Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

3. novembrī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) angļu valodā 10.-12.klasei, kurā Beāte Skrabutena  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) un Edīte Visocka (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 2. vietu, Nikola Gasperoviča  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Adriāna Misiņa  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Mikuss Krēbss (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova), Samanta Ērgle (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) un Evelīna Paula Ķerķe (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 3. vietu, Ieva Ambaine (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Laila Bicāla  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Aivija Putniņa  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla) un Elīza Luksa  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!