Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi literāro un vizuālās mākslas darbu konkursā “Raiņa dzejas rotaļas”

2022. gadā Raiņa muzejs “Jasmuiža” rīkoja radošo darbu konkursu skolēniem “Raiņa dzejas rotaļas”, kurā 5.–7. klašu skolēni bija aicināti radīt paši savus dzejoļus, izmantojot vārdus no Raiņa dzejas krājuma “Putniņš uz zara”. Konkursa dalībniekiem bija jāizlasa dzejoļi, jāizvēlas 10–20 neparastāki, svešādi, iespējams, nesaprotami vārdi, kas jāizmanto savā dzejolī. Uzrakstītais dzejolis bija arī jāilustrē.
Sveicam 6.b klases skolnieci Elīzu Kurcalti ar iegūto 3. vietu.
Paldies skolotājām Ivetai Krastiņai un Sandrai Silirovai par iedrošināšanu un sniegto atbalstu!