Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Profesionālās kurpes 9.-12.klasēm

karjera6

Priecē jaunie šahisti

Šahs, Pļaviņu novada ģimnāzija22. februārī Skrīveros notika atklātās šaha sacensības, kurās piedalījās mūsu skolas šaha pulciņa dalībnieki.
Iesācēju grupā Mikuss Krēbss (4.a ) izcīnīja 1.vietu un Andis Daugavietis(5.b ) – 3.vietu.
Abi zēni šaha pulciņā darbojas tikai pirmo gadu un pirmo reizi piedalījās plašāka mēroga sacensībās, kur guva vērtīgu pieredzi un veiksmīgi pārbaudīja savas iemaņas.

Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja

Sveiciens Starptautiskajā dzimtās valodas dienā!

Bibliotēka21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, ar domu uzsvērt valodu un kultūru daudzveidību, veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu. Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. No dzimtās valodas sākas personības atklāsmes un pilnveides ceļš. Ir tik svarīgi kopt un atbalstīt savu dzimto valodu, katram sākot ar sevi pašu, savu attieksmi.  Kāda liela vīra vārdi sludina, ka valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni. Vai arī tu? Divas lietas – saprāts un valoda – ir labākais cilvēkā. Vai esi labs? Dzimtā valoda – tā ir dvēseles dzīļu valoda. Tas ir tavs liktenis, kas vienmēr ir ar tevi.

Saki biežāk   PALDIES!
Atzīsties mīlestībā dzimtajā valodā!
 Un “dzimtā valodā pasmejies par sevi pats”(G.Vieru)

                                                                                    Preses ministrija

Darba plāns 2015. gada 23.februāris – 27.februāris

Skolā dežūrē 10.klase

Pirmdiena, 23. februāris

15:15 “Profesionālās kurpes” 9. – 12. klasēm prezentācija 201.kab.
 

Otrdiena, 24. februāris

2., 3. mācību stundas laikā VPD – diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasēm 214., 201., 310.kab. – vada sk. A.Bērziņa, E.Valdberga, I.Bicāla
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasei (piedalās: Z.Čipāne, S.Djubina, D.Samyl, E.Šuplinska) 104.kab.
15.15 Metodisko komisiju sanāksmes
 

Trešdiena, 25. februāris

2. mācību stundas laikā VPD – diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasēm 113., 117.,  114.kab. – vada sk. I.Reitere, K.Balode, I.Lazda
10.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasēm (piedalās: D.Bariņa, D.Pauniņa, I.Skrabutena, J.E.Brūniņš, K.Bērziņš) 20.kab.
15:15 “Erudīts 2015” 8. – 9. klasēm 209. kab.
 

Ceturtdiena, 26. februāris

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta „Manā dziesmā Tu…” modelēšanas seminārs Rīgā (O.Krasutina, A.Siliņa)
 

Piektdiena, 27. februāris

Vācu valodas 45.valsts olimpiādes 10.– 12.kl. fināla kārta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (I.Seipule)
Konkursa „Dziedošā klase” I kārta (svinību zālē)
13.00  1.-4.klases
14.30   5.-8.klases
15.15  9.-12.klases
 
23.-25.02. Savākto bateriju nodošanas akcija
23.02.-06.03. Tematiska izstāde bibliotēkā„Meža balsīs klausoties, meža ainās skatoties…”
27.02 – 1.03. Latvijas kausa izcīņa biatlonā II kārta
16.-25.02. Yad Vashem Starptautiskās Holokausta studiju skolas kursi “Holokausta izglītība, antisemītisma un diskriminācijas jautājumi” (Izraēlā) (I.Krastiņa)

2.kārtas šaušanas sacensību rezultāti

Jaunsargu sacensības šaušanā
Otrās kārtas rezutāti šaušanā ar mazkalibra ieročiem. 510.jaunsargu vienība, 17.02.2015.

Vecākā grupa:

 1. Mareks Bogdanovičs          37
 2. Juris Ernests Brūniņš       24
 3. Artūrs Kalvišs              22

Jaunākā grupa ( zēni):              

 1. Rolands Paļuga           40
 2. Mārtiņš Zeps             40
 3. Ingus Siliņš             40

Jaunākā grupa ( meitenes):

 1. Samanta Seliverstova    37
 2. Violeta Adamoviča       22
 3. Kitija Smirnova         9

Skolotāji, tehniskais personāls:

 1. Margarita Gekiša 40
 2. Guntars Bērziņš 26

Draudzīga skola

draudziga_skola

Pļaviņu novada ģimnāzija jau ilgi piedalās kustībā DRAUDZĪGA SKOLA. Kustības  misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.  Darbojoties sakaņā ar  kustības galvenajiem mērķiem

mēs varam darīt labu, tapt labāki un labo vairot! Labie darbi, cieņa un sadarbība ir posmi, kas veido mīlestības ķēdi. Tikai priecīga , mīlestības pilna sirds rod baudu,  darot labus darbus. Neliegsimies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo mūsu rokām piešķirts viss, lai  to darītu! Vai Tu apmeklēsi makšķerēšanas skolu, sportosi kopā ar ģimeni, atbalstīsi skolas biedru, lasīsi grāmatas, piedalīsies kādā Eiropas čempionātā,  projektā iegūsi līdzekļus kādam novada  rotaļu laukumam-  Tu būsi runājis ar darbiem – tā ir stiprākā un labākā valoda.
DRAUDZĪGA SKOLA piedāvā dažādas aktivitātes, filmas, vienojošos pasākumus un pieredzes materiālus. Ieskaties!
Sīkāka informācija http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/  vai  http://www.lm.gov.lv/text/1323
 

Informāciju sagatavoja Aiga Bērziņa

Skolas pašpārvalde ēno Pļaviņu novada domē.

enu-diensĒnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku “ēnām”
Arī mēs- Pļaviņu novada ģimnāzijas pašpārvalde, neatteicāmies no šādas izdevības. Skolas pašpārvaldes pārstāvji tikās ar ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas vietnieku Aigaru Luksu, kurš pastāstīja par domes darbu, pienākumiem, projektiem, par domes atbalstu. Tālāk, nelielās grupās, paviesojāmies pie dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Vijas Liepiņas, kur mums pastāstīja par darba ikdienu, par darba skaisto un ne tik jauko pusi. Palīdzējam noformēt diplomus, sekojām arī tam, kā notiek darbs ar apmeklētājiem.Viesojāmies arī pie Pļaviņu novada domes izpilddirektora Aivara Bardovska, kurš pastāstīja par darba domē specifiku, kā tiek pieņemti svarīgi lēmumi. Aizraujoša saruna bija ar Jāni Peņģerotu. Jānis ir sabiedrisko attiecību speciālists. Jānis perfekti orientējas un palīdz IT jautājumos , fotografē, raksta rakstus mājaslapai- tie ir interesantākie Jāņa pienākumi. Domē tikāmies arī ar Raimondu Spēku, domes izpilddirektora vietnieku, kura amata pienākumos ietilpst koordinēt pagastu pārvalžu darbību, pārraudzīt autoceļus. Domes darbinieks interējās arī par mūsu nākotnes plāniem.
Ēnu diena, 11. februāris, izvērtās jaukā dienā, ieguvām jaunu informāciju un jaunu pieredzi, labprāt atkārtotu šādas tikšanās (izglītības ministre Arina Deņisova).
Pēc Pļaviņu novada domes apmeklējuma biju pacilātā noskaņojumā, jo pārliecinājos, ka domē ir atsaucīgi , zinoši un erudīti cilvēki, kuri ar lielu entuziasmu iepazīstina mūs ar sava darba sfēru. (Liāna Nikaļuka, kultūras ministra vietniece).
Pateicoties šai dienai, tagad arī mēs zinām pie kā vērsties ar ierosinājumiem vai jautājumiem par notiekušo mūsu novadā (Marija Mičule, sporta ministra vietniece).
Mums patika, bet kā klājās tev? Dalies ar savu gūto pieredzi ĒNU DIENĀ!

Preses ministre Džesika Nikaļuka

Ēnu diena 2015

enu-diens

Agrā trešdienas rītā, 11.februārī, devos uz Rīgas apgabaltiesu, lai ēnotu Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāju Inesi Lauru Zemīti. Plkst. 9.00 pulcējāmies Rīgas apgabaltiesā, kopā bijām 5 meitenes, kuras interesēja šo profesiju pārstāvji.

Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāju ēnoju kopā ar vēl vienu jaunieti no Rīgas, pārējās ēnotājas dienu pavadīja pie tiesnesēm. Sākumā iepazināmies ar Inesi Lauru Zemīti, pastāsījām, kādēļ izvēlējāmies Ēnu dienu pavadīt ar viņu un iepazināmies ar dienas plānu.
Plkst. 10.00 devāmies uz atklāto tiesas sēdi, dažas no mums to darīja pirmo reizi. Guvām priekšstatu par to, kā tas notiek dzīvē un mūsu vārdu krājumu papildināja dažādi termini, kas saistīti ar jurisprudenci jeb tiesību zinātni. Bijām ekskursijā Rīgas apgabaltiesas ēkā, kas ir ļoti skaista un liela, ar daudz un dažādiem gaiteņiem, kur arī darbinieki joprojām mēdz apmaldīties.
Plkst. 13.00 piedalījāmies tiesas sēdē videokonferences režīmā, kas nozīmē, ka apsūdzētais atrodas cietumā, tiesas sēde ar viņu noris ar plašsaziņas līdzekļiem. Uzzinājām to, ka tiesas sēdes videokonferences režīmā pārsvarā notiek, lai neapdraudētu pārējos tiesas sēdes dalībniekus, jo cietumos ir izplatītas dažādas slimības (jo īpaši tuberkuloze).

Dienas gaitā Inese Laura Zemīte mums deva iespēju pašām aplūkot dažādas krimināllietas, iepazīties ar plašo dokumentu skaitu tajās. Ēnošana bija ļoti interesanta, ieguvu daudz jaunas informācijas un, redzot to, kā tas notiek realitātē, vēlreiz pārliecinājos, ka jurisprudence ir joma, ar ko vēlos nodarboties nākotnē.

11.klases skolniece Aleksandra Deļikatnaja

Mana Ēnu diena sākās plkst. 5.00, drēgnā un nedaudz vējainā trešdienas rītā, kad izbraucu no Pļaviņām, lai dotos uz Rīgu, pie LR Ministru prezidentes L.Straujumas. Par to, ka būšu viena no viņas ēnām, uzzināju jau ceturtdien, saņemot zvanu no Ministru kabineta komunikāciju departamenta konsultantes Zanes Ozolas, kas arī bija galvenā organizatore Ēnu dienai Ministru kabinetā. Lai pretendētu par ēnu tik augstai amatpersonai, bija jānosūta motivācijas vēstule par to, kāpēc tieši tev būtu jāsniedz iespēja tikties ar ministru prezidenti. Šis bija arī galvenais kritērijs, pēc kā izvērtēja un atlasīja ēnas.
Ar Laimdotu Straujumu mēs, piecas meitenes, kas tika izvēlētas par ēnām, tikāmies Elijas ielā 17, kur atrodas LNT studija. Rīts sākās ar sveicienu premjerministrei vārdadienā, pasniedzot ziedus un simbolisku dāvanu ar Pļaviņu novada ģimnāzijas simbolu- žetonu.
Mums bija iespēja iepazīties ar LNT režisoru darbu, ziņu diktoru un operatoru darbu, kamēr Straujumas kundze sniedza interviju LNT rīta raidījumam „900 sekundes”. Tālāk mūsu ceļš veda uz Ministru kabinetu, kur tika ieturētas brokastis, apspriesti mūsu nākotnes plāni. Straujumas kundze dalījās atmiņās par savām bērnības un skolas gaitām. Pārrunājām arī turpmākas dienas plānu. Lai ministru prezidentei būtu laiks ķerties klāt ikdienas darbiem, mēs piedalījāmies ekskursijā pa Ministru kabinetu. Viens no dienas interesantākajiem notikumiem, nenoliedzami bija Ministru kabineta sēdes simulācija, kur apspriedām jauniešu bezdarba problēmas risināšanu un pieņēmām lēmumu par to, kā šo būtisko problēmu risināt. Sēde bija jāvada man un vēl divām vecākajām ministru prezidentes ēnām. Šī sēdes simulācija deva iespēju saprast, kā tiek apspriesti valstiski svarīgi lēmumi, kā tie tiek apstiprināti vai noraidīti. Pēc sēdes simulācijas, kas ilga apmēram stundu, mēs devāmies uz preses konferenci, kurā premjerministre izklāstīja, kā valdībai ir veicies pirmajās 100 darba dienās, kas ir ticis sasniegts un, ko ir plānots paveikt. Beidzoties preses konferencei, ātrā solī gan mēs – ēnas, gan Straujumas kundze devāmies uz Melngalvju namu, kur notika tikšanās ar valsts prezidentu Andri Bērziņu un viņa ēnām. Tika uzņemti kopīgi foto, aizvadīta ekskursija pa Melngalvju namu.
Ap plkst. 12.30 notika ministru prezidentes Laimdotas Straujumas un prezidenta Andra Bērziņa preses konference par valsts svarīgākajiem jautājumiem un situāciju Ukrainā.
Sakarā ar to, ka ministru prezidentei bija jālido uz Briseli, ap plkst. 13.00 mums, viņas ēnām, bija jāatvadās no Straujumas kundzes un jādodas vienām atpakaļ uz Ministru kabinetu, lai atvadītos arī no pārējām ministru ēnām un valsts kancelejas atsaucīgajiem darbiniekiem.
Iesaku katram izmantot iespēju un ēnot sev interesējošās profesijas pārstāvi. Man tā bija lieliska iespēja saprast to, ka savu dzīvi tik tiešām vēlos saistīt ar politiku!

Pļaviņu novada ģimnāzijas 11.klases skolniece Lelde Grūbe

Darba plāns 2015.gada 16.februāris – 20.februāris

Skolā dežūrē 12.klase

                                 

Pirmdiena, 16. februāris

 
 

Otrdiena, 17. februāris

9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde angļu valodā 10.-12.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: A.Hermanis, J.E.Brūniņš, I.Skrabutena, S.Silagaile, A.Rode, G.Sirmais)
10.50 Ekopadomes sanāksme 316.kab.
12.00 Koru kopmēģinājums Jēkabpilī
15.15. Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņas sacensības tautasbumbā 2003.g.dzim.un jaunākiem

Trešdiena, 18.februāris

1.,2. māc.stundas laikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference (svinību zālē) piedalās 10.-12.klašu skolēni
2.mācību stundas laikā VPD – diagnosticējošais darbs latviešu valodā (rakstu daļa) 3.klasei 113., 114., 102.kab.
10.50  Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab
10.30 LIVA paplašinātā valdes sēde (Rīgā)(R.Pole, I.Seipule)
 

Ceturtdiena, 19.februāris

2., 3.mācību stundas laikā VPD – diagnosticējošais darbs latviešu valodā (rakstu daļa) 6.klasei 310., 107., 314.kab.
 

Piektdiena, 20. februāris

9.00- 14.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 5.-8.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: A.Jokums, A.Esiņa, R.Svikliņa, A.Daugavietis, A.Žukova, E.Luksa, E.P.Ķerķe, D.Loseva, G.Elīte, F.Fedosejevs, K.Priede, L.E.Pitjukeviča, S.Balode, K.Davidova, M.Kotovičs, M.Ķirsis, E.Mahliņeca, E.Šuplinska, S.Djubina, V.Cukanova, V.Adamoviča)
10.50 Dežūras nodošana pieņemšana 312. kab. (piedalās 9.b. un 12. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Sacensības minihandbolā (Jēkabpilī)
 
06.-20.02.Tematiska izstāde skolas bibliotēkā „Siržu lietus”
16.-20.02. Izstāde „100 dienas sākumskolā” ( I stāva foajē)
16. – 20.02. Skolas sacensības pneimatiskajā biatlonā
16.-20.02. Karjeras pasākums 10.-12.klasēm “Profesiju kurpes”
16.-25.02. Yad Vashem Starptautiskās Holokausta studiju skolas kursi “Holokausta izglītība, antisemītisma un diskriminācijas jautājumi” (Izraēlā) (I.Krastiņa)

Par mīlestību!

sirds

Sirdij ir savi argumenti, par kuriem prāts neko nezina. Cilvēks mīl šokolādi, sauli, ziedus, vasaru, kalnus, mākoņus un arvien tiecas pēc drauga. Viņš arvien kaut ko mīl! Jauki ir mīlēt vasarā, skraidīt lietū, kopīgi klausīties upes klusumā naktī . Jauki ir mīlēt rudenī – gudri un mierīgi. Nodoties apcerēm un lasīt senus dzejoļus. Apkopot atmiņas un kalt kopīgus plānus.  Jauki ir mīlēt ziemā, kad var pikoties. Ievīstīties tūkstoš svīteros un no milzīgas pūkainas kapuces apakšas pūst dvašu saltajā gaisā. Bet mīlēt pavasarī! Tava sirds mostas reizē ar pumpuriem, sienāžiem un lāčiem. Dvēsele plivina spārnus kopā ar mājās pārlidojušajiem strazdiem. Māte Terēza reiz teikusi, ka mīlestība ir auglis, kas nobriest visos gadalaikos un sasniedzams katrai rokai. Ja gribam saņemt mīlestību, tad dāvināsim to citiem. Jo vairāk dāvināsim, jo vairāk saņemsim. Mīlestība ir līdzīga bumerangam – tā vienmēr atgriežas. Lai mums katram sava mīlestība- pirmā un skaistākā, ilga un smaidīga, tāla vai skumja, kādam vienīgā, citam neizprotama .

Lai mums visiem katra diena ir Mīlestības diena, kad  pierastas lietas  izdodas skatīt caur brīnumu prizmu! Kad izdodas radīt pārsteigumus savām rokām! Kad varam būt blakus mīļajiem!

                                                                                                                                                            Preses ministrija