Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana

Uzņēmējdarbības popularizēšana laukos E.Fedosejeva, 10.klases skolniece

21. martā Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles konsultāciju biroja vadītāja Anita Anševica un uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča. Viņas pastāstīja par to, kā mēs – jaunieši – varam attīstīt savu biznesu lauku teritorijā, ar vienkāršām idejām nopelnīt sev iztiku. Sniedza mums informāciju par iespējamajiem uzņēmējdarbības veidiem laukos, attīstības tendencēm, izglītības un karjeras iespējām šajā nozarē. Mums bija iespēja noklausīties trīs dažādus veiksmes stāstus.

Savā veiksmes stāstā padalījās SIA “Ragāres” īpašnieks Jānis Vaivars, kas pārņēma vecvecāku izveidoto saimniecību. Jau vairākus gadus veiksmīgi audzē dažāda veida tējzāles, gatavo arī garšaugu maisījumus un pievērsās sauso zupu maisījumu ražošanai. “Var īstenot pašas trakākās idejas, galvenais, tās jāprot pārdot” piebilst Jānis Vaivars.

Ingūna Kondrāte izveidojusi savu uzņēmumu – piepūšamo atrakciju izīrēšana bērnu svētkiem. Viņa saskārās arī ar dažādām grūtībām. Pastāstīja par risku, kas jāņem vērā, uzsākot jebkuru biznesu.

Anta Kučere savā bioloģiskajā saimniecībā “Janavas” jau vairākus gadus ne tikai audzē, vāc, gatavo un pārdod dažādu ārstniecisku augu tējas, bet arī gatavo sejas krēmus.

Tika uzdoti arī dažādi jautājumi, uz kuriem visvairāk pareizo atbilžu sniedza Inguss Baltābols un Lelde Maškova.

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference

Zinātniski pētniecisko darbu 4. konference M. Skrabutena

2013. gada 21. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvija Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference.

Konferencē šogad pulcējās vairāk nekā 350 dalībnieki – skolēni, skolotāji, Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinatori, LLU mācību spēki un Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvji.

174 skolēni no 43 skolām Zemgales reģionā aizstāvēja 140 zinātniski pētnieciskos darbus 23 sekcijās.

Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, ZPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks un LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža.

Šogad humanitāro zinātņu cikla sekcijās tika aizstāvēts 41 skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs. Plašāk pārstāvētās bija psiholoģijas sekcija – 10 darbi un pedagoģijas sekcija – 8 darbi.

Sociālo zinātņu sekcijās tika aizstāvēti 30 darbi. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus visvairāk izvēlējas aizstāvēt ekonomikas sekcijā – 10 darbi un socioloģijas sekcijā – 8 darbi.

Dabaszinātņu sekcijās skolēni aizstāvēja 69 darbus. Visplašāk tika pārstāvēta fizikas sekcija ar 13 darbiem, bioloģijas sekcija ar 13 darbiem un veselības zinātne ar 11 darbiem. 4 darbi tika aizstāvēti jaunajā zinātņu sekcijā – inženierzinātnēs.

Darbu prezentēšana norisinājās ZRKAC un LLU Ekonomikas fakultātē. Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 83 LLU mācībspēki, kopā veidojot 23 ekspertu komisijas. Darbu izvērtēšanas rezultātā žūrijas komisija no Zemgales reģiona uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci, kas notiks Rīgā no 2013. gada 26. līdz 28. aprīlim, izvirzīja 73 skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus.

Konferences noslēgumā LLU Lielajā aulā, klātesošos uzrunāja LLU rektors Juris Skujāns, ZRP Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks, Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences organizācijas komitejas locekle. Izglītības un mājsaimniecības institūta profesore Anita Aizsila sniedza vispusīgu pārskatu par konferences sekciju darbu.

Informācija no www.zrkac.lv

No Pļaviņu novada ģimnāzijas konferencē piedalījās trīs skolēni.
Dagnija Kiseļeva ar darbu „Netradicionālās kosmētikas ietekme uz dažādiem matu tipiem”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, bioloģijas sekcija.
Līga Āboliņa – „Deju kustību ietekme uz cilvēka organismu”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, veselības zinātnes sekcija.
Imants Melderis – „Šausmu filmu vēsture”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, Kulturoloģijas un filozofijas sekcija.

Līga Āboliņa Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konferencē ieguva otro vietu un tika izvirzīta uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci.

Paldies skolēniem, kuri piedalījās Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, un viņu darbu vadītājai!

25. marts un vēstures skolotāji

25. marts un vēstures skolotāji Mūsu Latvijas valsts vēsturei nozīmīgā dienā, 25.martā, kad atceramies tālajā 1949.gadā deportācijā izsūtītos, Pļaviņu novada ģimnāzijas vēstures skolotāji uzņēma ciemiņus. Vairāku stundu garumā spriedām, debatējām, dalījāmies pieredzē ar saviem kolēģiem no Kokneses, Neretas, Skrīveriem, Vecbebriem, Iršiem, Aizkraukles.

Mums, kā vēsturniekiem, pārrunājamu tematu un apspriežamu jautājumu bija daudz, jo šajā mācību gadā 12.klases skolēnus, kuri izvēlējušies kārtot centralizēto eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē, gaida pārmaiņas. Diskutējamo jautājumu un savstarpējās pieredzes apmaiņā, protams, neiztikām bez tēmas, kas jau divu gadu garumā rada zināmas problēmas ne tikai skolotājiem, bet arī 6.un 7.klašu skolēniem, kuri vēsturi apgūst pēc dalītā principa. Savstarpējās sarunās nonācām pie secinājuma, ka laiks pāriet no runām pie darbiem – izteiksim savu viedokli par radušos problemātisko situāciju masu saziņas līdzekļos.

Savas tikšanās noslēgumā devāmies uz Pļaviņu dzelzceļa staciju, lai piedalītos Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā.

Iveta Krastiņa un Mārīte Skrabutena