Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Tikšanās ar uzņēmēju Jolantu Sirmo

30. maijā 3.b klasē viesojās uzņēmēja Jolanta Sirmā, kas savu uzņēmējdarbību saista ar mākslu. Viņa nodarbojas ar zīmēšanu, konfekšu pušķu gatavošanu un ar hennas mākslu. Mākslinieces radītie darbi ir zīmēti filigrāna tehnikā, tas liek aizdomāties, cik uzmanīgi, rūpīgi un pacietīgi ir zīmēts katrs darbs.

Skolēni ar aizrautību klausījās uzņēmējas stāstījumā. Māksliniece pastāstīja par savu dzīves gājumu, kādas izglītības ir iegūtas, ko darīja pēc studijām, kā nonāca līdz atziņai, ka tas viņai padodas vislabāk un sniedz prieku gan sev, gan citiem. No 2020. gada Pļaviņās ir atvērta “Jolantas studija”.

Visi tika iepazīstināti ar mākslinieces dizaina paraugu sēriju “Veltījums Latvijai”, kas sastāv no 13 dažādiem zīmējumiem, kuros ievītas latvju rakstu zīmes. Ar šo sēriju māksliniece parādīja, cik nozīmīga viņai ir zeme Latvija.

Māksliniece savus zīmējumus drukā arī uz krūzēm. Suvenīrus gatavo pēc pasūtījumiem, nelielā daudzumā, izmantojot kvalitatīvus materiālus.

Pēc prezentācijas notika apgleznošana ar hennu. Daļa skolēnu zīmēja savu grafisko zīmējumu, citi izmantoja dotos paraugus. Katram bija savs stāsts par uzzīmēto zīmējumu.

Noslēgumā visi kopā nobildējās.
Paldies māksliniecei par brīnišķīgo stāstījumu un praktisko darbošanos!

Klases audzinātāja Kristiāna Balode