Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Draudzīga skola

draudziga_skola

Pļaviņu novada ģimnāzija jau ilgi piedalās kustībā DRAUDZĪGA SKOLA. Kustības  misija ir pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.  Darbojoties sakaņā ar  kustības galvenajiem mērķiem

mēs varam darīt labu, tapt labāki un labo vairot! Labie darbi, cieņa un sadarbība ir posmi, kas veido mīlestības ķēdi. Tikai priecīga , mīlestības pilna sirds rod baudu,  darot labus darbus. Neliegsimies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo mūsu rokām piešķirts viss, lai  to darītu! Vai Tu apmeklēsi makšķerēšanas skolu, sportosi kopā ar ģimeni, atbalstīsi skolas biedru, lasīsi grāmatas, piedalīsies kādā Eiropas čempionātā,  projektā iegūsi līdzekļus kādam novada  rotaļu laukumam-  Tu būsi runājis ar darbiem – tā ir stiprākā un labākā valoda.
DRAUDZĪGA SKOLA piedāvā dažādas aktivitātes, filmas, vienojošos pasākumus un pieredzes materiālus. Ieskaties!
Sīkāka informācija http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/  vai  http://www.lm.gov.lv/text/1323
 

Informāciju sagatavoja Aiga Bērziņa