Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Metodiskās padomes pieredzes apmaiņas brauciens uz Ādažiem

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītība jomā

8.jūnijā mūsu skolas metodiskās padomes locekļi Ira Ņikiforova, Evita Valdberga, Indra Ozoliņa, Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, Ilona Lazda, Ieva Volane, metodiskās padomes vadītāja Ilze Seipule un Pļaviņu novada izglītības speciāliste Inese Saulīte devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ādažu vidusskolu.

Ādažu vidusskola ir viena no lielākajām Pierīgas novadu vidusskolām, kurā skolēnu skaits pēdējos gados aizvien pieaug, 2014./2015.mācību gadā sasniedzot jau vairāk nekā 1100. Mūs laipni sagaidīja un uzņēma Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe, direktores vietnieces Aija Krūze un Sarmīte Savicka, sākumskolas metodiskās katedras vadītāja un projekta “Samsung Skola nākotnei” komandas dalībniece Aiga Mikasenoka.

adazi_1

Interesantās un spraigās tikšanās laikā uzzinājām daudz noderīga par dažādiem mācību un metodiskā darba organizācijas jautājumiem, iepazināmies ar mūsdienīgi aprīkotajiem mācību priekšmetu kabinetiem un citām telpām.

Ādažu vidusskolai ir uzkrāta vērtīga pieredze visās skolas darbības jomās. Mums īpaši saistošs šķita skolā veiktais darbs ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir diagnosticētas mācīšanās grūtības. “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmas “Skolotājs 3.0” ietvaros (Ādažu vidusskolas komanda, tāpat kā mūsu skolas komanda, arī bija viena no desmit finālistēm) izstrādātā pārmaiņu projekta prezentācija par sekošanu sekmēm uzskatāmi parādīja labu veidu, kā sabiedrība var sekot skolas sasniegumiem, skolotāji – skolēnu sasniegumiem, vecāki – savu bērnu sasniegumiem, bet skolēni – paši saviem sasniegumiem un apgūtajām prasmēm. Ļoti augstā līmenī ir Eiropas kluba darbība, kā arī projektu darbs skolā kopumā.

Lai veicinātu skolēnu interesi par eksakto mācību priekšmetu apguvi un inženiertehnisko zinātņu studijām, Ādažu vidusskolai ir produktīva sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti. Ar šo augstskolu ir noslēgts līgums par zinātniskās pētniecības darbu izstrādi, tiek piedāvātas arī iespējas skolēniem iepazīt studiju procesu, organizējot ekskursijas uz RTU fakultātēm un laboratorijām.Skola veiksmīgi sadarbojas arī ar citām augstskolām.

Tika pārrunāti arī citi abas puses interesējoši skolas dzīves jautājumi. Ar jaunām idejām sava darba turpināšanai un pilnveidošanai atvadījāmies no viesmīlīgajiem kolēģiem Ādažu vidusskolā, aicinot viņus arī ciemos pie mums uz Pļaviņām.

Tālāk devāmies uz Kalnciema kvartālu, kas ar savām vēsturiskajām restaurētajām koka ēkām, zemnieku un amatnieku tirdziņiem, rosīgo kultūras dzīvi ir kļuvis par vienu no Rīgas iecienītākajām vietām.

Noslēgumā vēl pabijām ekskursijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Priecājamies, ka mums bija iespēja iepazīties ar mūsu Gaismas pils jauno ēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

Domāju, ka šādi braucieni ir vērtīgi un ik pa laikam arī nepieciešami, jo tie dod iespēju iepazīt citu kolēģu darbu, reizē arī salīdzināt to ar savu veikumu, gūt jaunu pieredzi un jaunas ierosmes. Iepriekšējos gados metodiskā padome ir viesojusies arī Daugavpils Vienības pamatskolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā.

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu