Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”

Bioekonomikas skola

“LVM Bioekonomikas skola” aicina vidusskolēnus piedalīties stipendiju konkursā, izzinot meža resursu lomu vides problēmu risināšanā. 2023. gada tēma – audzē veselīgu un drošu nākotni!
Lai piedalītos 2023. gada stipendiju konkursa 1. kārtā “ATKLĀJ”, vidusskolēniem līdz 31. janvārim jārada sociālās reklāmas, izglītojošu vai informatīvu plakātu saviem vienaudžiem par to, kā bioekonomika var palīdzēt Latvijas drošībai. Labāko plakātu autori iegūst iespēju 17. februārī piedalīties konkursa 2. kārtā “IZPĒTI DABĀ” – doties bioekonomikas ekspedīcijā kopā ar nozares ekspertiem uz valsts mežiem un mežzinātnes institūtu “Silava”, lai dziļāk iepazītu koksni kā veselīgu un inovatīvu materiālu. Visi ekspedīcijas dalībnieki var sacensties par stipendijām konkursa 3. kārtā “RUNĀ”, radot video vēstījumus ANO Starptautiskajā Meža dienā! Konkursa noslēgumā tiks piešķirtas stipendijas – 700, 500 un 300 eiro, kā arī sadarbības partneru atzinības 250 eiro apmērā.
Konkursa nolikums un pieteikšanās vietnē www.lvm.lv/bioekonomika.