pa Briseles skaistākajām ieliņām. Varējām aplūkot gan pilsētas skaistāko laukumu Grand place, gan Briseles operu.

Tā kā  brauciena galvenais mērķis  bija apmeklēt Eiropas Parlamentu, tāpēc otrajā dienā ar kājām devāmies uz to, lai tiktos ar vienu no šī konkursa  atbalstītājiem – Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku. Kad ieradāmies, mums bija lekcija par Eiropas Parlamenta darbu. Vēlāk deputāts A.Pabriks pastāstīja, kādus jautājumus risina Eiropas parlamentā, kā arī lekcijas noslēgumā varējām paši uzdot savus jautājumus. Apskatījām Eiropas Parlamenta sēžu zāli, kā arī kopīgi nofotografējāmies ar A.Pabriku. Pēc Eiropas Parlamenta apmeklējām Eiropas vēstures namu jeb muzeju, kurā bija ļoti interesanta ekspozīcija. Tās apskatīšanai mums tika iedotas planšetes un austiņas, lai muzeja aplūkošanu mums padarītu interesantāku. Vēlāk, brīvajā laikā, devāmies pusotru stundu ilgā gājienā līdz Atomiumam – milzīgam atomam ar 9 lodēm, kuras attēlo Beļģijas agrāk esošās 9 provinces. Vēlāk ar autobusu devāmies atpakaļ uz viesnīcu.

Trešā diena bija pēdējā mūsu ceļojuma diena. Pēc brokastīm izrakstījāmies no viesnīcas un vēlāk varējām pēdējo reizi mūsu ceļojuma laikā izstaigāt Briseles ieliņas, kā arī nopirkt suvenīrus, beļģu šokolādi un kafiju. Kad suvenīri bija nopirkti, ar vilcienu devāmies uz lidostu, lai dotos atpakaļ uz Latviju. Bija grūti pamest Briseli, jo šajās 3 dienās mūs lutināja gan laikapstākļi, gan cilvēki mums apkārt.

Par braucienu uz Briseli Gints izsakās šādi: „Ceļojums uz Beļģiju bija ļoti patīkams un interesants. Kopā ar māsu Briselē pavadījām 3 dienas, un pa šo laiku mums bija iespēja iepazīties ar izsmalcināto Beļģijas arhitektūru, nodegustēt nacionālos un vietējos gardumus, kā arī iepazīties ar jauniem cilvēkiem, tai skaitā deputātu A.Pabriku, kas bija ļoti atvērts, stāstot mums par darbu Eiropas Parlamentā. Kopumā ceļojums bija izdevies!”

Par šo braucienu mums ir palikušas vislabākās atmiņas. Iepazināmies ar darbu Eiropas Parlamentā, ieguvām jaunus draugus un izbaudījām šīs dienas, cik vien tas bija iespējams. Paldies Latvijas Okupācijas muzejam par iespēju piedalīties šajā konkursā un lidot uz Briseli, paldies Zandai Plūmiņai par neaizmirstamā brauciena organizēšanu, kā arī paldies skolotājai Ivetai Krastiņai, kas mūs iepazīstināja ar šo konkursu un mudināja tajā piedalīties un mūsu  cilvēkam- Latvijas novadu dārgumam- skolotājai Staņislavai Kalniņai, par to, ka dalījās savā dzīves un darba pieredzē un atbalstīja ar savu klātbūtni visās konkursa kārtas prezentācijās!

     Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni Anete un Gints Kapteiņi

Izlaidums Pļaviņu novada ģimnāzijā

10.jūnijā Pļaviņu novada ģimnāzijā notika 9. un 12. klases izlaidums. Apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu saņēma 41 absolvents, bet ar vidusskolas absolvēšanu tika sveikti 13 absolventi.

Devīto klašu absolventi, izturējuši pirmo atbildīgāko eksāmenu sesiju, ar prieku tiek aicināti 1.septembrī pievienoties vidusskolēnu rindās Pļaviņu novada ģimnāzijā. Sirsnīgs paldies 9.a klases audzinātājai Veltai Rullei un 9.b klases audzinātājai Vijai Miķelsonei par radošumu un ieguldīto darbu klases audzināšanā!

Lai arī centralizēto eksāmenu rezultāti būs jūnija pēdējās dienās, divpadsmitās klases skolēniem šī bija svētku diena. Tradicionāli katrs vidusskolas absolvents dāvanā saņēma lietussargu ar skolas simboliku, lai tas sargātu no lietusgāzēm, svelmainiem saules stariem un atgādinātu par skolu, kurā pavadīti vidusskolas gadi. Liels paldies 12.klases audzinātājai Evitai Valdbergai par neizmērojamo pacietību un neizsīkstošo izturību, audzinot klasi!

Absolventiem laba vēlējumus teica Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja G.Žilde, Pļaviņu novada jaunatnes lietu speciāliste I.Upeniece, SIA „Pļaviņu DM” pārstāve N.Pakalka un skolasbiedri – 8. un 11. klases skolēni, bet ar sirsnīgiem muzikālajiem veltījumiem klātesošos sveica Jēkabpils Valsts ģimnāzijas absolventi Rolands un Emanuels.

Saulainu un jaukiem mirkļiem piepildītu vasaru!

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore I. Luksa