Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Oktobris – Godīgās tirdzniecības mēnesis

Pirmo reizi Latvijā tiek atzīmēts Godīgās tirdzniecības mēnesis. Ikdienā patērējam pārtikas produktus, kuri aug tikai noteiktos klimata apstākļos. Ir grūti iedomāties mūsu dzīvi bez saldas šokolādes un gardiem apelsīniem. Taču šo un citu attīstības valstīs audzēto produktu tirdzniecība ne vienmēr ir taisnīga. Lauksaimnieki un amatnieki par savu darbu šajās valstīs nesaņem pienācīgu atlīdzību. Samaksa par izaudzēto vai saražoto parasti ir tik niecīga, ka nespēj nosegt ražošanas izmaksas un nevar nodrošināt cilvēcīgu iztiku. Lielākā peļņas daļa tiek dažādiem starpniekiem un izplatītājiem.

Šo nevienlīdzību palīdz risināt Godīgā tirdzniecība, piedāvājot labākus nosacījumus vietējiem mazajiem ražotājiem un strādniekiem. Tas ļauj patērētājiem atpazīt produktus, kuri ir audzēti vai ražoti saskaņā ar starptautiski pieņemtiem Godīgās tirdzniecības standartiem, un dod iespēju līdzdarboties nabadzības mazināšanā un taisnīgākas pasaules veidošanā.

Godīgās tirdzniecības produktu skaits Latvijā palielinās. Godīgās tirdzniecības mēnesis ir īpašs laiks, lai palīdzētu ikvienam atpazīt un iegādāties kafiju, tēju, kakao, cukuru, kosmētiku, kokvilnas izstrādājumus, saldumus, banānus, garšvielas, rozes un citus produktus ar Godīgās tirdzniecības marķējumiem.

Mēs Pļaviņu vidusskolā Godīgās tirdzniecības principus un uzticamās preču zīmes iepazinām pētot pārtikas kilometrus un izzinot kakao pupiņas ceļu līdz šokolādei.