Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs 2023” rezultāti Pļaviņu vidusskolā

attels pie raksta

Katru gadu martā visā pasaulē tiek organizēts starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” ar devīzi „Matemātika visiem”, ar mērķi – veicināt matemātikas popularitāti un paaugstināt skolēnu interesi par šo aizraujošo zinātni.

Šajā gadā konkursā starp  17767 Latvijas skolu 2. – 12. klašu dalībniekiem bija arī  45 mūsu skolas skolēni.

Katrs skolēns, kurš piedalījās konkursā, saņem sertifikātu, kurā redzama vieta savā klašu grupā skolā un vieta valstī.

Labākos rezultātus konkursā skolā savās klašu grupās sasniedza:

2. klašu grupā – Viktorija Kaplere   - Latvijā 714. vieta  no 3089 dalībniekiem

3. klašu grupā – Everita KravaleLatvijā 161. vieta  no 2739 dalībniekiem

4. klašu grupā -  Roberts Baltais - Latvijā 898. vieta  no 2557 dalībniekiem

5. klašu grupā – Renārs ValdbergsLatvijā 13. vieta  no 2030 dalībniekiem

6. klašu grupā – Sanita Siņica- Latvijā 480. vieta  no 1725 dalībniekiem

7. klašu grupā-  Karlīna Lodīte  – Latvijā 357. vieta  no 1419 dalībniekiem

8. klašu grupā – Artūrs Duntavs, Loreta Paļuga, Alita Paļuga – visiem Latvijā 239. vieta  no 1305 dalībniekiem

9. klašu grupā – Paula Bicāla,  Sofija PakalkaLatvijā 478. vieta  no 1204 dalībniekiem

11. klašu grupā – Raivo Kaņepējs - Latvijā 52. vieta  no 550 dalībniekiem

12. klašu grupā – Edīte Visocka - Latvijā 168. vieta  no 353 dalībniekiem

Konkursa Diplomu labākajam no labākajiem saņēma Renārs Valdbergs  (5.kl.) par 13.vietu Latvijā.      

Paldies skolotājām Kristiānai Balodei, Ilzei Kungai, Ingrīdai Bērziņai, Aivai Igaunei, Ilzei Luksai, Santai Pilskalnei, Anitai Seikovskai par skolēnu sagatavošanu, atbalstu un iedrošināšanu!

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par interesi un vēlmi pārbaudīt savas zināšanas!

 

Zinātnes pamatu un tehnoloģiju jomas metodiskās komisijas vadītāja Evita Valdberga