Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 5. – 9. oktobris

Pirmdiena, 5. oktobris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 6. oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10. Jomu sanāksmes:
Dabaszinātņu joma (4.-12. kl.) 201. kab.
Tehnoloģiju joma (dizains un tehnoloģijas) 27. kab.
Sociālā un pilsoniskā joma (4.-12. kl.) 216. kab.
Valodu joma (4.-12. kl.) 311. kab.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (mūzika, vizuālā māksla 1.-12. kl.) 306. kab.

Trešdiena, 7. oktobris
8.15 Pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē (piedalās 5.-12. klašu vecākie)
Tālākizglītības kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Jēkabpilī (E. Valdberga, I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 8. oktobris

Piektdiena, 9. oktobris
15.00 Projekta “Pumpurs” supervīzija 201. kab.
MOT nodarbības 8. klasēm 204. kab.
AS “Sadales tīkls” nodarbība par elektrodrošību un tikšanās ar Gati Caunīti 5. – 8.kl. svinību zālē
Metodiski – informatīvā sanāksme “Dialogs starp sociālā dienesta darbiniekiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem” Jelgavā (I. Luksa)
Reģionālā konference Preiļos par atbalstu no vardarbības cietušiem bērniem (Dz. Vanaga)
Izstāde “Ko var darīt brīvajā laikā?” skolas bibliotēkā

Ekopadome 2020./2021. m. g.

Ekopadomes pārstāvji 2020./2021. m. g.

5.a – Leo Roziņš
5.b – Kristaps Krūmiņš, Kristers Mucenieks, Aleksis Bagatskis
6.a – Ieva Miķelsone, Dīns Berģis
6.b – Amanda Rudzīte, Ramona Ivanova
7.a – Māris Stašulāns, Kristers Ūbergs
7.b – Paula Pastare
8.a – Kristiāns Ariāns Orniks, Rikijs Pogulis
8.b – Kate Kondrāte
9.a – Denija Krūmiņa
9.b – Raivo Kaņepējs, Jānis Marcinkevičs
10. – Mikuss Krēbss, Gvido Eizāns (Ekopadomes vadītājas vietnieki)
11. – Andis Daugavietis
12. – Viviāna Nikaļuka (Ekopadomes vadītāja)

Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Andris Ambainis
Sociālais pedagogs – Sanita Fjodorova
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos – Santa Kupča
Sākumskolas skolotāja – Ilze Stikāne
Ķīmijas un dabaszinību skolotāja – Iveta Briede
Vecāku pārstāve – Elita Kaņepēja
Ekoskolas koordinatore – Ingrīda Bērziņa

Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens 2020”

Sākoties jaunajam mācību gadam, Zemkopības ministrija (ZM) izsludina jau par tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens”, un šogad konkurss notiks jau četrpadsmito reizi. Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.
Šāgada konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2020” mērķis ir iepazīt un izpētīt meža nozari no kultūrvēsturiskā viedokļa, un tā moto ir “Atceries, izzini un pilnveidojies, veicinot Latvijas attīstību un izaugsmi”.
Ar konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2020″ nolikumu var iepazīties šeit.

Izstāžu cikls “Ko var darīt brīvajā laikā?”

Pagājušajā mācību gadā skolas bibliotēkā uzsākām veidot izstādes, kas parādītu dažādus vecāku un vecvecāku vaļaspriekus. Tad mums bija iespēja ielūkoties pastmarku kolekcijās. Šo ideju attīstīsim arī šogad, un bibliotēkā varēs iepazīties ar dažādām brīvā laika pavadīšanas iespējām, vaļaspriekiem. Oktobrī piedāvājam aplūkot gleznas, kas veidotas no krāsainām pērlītēm, bet novembrī… Par novembra izstādi informācija sekos! Gaidīsim skolas bibliotēkā!

Bibliotekāres Aiga un Silga