Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Metodiskās padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Ādažiem

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītība jomā

8.jūnijā mūsu skolas metodiskās padomes locekļi Ira Ņikiforova, Evita Valdberga, Indra Ozoliņa, Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, Ilona Lazda, Ieva Volane, metodiskās padomes vadītāja Ilze Seipule un Pļaviņu novada izglītības speciāliste Inese Saulīte devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ādažu vidusskolu.

Ādažu vidusskola ir viena no lielākajām Pierīgas novadu vidusskolām, kurā skolēnu skaits pēdējos gados aizvien pieaug, 2014./2015.mācību gadā sasniedzot jau vairāk nekā 1100. Mūs laipni sagaidīja un uzņēma Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe, direktores vietnieces Aija Krūze un Sarmīte Savicka, sākumskolas metodiskās katedras vadītāja un projekta “Samsung Skola nākotnei” komandas dalībniece Aiga Mikasenoka.

adazi_1

Interesantās un spraigās tikšanās laikā uzzinājām daudz noderīga par dažādiem mācību un metodiskā darba organizācijas jautājumiem, iepazināmies ar mūsdienīgi aprīkotajiem mācību priekšmetu kabinetiem un citām telpām.

Ādažu vidusskolai ir uzkrāta vērtīga pieredze visās skolas darbības jomās. Mums īpaši saistošs šķita skolā veiktais darbs ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir diagnosticētas mācīšanās grūtības. “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmas “Skolotājs 3.0” ietvaros (Ādažu vidusskolas komanda, tāpat kā mūsu skolas komanda, arī bija viena no desmit finālistēm) izstrādātā pārmaiņu projekta prezentācija par sekošanu sekmēm uzskatāmi parādīja labu veidu, kā sabiedrība var sekot skolas sasniegumiem, skolotāji – skolēnu sasniegumiem, vecāki – savu bērnu sasniegumiem, bet skolēni – paši saviem sasniegumiem un apgūtajām prasmēm. Ļoti augstā līmenī ir Eiropas kluba darbība, kā arī projektu darbs skolā kopumā.

Lai veicinātu skolēnu interesi par eksakto mācību priekšmetu apguvi un inženiertehnisko zinātņu studijām, Ādažu vidusskolai ir produktīva sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti. Ar šo augstskolu ir noslēgts līgums par zinātniskās pētniecības darbu izstrādi, tiek piedāvātas arī iespējas skolēniem iepazīt studiju procesu, organizējot ekskursijas uz RTU fakultātēm un laboratorijām.Skola veiksmīgi sadarbojas arī ar citām augstskolām.

Tika pārrunāti arī citi abas puses interesējoši skolas dzīves jautājumi. Ar jaunām idejām sava darba turpināšanai un pilnveidošanai atvadījāmies no viesmīlīgajiem kolēģiem Ādažu vidusskolā, aicinot viņus arī ciemos pie mums uz Pļaviņām.

Tālāk devāmies uz Kalnciema kvartālu, kas ar savām vēsturiskajām restaurētajām koka ēkām, zemnieku un amatnieku tirdziņiem, rosīgo kultūras dzīvi ir kļuvis par vienu no Rīgas iecienītākajām vietām.

Noslēgumā vēl pabijām ekskursijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Priecājamies, ka mums bija iespēja iepazīties ar mūsu Gaismas pils jauno ēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

Domāju, ka šādi braucieni ir vērtīgi un ik pa laikam arī nepieciešami, jo tie dod iespēju iepazīt citu kolēģu darbu, reizē arī salīdzināt to ar savu veikumu, gūt jaunu pieredzi un jaunas ierosmes. Iepriekšējos gados metodiskā padome ir viesojusies arī Daugavpils Vienības pamatskolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Iespēja piedalīties konkursā

konkurss

Darba dienas pārcelšana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2014. rīkojumu Nr. 245 Par darba dienu
pārcelšanu 2015. gadā, darba diena no pirmdienas, 2015. gada 22. jūnija, tiek pārcelta uz
sestdienu, 2015. gada 27. jūniju.

Ielūgums

ielugums_majaslapa

Interešu programmu iesniegšana 2015./2016.m.g.

Cien.pedagogi!
Interešu izglītības programmas 2015./2016.m.gadam skolas kancelejā iesniegt līdz 7.07.2015.
Ar kārtību par interešu izglītības finansēšanu var iepazīties šeit

Darba plāns 2015. gada 15. jūnijs – 19.jūnijs

Pirmdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Otrdiena, 16. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā ( I.Krastiņa)
Filiāles Odzienā skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolu
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” deju laukuma zīmējumu seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem Rīgā (I.Reitere)
 
Trešdiena, 17.jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” deju laukuma zīmējumu seminārs tautas deju kolektīvu vadītājiem Rīgā (I.Reitere)
VIAA un LU rīkotā konference “Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA 2012 un TALIS 2013 programmā.” Rīgā (I.Seipule)
 
Ceturtdiena,18.jūnijs
 
 
Piektdiena,19.jūnijs
19.00 12.klases izlaidums sporta zālē

Mūsu sasniegumi mācību darbā 2014./2015.mācību gadā

puce

Ilze Seipule, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece

„Iegūt izglītību nozīmē iegūt tiesības uz nākotni. Nav drošāka ceļa tautai uz spožu un laimīgu nākotni kā izglītība.” (J.Akuraters)
Lai skolēni būtu veiksmīgi sagatavoti dzīvei pietiekami sarežģītajā, mainīgajā šodienas un rītdienas pasaulē, ir jāapgūst daudzpusīgas, pamatīgas zināšanas un prasmes, kā arī attieksmes jeb vērtības. UNESCO Starptautiskās komisijas “Izglītība XXI gadsimtam” ziņojumā ir izvirzītas četras galvenās prasības mūsdienu izglītībai:mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā, mācīties būt.
Atskatoties uz nu jau aizvadīto 2014./2015.mācību gadu, varam teikt, ka Pļaviņu novada ģimnāzijā esam daudz strādājuši, lai šos četrus 21. gadsimta izglītības balstus jēgpilni integrētuikdienas mācīšanas un mācīšanās procesos, lai skolēnos veidotu apziņu, ka izglītības galamērķis nav tikai zināšanas, bet arī turpmākā darbība – kā mēs rīkojamies ar to, kas mums pieder, kā mēs liekam to lietā.
Panākumu pamatā neapšaubāmi ir katra ieguldītais darbs, centība un neatlaidībauzstādīto mērķu sasniegšanā,droša un stimulējoša mācīšanās vide, apkārtējo atbalsts. Priecājamies par katru no mūsu skolas 439 skolēnu lielās saimes, kurš, atbilstoši savām spējām, ir uzcītīgi un godprātīgi strādājis visa mācību gada garumā. Un maijā, kad skolā notiek tradicionālie Zinību svētki, kuros apbalvojam par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, interešu izglītībā vai mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā, kad godinām par augstiem vidējiem mācību darba rezultātiem un aktīvu sabiedrisko darbu, atkal varējām priecāties un būt gandarīti par mūsu skolēnu sasniegto.
Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) 2014./2015.mācību gadā saņēma 67 skolēni:
tabula
Par aktīvu sabiedrisko darbu 2014./2015.mācību gadā tika apbalvoti šādi skolēni:
Kristers Ūbergs (1.a), Monta Pusplatā (1.b), Gvido Eizāns (4.a), Amanda Mende (4.b.), Alise Ruža (4.a), Agita Cukanova (5.b), Elīza Luksa (5.b), Ingus Siliņš (5.b), Beāte Skrabutena (5.b), Alīna Stafecka (6.a), Sonora Balode (6.b), Krista Priede (6.b), Amanda Ķirse (6.b), Rendija Dutkeviča (6.b), Betija Beāte Damberga (7.a), Karīna Davidova (7.a), Lineta Lauva (7.a), Agate Mežmale (7.a), Samanta Pusplatā (7.b), Laura Sevko (8.a), Elīza Klaucāne (8.a), Arvis Ilvars Ruža (8.a), Zane Čipāne (8.a), Rēzija Līna Upeniece (8.a), Letīcija Janoviča (8.b), Viktorija Samanta Mateša (8,b), Kristīne Činka (9.a), Daira Skurule (9.a), Rūta Vanaga (9.a), Arina Deņisova (9.), Baiba Matuka (9.b), Džesika Nikaļuka (9.b), Lelde Kiopa (10.), Jānis Andersons (12.), Mārcis Beķers (12.), Viktorija Minajeva (12.)  
27.maijā notikušajos Zinību svētkos apbalvojām mūsu skolēnus, kuri uzrādījuši labu sniegumu mācību riekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) lasījumos. Jāatzīmē, ka mūsu skolēni ir aktīvi un rezultatīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2.posma olimpiādēs. Īpašs prieks par tiem skolēniem, kuri, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:
olimp
Par visiem skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD un mācību priekšmetu konkursos skatīt šeit:
Vēlreiz sveicot mūsu skolēnus, liels paldies arī visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, entuziasmu un sirdsdegsmi, atklājot un attīstot mūsu audzēkņu talantus. Vēlu arī turpmāk saglabāt ticību savai misijai, radošus spēkus, aizrautību un mīlestību pret bērniem!
Paldies skolēnu vecākiem, ka esat uzticējuši mums savus lolojumus un esat kopā ar mums gan ikdienā, gan svētku reizē.
Paldies arī Pļaviņu novada domei, pateicoties kuras sniegtajam atbalstam, Zinību svētkos mēs varējām saņemt ne tikai morālu atzinību vien, bet arī sarūpētās naudas balvas.
Novēlu neapstāties pie sasniegtā, būt gataviem jauniem izaicinājumiem un īstenot savus sapņus!
Lai visiem skaista un iedvesmas pilna vasara!

Skolēnu apmaiņas programmā Kaltenkirhenē

IMG_7516
 

Diāna Bariņa, 10.klases skolniece

Jau piecpadsmit gadus mūsu skolas skolēniem (katra gada pavasarī vienam vai diviem) ir lieliska izdevība mēnesi mācīties Kaltenkirhenes ģimnāzijā Vācijā, kas ir iespējama, pateicoties ilggadīgajai skolas sadarbībai ar savu sadarbības partneri Juri Beķeri. Šogad uz Kaltenkirheni, kura atrodas pusstundas braucienā no Hamburgas, devos es. Šī bija mana pirmā apmaiņas programma ārpus Latvijas.Veselas četras nedēļas mani ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi uzņēma vācu ģimene Bertrami (Bertram), kurā jutos kā viņu trešā meita. Jau pirmās dienas vakarā devos uz ģimenes radinieku viesībām. No sākuma gan bija visai nepierasti, jo bija jāiepazīstas ar atkal jauniem cilvēkiem, taču vakars bija ļoti jauks un izdevies. Tajā varēju iepazīt arī vācu svētku svinēšanas tradīcijas. Arī vēlāk kopā ar viesģimeni apmeklējām dažādus pasākumus un devāmies dažādos izbraucienos.
Mūsu pirmais kopīgais lielais izbrauciens bija ar kuģi uz salu Föhr Ziemeļjūrā. Mēs dzīvojām pie Bertramu ģimenes radiniekiem, kuri mūs ļoti draudzīgi un laipni uzņēma savās mājās. Ar šo ģimeni man izveidojās ļoti labs kontakts, es viņiem daudz ko pastāstīju par sevi, par Pļaviņām un Latviju. Savukārt viņi man stāstīja daudz interesanta par salas vēsturi un klimatu. Izrādās, ka jūras gaiss ir ļoti veselīgs sejai un šeit brauc atpūsties un veseļoties daudzi cilvēki. Mēs apmeklējām arī vietējo muzeju, kurā varēja apskatīt arheoloģiskos pieminekļus un uzzināt dažādus faktus par salas pamatiedzīvotājiem frīziem, viņu vēsturi un kultūru. Sala pēc platības bija ļoti maza, pāris stundās mēs jau bijām salas otrā galā. Taču sala bija interesanta ar savu vēsturi un arhitektūru. Kā jau viss Vācijā, arī šī sala bija ļoti sakopta un omulīga. Šajā vietā pavadītās divas dienas man bija ļoti īpašas, jo iepazinu jaukus cilvēkus un uzzināju daudz jauna par Vāciju. Man bija liels prieks, ka Bertramu ģimenes radinieki mani uzaicināja vēlreiz atbraukt uz šo salu.
Pēc dažām dienām mans ceļojums pa Vāciju atkal turpinājās. Ar savu viesģimeni devāmies trīs dienu brīvdienās uz Švarcburgas ciemu, kas atrodas Vācijas federālajā zemē Tīringā, lai piedalītos ģimenes radinieku kāzu desmitgades atzīmēšanā. Arī šīs trīs dienas tika lieliski pavadītas. Švarcburgas skaistā daba mani vienkārši fascinēja.Vēl nekad nebiju redzējusi tik aizraujošus dabas skatus! Īpaši mani pārsteidza lielie kalni, kuri bija apauguši ar bieziem jaukto koku mežiem. Arī viesnīca, kurā dzīvojām bija kalnos. Neilgu laiku pabijām arī Bavārijā.No sākuma man bija nedaudz grūti saprast bavāriešu dialektu, kurā vietējie cilvēki runāja, taču pie tā ātri varēja pierast.
Ar ģimeni kopā apmeklējām arī Hamburgu, dzīvnieku parku Eekholt, Kaltenkirhenes arborētumu.
Ļoti svarīga šīs programmas sastāvdaļa, protams, ir mācības Kaltenkirhenes ģimnāzijā, diendienā esot kopā ar jaunajiem klases biedriem un viņu skolotājiem mācību stundās. Es mācījos 9.c klasē kopā ar Kerrinu no savas viesģimenes. Lai arī sākumā bija nedaudz nepierasti, tomēr domāju, ka es diezgan ātri iejutos jaunajā klases kolektīvā. Esmu sapratusi, ka mūsdienās ir svarīgi būt atvērtam, drošam un pozitīvi noskaņotam, tad arī komunikācija noris bez problēmām. Ļoti interesanti bija vērot, cik aktīvi un labprāt mācību stundu laikā vācu skolēni izsaka savu viedokli un diskutē, dažreiz šķita, ka viņi savā starpā pat sacenšas, kurš pirmais un kurš vairāk tiks pie vārda. Tas ir diezgan atšķirīgi no mūsu skolas ikdienas, jo mēs laikam krietni retāk droši, pārliecināti un argumentēti izsakām savas domas.
Vairākkārt tikos ar Beķera kungu, viņš organizēja arī citu pilsētas skolu skolēnu tikšanos ar mani. Šo tikšanos laikā man vajadzēja iepazīstināt skolēnus ar Pļaviņām un Latviju, atbildēt uz viņu jautājumiem. Pirmā prezentācija notika 6.maijā Valdorfskolā, kurā mani uzņēma ļoti draudzīgi un ieinteresēti izjautāja. Pēc prezentēšanas no daudziem skolēniem saņēmu laba vēlējumus un pozitīvas atsauksmes. 7.maijā es ar savu prezentāciju uzstājos Māršvegas skolā, kurā arī bija ļoti patīkami vērot skolēnu interesi par Latviju. Vēl ārpus ģimnāzijas, kur pavadīju lielāko daļu laika, tikos arī ar pilsētas aptiekas īpašnieku Morica kungu. Morica kungs jau daudzus gadus finansiāli atbalsta arī mūsu skolēnus, kuriem nepieciešamas iegādāties dažādus medikamentus. Ar Beķera kungu viesojāmies arī Kaltenkirhenes rātsnamā.
Pateicoties šim braucienam, es daudz uzzināju par Vāciju, Vācijas izglītības sistēmu, kultūru, vēsturi, sabiedrību un ikdienas dzīvi. Šis brauciens paplašināja manu redzesloku, ļāva izbaudīt citu dzīves kvalitāti, iepazīties ar sava vecuma jauniešiem. Šajā programmā es papildināju savas vācu valodas zināšanas. Es sadraudzējos ar jauniem cilvēkiem un ceru, ka kontakti ar viņiem nepazudīs arī turpmāk.
Laiks no 24.aprīļa līdz 22.maijam bija lieliski pavadīts un piepildīts, par to vēlos sirsnīgi pateikties šīs programmas organizatoram Jurim Beķerim un, protams, savai vācu valodas skolotājai Ilzei Seipulei par to, ka mani rosināja, atbalstīja un arī organizēja šo braucienu. Paldies par sapratni un pretimnākšanu arī citiem mācību priekšmetu skolotājiem.
Kā šīs apmaiņas programmas dalībniece es varu apgalvot, ka esmu ļoti apmierināta un gandarīta, ka piedalījos, un noteikti, ja būtu vēl viena iespēja, uz Kaltenkirhenei vēlētos doties atkal.
IMG_7513Kopā ar Juri Beķeri un Kerrinu
IMG_7517Kopā ar Juri Beķeri, tiekoties ar Kaltenkirhenes ģimnāzijas direktoru Rēdemunda kungu (vidū)

Darba plāns 2015. gada 8. jūnijs – 12.jūnijs

Pirmdiena, 8. jūnijs
10.00 – 13.25 Eksāmens ekonomikā vidusskolai, 216.kab., darba vad. V.Silovs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
No 9.00 MP pieredzes apmaiņas brauciens uz Ādažu vidusskolu
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
 
Otrdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 –12.35 (13.20 – ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasei, 201., 107., 2014.kab., darba vad. E.Valdberga, I.Ņikiforova, I.Lazda
10.00 Atbalsta personāla sanāksme 215.kab.
11.00 Pļaviņu mūzikas skolas darbinieku apmācība dokumentu noformēšanā 19.kab.
12.00 Klašu audz. MK sanāksme 215.kab.
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Seipule)
 
Trešdiena, 10.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka, I.Seipule)
 
Ceturtdiena,11.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
PP par mācību gada rezultātiem
 
Piektdiena,12.jūnijs
Pēcpārbaudījumiskolēniem, kuriem tie noteikti
14.00 9.klases izlaidums skolas filiālē Odzienā
18.00 9.klašu izlaidums sporta zālē

Izzinām Latvijas vēsturi!

CIMG1127 (1)
Kādā aprīļa audzinātāja stundā no klases audzinātājas uzzinājām patīkamu vēsti -mūsu skolotāja ir uzvarējusi ekskursiju pieteikumu konkursā un mēs esam ieguvuši  finansējumu klases ekskursijai no Vītolu fonda. Urrā! Mēs dosimies uz  skaistāko Latgales vietu, par kuru lielākā daļa bijām tikai dzirdējuši. Kad skolotāja mūs iepazīstināja ar ekskursijas mērķi un apskatāmajiem  objektiem, ļoti ieinteresējāmies un ar nepacietību gaidījām 28. maiju.
Nu pienāca diena, kad  gaidījām pie skolas autobusu, kurš vedīs mūs uz galamērķi. Zinājām, ka ceļš būs garš, tāpēc ieņēmām sev patīkamas, ērtas vietas autobusā, bet meitenes bija parūpējušās par vispārēju jaurtību, vadot dažādas spēles.
Iebraucot Aglonā, uzreiz devāmies uz Maizes muzeju. Tur mums pastāstīja, ka agrāk maizi cepa tikai no rudziem, un mēs garšojām cietos rudzu graudiņus. Tad izmēģinājām spēkus dzirnakmeņu griešanā – miltu  malšanā. Šis darbs pat ne visiem zēniem  bija pa spēkam, bet agrāk to darījušas  tikai meitas. Maizītes ieraugu garšojām un smaržojām, un klausījāmies jocīgajā  latgaliešu valodā stāstījumu par katras saimnieces rakstu zīmēm uz tikko izceptas maizes, kas arī bija cepējas vizītkarte. Tad sēdāmies pie saimes galda un baudījām tikko cepto melno un balto maizīti, nodziedājām tautasdziesmu un, pateikuši paldies, devāmies un Kara muzeju.
Tur mums stāstīja par Latvijas likteni 2. pasaules kara laikā, par cilvēkiem, kas karoja  dažādās – vācu vai krievu – pusēs, bet bieži bija pat no vienas ģimenes. Iepazināmies ar ieročiem un karavīru formas tērpiem (bijām pārsteigti, dzirdot par  Hugo Boss zīmolu un redzot to uz vācu šineļiem).  Mēs varējām uzvilkt arī dažādus tērpus, uzlikt karavīru cepures un pat ,,pabraukt” ar vāciešu motociklu ar blakusvāģi. Tā bija fantastika!
Ļoti skaista un sakopta vieta Aglonas tuvumā ir Karaļa kalns – koka skulptūru parks.17m augstās figūrās attēloti Bībeles personāži un ainas. Te baudījām dabas un cilvēku darba skaistumu.
Un tad braucām uz Aglonas baznīcu. Šī nebija parasta vieta, bet enerģijas pārpildīta. Ieejot iekšā, vajag būt klusiem, jo Dieviņš ir tuvu. Skats bazilikā bija iespaidīgs un izjūtas – tādas nepasakāmas, kā noslēpumainas, neizskaidrojamas… Sapildījuši pudelēs svētavota ūdeni, devāmies mājās.
Pēc šīs ekskursijas es sapratu, ka  dzimtajā Latvijā  ir daudz interesantu, skaistu, neiepazītu  vietu un ka es vispirms gribu izzināt tās, tad var  braukt uz ārzemēm.
Liels paldies mūsu klases audzinātājai Veltai Rullei par ekskursijas organizēšanu, bet par naudiņu pateicamies nodibinājumam ,,Vītolu fonds”.

                                                                        Rūdis Ruciņš-Vējiņš, 7.a klase