Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2014. gada 24. novembris – 28. novembris

Skolā dežūrē 12. klase

 

Pirmdiena, 24. novembris

15.30  Karjeras izglītības pasākums „Profesiju labirints” 7.-9.klašu skolēniem Pļaviņu novada kultūras centrā
Vēstures skolotāju seminārs Aizkrauklē (I.Krastiņa)
 

Otrdiena, 25. novembris

10.50 Ekopadomes sanāksme 316.kab.
10.00 – 14.00 Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju konkurss ,,Ziemassvētku rotājumi” I.Gaiša Kokneses vidusskolā (D.T.Saviča, V.Cukanova, A.Lakstīgala, M.Kļaviņš)
15.15 Metodisko komisiju sanāksmes
Seminārs „Skola un ģimene” Rīgā (I.Krastiņa)
 

Trešdiena, 26. novembris

7.45 11.klašu skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 209.kab.
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasei (D.Bariņa, S.Singelmann)
15.15 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Mācību saturs” sanāksme 203.kab. (K.Balode, M.Bieriņa, A.Seikovska, I.Volane, J.Ozola, R.Jakovļeva)
Pļusas pilsētas (Krievija) delegācijas uzņemšana skolā
 

Ceturtdiena, 27. novembris

10.50 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
12.05 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas ”Mācīšana un mācīšanās” sanāksme 203. kab. (I.Bicāla, S.Fišmeistare, E.Freimane, V.Mičule, I.Reitere, T.Starčenko, M.Skrabutena)
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņas basketbolā finālsacensības
IAC seminārs “Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā” Rīgā (L.Ivanova, R. Pole)
 

Piektdiena, 28. novembris

10.00 – 12.30 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde bioloģijā, 19.kab. ( V.Grigorjeva, A.Deņisova, L.Lakstīgala, J.E.Brūniņš, E.Fedosejeva)
10. 50 Dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 12. un 9.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
10.50 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Atbalsts skolēniem” sanāksme 215.kab. (A.Bērziņa, A.Čepule, I.Ozoliņa, A.Siliņa, S.Stučka, D.Vanaga, I.Rāviņa, I.Aleksejeva)
15.20 – Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” sanāksme 102.kab.( I.Dūmiņa, I.Lazda, V.Brikmane, O.Krasutina, A.Lasmane, V.Silovs)
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference Rīgā (I.Seipule)
Adventes rotājumu gatavošana Odzienas filiālē
 
29.11. Konkursa “Teci, teci, valodiņa” fināls Rīgā (M.Lazdiņa)
30.11. Melnās kafijas vakars
24.-28.11.Tematiska izstāde bibliotēkā “Enciklopēdiju pasaulē”
9. – 12. klašu basketbola turnīrs

Mūsu jaunsargi LR bruņoto spēku parādē

jaunsargiŠogad mums – 510. vienības jaunsargiem bija iespēja piedalīties militārajā parādē par godu Latvijas 96. dzimšanas dienai 11.novembra krastmalā, Rīgā.
Jaunsardzē ik gadu trenējamies ierindas mācībā, un skolā rīkotā ierindas skate ir pilnveidojusi mūsu soļošanas prasmi, bet nekad vēl nebijām piedalījušies tik ievērojamā un tik liela mēroga pasākumā.
Gatavoties sākām jau skolēnu rudens brīvdienu laikā – no 28. līdz 31. oktobrim ierindas mācības nometnē Rēzeknē. Tur no 45 kandidātiem no 5 dažādām vienībām tika atlasīti 30 labākie soļotāji, kuriem bija tas gods doties uz parādi Rīgā. Nometnē lielāko daļu laika pavadījām uzlabojot savas soļošanas prasmes komandā, dienā nosoļojot ~ 8 stundas, jeb izmantojot gandrīz visu pieejamo dienasgaismu soļošanai.
Neiztikām arī bez dažādām problēmām. Saslimšanas dēļ šo atlasi uz parādi neizturēja Gints Kapteinis, un diemžēl viņam nācās doties mājās. Ja nebūtu šīs nelaimīgās apstākļu sakritības, mūsu vienības vecākā grupa parādē tiktu pārstāvēta pilnā sastāvā.
Brīvo laiku jautrā noskaņojumā pavadījām kopā ar citām vienībām no Neretas, Skrīveriem, Aizkraukles un Barkavas. Mums arī bija iespēja apmeklēt Rēzeknes Kultūrvēstures muzeju un nodarboties ar sportu Zemessardzes bāzes sporta zālē.
17. novembrī mēs- Artūrs Saulītis, Oļegs Krists, Igors Babaks, Juris Ernests Brūniņš, Artūrs Mizāns, Mareks Bogdanovičs, Juliāns Purvinskis un mūsu jaunsargu instruktors Imants Kravalis,devāmies uz Rīgu, lai piedalītos parādes ģenerālmēģinājumā 11.novembra krastmalā. Atmosfēra Rīgā krietni atšķīrās no nepiespiestās gaisotnes nometnē. Nonākot mūsu naktsmītnē Štāba bataljona telpās sapratām, ka esam nokļuvuši ļoti nopietnā pasākumā, kur muļķībām nav vietas, un, ka šai lietai jāpieiet ar vislielāko nopietnību. Rīgā mēs visu dienu pavadījām trenējoties soļošanā un vakarā devāmies uz mēģinājumu.
Mūsuprāt, mēģinājums bija krietni grūtāks kā pati parāde, jo laiku no 19.00-23.00 pavadījām krastmalā, lielākoties stāvot un gaidot savu mēģinājuma kārtu. Brīvā laika neatlika nemaz, jo tūlīt jau bija jādodas pie miera, lai nākamajā dienā varētu bez problēmām doties uz parādi un tur arī skaisti nosoļot.
Pati parāde izrādījās krietni vieglāka, kā mēs iedomājāmies, bet tas tāpēc, ka pirms tam bijām daudz trenējušies. Krastmalā bijām ~ 12.30 un līdz parādes sākumam vajadzēja stāvēt vien pusstundu. Cilvēku bija daudz un emocijas bija tikai un vienīgi tās labākās, jo cilvēki mūs ļoti atbalstīja. Piedaloties šajā pasākumā mums sirdīs radās lepnums par sevi, par cilvēkiem mums apkārt un par mūsu valsti – Latviju!
510.vienības jaunsargs Juris Ernests Brūniņš

Mārtiņdiena Pļaviņu novada ģimnāzijā

gailis
Mārtiņdiena ir ikgadēja gadskārtu svētku diena, ar kuru beidzas klusais veļu laiks un sākas jautrā ķekatās iešana līdz pat Meteņiem.
Sākumskolas skolēni un viņu klases audzinātājas Mārtiņdienu jautri un ar dažādām izdarībām sagaidīja 10. novembrī. Svētki sākās visām klasēm kopīgi pulcējoties svinību zālē, kur jauku noskaņojumu radīja 1. – 4. klašu vokālais ansamblis un 1. – 2. klašu deju kolektīvs, vadītājas Gunas Jasinaites vadībā. Kad bijām noskatījušies abu kolektīvu uzstāšanos, tad bija jāsāk vien pašiem dziedāt, dejot un parādīt savas prasmes Mārtiņa radošajās darbnīcās. Lai dejās un rotaļās ejot nesajuktu solis, talkā nāca smaidīgās un ļoti atsaucīgās bērnu mammas- Lana Gasperoviča, Dace Akmens, Natālija Mačuļska, Aiga Bērziņa, kuras pašas dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā „Vidupe”. Tā kā tēti diemžēl nevarēja ierasties uz Mārtiņdienas rotaļām un dejām, tad talkā tika aicināti vidusskolas deju kolektīva puiši – Gvido Sirmais, Mārcis Beķers un Gints Kapteinis, lai deju solis būtu vēl raitāks un skaistāks.
Protams, kas gan tās par rotaļām un dejām bez mūzikas un dziedāšanas, kuru gandrīz divu stundu garumā nodrošināja 1. – 4. klašu vokālais ansamblis un tā dziedoši spēlējošā vadītāja Kristiāna Balode. Šoreiz viņi īpaši talkā pie klavierēm bija aicinājuši Madaru Jankalāni no 11. klases.
Kamēr vieni dejoja un dziedāja un rotaļās gāja, tikmēr citi braši turējās Mārtiņa radošo darbnīcu pārbaudījumos, kur arī nācās tikt galā ar izdomas bagāto mammu – Elitas Kaņepējas sagatavotajiem pārbaudījumiem par tautas dziesmām, un Kristīnes Ginaites vadībā darināt svētku simbolu – košo Mārtiņgaili. Čaklākie paspēja paviesoties 11. klases meiteņu Beātes Ērgles un Ievas Skrabutenas vadītājā darbnīcā.
Mārtiņdiena nav iedomājama bez dažādiem gardumiem un našķiem, ko varēja baudīt ikviens, kurš pabija krāšņajā tirdziņā, un , kuram saujā bija īpašā Mārtiņdienas nauda.Mazie tirgotāji bija patiešām centušies, jo Pļaviņu mājražotājtirgus pārvaldniecei Elitai Kaņepējai nebija viegli novērtēt, kurš no daudzajiem tirgotājiem ir tas labākais un veiksmīgākais. Viņai nācās vairākas reizes izstaigāt visu tirgu, nogaršot gardos pīrāgus un plātsmaizes, kabaču pankūkas un pēc īpašās receptes gatavotās konfektes, cepumus un …. protams, nobaudīt arī visgardākās sulas pasaulē, kuras bija tikai no ekoloģiski audzētiem dārzeņiem un augļiem! Tirgū ne tikai vēdera labumus varēja gūt, – daudzi mazie rokdarbnieki tirgoja pašu rokām darinātos izstrādājumos no koka, papīra, dzijas, māla – ikviens te varēja nopirkt savai gaumei un vajadzībām atbilstošo – grāmatzīmes, spēles, rotaļlietu…
Čaklākie un veiksmīgākie šoreiz tika pie mazām saldumbalvām, kuras laipni atvēlēja SIA „Liepkalni” valdes locekle Arnita Truksne, kā arī dāvanu kartēm no „Picotavas” vadītājas Viktorijas Fjodorovas.
Ej,Mārtiņ, nu ar dievu,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.
Mārtiņdienas dziesmās klausījās, rotaļās skatījās un tirgū iepirkās direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa
Pasākuma norise S.Silagailes un M.Beķera fotogrāfijās

PROJEKTS “SPORTS KĀ AIZRAUTĪBA”

sports1
Īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” projekts „Sporta kā aizrautība”
Pļaviņu novada dome īstenojusi projektu „Sports kā aizrautība”, kurā valsts finansējumu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija.
Projekta pieteikums apstiprināts par summu EUR 7663.96 t.sk. EUR 2164.51 IZM finansējums un EUR 5499.45 Pļaviņu novada domes līdzfinansējums.
Projekta ietvaros Pļaviņu novada ģimnāzijai ar filiāli „Odziena” iegādāts sporta inventārs, kurš tiks izmantots sporta nodarbībās mācību stundu laikā apgūstot distanču slēpošanas prasmes un ārpus stundu laikā interešu izglītības nodrošināšanā, kā arī organizējot atraktīvus sporta pasākumus ziemā.

Ierindas skate Pļaviņu novada ģimnāzijā

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija

Kur zemi, lai krāšņāku rastu,

kam skaistākas dziesmas lai dzied,

kā zemi pie dzintara krasta,

kā zemi, kur ābeles zied.

 (O.Lisovska)

Mūsu sirdīs, mājās, mūsu skolā ir ienācis novembris – patriotisma mēnesis.

Kas ir patriotisms? Tā ir savas Dzimtenes, valsts, pilsētas mīlestība, kā arī darbošanās tās labā, aizstāvot to kā darbos, tā arī vārdos.

Arī Pļaviņu novada ģimnāzijā šī ir īpaša nedēļa. Klasēs tiek iedegtas sveces, skolēni un skolotāji sev pie krūtīm piesprauž Latvijas karoga lentīti, piedalās ikgadējā skolas rīkotajā pasākumā- ierindas skatē. Šogad tā  notika 11. novembrī – Lācplēša dienā.  Nodziedot Latvijas valsts himnu skolas svinīgajā pasākumā, mums bija iespēja dzirdēt un pārdomāt  Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores Ritas Poles, Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas Guntas Žildes un Gaisa spēku aviācijas bāzes štāba priekšnieka pulkvežleitnanta Jurija Pļaviņa svinīgās uzrunas. Klašu vienotība, uztraukums un  dažādas emocijas bija vērojamas visas dienas garumā,klasēm soļojot ierindas solī, dziedot izvēlēto dziesmu.

Ierindas skati  vērtēja žūrijas komisija: Zemessardzes 55. kājnieku bataljona operatīvās daļas priekšnieks kapteinis Andris Purvinskis, Zemessardzes 55.kājnieku bataljona 2.kājnieku rotas virsseržants Jevgenijs Jakovļevs, Gaisa spēku aviācijas bāzes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Jurijs Pļaviņš,Gaisa spēku aviācijas bāzes virsseržante Svetlana Pļaviņa,1.kājnieku rotas virsseržants seržants Artis Ošiņš, Jaunsargu instruktors virsleitnants Imants Kravalis, Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde, Klintaines pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Dzirnas” dalībniece Kristīne Rulle.

Ierindas skates noslēgumā , nododot svinīgo solījumu,  un,  skandējot devīzi “Augsim Latvijai!” mūsu skolas jaunsargu rindas papildinājās ar jauniem dalībniekiem.

Lūk ierindas skates rezultāti!

5.-8. klašu grupā:

1.vieta (49 punkti) – 7.a klase

2.vieta (46 punkti) -7.b klase

3.vieta (45 punkti) – 8.a klase

9.-12. klašu grupā: 

1.vieta (57 punkti) – 9.b klase

2.vieta(56 punkti) – 10.klase

3. vieta ar 55 punktiem – 11 klasei

Liels paldies klasēm par piedalīšanos,  visiem klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu un sapratni, Jaunsargu instruktoram virsleitnantam Imantam Kravalim par sadarbību un  paldies žūrijai, kura mūs vērtēja! Ierindas skate ir pagājusi,  ieteikumus esam saņēmuši – lai mums visiem veiksme turpmākajās ierindas skatēs! Tikai kopā esot, mēs varam uzcelt stipru Latviju. Atbalstīsim viens otru!  Sirsnīgs paldies visiem , kas šajās nozīmīgajās dienās vēl Latvijai labu, kas tic Latvijas izaugsmei un nākotnei!

Skolas preses ministrija

Pateicības raksti skolas darbiniekiem

2014.gada 14.novembrī svinīgajā pasākumā skolas darbiniekiem tika pasniegti pateicības raksti. Ar rīkojumu par pateicības rakstu piešķiršanu var iepazīties šeit

Darba plāns 2014.gada 19. novembris – 22. novembris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 17. novembris

Brīvdiena, darba diena pārcelta uz sestdienu, 22. novembri
 

Otrdiena, 18. novembris

LR proklamēšanas 96. gadadiena
 

Trešdiena, 19. novembris

7.45  11. klašu skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 209. kab.
10.50  Pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215. kab.
Vides ministrijas sanāksme 312.kab.
15.20 Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanas darba grupas „Skolas resursi” sanāksme 102.kab. (R.Pole, G.Balodis, J.Eiduks, I.Luksa, G.Mozga, V.Miķelsone, V.Zdanovska)
15.00 – 17.00 Praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām darbā ar „Microsoft Office” 19., 20. kab.
5.-12. klašu skolēnu konkursa „Cits eksperiments” darbu iesniegšana 215. kab.

Ceturtdiena, 20. novembris

10.50 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Atbalsts skolēniem” sanāksme 215.kab. (A.Bērziņa, A.Čepule, I.Ozoliņa, A.Siliņa, S.Stučka, Dz.Vanaga, I.Rāviņa, I.Aleksejeva)
12.05  Metodiskās padomes sanāksme 201.kab.
15.00-17.00  Praktiskās nodarbības Pļaviņu novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām darbā ar „Microsoft Office” 19.,20.kab.
Stāstnieku konkursa ”Teci, teci, valodiņa” Piedaugavas pusfināls Aizkrauklē
(R.Ruciņš-Vējiņš, M.Lazdiņa, S.Stučka)
Vizuālās mākslas skolotāju kursi Rīgā (Ž.Malašenoka)

Piektdiena, 21. novembris

10.50  Konkursa “Gada klase” žūrijas komisijas sanāksme 309. kab.
10.50 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas ”Skolēnu sasniegumi” sanāksme 20. kab. (I. Ņikiforova, E.Valdberga, V. Platgalve, L.Ivanova, I. Briede, M. Kvēpa)
12.05 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas “Mācību saturs” sanāksme 203.kab. (K.Balode,M.Bieriņa,A.Seikovska,I.Volane,J.Ozola,R.Jakovļeva)
14.30 – 16.00  Biedrības “Patvērums “Droša māja”” nodarbība 9. – 12. klasēm par cilvēktirdzniecības jautājumiem (svinību zālē)
Kursi „Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un konsultēšana skolēnu izziņas aktivitātes veicināšanai mācību procesa īstenošanā” Jelgavā (I.Luksa)

Sestdiena, 22. novembris

(notiek pirmdienas mācību stundas)

10. 50 dežūru pieņemšana – nodošana 312. kab. (piedalās 12. un 9.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.05 Pašvērtējuma ziņojuma darba grupas ”Mācīšana un mācīšanās” sanāksme 203. kab. (I.Bicāla, S.Fišmeistare, E.Freimane, V.Mičule, I.Reitere, T.Starčenko, M.Skrabutena)
Kursi „Zinātniski pētniecisko darbu vadīšana un konsultēšana skolēnu izziņas aktivitātes veicināšanai mācību procesa īstenošanā” Jelgavā (I.Luksa)

23.11.Minihandbola turnīrs Salaspilī – atb. V. Brikmane
Tematiska izstāde bibliotēkā “Latvijas zīmes, raksti un cilvēki”
9. – 12. klašu basketbola turnīrs –atb. V. Brikmane

Labie darbi

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija

Pļaviņu novada ģimnāzijas

LABIE DARBI

Aicinām ikvienu klasi aktīvi iesaistītes

Labo darbu veikšanā!

Padarīsim mūsu ikdienu interesantāku, labsirdīgāku, iepriecināsimsevi un  citus!

Vizuālu pierādījumu (fotogrāfiju, kolāžu u.c.) klašu vecākie (sākumskolā – skolotāji vai klašu vecākie) iesūta līdz nākošā mēneša 3. datumam uz e-pastu pngpasparvalde@gmail.com.

Mēnesis

Tēma

Piemērs

Novembris

Latvijas dzimšanas diena

Apkopt Brīvības cīņās kritušo atdusas vietas, piedalīties konkursos, kas saistīti ar Latvijas dzimšanas dienu, u.c.

Decembris

Ziemassvētki – gaidīšanas laiks

Ziemassvētku kartiņu veidošana, ko vēlāk ziedot labdarībai, pašgatavotu dāvanu dāvināšana, u.c.

Janvāris

Ienesīsim siltumu sevī

Sveču liešana, šaļļu, cepuru adīšana un ziedošana labdarībai, kopīgi tējas vakari, u.c.

Februāris

Zvaigznes visapkārt

Veidosim dekorus zvaigžņu formā, ar ko dekorēsim skolu, u.c.

Marts

Klašu sadraudzība

Kopīgi klases vakari, ekskursijas, pārgājieni, u.c.

Aprīlis

Spodrība un tīrība

Sakopta, uzposta klase, sakoptas vietas apkārtnē, u.c.

Maijs

Daba zied, ziedam arī mēs

Pavasaris uzzied skolas logos, uz palodzēm u.c.

 

Direktores apsveikums valsts svētkos

sveiciens svetkos

Pļaviņu ģimnāzijā notikusi ierindas skate

Latgales reģionālās televīzijas sižets: