Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Autobusu kustību grafiki

Autobusu kustību grafiki, SIA Pato-1

ESF projekta 5. posms

ESF ES IZM

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 5.posms (2011.gada septemnris – decembris):
5. posma veidlapas (.zip)
5. posma veidlapas, psihologiem (.zip)

Skolēnu līdzpārvalde ir uzsākusi savu darbību

Skolēnu līdzpārvalde Trešdien, 7. septembrī, notika klašu vecāko sapulce, kurā viņiem tika sniegta informācija par klašu vecākā pienākumiem un tiesībām, kā arī klašu vecākie tika lūgti iesniegt katras klases pārvaldes sarakstu. Pateicība tiek izteikta klašu pārstāvjiem, kas ieradās uz sapulci: 5.b, 6.a, 6.b,7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 10. klase, 11. a, 11.b, 12.a un 12. b klase. Klases, kuru pārstāvji uz sapulcēm neieradās, lūdzu, pacentieties šādu rīcību neatkārtot!

Ceturtdien, 8. septembrī, notika pirmā skolēnu līdzpārvaldes sēde, kurā tika apspriests rīcības plāns šim gadam un katra ministra pienākumi.

Piektdien, 9. septembrī, notika klašu ministru sanāksmes. Katrā sanāksmē tika ievēlēti ministru vietnieki un protokolisti, kā arī klašu ministri tika apziņoti par rīcības plānu tuvākajam laikam.

Skolas līdzpārvalde cer uz labu sadarbību gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem. Lai mums kopā izdodas iecerētais!

30. septembris – Olimpiskā diena Latvijā

Latvijas Olimpiskā diena 30. septembrī (piektdienā) notiks Olimpiskā diena.

Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai cilvēkos stiprinātu Olimpisko garu, neskatoties uz viņu vecumu.

Šogad Latvijas Olimpiskās dienas pasākumos piedalīsies galvenokārt skolu jaunieši, jo LOK vēlas vairot jaunās paaudzes interesi par sportu un Olimpisko kustību.

Latvijas Olimpiskās dienas norise sāksies ar vienotu Olimpisko rīta rosmi, kas apskatāma video.

Olimpiskās dienas nolikums un sacensību veidu apraksts.

Vairāk informācijas www.latvijasolimpiade.lv.