Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Atklātā olimpiāde – konkurss “Uzdrīksties! Domā! Radi!”

Pļaviņu vidusskolas komanda “Līdzsvars”, kuras sastāvā bija seši skolēni – Armands Striķis (5.a kl.), Renārs Valdbergs (5.a kl.), Agrita Andersone (5.b kl.), Evita Pujāte (5.b kl.), Milana Dauškane (4.b kl.) un Atis Ivanovs (4.b kl.) – piedalījās Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) rīkotajā atklātajā olimpiādē “Uzdrīksties! Domā! Radi!”.

Atklātās olimpiādes pirmā kārta norisinājās 23. martā tiešsaistē, tomēr ņemot vērā tehniskās problēmas tās norises laikā, visas komandas tika izvirzītas dalībai otrajā kārtā.

Konkursa 2. kārta notika no 2023. gada 29. marta līdz 2023. gada 21. aprīlim. Skolēniem, darbojoties komandā, bija nepieciešams izveidot video, ne garāku kā 2 minūtes un 30 sekundes par tēmu “Kas padara būves izturīgas?”, kurā komandas dalībniekiem ar piemēriem bija jādemonstrē un jāskaidro, kā veidotas dabas un cilvēku radītas izturīgas būves un pašiem jāizveido modelis, kurā jāparāda, kā, mainot būves vai tās atsevišķu elementu formu, var palielināt tās izturību. Otrajā kārtā tika iesūtīti 96 komandu video.
Otrās kārtas rezultāti tika paziņoti 28.aprīlī. Bijām patiesi priecīgi, kad uzzinājām, ka esam to 20 komandu sastāvā, kuras ieguva tiesības piedalīties konkursa finālā.

Konkursa fināls norisinājās 19. maijā Latvijas Universitātē. Skolēni, strādājot pāros, demonstrēja prasmes un iemaņas matemātikā, dabaszinībās, programmēšanā. Agrita un Evita mūsu komandu pārstāvēja dabaszinību jomā, Armands ar Milanu – matemātikā, bet Renārs un Atis – programmēšanā. Noslēgumā visa komanda, pielietojot zināšanas, izmantojot inženiertehnisko domāšanu un demonstrējot sadarbības prasmes, veidoja inženiertehnisku būvi – tiltu. Skolēni veiksmīgi tika galā ar visiem uzdevumiem.

Katrā jomā tika piešķirta tikai viena pirmā vieta un mums bija prieks, kad tika nosaukts mūsu komandas nosaukums nominācijā “Pētniecība”. Vēl lielāks gandarījums par paveikto un daudzkrāsaina, neizmērojama emociju buķete visiem dalībniekiem bija brīdī, kad konkursa organizatori nosauca nomināciju “Lielā balva” un pēc nelielas pauzes paziņoja ieguvējus– Pļaviņu vidusskolas komanda “Līdzsvars”!!! Skaļi sajūsmas saucieni un prieka asaras mijās ar gandarījumu par ieguldīto darbu!

Priecājamies un sakām lielu paldies visiem komandas dalībniekiem un 12. klases skolēnam Mikusam Krēbsam!

Skolotājas: Evita Valdberga, Lana Ivanova